10. april, 2009 | Jože Dežman

Upravičilo Jožeta Dežmana

 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS

Upravičilo Jožeta Dežmana politiku, akademiku, prof. dr. Jožetu Pirjevcu

Po oddaji Polemika 9. marca 2009, v kateri sva sodelovala z g. Jožetom Pirjevcem, sem mu podal roko. Pa jo je zavrnil, češ da meni roke že ne bo dajal. Vprašal sem ga, če je taka gesta morda izraz nove politike LDS, ki ji politično gospod Pirjevec pripada. Nisem si namreč predstavljal, da je morda za njegovo gesto velika razbolelost, ki mi jo je 1. aprila razkrila novica STA: »Pirjevec zaradi neresničnih izjav vložil tožbo zoper Dežmana«.

Novico, »da je zgodovinar Jože Pirjevec vložil tožbo zoper direktorja Muzeja novejše zgodovine Slovenije Jožeta Dežmana zaradi neresničnih in žaljivih izjav Dežmana na novinarski konferenci ob odprtju Barbara rova v Hudi Jami, so danes sporočili iz odvetniške pisarne Zidar&Klemenčič, ki zastopa Jožeta Pirjevca.

Kot so zapisali, je Jože Dežman na novinarski konferenci 5. marca ob odprtju Barbara rova v Hudi Jami citiral izjavo “in če dr. Pirjevec reče, da je pač tako vreme maja, da je treba ljudi metati v jame, je to na meji kaznivega dejanja”, za katero je zatrdil, da je izjava Jožeta Pirjevca. V odvetniški pisarni zatrjujejo, da Pirjevec tega nikoli ni izrekel, prav tako pa ta izjava v ničemer ne odraža njegovega stališča do vprašanja povojnih pobojev.

Jože Pirjevec ocenjuje, “da je način komuniciranja, katerega cilj je diskreditacija mnenjskega nasprotnika s tem, da se mu pripisujejo izjave, ki so splošno gledano zavržne in ki jih nikoli ni izrekel, nedopusten in škodljiv za širši družbeni diskurz”. Pirjevec je zato pooblastil odvetniško pisarno Zidar&Klemenčič za vložitev tožbe, s katero zahteva, da Jože Dežman nedopustno izjavo prekliče in se zanjo javno opraviči.«

Ker izjave ne jemljem prvoaprilsko, se ne želim opredeliti za politiko ne-rokovanja. Prav nasprotno, verjamem, da mi je g. Pirjevec, čeprav preko odvetniške pisarne, le ponudil priložnost, da si v prijetnem klepetu seževa v roke.

V nadaljevanju bom skušal definirati raven upravičila/opravičila, ki ga je možno zajeti v analizi konteksta dveh izjav, ki sta očitno sprožili določeno nelagodje pri g. Pirjevcu. Seveda se mu kar takoj iskreno opravičujem, da ga je moja omemba v zvezi z dogajanjem v rovu sv. Barbare v Hudi jami, s katerim sem imel več opraviti sam, in dogajanjem pred jamo Golobivnica pri Preložah, kjer je s svojim dinamičnim temperamentom razgrel dogajanje on, tako užalostila.

Prvo izjavo v TV Dnevniku televizije Slovenija dne 28. februarja 2009 izrekel g. Pirjevec. Ta ni zanikal, da so v jami posmrtni ostanki žrtev povojnih pobojev, vendar je pojasnil: »Ja gotovo je, ampak kakor jest slišim od domačinov so tukaj pokopani pač nemški vojaki, ki jih je bilo treba zelo hitro v tistih že toplih dneh maja 1945 na kakšen način pokopati.«

Sam sem se na celotno dogajanje okoli jame Golobivnica odzval na že omenjeni tiskovni konferenci in med drugim izrekel tudi izjavo, ki jo omenja g. Pirjevec kot povod za tožbo: »in če dr. Pirjevec reče, da je pač tako vreme maja, da je treba ljudi metati v jame, je to na meji kaznivega dejanja «

Golobivnica

Meteorologija

Predlagam, da meteorološko definiranje fenomena izločimo iz razprave, čeprav je g. Pirjevec poudari meteorološko determiniranost (»jih je bilo treba zelo hitro v tistih že toplih dneh maja 1945 na kakšen način pokopati«). Pa vreme ni najpomembnejša iztočnica najinega dialoga. Zato se g. Pirjevcu opravičujem, če sem kot kavzalno komponento svoje izjave uporabil meteorološko iztočnico (»in če dr. Pirjevec reče, da je pač tako vreme maja«).

G. Pirjevec: »… kakor jest slišim od domačinov«

Gornja viroslovna trditev nas navaja ki dejstvu, da g. Pirjevec pozna vedenje domačinov o jami Golobivnica in žrtvah v njej. To bi pričakovali, posebej ker g.Pirjevec v letošnjem letu pogosto pove, da piše knjigo o fojbah, »da pokažem s številkami in dokumenti«.

V oddaji Polemika dne 9. marca 2009 pa pove: »… skušam dobiti pač kakšno pripoved očividca, vam zagotavljam, da je zelo težko«. So le »ljudje, ki eventuelno kaj pošepnejo.« G. Pirjevec domneva, da je treba imeti »moralno in intelektualno moč, da odločiš, da boš povedal nekaj javno in stopil na plan … od ljudi tega ne moremo pričakovati, zelo težko pričakujemo«

Ko sam ocenjujem svojo verodostojnost pri zapisovanju pričevanj sodobnikov dogodkov iz časa vojne in revolucije v začetku svojega dela pred kakimi tremi desetletji, mi je že nekaj časa jasno, da takrat, ko sem bil tako v politiki kot zgodovinar, nisem mogel pričakovati, da bi mi ljudje odkrito zaupali svoje zgodbe. Predstavljajte si, da bi ljudje, ki jih je titoizem zmlel, zaupali svoje zgodbe človeku, ki je član titoistične nomenklature. Zato na podlagi lastnih izkušenj nespodobne povezanosti politike in stroke menim, da bi lahko g. Pirjevec v zvezi s svojimi terenskimi viroslovnimi iskanji lahko analiziral svojo politično/zgodovinarsko vpletenost v dogajanje in preveril, ali morda (vsaj nekateri) ljudje molčijo, če pride spraševat on. V vasi Lokev je vrsta ljudi, ki o jami Golobivnica vedo marsikaj povedati. Vendar pa v primeru jame ni potrebno samo spraševat ljudi, saj so nekateri imeli dovolj »moralne in intelektualne moči«, da so svoje izjave zapisali in celo objavili.

Vendar pa ravnanje g.Pirjevca očitno ni vedno usmerjeno k vsem virom, ki so na razpolago. Čeprav ni raziskovalca, ki bi obvladal vse možne vire podatkov, pa nam prav ravnanje g. Pirjevca v že omenjeni oddaji Polemika daje slutiti, da se morda kdaj prehitro odloči, da bo nekatere podatke kar zavrnil, ne da bi jih poznal.

