3. maj, 2009 | Nejc Koradin

Mesto znanosti?

 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS

Kaj se dogaja z Novo Gorico? Potem, ko je HIT zabredel globoko v rdeče številke in je septembra inšpekcija zaprla prostore Univerze v Novi Gorici, se sedaj tudi MIP, nekoč eno vodilnih mesno predelovalnih podjetij pri nas, nahaja v nezavidljivem položaju in tik pred stečajem. Kot da bi celo mesto, počasi kos za kosom, propadalo. Četudi se podobni stečaji nekoč vodilnih podjetij zaradi prehitre in nepremišljene privatizacije v zadnjih letih vrstijo kot po tekočem traku tudi drugod v Sloveniji, je žal situacija v Novi Gorici precej bolj komplicirana, kot se to zdi na prvi pogled. Na prvi pogled je Nova Gorica danes še vedno eno najbogatejših mest pri nas, ki si vse od osamosvojitve s Koprom (enkrat eden, drugič drugi) deli laskavi naslov drugega najbogatejšega mesta v Sloveniji, a je v resnici situacija v mestu vrtnic vse prej kot rožnata. Težava Nove Gorice je v tem, da se za razliko od Kopra, ki je uspel svoje gospodarstvo diverzificirati in ga spretno razporediti med različne akterje (Luka Koper, Istrabenz, Interevropa, Droga, hoteli in turizem, in nenazadnje Univerza, ki skrbi za razvoj novega kadra v regiji in s tem nadaljnji razvoj obale), Gorica v vseh teh letih vse svoje dejavnosti, strategije razvoja in smernice temeljila zgolj in samo na razvoju Hita. Vprašanje, ali lahko Nova Gorica brez HIT-a sploh preživi z istim standardom, kot so ga bili do danes vajeni prebivalci, se tako zdi več kot na mestu. Gorica je v zadnjih 20 letih postala prava igralniško-zabaviščna meka in je vse svoje dejavnost, usluge, infrastrukturo prilagodila zgolj in samo potrebam začasnih konzumentov mesta (kockarjev). Mesto je vse do danes “ziheraško” ves svoj razvoj temeljila zgolj in samo na razvoju igralnic in po malem, z neodzivnim razpolaganjem s prostorom, počasnim ukrepanjem in opremljanjem zemljišč, zavirala razvoj vseh ostalih gospodarskih subjektov v mestu.

V ekonomiji je ta fenomen znan po imenu »prekletstvo resursov«. Pojav, ki ga poznamo iz tistih nacionalnih, pa tudi lokalnih ekonomij, ki so naletele na zlato žilo ali na velike količine nafte in z njimi nenadoma obogatele. V takih okoljih je prišlo do razvrednotenja vse dotlej obstoječe ekonomije, kajti za oblast in povzpetniške elite je bila glavna prioriteta samo kontrola in eksploatacija zlatonosnih resursov. Za naftne države, na primer, velja zakonitost, da bolj kot je rasla cena nafte, bolj se je manjšala svoboda, bolj se je večala razlika med bogatimi in revnimi in manj je bilo spoštovanja človekovih pravic. 

Podobno se je v zadnjih letih dogajalo z Novo Gorico. Klub milijonom, ki jih je HIT prinašal, je mesto ves čas stagniralo. Mesto, vse do danes tako ni uspelo urediti niti osnovnih infrastrukturnih objektov, kot so iztek Kidričeve ceste ali pa za mesto še bolj pereča izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav. Meteorne in fekalne vode tako danes še vedno niso ločene, pretakajo se po istih ceveh in se neprečiščene zlivajo v Sočo oziroma potok Koren. Čeprav bi mesto moralo za rešitev te težave zgolj pripraviti ustrezno dokumentacijo in se prijaviti na državne oziroma evropske razpise, ki zagotavljajo sredstva za izgradnjo osnovne infrastrukture, kamor kanalizacijska mreža zagotovo spada. Podobno se že ves čas dogaja z zemljišči, ki so v lasti občine in jih mesto ne zna ustrezno opremiti in jih ponuditi trgu, in tako danes, kljub velikemu gradbenemu bumu, ki smo mu bili v Sloveniji priča v zadnjih nekaj letih, ostajajo osrednji prostori v mestu še vedno nepozidani in prazni, nakupovalna središča pa so se v mestu začela bolj intenzivno razvijati šele v zadnjem letu, po tem ko so razni Spari, Hoferji, Lidli, in Obiji prodrli že v praktično vsako večjo slovensko vas. Največja težava, ki bi jo lahko tukaj še omenimo, pa je totalen neposluh mesta do potreb Univerze v Novi Gorici in prostorske stiske, v katerih se ta nahaja že daljše obdobje. Kljub temu, da je bilo na to temo opravljenih več študij, delavnic in arhitekturno - urbanističnih predlogov, se do danes ni zgodilo še praktično nič.

