22. maj, 2008 | Robertina Šebjanič

Kje so sredstva?

Filmski sklad močno zreduciral finančno podporo Animateki.
 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS

Sinoči je Mednarodni festival animiranega filma Animateka po elektronski pošti razposlal obvestilo za javnost. V njem opozarja na pereče finančno stanje v katerem se je znašel festival. Filmski sklad Republike Slovenije jim je namenil 84% manj sredstev, kakor so jih bili deležni leto poprej.

V obvestilu za javnost je med drugim zapisano:
“…S predlaganimi finančnimi sredstvi je strokovno programska komisija in uprava Filmskega sklada Republike Slovenije razvrednotila dolgoletno delo požrtvovalne ekipe Mednarodnega festivala animiranega filma Animateka, ki namesto, da bi zaradi pozitivnih strokovnih kritik in predvsem vsakoletne rasti festivalske publike dobila zagon in večje financiranje za pripravo jubilejne pete edicije festivala, razmišlja o tem ali je festival v takih finančnih razmerah sploh še mogoče profesionalno načrtovati…”

Trenutno se prestavljajo na Festivalu ustvarjalnosti in inovativnosti pri učenju na Gospodarskem razstavišču, kjer smo se o pereči problematiki pogovarjali z izvršno producentko Animateke Urško Jež:

“… zdi se na nek način, da so se pristojni odločil sistematično zavirat obstoj enega spektra filma in tudi drugih sfer kulture…”

Robertina Šebjanič

Obvestilo za javnost Festivala Animateka objavljamo v celoti:

V imenu Mednarodnega festivala animiranega filma Animateka upam na vaš odziv v podporo festivalu ob nerazumljivih potezah odgovornih na Filmskem skladu Republike Slovenije. V štirih letih je Animateka postala referenčni festival animiranega filma v srednji in jugovzhodni Evropi. V Ljubljani je gostila avtorje svetovnega slovesa, med njimi Kojija Yamamuro, Philla Mulloya, Wioleto Sowo, Christopherja Nielsena, Petra Peaka, Jose Miguel Ribeira, Abi Feija in druge. Ob tem je poslanstvo Animateke predvsem tudi promocija slovenskih avtorjev v svetu ter propedevtična dejavnost, namenjena domačim ustvarjalcem, tako profesionalnim kot ljubiteljskim.

Mednarodni festival animiranega filma Animateka pred izčrpanjem vseh možnosti pritožbe na rezultate javnega poziva za akcije Filmskega sklada Republike Slovenije v javnosti ni želel podajati kakršnihkoli izjav, vendar smo zaradi številnih izjav odgovornih, ki izkrivljajo realno situacijo, k temu izzvani.

Društvo za širjenje filmske kulture KINO! (kot prijavitelj 5. edicije Mednarodnega festivala animiranega filma Animateka) je v četrtek 10. aprila 2008 prejelo obvestilo FS RS predlagatelju vloge na javni poziv za sofinanciranje akcij za leto 2008. Predlog strokovno programske komisije za akcije in uprave Filmskega sklada RS je naslednji: “Projekt odlikujejo dobre reference. Animirani film ni močno prisoten v kinematografih, zato festival spodbuja pluralnost izraza. Predlagamo ga v sofinanciraje.”

Peta edicija Mednarodnega festivala animiranega filma je tako predlagana v sofinanciranje v znesku 2.500,00 EUR.

Strokovno programska komisija (SPK) Filmskega sklada je festival Animateka ocenila z 78,3 točke, sklad pa projekt predlaga v sofinanciranje v višini 2.500 evrov. Festivalu Animateka je leta 2007 z odločbo sklada (št. OA-1/2007 z dne 15. 11. 2007) bilo dodeljeno 19.800 evrov, strokovno programska komisija sklada pa je festival ovrednotila s končno oceno 92 točk. Da se pomen festivala samo povečuje je SPK ugotovila tudi letos, kar je razvidno iz obvestila predlagatelju vloge z dne 16. januarja 2008 (vloga št. 21/21), ko je festival prijavila Slovenska kinoteka – SPK je festival ocenila s 97,66 točke in ga predlagala v sofinanciranje v višini 10.000 evrov.

Aprila smo Filmskemu skladu podali izjavo o obvestilu, v kateri smo razložili, da se ne moremo strinjati s tako oceno. Glavni razlog za ugovor obvestilu Filmskega sklada, temelji na dejstvu, da je višina sofinanciranja projekta s strani FS RS skoraj desetkrat nižja od lanskega leta, kljub vsakoletni znatni rasti števila obiskovalcev, gostov in vsebinskega obsega programa.

Na naš ugovor je SPK ponovno preučila vlogo ter predlagala zvišanje točk za eno decimalko, v. d. direktorja FS RS Igor Prodnik pa je odločil, da je za sofinanciranje jubilejne, pete edicije Mednarodnega festivala animiranega filma Animateka primerna višina 3.250 evrov.

Menimo, da sta ocena nove SPK in odločba Filmskega sklada RS o sofinanciranju brez ustrezne obrazložitve in kot taka arbitrarna, pri čemer sta tudi v neskladju z odločitvijo evropske strokovne komisije pri skladu MEDIA. Evropski sklad MEDIA in njegova strokovna komisija sta ugotovila velik pomen festivala Animateka in mu v letu 2007 dodelila 26.000 evrov finančne podpore.