Ko sem v tej oddaji predstavil dokument Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve o prekopu 1125 italijanskih vojakov, žrtev druge svetovne vojne, iz Slovenije v Italijo v letih 1960-1963, je g. Pirjevec komentiral: »vaši podatki so slabi, veste«, nato pa še poudaril: »tisti podatek, s katerim ste nam postregli, ni točen.«

G. Pirjevcu se večkrat zgodi, da mu domišljijsko ambiciozni miselni podvigi nadgradijo suha dejstva zgodovinske konkretnosti. Npr. ko je pisal o svojem počutju na otvoritvi razstave temna stran meseca, je bilo njegovo pozicioniranje opredeljeno z naslovom »Izvidnica v sovražnem taboru«. Ker se do takega naslova ni distanciral, nas seveda to vodi k vprašanju: Kdo je »sovražni tabor«? Glede na to, kdo so nastopali kot avtorji razstave in zbornika Temna stran meseca (Drago Jančar, Jože Pučnik, Lovro Šturm, Tamara Griesser Pečar, Niko Grafenauer, Ivo Jevnikar, Alenka Puhar itd.), ni možen drugačen odgovor kot: »Sovražni tabor« so žrtve in kritiki titoizma. Ali je to za g. Pirjevca sovražni tabor? Kakorkoli obračamo je projekt Temna stran meseca še nepresežen dosežek kritike totalitarnega komunističnega projekta na slovenskih tleh. Anekdota iz takratnega pogleda g. Pirjevca na »sovražni tabor« pa je bila, ko je suvereno zapisal: »Nihče naj od mene ne zahteva, naj se ne zgražam nad škofom Rožmanom, ker je pomladi 1942 blagoslavljal javno hišo, ki so jo italijanske zasedbene oblasti organizirale za svoje vojake v Ljubljani …«. Ta stilistični biser je seveda emocionalno lepo zaokrožen, vendar je Tamara Griesser Pečar g. Pirjevca opozorila, da nadškof Rožman italijanskega bordela v Ljubljani ni blagoslovil.

Morda naj omenim še, da g. Pirjevec »sovražnega tabora« ne vidi le v kritikih titoističnega totalitarizma in njegovih žrtvah, ampak ima precej črno-bel pogled tudi na sosednjo Italijo. Tako v Delu 19. februarja 2005 zapiše: »Kako ljubim Italijo, kadar ni sovražna«. Ali to pomeni, da če g. Pirjevec oceni, da je Italija po njegovi volji, jo ljubi, če pa ni po njegovem, jo očitno ne ljubi več … ?

G. Pirjevec: »… so tukaj pokopani pač nemški vojaki«

Ta izjava po mojem razumevanju govori o tem, da imamo opravka z vojnim grobiščem, v katerem so pokopani »nemški vojaki«.

Slovar slovenskega knjižnega jezika nam za pojem »pokopati« kot osnovno opredeli naslednjo vsebino tega dejanja: »navadno z določenim obredom dati, položiti truplo ali pepel koga v zemljo in ga pokriti: pokopati mrtve, ubite; pokopali so ga na domače pokopališče, v rodbinsko grobnico / pokopati po cerkvenem, civilnem obredu; pokopati z vojaškimi častmi / očeta smo pokopali pred desetimi dnevi.«

Tako Pirjevčeva določitev »nemški vojaki« kot določitev »pokopati« sta v primeru jame Golobivnica zame toliko nenavadni, da sem skušal natančneje določiti tamkajšnji postopek, ki sem ga v inkriminirani izjavi opredelil kot: »da je treba ljudi metati v jame«. Naj navedem pričevanji o dogajanju ob in v jami Golobivnica.

Enij Alojzij Ferdinand Fonda

Pripoved Enija Alojzij Ferdinand Fonda iz Lokev, živečega v Braziliji, je objavljena: »To brezno je bilo polno 1945. leta. Takrat sem bil še teolog in sem prišel ilegalno domov; tu je bila še zona B. Videl sem, kako je bila ta jama polna trupel, to je bilo avgusta 45, ko sem se vrnil kot semeniščnik domov in ostal tu tri mesece. Prav v tistem mesecu so jamo potem lokavški terenci, nekateri so še živeči, s tramovi zamašili in potem posuli z zemljo in šodrom, okoli pa so dali bodečo žico. To je zdržalo nekaj let, potem se je podrlo, kdaj točno, ne vem. Zatem so gor metali smrečje, veje in končno še odpadke iz Lokve, tako da so danes trupla pod temi smetmi. Prvič je znano, da so tu noter vrgli sestro in brata iz Lokve. Potem se ne ve, nato pa so maja 1945 pripeljali Tržačane - Italijane, Nemce in Slovence, ki so jih žive metali noter; 250 nemških vojakov so ubili tu in zahtevali, da jih domači ljudje vržejo v jamo. V enem dnevu je bilo to 250 ljudi. Vendar pa je to pobijanje potekalo cel teden, Lokavci se še spominjajo. Ljudstvo, ki je prihajalo v vas Lokev iz Trsta, je bilo namenjeno v smrt. To so bili civilisti - Italijani, nemški vojaki, prej pa še civilno ljudstvo, ker je cerkvenik (lokavski mežnar), ki je stal ob cerkvi, srečal celo prijatelje iz prve svetovne vojne, ki so hodili peš na morišče. O tem, koliko je bilo moških, žensk ali otrok, bi morali vprašati ljudi, ki so videli prihajajočo kolono iz Bazovice. Šček piše v Lokavskih starinah o 250 Nemcih, vendar je bilo po mojem mnenju tu veliko več ljudi, saj je bila jama polna! Civilisti so bili v glavnem iz Trsta in zaledja. Iz Ricmanj in tam okrog so vse pobrali, kolikor je tam zmanjkalo ljudi, so gotovo tukaj. Med vojno, mi je povedala mama, so prišli terenci ponoči, da bi pobrali žensko, ki je bila prej z enim italijanskim karabinjerjem.

Zahtevali so, da gre z njimi. Njen brat je rekel ne, svoje sestre ne pustim, hočem vedeti, kam bo šla. Pobrali so še njega in oba živa vrgli v jamo. Bil sem nemški častnik, da ne bi šel k partizanom, pa tudi k domobrancem nisem maral. Študiral sem namreč teologijo v nemškem zavodu med Torinom in Aleksandrijo, pri nemških Palotincih. Na vojaško dolžnost sem se moral javiti Nemcem, (h komunistom gotovo ne bi šel), ostal sem v Aleksandriji, v mestu Aleksandrija v Piemontu, kot tolmač za italijanski in nemški jezik pri komandi mesta Alessandria (Ortskomandatur 1014). Tam sem dočakal konec vojne. V vojski sem bil od januarja 44 do maja 45. V Lokev sem prišel takoj po koncu vojne l. 45, avgusta meseca. Eden od teh, ki je mrtve metal v jamo, je skoraj znorel. Ne vem, če še živi, neki Gregorčič. Žrtve sta morala (med drugimi) metati noter Jakucčev-stari Kocič in še eden, imena se ne spominjam.