Novogoričani pa imajo, ob skorajšnjem stečaju HIT-a, vse bolj občutek, da so jih peljali žejne čez vodo. Da so zaradi hitrega in uspešnega razvoja HIT-a prespali ali pa enostavno spregledali vse druge prilike, ki so se jim v teh letih ponujale.

Visoko šolstvo se je v Novi Gorici začelo intenzivneje razvijati 24. septembra 1995, ko je bila na pobudo Inštituta Jožef Štefan in takratnega vodstva občine Nova Gorica ustanovljena Fakulteta za znanosti o okolju, prva mednarodna podiplomska šola v Sloveniji in predhodnica današnje Univerze v Novi Gorici. Uvedba tega študijskega programa, kot tudi vseh tistih, ki so se univerzi počasi priključevali v naslednjih letih, je bila tesno povezana z osnovnimi razvojnimi usmeritvami institucije. Ta se tako v raziskovalni kot tudi v izobraževalni dejavnosti usmerja predvsem v aktualna področja, ki v Sloveniji niso zadostno pokrita. Od ostalih visokošolskih ustanov pri nas pa se je že od samega začetka razlikovala tudi po tako imenovanem frankofonskem modelu poučevanja, ki temelji na samostojnem raziskovalnem delu študentov, pedagoško delo pa poteka predvsem kot navezava na le to. Model, ki nenazadnje dokazuje svojo kvaliteto z vsakoletnim visokim številom vpisanih podiplomskih študentov. Kljub kvaliteti študija, pa Univerza v Novi Gorici že nekaj let trpi zaradi hude prostorske stiske, zaradi katere je bila v preteklosti primorana posamezne študijske in raziskovalne enote razporediti na dislocirane lokacije, ki segajo od Ljubljane vse do Benetk. Razpršenost, ki v precejšnji meri zavira nadaljnji razvoj univerze in otežuje sodelovanje med različni oddelki. Sodelovanje, ki omogoča sinergijsko delovanje med različnimi oddelki in predstavlja danes ključ za razvoj sodobne znanosti.

Prostorske težave univerze in manko osnovne infrastrukture je kulminiral 15. septembra 2008, ko je inšpekcija, zaradi neurejenega uporabnega dovoljenja, prepovedala opravljanje pedagoškega in raziskovalnega dela v matičnih prostorih univerze v Rožni Dolini. Težave s prostori univerze so se sicer začeli že tri mesece pred tem, ko je inšpekcija najprej opozorila Občino Nova Gorica kot lastnico teh prostorov na neurejeno dokumentacijo. Vendar tudi v tem času, zaradi raznih zapletov, občina ni uspela urediti tega zapleta. Zaradi prepovedi dela pa naj bi imela univerza, kot to sama ocenjuje, 250.000 evrov škode vsak mesec. Nastala situacija pa tudi v precejšnji meri onemogoča potek raziskovalnega in pedagoškega dela, s katerim je univerza zaslovela v zadnjih letih, tako doma kot v tujini. Če omenimo le najbolj znane: sodelovanje pri razvoju detektorja DELPHI, v okviru raziskovalnega inštituta CERN, Ženeva, razvoj mikro in nano satelitov za daljinsko zaznavanje in vključitev univerze v projekt Pierre Auger, izgradnjo največjega observatorija za detekcijo kozmičnih žarkov na svetu (razprostira se na kar 3600km2), kar predstavlja tudi največji projekt pri katerem je kot članica sodelovala katera koli slovenska visokošolska ustanova. Prav zaradi naraščanja števila raziskav in novih študijskih vsebin postaja potreba po novem univerzitetnem kampusu, ki bo na enem mestu združeval vse prostore univerze in omogočal njeno nadaljnjo rast, vse bolj pereča težava univerze. Nov univerzitetni kampus je malodane nujnost, na katero univerza opozarja že dalj časa in za rešitev katere, je bilo v preteklosti izvedenih že ne malo projektov. Tako je bila avgusta 2000 oblikovana projektna skupina Politehnika 2000, ki so jo vodili prof. Janez Koželj, prof. Dr. Drago Kos, prof. Dr. Albin Rakar in Mag. David Malnič, in je pripravila podrobno študijo za določitev lokacije bodočega univerzitetnega kampusa. Po njihovem predlogu bi se kampus začel graditi na travniku med Kidričvo ulico in ulico Gradnikovih brigad, ki bi ga kot lastnica teh zemljišč in soustanoviteljica univerze zagotovila Mestna Občina Nova Gorica, in bi se potem postopno širil na območje Ščedenskega polja. Projekt, ki žal kasneje ni bil izveden, ker občina zemljišč v centru ni hotela dati. Oktobra 2005 je univerza uspešno kandidirala na evropskem razpisu, ki naj bi zagotovil potrebna sredstva za nadaljnjo širitev univerzitetnih kapacitet. A tudi ta projekt splava po vodi zaradi izostanka lokalnih sredstev.  Prav zaradi vseh zapletov, ki e pojavljajo v zvezi z prepotrebnimi zemljišči za nadaljnji razvoj univerze, se pojavlja se vprašanje ali je Nova Gorica sploh zainteresirana za razvoj univerze na svojem ozemlju. Brez zemljišča in jasne vizije njihove dodelitve, bo univerza primorana k selitvi iz Nove Gorice, za kar pa se, mimogrede, poteguje kar nekaj občin (italijanska Gorica, Ajdovščina, Postojna,…).