S predlaganim zneskom financiranja 3.250 evrov so zaustavljene priprave na izvedbo letošnjega festivala Animateka, predvsem pa je otežkočena prijava na razpis evropskega sklada MEDIA.

Za evropska sredstva je namreč moč zaprositi le na podlagi že zagotovljenih domačih sredstev. V primeru evropskega sklada MEDIA, ki krije le do 50% stroškov povezanih s promocijo, transportom filmskih kopij, prevodi, produkcijo in tiskom publikacij ter najema prostorov in tehnične opreme, je tako za približno tretjino sredstev moč zaprositi le ob vnaprej zagotovljenih dveh tretjinah festivalskega proračuna. Zaradi zmanjšanja sredstev Filmskega sklada RS smo bili promorani k zmanjšanju celotnega proračuna festivala iz česar sledi, da lahko tudi s strani evropskega sklada MEDIA pričakujemo znatno manjšo podporo.

Iz izkazanih stvarnih dejstev predloženih Filmskemu skladu ne izhaja, da bi se v primerjavi s prejšnjimi pozivi lahko tako bistveno znižalo število doseženih točk in višina sredstev sofinanciranja, še posebej, ker vsi parametri festivala Animateka vsako leto rastejo in so vse aktivnosti festivala usmerjene tudi v prihodnjo rast – kar je razvidno iz prijave na poziv ter dokumentacije, ki jo je skladu posredoval festival Animateka oz. njegovi prijavitelji. S predlaganimi finančnimi sredstvi je strokovno programska komisija in uprava Filmskega sklada Republike Slovenije razvrednotila dolgoletno delo požrtvovalne ekipe Mednarodnega festivala animiranega filma Animateka, ki namesto, da bi zaradi pozitivnih strokovnih kritik in predvsem vsakoletne rasti festivalske publike dobila zagon in večje financiranje za pripravo jubilejne pete edicije festivala, razmišlja o tem ali je festival v takih finančnih razmerah sploh še mogoče profesionalno načrtovati.

Ob vsem tem se ne moremo izogniti vprašanju o strokovnosti nove strokovno programske komisije za akcije, ki ni sposobna uvideti kvalitete projekta, katerega je poleg domače in mednarodne strokovne javnosti podprla tudi evropska strokovna komisija. Nova »strokovno« programska komisija FS RS (predsednik Miha Boštjan Jambrek in dva člana Klemen Belhar ter Alojzij Slak) je bila nastavljena brez kakršnega koli obvestila ali utemeljitve.

Ne predstavljamo si, da odgovorni na Filmskem skladu želijo ugasniti festivala kot sta Animateka in Kino Otok, ki v Sloveniji vzpodbujata pluralnost izraza avdiovizualne kulture in skrbita za širjenje medkulturnega dialoga ter filmske propedevtike. Festivala Animateka in Kino Otok, oba ustanovljena leta 2004, sta že od vsega začetka partnerska festivala, ki sodelujeta tako na programskem, kot tudi kadrovskem in organizacijskem nivoju in zato nas je obvestilo Filmskega sklada RS na javni poziv za sofinanciranje akcij za leto 2008 še posebej prizadelo.

Na koncu bi javnost radi opozorili na sistemsko neurejenost financiranja na področju filmskih festivalov v Sloveniji. Poziv FS RS je edini državni vir financiranja filmskih festivalov, saj Ministrstvo za kulturo v svojih razpisih nima predvidenega sofinanciranja filmskih festivalov. Še posebej zaradi tega dejstva je skupni znesek namenjen za financiranje akcij v letu 2008 (filmski festivali, štipendije, izobraževanje…) v višini 42.000 evrov smešno nizek in zato upamo, da bo novi direktor/direktorica Filmskega sklada Republike Slovenije kot eno od svojih prioritetnih nalog postavil/a tudi novo strategijo podpiranja ter znatno povišanje postavke financiranja filmskih festivalov.

Prosimo vas, da pisma podpore Mednarodnemu festivalu Animateka posredujete na naslov: press@animateka.si

Obenem vas tudi prosimo, da posredujete to informacijo vsakemu posamezniku in inštituciji, ki bi lahko s pritiski na odgovorne pripomogli, da se spremeni nepravična odločitev.

S spoštovanjem,

Igor Prassel
Direktor Mednarodnega festivala animiranega filma Animateka

 


 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS
2 x komentirano
 • grims,prodnik,simoniti,janša je rekel/-la:

  Umetnost bo samo ena ali je pa ne bo!

 • DjJuvan je rekel/-la:

  Raje se denar pretaka v žepe direktorjev in velikih neumnosti, kot pa v kulturne projekte animiranih filmov. Tega je pri nas že tako premalo, pa želijo mediji še bolj oskubit… res, vsaka vam čast… živim v prečudoviti deželi pod alpami, kjer smo na tekočem z multimedijskimi vsebinami itd. Seveda, risanke/animeji so pa še vedno le za 10-letno otročad ane?
  Sej drugega kot prostovoljno delo v tej državi ne moreš izvajat, ker je absurdno…