Bil je eden, zelo veren človek, ki so ga prisilili, da je metal ljudi noter, pred leti je umrl star 85 let.«

Virgil Šček

G.Pirjevec pozna tudi Virgila Ščeka. Zanj je zapisal, da je dober poznavalec dogajanj ob t.i. fojbah v letu 1945: »Kakor je dejal Virgil Šček, ki je takrat živel v Lokvi pri Bazovici in bil pri sojenju (če ne že pri eksekucijah) prisoten), so obsojenci povsem zaslužili svojo usodo.«

Da to drži, nam dokazujejo tudi nasveti za zakrivanje zločina, ki jih je komunističnemu funkcionarju Borisu Kraigherju pisal sam Šček:
»Lokev, 9.8.45
Nujno sporočilo Danes, petek ob 3h popoldne se je zglasil angleški oficir. Po kratkih besedah sem spoznal, da je član »Intelligence Service« in od nje poslan, da poizveduje o bazoviških dogodkih. Ker sem bil že včeraj opozorjen na njegov prihod, sem se v razgovoru ravnal tako, da sem kolikor mogoče postavil v dobro luč IV Armijo. Da bi na vsa njegova zvijačna vprašanje ne dal napačnega odgovora, sem ga zadržal z drugimi predmeti, ter mu med drugim pokazal nekaj fotografij, kako so Nemci naše ljudi obesili. Ko sem spoznal, da želi te fotografije, sem bil zadovoljen, ker sem povzročil, da pride še enkrat sem ponje in, da boste med tem časom v Bazovici inscenirali tako pričevanje, ki bo postavilo IV Armijo v kar najboljšo luč. …

Kapetan »Intelligence Service« je povedal, da je IV Armija zatožena, da je v jamo vrgla tudi več angleških vojakov. Vprašal je, ali je na tem ozemlju še kakšna priča, ki bi mogla kaj podrobnega o tem povedati. Rekel sem, da bom poizvedoval.

Opozarjam, da je zame vedel, ker sem drugega in tretjega maja pokopal 31 partizanov v Bazovici in ob isti priliki videl iz Trsta privedene kvesturine.

Zadeva se mi zdi zelo važna in je potrebno, da ji posvetite vso skrb. Na vsak način inscenirajte v Bazovici do potankosti pripravljeno »pričevanje«.

Če Vam morem z nasveti in delom pomagati, sem vam na razpolago. Na vsak način ne zamudite niti dneva. Mislim, da se kapetan vrne sredi ali koncem drugega tedna.«

Šček, ki ga po zgoraj navedenem lahko smatramo za poznavalca razmer in dovolj kritičnega do umorjenih, da bi povečeval njihovo število, je zapisal, da so bili v jami Golobivnica pobiti ljudje slovenske, nemške in italijanske narodnosti:

»Zdaj že mrtvi … je pravil, kako so otvedli brat in sestro … Ludvika in Milko. Imeli so listek, da ubijejo dve osebi: Ivanko … in Milko …. Bili so 3 iz Doline, med njimi … . Prišli so do … . Do hiše so šli vedno tujci, domači so stali v temi. Bilo je nekaj nad polnoči. Kolono so nasilno odprli, pri kuhinji so potrkali. Nastalo je vpitje na pomoč. … je vstal in delo preprečil.

Oddali so nekaj strelov za strahovanje ljudi. Procesija je šla do … . Vstali so. Prisilili so Milko, da je vstala. Naj gre z njimi. Kam? V hribe, tam bo kuhala. Ali smem vzeti s sabo punčko? Ne, saj jo boš obiskovala. Nato se oglasi brat Ludvik: Kam boste Milko peljali? Jaz čem vedet. Družba se je v temi pomenila: Dva moramo končat, dajmo pa Ludvika. – Pa so stopili v hišo: Če češ vedet, kje bo sestra, pridi še ti! In so jih odvedli proti pošti. Tam so krenili na desno in čez nekaj metrov spet na desno. Milka je slutila, da ju peljejo v jamo Golobivnico: Glej, Ludvik, kam nas peljejo, uboga mama! Ko ju pripeljejo do jame Golobivnica, je pravila, da bi brata poljubila. S puškinim kopitom so jo udarili. Ko je pala, je pravila: Pustite me na vrhu, da bo mama me našla. – Pa ni bilo milosti. Pahnili so jo v jamo, morda še ne mrtvo. Nato je šla družba pit v hiše, od koder je prišla.«

Šček opiše odziv domačinov na ta zločin: »Ljudje pravijo: To so grehi, ki vpijejo do neba. Milko, ki se je valjala z Lahi, bi kaznovali na pravičen način, Ludvik pa je bil zgleden fant, nedolžen. Prav vnebovpijoča krivica.«

Šček opiše tudi pobijanje v aprilu in maju 1945:
»Poljak Šulc Alfonz
Je bil ujetnik pri Nemcih in je z njimi delal, tudi v Lokvi. Želel je tu uiti sicer k partizanom. Bil je čuvaj živilskih zalog v šoli. V nedeljo 29 aprila zjutraj je izročil ključe od zalog neki družini… . Bo dosti robe za partizane. – Takoj po maši se je skril v zvonik z namenom, da bi naslednje noči bežal k partizanom. Še tisti popoldne so se Nemci umaknili iz Lokve in dospeli so partizani. On se je ves vesel podal partizanom. Partizani so ga – ne da bi prej slučaj pregledali – zvezali z Nemci, ga peljali k Golobivnici, vse postrelili: … in … sta ubite ljudi vlekla k jami in jih metala. Najbrž 52. Ubogi Poljak. Še eno sv.mašo je prej plačal. Mati pa ga doma čaka. … V zvoniku je bil 29.4.1945. Vrgli so ga v jamo 30.4.1945 ob 5 popoldne. … Do danes 17.5.1945 so v jamo vrgli 150-200 Nemcev, laških kvesturinov.«

Kot crknjeno žival

Kraška brezna nam lahko ilustrirajo napore varuhov titoističnega tabuja pri skrivanju zločinov. Tako je malo verjetno, da bomo lahko odstranili naminirano skalovje nad posmrtnimi ostanki žrtev v breznih Pod Krenom in Pod Macesnovo gorico. Tudi v nekaterih drugih breznih nas osupljajo količine različnih navozov na skeletne ostanke.

Težko si razumno razložimo stanje, ki ga je ekipa jamarjev našla npr. v Šemonovem breznu, kamor naj bi metali žrtve iz Logatca in okolice. Še bolj nerazumni so podatki o uničenju jame Golobivnica pri Preložah: »Dno dvorane je v celoti iz smeti in odpadkov. V povrh so gospodinjski odpadki morda ene ali dveh gospodinjstev, nekaj bele tehnike, nekaj koles, mopedov in nekaj kadavrov domačih živali, ovc, goved, svinj in psov. Pod tem slojem, ki ni sklenjen in debel, pa je verjetno več metrov debela plast industrijskih odpadkov. To so v spodnjem sloju predvsem različne konzerve. Gre za okrogle konzerve, kjer se da razbrati, da so paštete, predvsem pa za ribje konzerve Delamarisa iz Izole. V profilu, ki smo ga skopali, je bil sloj konzerv do globine 60 centimetrov. Potem smo prenehali kopati zaradi zelo močnega smradu. Nad konzervami je okrog 20 cm debel sloj kosti. Po velikosti sodeč so kosti svinjske, vendar ni reber in vretenc, kar bi kazalo na to, da so v jamo metali kosti iz pršutarne.

Po stanju konzerv in kosti je bil ta del odpadkov vržen v jamo pred letom 1970, ostale smeti pa so kasnejše, nekatere so povsem sveže.

Debeline odpadkov nismo mogli ugotoviti. Po obliki dna jame pa je debelina stožca v vertikali pod breznom kakih pet metrov, debelina ob robu pa do dva metra. Volumen konzerv in ostalih odpadkov bi v tem primeru znašal okrog 300 kubičnih metrov.«

To so primeri, ko se lahko sprašujemo o naravi sistema, ki je poleg skrajne neobčutljivosti do svetosti življenja krepko načel tudi spoštovanje svetosti narave.