Razmere tudi na drugih visokošolskih ustanovah v Novi Gorici niso kaj bistveno boljša.  Jambrekova Nova Univerza in Fakulteta za uporabne družbene študije, ki danes opravljata  svojo pedagoško dejavnost na različnih lokacijah v mestu, zaradi hitrega naraščanja števila študentov v zadnjih letih, prav tako vse bolj čutijo pomanjkanjem ustreznih prostorov za visokošolsko izobraževanje v mestu.

Interesi visokošolskih ustanov po izgradnji univerzitetnega kampusa v mestu pa niso edini, ki se zanimajo za bolj razvojno usmeritev mesta igralnic. Okrog goriškega podjetja Instrumentation Technologies se je v zadnjem letu prav tako oblikovala močna interesna skupina visokotehnoloških podjetij in raziskovalnih ustanov, ki se zavzemajo za priključitev Slovenije k razvojno - raziskovalnemu projektu FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research), ki se trenutno gradi v Darmstadtu, Nemčija, in bo ob izgradnji nasledila CERN v raziskavah antiprotonov, ionskih curkov in ostalih osnovnih gradnikov materije. Podjetje Instrumentation Technologies, ki je danes predvsem znano kot izdelovalec najboljših rešitev za inštrumentacijo in diagnostiko (krmilnih sistemov) za pospeševalnike na svetu, in podjetje Cosylab, ki izdeluje programsko opremo za pospeševalnike in teleskope, sodelujeta kot edini Slovenski podjetji, skupaj z IJS, pri razvoju pospeševalnika FAIR že od samega začetka. Njihovo dosedanje sodelovanje pri tem projektu je prav zaradi kvalitete njihovega dela in vrhunskih rešitev, ki jih ta slovenska podjetja ponujata, pripeljala do velikega zanimanja tamkajšnjih strokovnjakov, za širše sodelovanje z Slovenijo na tem področju, s čimer se Sloveniji ponuja enkratna priložnost, da se z “in-kind” prispevkom 12 milijonov evrov priključimo v verjetno največji Evropski raziskovalni projekt zadnjih 20 let. Verjetno ni potrebno poudarjati, da znesek 12 milijonov evrov, znaša samo 4% zneska, ki ga je naša država plačala za nakup Patrij (278 milijonov evrov) in da je to nižji strošek za državo, kot je bila recimo izgradnja kongresnega centra Brdo, za namene predsedovanja EU (15.5 milijona evrov).

Kaj “in-kind” sploh pomeni? Z vključitvijo v  projekt z “in-kind” prispevkom bi se zagotovilo, da se celoten znesek porabi za nakup in opremo pospeševalnika s proizvodi slovenskih podjetij, s čimer bi omogočili, da se na visoko specializiranem svetovnem raziskovalnem trgu uveljavijo tudi vsa tista visokotehnološka slovenska podjetja, ki do sedaj še niso imele te priložnosti, oziroma da naša podjetja s pomočjo znanstvenikov, ki delajo ali še bodo delali pod okriljem FAIR-a, razvijejo vrhunske proizvode za svetovni raziskovalni trg. Skratka, 100% povrnitev teh stroškov v obliki izvoza visokotehnoloških produktov. Sočasno pa bi se Slovenija vključila kot enakovreden člen v svetovne raziskovalne tokove, s čimer bi si slovenska podjetja in znanstveniki zagotovili možnost enakovrednega uporabljanja evropske raziskovalne infrastrukture in sodelovanje pri celi vrsti drugih raziskovalnih projektov, ki so trenutno v gradnji.