V nekem članku o februarskem dogajanju pri jami Golobivnica je bila objavljeno tudi: »”Za edino dokazano žrtev te jame lahko štejemo le domačinko, ki je pred leti s skokom v brezno naredila samomor,” je povedala članica Jamarskega društva Sežana in vodja službe za varstvo jam pri Jamarski zvezi Slovenije Jasmina Rijavec.«

Verjamem, da je mlada, akademsko izobražena jamarka povedala to izjavo v najboljši veri – je le ilustracija dejstva, kako pogubno lahko titoistični tabu spodje strokovno integriteto . Ko sem govoril z njo, pa je izrazila svoje ogorčenje nad strašno onesnaženostjo jam, ki se je začelo v titoizmu. Omenila je, da je pri Sežani jama, v katero so metali velike količine živine, ki je poginila nad transportom.

Njeno ogorčenje nad zastrupljanjem čudovitega kraškega sveta s poginulo živaljo je več kot umestno. Vendar pa veliko huje kot metanje poginule živine v kraške jame je metanje ubitih ljudi vanje. Zato sem s svojo izjavo izrazil svoje ogorčenje nad pojmom »pokopati«, ki ga je za dogajanje ob in v jami Golobivnica med vojno in v prvih povojnih dneh uporabil g. Pirjevec.

Ne gre za »pokopati«, ampak za umoriti in vreči v jamo. Kot crknjene pse, čeprav za nekatere vemo, za nekatere pa lahko domnevamo, da so jih v jamo vrgli žive.

Ne moremo govoriti o »pokopati«, saj slovarska definicija pojma »pokopati« več kot jasno govori o spoštljivem odnosu do pokojnega. V primeru jame Golobivnica pa nam neskončne količine industrijskih in drugih odpadkov govorijo o tem, da so bile smeti na posmrtne ostanke ljudi vržene z namenom zakrivanja zločina in zasramovanja žrtev.

Navedeni izjavi Fonda in Šček povesta, da ne gre samo za Nemce. Gre za brata in sestro, ki sta Slovenca, gre za Poljaka, gre za Nemce in gre za »laške kvesturine«, po Fondi pa verjetno še za druge žrtve italijanske in slovenske narodnosti. Vnaprej se opravičujem, če moja morebitna domneva, da je pojem »nemški vojaki«, s katerim je g. Pirjevec označil žrtve v jami Golobivnica, bolj finta, s katero se g. Pirjevec pošali z »Italijo, ki je sovražna«, ponovno izraža temeljno nerazumevanje strukture, ki narekuje besede g. Pirjevcu.

Zloraba otrok in militarizem

G. Pirjevca so mediji v poročilih o njegovem vodilnem angažmaju v protestu proti italijanski komemomoraciji ob jami Golobivnica označevali za zgodovinarja. Vendar je g. Pirjevec svojo aktivistično akcijo izvedel v svojem volilnem okolju, kjer je kandidiral za državnozborskega poslanca na listi LDS.

Zato je temeljno vprašanje, ali je nastopil kot zgodovinar ali kot politik? Upam, da sem upravičil možno sklepanje, da lahko tako glede viroslovnih temeljev kot etično-moralnih ravni njegove izjave ob jami Golobivnica dvomimo, da je govoril kot zgodovinar, akademik in univerzitetni profesor, se lahko vprašamo, ali je njegova akcija v skladu z usmeritvijo LDS?

To vprašanje je veliko pomembneje, kot je videti na prvi pogled. Fotografije, posnete ob Golobivnici, nam odkrivajo nekaj elementov, ki so več kot vprašljivi in zahtevajo politično raven interpretacije.

Osredotočimo se na otroka, oblečenega v uniformo slovenske vojske. Na glavi ima titovko – pokrivalo Jugoslovanske ljudske armade, na njej pa rdečo zvezdo s srpom in kladivom.

Kaj se lahko vprašamo ob tem dečku (ni bil edini otrok, prisoten na tej demonstraciji, niti bil edini, ki je bil oblečen v dele uniform):
Ali uniformirani otroci pomenijo, da slovenska politika (tudi v navezi z militatnimi veteranskimi strukturami) v duhu titoistične totalitarne militarizacije spet ideološko-politično zastruplja otroke?
Ali povezava uniform slovenske vojske in totalitarnega titoizma pomeni vzpostavljanje politične platforme za obnavljanje železne zavese in obnove titoističnega sistema?
Ali ni taka povezava uniform Slovenske vojske in Jugoslovanske armade zanikanje slovenskega upora prav proti tej Jugoslovanski armadi?
Ali uniformiranje odraslih in otrok v dele uniform Slovenske vojske in Jugoslovanske ljudske armade pomeni vzpostavitev ilegalnih milic, ki bi lahko ogrožale notranjo in mednarodno demokratično ureditev?

Ne trkajmo na odprta vrata

Teh nekaj elementov, ki sem jih navedel v upravičilo svojih besed, izrečenih v kontekstu problematičnih prvih, ki jih je imelo dogajanje med demonstracijami pri jami Golobivnica, seveda ne zmanjšuje mojega opravičila politiku, akademiku, prof.dr. Jožetu Pirjevcu. Žal mi je, da se včasih znajdeva vsak v svojem razumevanju sveta. Moje skromno razumevanje mi seveda ne more odkriti vseh dimenzij bremen in časti, ki jih njemu nalaga zgodovina. Zato verjamem, da se bo tudi po upravičevanju mojega opravičila dialog nadaljeval.

V intervjuju v Mladini je že nakazal možno pot dialoga:
Na vprašanje: »Zgodovinar Jože Dežman vam je javno očital, da ste dejali, da je maja tako vreme, da je treba ljudi metati v jame. Kaj je s tem mislil?«, je odgovoril: »Obtožil me je pač, da odobravam povojne poboje. Ker tega nisem nikoli počel, sem zgrožen nad Dežmanovim očitkom. Toliko bolj, ker že dvajset let in več denunciram omenjene »likvidacije«. Pred kratkim, ko sem raziskoval v arhivu Inštituta za zgodovino odporništva v Trstu, sem v njem našel svoje zapise iz sredine osemdesetih let, na katere sem že pozabil. S tem sem torej začel že takrat, ko v Sloveniji o povojnih pobojih ni bilo zdravo govoriti. V času, ko je Dežman v ZSMS še skrbel za »ohranjanje revolucionarnih tradicij«. Resno razmišljam, da bi odšel k odvetniku. V naši družbi se mora namreč uveljaviti odgovornost za besede, ki jih izrečeš v javnosti.«

Verjamem, da bo g. Pirjevec z objavo knjige o fojbah dokazal, da bo razvil tudi nekoliko bolj ambiciozen strokovni pristop kot ga je v primeru jame Golobivnice. Glede na to, da sem se kot predsednik Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč že zavzel za sondiranje morišč in grobišč ter za prekope predvsem slovenskih žrtev, pa sem nekoliko začuden ob njegovem drugem stališču v tem intervjuju.

Na tezo novinarja: »Na načelni ravni imajo Italijani pravico, da najdejo grobove svojih prednikov.«, je odgovoril: »Na načelni ravni seveda. Če Italijani mislijo, da so v kraških jamah okrog Lipice njihovi ljudje, potem je najbolje, da oblikujemo meddržavno komisijo, ki naj jih pregleda, ugotovi, kolikor se da, kdo tam počiva, če sploh kdo. Zato predlagam tristransko komisijo, slovensko-nemško-italijansko, ki bi se lotila tega projekta. Ne gre namreč pozabiti na stotine nemških vojakov, ki so padli na Krasu med 29. aprilom in 3. majem v bojih s IV. armado. Če tega ne storimo, bomo stalno pod pritiskom provokacij, ki so brez zgodovinske podlage, ki pa jim nekateri ljudje na Kranjskem še preradi nasedajo. Čeprav o zadevi malo ali nič ne vedo.«

Že zdaj v Sloveniji potekajo vsi postopki, po katerih je raziskava slehernega grobišča in morišča možna. Ni se treba več obnašati tako, kot so se obnašali slovenski komunistični politiki, ko so varovali tabu nad zakritimi morišči in grobišči. Omenil sem že, da so v letih 1960-1963 po jugoslovansko-italijanskem sporazumu o prekopu in prenosu posmrtnih ostankov padlih med drugo svetovno vojno Italijani prekopali 1125 žrtev. Toda leta 1960 je slovenska komunistična oblast ob prekopu italijanskih vojakov Italiji še zakrivala podatke. Novembra 1960 so sklenili: »O pokopanih, za katere Italijani ne vedo, mi pa vemo, komisije ne bomo informirali.« Leta 1997 je bil ratificiran Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike, ki obe strani zavezuje: »Pogodbenici se zavezujeta, da bosta preko pristojnih organov izmenjavali podatke in druga drugi pomagali pri zbiranju podatkov o vojnih grobiščih.« Torej je podlaga za sporazumno raziskovanje morišč in grobišč, v katerih so tudi italijanske žrtve, že na razpolago. Ali g. Pirjevec vse to smatra kot dogajanje v »sovražnem taboru« ali pa so že doslej opravljeno delo in pravne podlage možno izhodišče na nadaljnje sodelovanje?

Jože Dežman

Foto: Andrej Mihevc

 


 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS
33 x komentirano
 • trtamrta je rekel/-la:

  Zvito, “Opravičilo” je v bistvu “Upravičilo”. Comprende!

 • DOST JIH MAM je rekel/-la:

  Nice!!

 • JB je rekel/-la:

  dejstvo je, da sta oba zelo subjektivna pri razlagi zgodovinskih dejstev, čeprav je res, da je objektivnost subjektivna, pa vendar v svoji subjektivnosti pretiravata

 • neemocije je rekel/-la:

  Vsak Tržačan ve, zakaj je prišel Pirjevec v Trst po vojni……vprašajte jih..

 • kozlich je rekel/-la:

  Pripadam generaciji (35 let), ki sto zadevo nimam nič, razen tega da sem Slovenec in živim v Sloveniji pod katero je polno kosti. Verjetno imamo Slovenci smolo, da se je 2. sv. vojna zaključila ravno na tleh Slovenije. Znano je da so komunisti med in po vojni izvedli revolucijo po mentorju Stalinu, ob tem so bili bolj papeški od papeža. Kolaboracija desnice z okupatorji je bil samo še voda na mlin komunistom, da so svojo čistilno akcijo po stalinistično upravičijo narodu. Pa vendar se vprašam kako je mogoče, da je marginalni skupini kot so bili komunisti pred 2. sv. (iz svoje vasi po pripovedovanju starih staršev so to bili brezdelneži/lenuhi/barabe, tj. odpadniki, ki jih policija v vsakem sistemu preganja) uspela »eskluziva« nad osvobajanjem slovenskega naroda. Kje so bili predvojni politiki, javne avtoritete, da je slovenski narod tako zašel ali pa je že bi prej v taki p…, da mu ni bilo pomoči. Žalostno, da narod, ki ga razkosajo ni sposoben bil stopiti skupaj. A se do tedaj res niso naučili ničesar od Primorcev, ko jih je 500.000 pripadlo Italiji po 1. sv. vojni, da je v hudih časih treba skupiti skupaj in pozabiti stare zamere. Vsaj tako je v normalnih familijah v hudih časih. Ne ampak naši tedanji politiki so gledali OZKO, vsak svoj interes. In potem se je pač odvilo kot se je. Če dobro pomislim, lahko danes z gotovostjo trdimo, glede tedanje okoliščine/razklanost, da imamo srečo da smo sploh tukaj in to celo svojo državo. Seveda če takšne razklanosti tedaj ne bi bilo in bi se naši tedanji politični akterji združili v enoten odpor kot npr. Francozi ter se z zavezniki dogovorili z njihovo izkrcanje Kvarnerju bi seveda današnja podoba Slovenije čisto drugačna, vendar je to že »če bi«. Tako pa imamo kar imamo. Krivci za to pa so tako levi kot desni.
  Glede »odgrabljanja« 60 starih grobišč pa nimam besed, strinjam se da je treba povedat resnico kaj se je zgodilo, vendar pa samo njihovo odkopavanje, ni čisto nič drugega kot čisto nabiranje političnih točk nekega političnega pola. Zadnja 4 leta je bila na oblasti desnica, zato bi zadevo lahko uredila če bi hotela, pa je ni.
  Ljudi, ki so v teh grobiščih ni mogoče oživiti kot jih tudi ni mogoče identificirati, zato je tudi njihovo odkopavanje nesmiselno; učinek takšnih dejanj pa je ponovno ustvarjanje »povojne psihoze« ko je cela dežela smrdela po razpadajočih truplih. Mislim, da večina, ki smo rojeni po vojni nima s temi grobišči nič, še manj da bi se zaradi njih počutila krive. Prav je da se resnica pove in zapiše, vendar je treba to storiti objektivno. Nikoli ni krivda samo na eni strani.
  P.S. S ČIM SE UKVARJAJO LJUDJE Z DEPRESIVNIMI MOTNJAMI S PRETEKLOSTJO, POTEM JE JASNO S ČIM SE SLOVENCI MORAMO TAKOJ NEHATI UKVARJATI, DA NE BOMO ŠE GLOBJE ZABREDLI

 • samo je rekel/-la:

  tale stric je pa še bolj antipatičen od grimsa.

 • Micka je rekel/-la:

  @kozlich:

  Civilizacijsko pravilo je, da si VSAK človek zasluži kraj lahko po smrti mirno počiva. To, da ne vem koliko umrlih pustimo še naprej ležat v 300 in še več neurejenih grobiščih je nesprejemljivo. Sama se s tem kot 25. letnica nikakor ne morem sprijaznit. To je nesprejemljivo!

  Naša družba se ne bo razvojno nikoli premaknila naprej, če ne bomo uredili vprašanj polpretekle zgodovine. Ker tega niso bili sposobni urediti naši starši, bomo to pač morale urediti mlajše generacije.

  Noben človek ne more biti ubit brez poštenega sojenja, noben razlog ne more biti razlog za množične poboje ljudi. Dokler tega ne bo sprejela večina slovenskega prebivalstva se naša družba ne bo premaknila naprej. Žal!

  Pobuda za poimenovanje najdaljše ulice v LJ po Titotu je - celo nasprotno - gromozansko nazadovanje.

 • desperado je rekel/-la:

  Kozlich: v veliki meri bi se strinjal s tabo razen dveh stvari - uporaba besede koaboracija je pojem, ki so ga zvito uporabili komunisti, da so opravičili likvidacije s tem da so se znebili morebitne opozicije.