Kot posledica takšnega sodelovanja pa bi se Sloveniji ponudila tudi enkratna možnost izgradnje evropskega centra odličnosti (velike vseevropske raziskovalne ustanove) na svojem ozemlju, za katerega se podjetje Instrumentation Technologies zavzema že dalj časa. Stroški izgradnje takega centera, bi se lahko krili z sredstvi, ki jih za tovrstne ustanove razpisuje EU. Sloveniji pa odličnih velikih projektov, ki bi bili sposobni koristiti ta sredstva, pravzaprav že vsa leta manjkajo. S takim centrom bi utrdili položaj Slovenije v svetu znanosti in omogočili slovenskim viskotehnološkim podjetjem lažjo vključitev na svetovni trg in s tem večjo vlogo R&R v slovenskem BDP-ju.

Glede na vlogo, ki jo je pri povabilu k sodelovanju v tem projektu odigralo prav novogoriško podjetje Instrumentation Technologies, raziskovalne tradicije in izkušenj, ki jih ima Univerza v Novi Gorici, s sodelovanjem z večjimi mednarodnimi znanstveno - raziskovalnih projekti (Pierre Auger) in nenazadnje bližine tržaškega Sinhotrona, in s tem potenciala, ki ga prinaša tudi čezmejno povezovanje, bi se nedvomno tako državi, kot tudi lokalni skupnosti najbolj izplačala izgradnja enovitega centra, ki bi združeval center odličnosti in univerzitetni kampus, nekje na goriškem. Takšno povezovanje univerze, raziskovalnega centra in “spin-off” podjetij, je v svetu že nekaj let uveljavljena praksa. Koncept “city of knowledge” oziroma “mesto znanja” po slovensko, sloni na prestrukturiranju klasičnih univerzitetnih ustanov v tehnološke parke, ki spodbujajo povezovanje pedagoškega in raziskovalnega sveta s podjetji, in s tem omogoča lažji prenos znanja v gospodarstvo. Koncept, ki ga sodobne univerze črpajo predvsem iz izkušenj Stanford University in Stanford University Research Park, ki sta bila katalizatorja hitrega razvoja Silicijeve Doline v Kaliforniji. Umeščanja “spin-off” in “start-up” tehnoloških podjetij v neposredno bližino univerze in raziskovalnih ustanov ter aktivnega vključevanja podjetij v njihovo delo.

Razlogov, ki govorijo v prid tovrstnemu povezovanju je sicer več, najpomembnejši pa je  nedvomno ta, da so tako raziskovalne površine kot tudi konferenčne dvorane in izgrajena IT infrastruktura ključne tako za delovanje tehnoloških grozdov, kot tudi univerzitetnih središč in raziskovalnih ustanov. Z umestitvijo teh programov v neposredno bližino pa ne omogočamo le tega, da lahko oboji uporabljajo iste raziskovalne in konferenčne prostore, s čimer bistveno znižamo stroške izgradnje in se izognemo podvajanju dragih raziskovalnih vsebin, ampak tudi bistveno pripomoremo k stapljanju in povezovanju obeh svetov (akademskega s poslovnim). Večje število vpletenih nenazadnje pomeni tudi večji zagonski kapital in večjo finančno sposobnost za izgradnjo takšnega centra. Z povezovanje obeh ustanov univerze in raziskovalnega centra, pa bi tako bistveno znižali stroške izgradnje obeh in se izognili podvajanju dragih laboratorijskih in raziskovalnih vsebin.

Nova Gorica ima danes z priložnostjo, ki se ji ponuja z izgradnjo univerzitetno - raziskovalnega središča (univerze in centra odličnosti) verjetno še zadnjo možnost v svoji zgodovini, da se iz anonimnega kraja, ki je postalo v zadnjih letih popolnoma odvisno od HIT-a in danes služi le še kot servis začasnim konzumentom mesta, preoblikuje v uspešen študijsko - raziskovalni središče na zahodu Slovenije. Vprašanje pa je, ali bo znalo mesto, ki se je zaradi HIT-a in relativne prosperitete, ki jo je ta prinesel, privadilo na življenje z danes na jutri, iz rok v usta, znalo izkoristiti to priložnost.

Nejc Koradin

 


 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS
19 x komentirano
 • Aljo je rekel/-la:

  Vizijo razvoja je nemogoče dopovedati špekulantom, ki jim je edini cilj hiter zaslužek. “Udbaško” podjetje HIT, pač nima interesa razvoja ostalih panog, pa še z denarjem so ravnali “kot svinja z mehom”.

  Zaostalost infrastrukture je vsakdanji pojav v celotni Sloveniji, dober “ne zgled” je Ljubljana, ki je infrastrukturno gledano 30 let za razvitim svetom. Poleg tega, tovariši iz Ljubljane onemogočajo razvoj ostalih delov Slovenije. Napol izobraženi politikanti, pač ne dojemajo, da je eden od bistvenih temeljev razvoja regij, držav vlaganje v visoko tehnološka podjetja. V državi kjer prosperirajo samo špekulanti, je to pač realno stanje.