  1. Dejstvo je, da so bili domobranci plod komunističnega nasilja nad civilnim prebivalstvom, (ZGODOVINSKI VIR IZ LETA 42 kARDELJEVA DEŠPEŠA MAČKU IN BEBLERJU… nadaljujte s terorjem, kulake duhovne vse posreljajte sejte paniko vsepovsod itd) ki se je v obupu in težnji po lastni varnosti in obstoju obrnilo po pomoč k okupatorju od katerega so samo dobili orožje in opremo. Torej niso z njim sodelovali na način da so se borili za obstoj fašizma ampak je šlo za odpor proti komunizmu in za lastno varnost - jasno je bilo da bodo domobranci ob 1 priliki skočili nemcem v hrbet in tega so se nemci jasno zavedali zato jim nikoli niso dali težke oborožitve in zato so nekaj vodilnih oficirjev internirali ali obesili).

  2. Zakaj si lahko nekdo danes nabira politične točke na teh gorbiščih. Zato ker ni prekinjena nit zločincev v današnjo izvršno oblast. Stranka levega pola so politični dediči bivše KPS, namesto da bi bili vsi lustrirani in bi jim bilo onemogočeno politično delovanje imamo danes v ustavnem sodišču Cirila Ribičiča, Kardeljev vnuk je predsednik računskega sodišča itd … torej gre v teh vrstah za naslednike oziroma politične dediče katerih politčni opciji ni bilo javne obsodbe KAJ SO DELALI VAŠI STARŠI IN POLITIČNI BOTRI. Zakaj ne ? Zato ker so ravno oni desetletja politično kadrirali in nastavljali preverjene ljudi na tožilstvo, sodstvo, policijo, novinarje, skratka v vse pore oblasti, d aimajo danes na oblasti kadre, ki še živečim katerjem ščitijo hrbet in prodajajo meglo o NOB.

  Danes so vsi padli na finto Zveze borcev, ki NOB meša s komunizom in opravičuje te zločine z bojem za svobode. Ne !!! Te zločine niso izvajali borci za svobodo torej vsi partizani, ampak so bili storjeni po ukazu ozke skupine ljudi z imenom in priimkom, Broz, Kardelj, Rankovič, morda še kdo. Torej gre za 2 povsem ločene zadeve,
  Lado Ambrožič Novljan in Ivan Maček matija sta bila oba partizana pa ju ne moreš metati v isti koš, prvi je bil zaveden slovenec in domoljub ki se je boril proti okupatorji, drugi pa je bil rdeča zverina in morilec, ki mue bilo najprje pomembno opraviti z nasprotniki komunizma šele v 2 planu so bili okupatorji. Isto velja če primerjaš Edarda Kocbeka ali Edvarda Kardelja.

  Ravno tako na desnici ne bi smela imeti neobenga vpliva cerkev ker je med vojno izrabila domobrance za svoje politične cilje. Tudi oni nosijo svoj križ in tudi njim bi bilo potrebno prepovedati vsako vpletanje v javno življenje. Tako bi bila izključena oba dejavnika ki si lahko kujeta politične točke iz teh pomorov.
  Ampak to je že malo idealizem a ne.

 • desperado je rekel/-la:

  Ravno tako bi bilo potreba enkrat za vselej razjasnti kdo so sploh bili domobranci ali Bela Garda.

  To so bili pogumni in preprosti kmečki fantje, brez vojaškega znanja katerim je bila politika zadnja stvar na svetu. Edina skrb v tistih krutih časih jim je bila obdelati zemljo, da bo družina preživela.
  In ko so bili soočeni z grožnjo lastnega fizičnega obstoja so se v obupu zatekli po pomoč tja kjer so upali da jo bodo borili.

  Ker je okupatorjem to prišlo zelo prav so jim seveda pomagali ker s tem niso ogrožali lastnih življenj.

  Ti fantje pa so se sami organizirali in vsako noč zaščitili vasi pred vdori komunistov, ki so z umori premožnejših kmetov in bolj vernih ljudi hoteli ravno to, ODPOR in s tem alibi za uničenje razrednega sovražnika, torej duhovnika, intelektualca ali preprostega kmeta, ki mu ni mar za politiko ampak verjame le v svoje delo.

  Vloga cerkve še ni povsem razjasnena, dejstvo je da so nadškofa Rožmana mnogi verni ljudje prosili za pomoč, je pa danes bolj jasno da bi bilo boljše če se ne bi vtikala.

  Dejstvo je da so bili v prisego prisiljeni - kakor smo bili mi v JLA pa smo se potem obrnili proti isti vojski.

  Ko bi to bilo večini slovencev jasno bi bilo marsikaj lažje razumljivo in potem bi se politične manipulacije z kolaboranti razpočile kot milni mehurčki.

  To imejte v mislih ko omenjate domobrance in kolaboracijo.

 • nesesekirat je rekel/-la:

  Dajte že mir s temi kostmi. Ali niso reveži že dovolj pretrpeli za časa življenja.. Pustimo stroki, da v miru in tišini, kar si pokojni najbolj zaslužijo, odkrije kar se da čimveč grobišč, ugotovi poreklo žrtev, potem pa vpraša svojce in ambasade držav, če so tujci, kako to urediti. Ali jih pustiti, da počivajo, kjer so do zdaj ali pa jih položiti v skupno grobnico. In kjer koli bodo počivali še naprej, je treba ta kraj obeležiti s takim obeležjem, ki bo predstavljalo spomin in opomin. In še enkrat, to naj uredijo stroka in prizadeti, denar za odkrivanje grobišč in obeležja pa še naprej prispeva država. IN OD TEH ZADEV ODSTRANITI POLITIKE, NJIH BARVA NI POMEMBNA IN JIM PREPOVEDATI, DA BI “BLIZU PRIŠLI”.
  In g.Dežman, če vam je kaj do teh žrtev, pustite svoje osebne travme pri miru. Nič ne spremeni dejstva, da ste bili v preteklosti goreč “režimski človek” komunističnega režima in da ste to gorečnost gasili z napačnimi sredstvi.

 • Štrigon je rekel/-la:

  desperado…….

  Oooo sveta trojica, o jejžeš kristus, o marija devica, o tristo hudičev.
  Naj me nekdo uščipne !
  Ni hudič da živimo v Matriki ?!
  Enkrat za vselej je potrebno razjasniti kaaaaj ?

 • samo je rekel/-la:

  @Micka,

  po komu ali čemu: po Titotu?!? sedi, 2.

 • angie je rekel/-la:

  Neemocije 10. april, 2009 ob 11:36
  Vsak Tržačan ve, zakaj je prišel Pirjevec v Trst po vojni……vprašajte jih..

  Kar ti nam povej, ki vse veš! Razsvetli nas, nevedneže. Žlahto imam v Trstu, izobražence, pa o razlogih, zakaj neki je dr. PŠirjevec profesor v Trstu,(vem, da je študiral v Italiji) nič ne vedo.

  Ad:Upravičilo: tekst je kompilacija kar nekaj, zlasti pričevanje teologa, ki se je pridružil nemcem kot tolmač, je sprašljivo, fotke so mu pa sploh de best!

 • neemocije je rekel/-la:

  Da bodo komunisti priznali, da so morili kot zverine??
  Ne bodimo naivni.
  Še nove spomenike bi postavljali morilcem in ne pa, da bi povedali malo ” resnice kaj se je zgodilo” (kozlich).
  Najboljše pa bi bilo za te ljudi, da se vse skupaj POZABI (kajti 60 let skrivanja in laganja ni zadostovalo).

 • neemocije je rekel/-la:

  angie , zakaj en prepričan levičar gre iz “komunističnega raja” po tvojem?

 • DOST JIH MAM je rekel/-la:

  @desperado podpišem dober idealizem!! še je upanje,dokler vsaj en podobno razmišlja.