 • Mihies je rekel/-la:

  Nejc, “ob skorajšnjem stečaju HIT-a”?
  Drugače pa, tistile naše “univerze” so bolj hec, kot pa resne ustanove.

 • marko je rekel/-la:

  Vprašaj Brulca, kolega. Pa ostale iz drimtima, so vsi tam okoli.

 • kojot je rekel/-la:

  12 milijonov tu, 3 milijone tam, pa proizvodne hale in konferenčne dvorane. Povezava akademske sfere s proizvodno. Razvijanje vrhunskih proizvodov za svetovni raziskovalni trg. Skratka, 100% povrnitev stroškov v obliki izvoza visokotehnoloških produktov. Bravo, res inovativen tale “in-kind”.
  Damo Švicerjem denar, da kupijo naše izdelke?
  Res je, da bi lahko občina naredila več, ker ji mora biti v interesu razvoj visokega šolstva, hkrati pa ne razumem privatne univerze, ki hoče vse na pladnju. Vi poskrbite za kurjavo, smeti in fotelje, mi pa bomo z veseljem sedeli pri vas doma tudi ob nedejah.

 • zgodovinar je rekel/-la:

  Jaz resnično upam, da bo Nova Gorica, in tudi Slovenija, uspela izkoristiti te ponujene priložnosti. Je sicer res, da nekaterim izmed teh zavodov v tem trenutku še kar precej manjka kar se tiče kvalitete, toda ravno z izkoriščanjem takšnih priložnosti bi se kvaliteta dvignila.

 • prometej je rekel/-la:

  Kakšna neumnost! Nova Gorica nima niti približno podobnega potenciala, kot ga je imela Silicijeva dolina. Še posebej ji primankuje usposobljen kader, ki bi bil kos takšnemu podvigu. Ljubljanska univerza težko konkurira boljšim svetovnim univerzam v predajanju znanja študentom (programi so uber zastareli), kaj šele neka tretjerazredna Goriška univerza. In iz tega Univerzitetnega spačka bomo ustanavljali spin-off podjetja? Lepo je, da se ima to za dolgoročen cilj (daljnega nekoč!). Ampak, da bi razvoj mesta načrtno usmerili v tako rizične investicije, je NOROST!!!

 • NoMercy je rekel/-la:

  no evo dokaz, da ni samo jeklarstvo (Jesenice!) v malori :D

 • luka je rekel/-la:

  aljo
  lepo napisano…

 • kvikl cvikl je rekel/-la:

  Mesto znanosti?
  3. maj 2009 ob 9:15 | Nejc Koradin |

  Kaj se dogaja z Novo Gorico? Potem, ko je HIT zabredel globoko v rdeče številke in je septembra inšpekcija zaprla prostore Univerze v Novi Gorici, se sedaj tudi MIP, nekoč eno vodilnih mesno predelovalnih podjetij pri nas, nahaja v nezavidljivem položaju in tik pred stečajem

  …i kaj? Imamo predsednika vlade in poslanca…

  Resno: v Horici nimamo NIČ-VEČ.. Banko nam je najboljša opcija likvidirala in priključila Mariboru,propadel je MEBLO,VOZILA,državne firme so zaprle območne enote (telekom,Triglav…),ISKRA nima bodočnosti in odpušča…
  Da ne govorimo o tem,da sta dva dolejnska “znalca” zaradi 40 letne gnilobe (beri zlizanosti leve politike in levih direktorjev) uspela prevzet SGP in z njim 3/4 vseh javnih mestnih površin.Kot odškodnino bosta potegnila 10MIO EUR-da bo v Horici sploh možno kje parkiraT

  Obupno, in ob tem ni ob stečaju MIPA NOBEDEN (ne šempeterc Borat,ne Brulc) niti prdnil,kaj šele pogledal,kaj se je s to firmo pravzaprav zgodilo in zakaj je šla na kant. Mogoče zaradi tega,ker so Volki mnoga leta v Italiji preko svoje firme prodajali za MIP in ga nato prišli kupit (mimorede,mnogo pred Janšo,da mi kdo ne obesi tega za vrat)..Zveni znano? Ste kdaj slišali za SAFTI in KAvčičevo vzporedno ekonomijo?

  Skratka,da ne bom črnogled,ostaja luč na koncu predora.Tretja izmena v Salonitu Anhovo in tezgarjenje po obubožani Furlaniji.