 • Carlos Contreras je rekel/-la:

  Ubogi Kakec, svet je tako kompleksen, da ga s svojim skromnim spoznavnim aparatom ne more ne zaobjeti ne razumeti. Ampak glede na to, da nič ne bere, kot se je sam hvalil, je verjetno vsa njegova učenost prišla iz ust po mizi (in mami) udrihajočega ateka. Vzgoja pač.

 • Kadrovik SDS je rekel/-la:

  Gravedigga - pejd kopat kosti. Na mojem vrtu jih je kar nekaj….

 • kinky tone je rekel/-la:

  @samo
  Haha. Bravo, ej.
  In priznati moraš, da to ni kar tako.

 • titofido je rekel/-la:

  VENEC SPRAVE

  1.

  To pesem zdaj pisati sem prisiljen,
  ker vest, da narod moj je genociden,
  teži me, a ostajam jaz previden,
  me sem je kol prikrit prignal ošiljen.

  Zločinci namreč še so na prostosti
  kot so nekoč se znašali nad brati,
  se skrite udbe je še danes bati,
  še goloroke si žele nabosti.

  Zato pod anonimnim tu imenom
  vam pesnim venec pesmi za prebrati
  podrejam se soneta strogim zvenom.

  V spodbudo starcem, bolnim na prostati
  za pokesati se z laži izzvenom,
  in zraven tega se še sramovati.

  2.

  In zraven tega se še sramovati,
  ne vem, če so zakrknjenci sposobni,
  ki so morili vsi v tišini grobni,
  zažigali pa za arhiva vrati.

  Tam skrivali so genocidi si dokaze,
  kako morili so nedolžni narod,
  kako skrbeli le za svoj so zarod,
  vse to načrtno prav do zadnje faze.

  Ubili so vse, ki so pobegnili,
  z ženami starci in otroki hkrati,
  da bi pred komunisti se umaknili.

  Ti so grozili in bili pred vrati.
  Resnico pesnim jaz zato po sili
  to delam, ker morili so se brati.

  3.

  To delam, ker morili so se brati,
  ki so ljubili svojo rodno grudo,
  ki žal uprli so se vsi z zamudo,
  terorju rdečem, ki je bil pred vrati.

  Ker brati rdeči pod peterokrako,
  so bili vdani Titu in Stalinu,
  posnemali so zvesto ju v zločinu,
  ubili verno so družino vsako.

  Kako se dober naj bori z brati
  Srce mu tega ne pusti z ožiljem?
  Zato želeli niso v borbo vstati.

  A rdeči bratje z zlobnim svojim ciljem
  iztrebiti so jih hoteli hkrati
  od partije, pod borčevskim okriljem.

  4.

  Od partije pod borčevskim okriljem,
  se širil gnusen smrad je v zlobnih delih,
  ko misli gnus bi jim ujel v kelih,
  izdahnil dušo bi pred zla obiljem.

  Žal tega niso mogli še spoznati,
  da tam z dobroto božjo ni življenja,
  da želi bodo le gorje trpljenja
  da morajo orožje v bran pozvati.

  Kar tisoč petsto mrtvih že v začetku,
  pobitih, da uvedli bi poganstvo,
  je pričalo dovolj o zla zametku.

  Za smrt bilo dovolj je z Nemci znanstvo,
  da všeč je bil vsak komunistov metku,
  je žal prav to prineslo partizanstvo.

  5.
  Je žal prav to prineslo partizanstvo.
  da brat moril je brata in ne Nemca,
  to rdečih je bila inteligenca,
  da bi čim prej nastalo domobranstvo.

  Želeli namreč so oblast prevzeti,
  ko vojna strašna ta bi se končala,
  za to drhal je Stalinu prodala,
  vse njih, ki bi uspeli preživeti.

  Ni njim bila po volji druga sila,
  kot Stalinovih škornjev zli podplati,
  izdaja poštenjake je odbila.

  Pod njimi morali so že končati
  miljoni, ki jih zloba je ubila,
  enkrat le moramo si to priznati.

  6.

  Enkrat le moramo si to priznati,
  da borba tista ni bila poštena,
  ki dolgo lažno je bila čaščena,
  saj pričajo o tem nam mnogi hkrati.

  V vojsko pod zločinskim rdečim vodstvom,
  vstopilo več je pravih poštenjakov,
  pripravljenih na črno smrt junakov,
  znašli so pred prevare se despotstvom.

  Je vodstvo po zločinih danes slavno
  želelo borbi naroda zavdati,
  za neenotnost šlo mu je brezpravno.

  Kdor bi boril se proti Nemcem hkrati,
  želeli so ga umoriti javno,
  beg domoljubov zdaj je bil pred vrati.

  7.

  Beg domoljubov zdaj je bil pred vrati,
  ker vse so elementi udboviti,
  vsem danes znani, a le sodstvu skriti,
  morili in jih dali z noži klati.

  Naposled so zatiranci spoznali,
  da gre za golo le še preživetje,
  sprejeli zdaj so boja zlega cvetje,
  v prisego dali so se zapeljati.

  Ker Nemci so bili tik pred porazom,
  ni greh Slovencev vstop v domobranstvo,
  v zaščito pred grozečim rdečim plazom.

  Ker zmagalo je zlobno partizanstvo,
  povezano z jugovzhodnim mrazom,
  iz sužnosti bežali so v pregnanstvo.

  8.

  Iz sužnosti bežali so v pregnanstvo,
  iskati izgubljeno svojo srečo,
  odšli so z dušo ranjeno trpečo,
  dobili za v Italijo so jamstvo.

  A bili žrtev podle so izdaje,
  Angleži so v smrt jih obrnili,
  podkupljeni pilatovsko sklenili,
  da bi Koroško obdržali raje.

  Ko vlaki so natrpani prispeli,
  nad njimi so dihurji se zdaj znesli
  zločinci genocidni ponoreli.

  Kardelj in Maček dve brez duše tesli,
  in drugi, ki so jih nazaj sprejeli
  lahko bi zmagovalci to prenesli.

  9.

  L a h k o bi zmagovalci to prenesli,
  da so premagane v pest dobili,
  ki niso jim nič hudega storili,
  le da prisegli so pod zmote gesli.

  Če pa zločinci so bili kateri,
  ki pod prevaro so jih obrnili,
  pravično bi lahko jim zdaj sodili,
  pravice ni bilo v njih nameri.

  Želeli so se jih samo znebiti,
  za dvojno vlogo porabiti mrtve
  za narod cel slovenski zastrašiti.

  Za to služile so trpečih žrtve,
  v politiki rivalov se znebiti
  pa genocidno delali so mrtve.

  10.

  Pa genocidno delali so mrtve,
  Pri tem je vodil podlež znani,Tito,
  Ki trebit dal je naroda elito,
  Z zločina tkanjem na krvave statve.

  Res znal zločinski pa se je diktator,
  pretvarjati za dobrega vladarja,
  čeprav je skrival v sebi čud mesarja,
  postal je komunizma inovator.

  Poslušni so živeli skoraj vzorno,
  uživali so pod napredka gesli,
  in delali so pridno, žal okorno.

  Kljub temu da bi marsikaj prenesli
  vemo da kljub dokazom skritim vzorno
  okrutno nad otroki so se znesli.

  11.

  O k r u t n o nad otroki so se znesli,
  ki dražji so ljudem od diamantov,
  med njimi je bilo deklet in fantov,
  ki v raj nedolžni so odpluli z vesli.