  Pozdrav pa vsem tovarišem,ki vestno hodijo na vsakonedeljska golaževanja in prepevat “Vstala Primorska”. In polnih trebuhov odidejo.Mi pa mahamo z zastavcami..AJt

 • Nejc Koradin je rekel/-la:

  kojot - Privatna univerza je v primeru Univerze v Novi Gorici nekoliko zavajujoč termin. Njene ustanoviteljice in s tem, če se ne motim, tudi lastnice so ZRC SAZU, Inštitut Jožef Štefan, Občina Nova Gorica in občine Ajdovščina. Same državne ustanove.

  prometej - Nova Gorica res ni Silicijeva dolina. Lahko pa bi jo primerjali recimo s Trstom, za keterega še Tržačani sami govorijo da je slepo črevo italije in poglej kaj so vse tam zgradili. Mednarodni center za teoretično fiziko ICTP, mednarodni center za genetiko ICGEB (na svetu sta samo 2 drugi je v New Delhiju), Sinhotron (ki bo z novo razširitvijo Fermi postal najnaprednejša tovrsta naprava v svetu). To pa predvsem po zaslugi angažiranosti lokalne oblasti in lokalne elite. Kar se pa tiče kvalitete univerze, hmm,… Ne vem kdo si, da o tem sodiš ampak ta univerza je do sedaj edina univerza v Sloveniji, ki je sodelovala pri katerem koli večjem svetovnem projektu. In to kot sočlanica, ne pa kar ena tam XY pritepenka. Kader pa je verjetno eden najboljših pri nas, kar dokazuje zlasti visok vpis študentov na podiplomski ravni in pa velik delež tujih študentov. Prejšnji teden sem bil na obisku v Sinhrotronu v trstu, kjer trenutno načrtujejo in so tik pred začetkom nadgradnje sinhrotrona v napravo 4 generacije, ki bo prvi tovrsten projekt na svetu in s tem “cuting edge” v raziskovanju. No tam so mi povedli, da je človek, ki je bil eden najpomembnejših načrtovalcev te naprave danes redno zaposlen v goriški univerzi. Zanimivo ne. Toliko o tretjeligaški univerzi. Poled tega pa je vodja univerze v Novi Gorici prof. dr. Zavrtanik, eden glavnih strokovnjakov v Sloveniji na področju fizike osnovnih delcev, bivši direktor inštituta Jožef Štefan in Ambasador Republike Slovenije za Znanost. Kar se pa tiče “spin-off” podjetij pa samo hiter seznam: Pipistrel, Intra Lighting, Iskra Avtoelektrika, Instrumentation Technologies, Cosylab

  Ljubljanska univerza je mastodont, ki je samemu sebi namen. To da pa je baje nevarno če bomo odpirali preveč univerz, da postanemo kot kakšna Slovaška ali Romunija, pa je navadna laž. Irska ima recimo 7 državnih univerz, 33 privatnih univerz in kar 38 “college of further education”. Avstrija ima 38 univerz, Švica 29 in Finska 21. To so pa vse države, ki so v sami svetovni špici na področju viskote tehnlogije in so glede na velikost in število prebivalcev popolnoma primerljive s Slovenijo.

  Glavo iz peska. Vzhodna Evropa nas na področju R&R pehiteva po levi in desni strani.

 • ronin je rekel/-la:

  Ja Nejc veliko resnice je v tvojem razmišljanju ekonomija, razvoj in stanje duha so v negativnem vrtincu. V času zadnjega leta se nam ne kapital razpolovil. Ustavlja se razvoj in znanost. Morala in etika sta na psu. Ljudje izgubljajo vero v prihodnost. Gorica je slonela na hazardu in se je tudi tako obnašala. Na noben način se ni investiralo v kaj drugega. Tudi investicije so bile povezane s tistimi, ki so hoteli s špekulacijo priti do hitrih in velikih zaslužkov. Zdaj ta kriza in pok napihnjenega balona melje vse. Tiste, ki zgubljajo in tiste, ki nimajo več kaj zgubiti.
  Edina stvar, ki ostaja je znanje in prav na tem je možno graditi novi jutri. Zdaj se odpirajo priložnosti tistim, ki ga imajo. Žal ni čas pridobivanja znanja ampak aplikacije pridobljenega znanja.
  Res je, da v času negativnih trendov je vse uprašljivo in so lahko še tako dobre ideje polne znanja obsojene na smrt. Smo v času hazarda in v času “kdo si upa” in spet je aktualna pesem, ki jo je napisal pred nekaj več kot 100 leti, objavil pa pred natanko 100 leti.
  IF(ČE)
  If

  If you can keep your head when all about you
  Are losing theirs and blaming it on you;
  If you can trust yourself when all men doubt you,
  But make allowance for their doubting too;
  If you can wait and not be tired by waiting,
  Or, being lied about, don’t deal in lies,
  Or, being hated, don’t give way to hating,
  And yet don’t look too good, nor talk too wise;

  If you can dream - and not make dreams your master;
  If you can think - and not make thoughts your aim;
  If you can meet with triumph and disaster
  And treat those two imposters just the same;
  If you can bear to hear the truth you’ve spoken
  Twisted by knaves to make a trap for fools,
  Or watch the things you gave your life to broken,
  And stoop and build ‘em up with wornout tools;

  If you can make one heap of all your winnings
  And risk it on one turn of pitch-and-toss,
  And lose, and start again at your beginnings
  And never breath a word about your loss;
  If you can force your heart and nerve and sinew
  To serve your turn long after they are gone,
  And so hold on when there is nothing in you
  Except the Will which says to them: “Hold on”;

  If you can talk with crowds and keep your virtue,
  Or walk with kings - nor lose the common touch;
  If neither foes nor loving friends can hurt you;
  If all men count with you, but none too much;
  If you can fill the unforgiving minute
  With sixty seconds’ worth of distance run -
  Yours is the Earth and everything that’s in it,
  And - which is more - you’ll be a Man my son!

  IN ŠE V PREVODU
  Če zmoreš ostati miren, ko na tvoji poti
  vsi zgubijo glavo in s prstom kažejo nate;
  če ohraniš zaupanje, ko vsi ostali dvomijo,
  in če jim ne zameriš, ker nimajo zaupanja;
  če ti čakanje ne dela veliko težav;

  če ne lažeš, ko slišiš laži,
  in če ne sovražiš, ko tebe sovražijo;
  če se ne delaš preveč dobrega,
  niti ne govoriš preveč modro;
  če sanjariš, a ti sanje niso vse;
  če misliš, a ti misli zmeraj ostanejo čiste;
  če znaš sprejeti zmago in poraz,
  sprejeti enako in eno in drugo;
  če lahko preneseš, da tvojo resnico goljufi
  izkrivljajo, da bi lažje prevarali bedake;
  če vidiš, kako v koščke razbijajo tvoj cilj
  in če se pripogneš, da dvigneš in pobereš ostanke;

  če lahko zbereš vsa svoja premoženja
  in jih zastaviš, vsa naenkrat,
  če si pripravljen, da znova začneš, kot na začetku,
  brez ene same besede, hkrati, ko si izgubil vse, z nasmehom;
  če pripraviš svoje srce, svoje živce in svoje mišice,
  da služijo tvojim ciljem tudi, ko so čisto izčrpane,
  in če vztrajaš, ko se vsi ustavijo,
  razen volje, ki te vodi: “Drži se dobro!”

  če sredi množice nisi ponosen,
  in če se nimaš za heroja, ko se družiš s kralji;
  če te niti prijatelj niti sovražnik ne moreta pokvariti;
  če ti vsak človek nekaj pomeni, a niti eden preveč;
  če znaš dobro izpolniti vsako minuto svojega življenja,
  in v vsakem trenutku greš po pravi poti,

  “Tvoja” bode Zemlja in vsa njena bogastva.

 • Alucard je rekel/-la:

  Vse kaže na to, da bo Ajdovščina prej postala mesto znanosti kot Nova Gorica. Univerza v Novi Gorici je tja že preselila nekaj svojih laboratorijev in izvajanje nekaterih študijskih programov. Poleg tega prihaja tja tudi Bia Separations, ki bo med drugim skupaj z UNG ustanovila biotehnološki študij in inkubator. Najboljše, da začnejo kar tam graditi kampus, ker je očitno tamkajšnji župan bolj naklonjen tehnološkemu napredku in znanosti.

 • Mihies je rekel/-la:

  Nejc,

  “Kader pa je verjetno eden najboljših pri nas, kar dokazuje zlasti visok vpis študentov na podiplomski ravni in pa velik delež tujih študentov.”

  Kmalu bi padel s stola. Slučajno poznam notranje razmere na tejle Politehniki in število vpisa sigurno ni nobeno merilo. Število vpisa je pomembno za univerzo, da dobijo čimveč sredstev od države in nič drugega. Kako z lastnimi študenti in mladimi raziskovalci delajo, je pa zgodba zase.

  “Poled tega pa je vodja univerze v Novi Gorici prof. dr. Zavrtanik, eden glavnih strokovnjakov v Sloveniji na področju fizike osnovnih delcev, bivši direktor inštituta Jožef Štefan in Ambasador Republike Slovenije za Znanost.”

  Haha, ja res. Politehnika ne more biti slaba ob takem dejstvu.