  Kaj vse lahko bi ta mladina dala,
  zgradila bi lahko nam raj na zemlji,
  ne kakor komunisti jemlji, jemlji,
  bi slišala se njih le Bogu hvala.

  Če že morili so otroške duše
  in skrivali v zemljo vse te mrtve,
  pa so godile se stvari še hujše.

  Bi pričale doječe žene mrtve,
  prekrivajo jim trupla travne ruše
  dojenčki so bili njih prve žrtve.

  12.

  D o j e n č k i so bili njih prve žrtve
  ki izpostavili so jih pred sonce,
  da strli bi obupane zakonce,
  njih Starše, žive še, a hkrati mrtve.

  Kako naj bledim tem obrazom skritim,
  zdaj odpustimo mi za te zločine,
  ko pa nam niti dan brez njih ne mine,
  da hvalijo se ne z zločinom tistim.

  Bi morali sodniki poskrbeti,
  da vse ki so k zločinu doprinesli
  zares bi danes moralo skrbeti.

  Razkrijejo naj kam so jih zanesli,
  saj vsi za tajnost so bili zavzeti.
  Eksaktno trupla skriti v noč so nesli.

  13.

  E k s a k t n o trupla skriti v noč so nesli,
  jih plitvo v zemljo v temi zakopali,
  jih v jame črne skrivoma zmetali,
  zatreti niso mogli črnih misli.

  Zato so izmed njih se pokesali,
  odprli dušo ti so svoji vesti,
  zločinu niso mogli biti zvesti
  četudi so se za življenje bali.

  Izdali so nam bledih lic oblike,
  ki niso nam jih razodele žrtve,
  tako spoznali mi smo groze like.

  Morda še pride do resnice žetve,
  nedolžnih žrtev končno prave slike
  le te želimo pokopati mrtve.

  14

  Le te želimo pokopati mrtve,
  ki so brez sojenja jih v zemljo skrili,
  in ta grobišča v molk zlovešči zlili,
  da ne bi jih strašit hodile žrtve.

  Zdaj narod naš ima dolžnost storiti,
  da spomenik postavi žrtvam pravi,
  da jih pusti počivati v slavi,
  ker po nedolžnem so bili pobiti.

  Se sodno mora tudi poskrbeti,
  da ta Zločin od komunistov vsiljen,
  morilcem sivim ne zastara z leti.

  Narod tudi je povedati prisiljen
  MORILCEM ZNANIM V SLAVI NI ŽIVETI
  To pesem bil pisati sem prisiljen.

  M A G I S T R A L E

  To pesem zdaj pisati sem prisiljen
  In tega zraven se še sramovati
  To delam ker morili so se brati,
  Od partije, pod borčevskim okriljem.

  Je žal prav to prineslo partizanstvo
  Enkrat le moramo si to priznati,
  Beg domoljubov da je bil pred vrati,
  Iz sužnosti, bežali so v pregnanstvo.

  Lahko bi zmagovalci to prenesli,
  Pa genocidno delali so mrtve,
  Okrutno nad otroki so se znesli.

  Dojenčki so bili njih prve žrtve,
  Eksaktno trupla skriti v noč so nesli,
  Le te želimo pokopati mrtve.

 • ProPolis je rekel/-la:

  Mislim, da bi ta Dežman moral na študij logike … Ali pa bi se vsaj moral naučiti slišati pri sogovorniku to, kar ta želi povedati, ne pa onega, kar želi sam (Dežman) slišati. In potem iz tega napletati bedarije.

 • desperado je rekel/-la:

  DOST JIH MAM pravi:

  10. april, 2009 ob 18:27
  @desperado podpišem dober idealizem!! še je upanje,dokler vsaj en podobno razmišlja.

  Žal smo v veliki manjšini, kako tudi ne, šolstvo skrbno nadzorovano učbeniki tudi, novinarji … v glavnem ljudje brez hrbtenice pod budnim očesom skrbno nasatvljenih urednikov ali z opranimi možgani, eni plačani od levih eni od desnih tretji od tajkunov. Tisti, ki imajo hrbtenico in svojo glavo v glavnem nimajo dela.

  Karikirano , Eni bi kasirali od Patrie drugi od sistemske tehnike - civline družbe ni, skozi njo vpijejo interesno opredeljeni homoerectusi - in potem naj bi mi ovce hodili na volitve in jim dajali mandat.

  Hmm zakaj le???!!!

 • tomazh je rekel/-la:

  Desperados: Nič naj te ne skrbi če ste v veliki manjšini.Tudi komunisti so bili pred vojno v veliki manjšini in tudi preganjali so jih in zapirali ter tudi kakšnega mučili in ubili. Pa so potem kljub temu povedli slovenski narod v boj proti okupatorju in zmagali. Da so to dosegli, jih je bilo kar nekaj u hlačah. Zato ne obupati ampak ko vas bo tudi vas dovolj v hlačah boste lahko povedli slovenski narod v boj proti komunistom, ki so vsepovsod, in jih zmetali v jame.

 • sveti gral je rekel/-la:

  Dežman je zapit komunist . To je evidentno ob vsakem njegovem nastopu v medijih. Ob odkritju zadnje luknje , pa je doživel pravi orgazem pritlehnosti in perverznosti , brez kančka pietete.

 • sveti gral je rekel/-la:

  Titofido si na dobri poti , da dobiš Jurčičevo nagrado. Kar nadaljuj in pogumno naprej.

 • novinar je rekel/-la:

  Titofido, lepo si se potrudil. Tvoj komentar ima med vsemi tukaj gotovo največjo težo, saj je globoko občuten in spretno izražen. Da pa bi se tvoj sonetni venec uvrstil v vrh tovrstne umetnosti, bi moral biti še precej globlje domišljen, pretirana in mestoma preozko fokusirana čustvenost pa nadgrajena z modrostjo, ki bi pomagala preseči kulturni klinč, v katerem vedno bolj izgubljena blodi Slovenija.

 • desperado je rekel/-la:

  @tomazh

  Nič od tega kar navajaš mi ni blizu, nobene plisnke celice krematoriji, atentati ali metanje v jame … ne vem kje si to razbral …

  verjamem pa v humanizem, etiko, ekologijo, ljubezen, solidarnost, moralo, sočutje in dobro v ljudeh …
  to mi je veliko bližje in upam, da tudi tebi in večini med nami.

 • ervinator je rekel/-la:

  Pirjevec s tožbo nima šans za uspeh.

 • MEFISTO je rekel/-la:

  Nepietetno je, če ljudje izvedo, kakšne zločine so zagrešili komunisti.

 • MEFISTO je rekel/-la:

  @ TOMAZH

  Bolj kot Nemce, so komunisti premagali svoje ljudstvo!

 • ervinator je rekel/-la:

  Preganjali so ideološke nasprotnike, pa tudi svoje ideološke somišljenike (Angelo Vode in druge) - prepovedano je bilo misliti kakorkoli drugače, kot pa so ukazali politkomisarji.

 • kozlich je rekel/-la:

  Micka pravi:
  10. april, 2009 ob 13:28
  desperado pravi:
  10. april, 2009 ob 13:48
  10. april, 2009 ob 14:07

  SE ČISTO STRINJAM Z VAMA

  AOb tem pa bi še dodal, da danes zelo malo ljudi, ki so sposobni kritično razmišljat z lastno glavo,

 • angie je rekel/-la:

  Sveti gral :))

  Mefisto, spet plonkaš!