 • Samo je rekel/-la:

  Nejc, štiri leta delam na omenjenem podjetju (Hit) in študiram na UNG. Iz prve roke samo povem, da se moram (na žalost) z veliko večino napisanega strinjati…lp

 • tomazh je rekel/-la:

  Nejc: del o izčrpavanju Nove Gorice s strani države je dobro napisan. To izčrpavanje Goriške se je začelo že s fašizmom, ko je inteligenca in zavedni goričani bežali v Jugoslavijo, reševat MB in Ce pred nemškutarji (Trstenjak je rekel, da so primorci rešili MB).V R Sloveniji, so propadajoče goriške gigante zmerjali z komunističnimi mastodonti, ki naj propadejo in na njihovem pogorišču zrastejo nova podjetja (izjavil Peterle kot premier), medtem ko so v drugih regijah gospodarstvo reševali (železarne,Splošno plovbo, Litostroj ), reševali vse banke razen goriške, ki sedaj ustvarja 60% dobička NKBM (izjava Bajuk ob privatizaciji),selili sedeže drugam (zavarovalnica v LJ,telekom v KP čeprav je GO v sredini Primorske itd),obdavčili HIT z posebnim 38% davkom nad ostalimi igralnicami, postavili direktorje, ki so prelivali z investicijami denar v Šentilj, Otočec,tujino, nabava za HIT preko podjetij v LJ, nasprotovanje Megazabavišču itd. Se še spomnite imen evropsko in svetovno delujočih firm Meblo, Vozila,Gostol,Ciciban in mnogo manjših? Za te ni bilo denarja države, medtem ko je denar iz Goriške odhajal v proračun. Se spomnite zakona o prvi avtocesti šentilj-Vrtojba iz 1965 leta. Mogoče bo ta cesta končana letos, med zadnjimi odseki. Istočasno je z Goriške v času prodaje bencina Italijanom v preteklosti in sedaj se zadeva ponavlja,tekel denar za ceste v državni proračun, z avti vsak večer direktno v LJ, ne v našo banko-enosmerno.
  Na kar sem pa v NG ponosen je univerza in to Zavrtanikova, ki mu gre zahvala, da ima koncept kvalitetne univerze ki proizvaja takoj zaposljive kadre, ne tako kot v LJ, MB in KP. Sodeluje v pomembnih mednarodnih projektih, predavajo svetovne kapacitete in dosegajo vsako leto boljše rezultate, čeprav brez prave materijalne podpore.
  Goriška je na tako geografski lokaciji, da se bo prej ali slej pobrala in uspevala kljub vsem polenom iz LJ.Borata pa ni vredno omejati, on je še za Slovenijo prevelik, ne pa za NG.NG je izrabljal samo za izvolitev v DZ potem pa adijo.

 • simon je rekel/-la:

  Koper kot benchmark? Saj se hecaš, upam? Med naštetimi podjetji jih je kar nekaj bližje stečaju kot HIT, enega ni več (in je bilo iz Izole, Univerza :-(

  Spin-offi “goriške” univerze: Pipistrel, Intra, Avtoelektrika ?????

  Saj ne da postavljena diagnoza ne drži, vse ostalo je pa ….

 • Pumperdekl je rekel/-la:

  NG spominja na Lahore pred 20 leti, povsod kurbe in krupjeji in faks s tremi vpisanimi študenti, ki ne morejo pasti, ker sicer zaprejo univerzo, če pade vpis pod tri študente.
  In iz takega miljeja prihaja naš ljubljeni vodja Borat, ki sicer vztrajno spreminja celo državo v Lahore !

  V NG je tudi unikum: podjetje MIP , ki proda vse izdelke po najvišjih cenah in gre kljub vsemu v stečaj, ker so mu v fazi delovanja pokradli ves denar in ga namerno oslabili volkovi za katere pravijo primorski komunisti, da jih ni več ,ker so jih v 20 stoletju iztrebili !

 • Nejc Koradin je rekel/-la:

  Tisti komentar je res nekoliko dvoumen, saj podjetja, ki sem jih naštel, dejansko niso “spin- off”i univerze :). Dejstvo pa je da podjetja v regiji že dolgo sodelujejo z UNG pri razvju novih produktov. Boscarol celo sedi v upravnem odboru univerze. Njegovo podjetje Pipistrel pa sodeluje z univerzo pri projektu, ki se (mislim da) imenuje Razvoj sodobnih metod v aeronavtiki. Pri razvoju novih izdelkov z univerzo sodeluje tudi Iskra Avtoelektrika. Tako da univerza potencial, da iz nje nastanejo top “spin-off” podjetja, vsekakor ima.

 • teja je rekel/-la:

  bravo za članek!