29. maj, 2009 | Matjaž Košir

Je na svetovnih trgih danes težje zaslužiti?

  • DELICIOUS
  • Google
  • RSS

Ali tehnična analiza deluje? Ali je mogoče predvideti gibanje tečajev? Je mogoče z branjem gibanja grafikonov cen finančnih instrumentov priti do pametnih ugotovitev? Ali je s tem mogoče ustvarjati dobičke?

Tehnično analizo uporabljam pri trgovanju in po svojih izkušnjah lahko rečem, da verjamem da deluje, da pa so za uspešnost špekuliranja na finančnih trgih pomembni tudi drugi dejavniki.

Za nepoznavalce povzamimo le, da je tehnična analiza skupek orodij, ki jih trgovalci uporabljajo za interpretacijo na prvi pogled kaotičnega in nepredvidljivega gibanja cen finančnih instrumentov. Tehnična analiza pri trgovanju pomaga določiti možnosti, nagrade in tveganja.

Obstajata dve glavni smeri tehnične analize: grafična in matematično-statistična analiza. Grafična analiza spremlja vzorce, ki se oblikujejo na grafikonih in na podlagi katerih je mogoče interpretirati razpoloženje drugih tržnih udeležencev kot celote.

prva slika

Pred kratkim sem v ameriški reviji Technical Analysis of Stocks&Commodities zasledil zanimiv članek, v katerem je avtor Thomas Bulkowski (avtor Enciklopedije grafikonov japonskih svečk) analiziral uspešnost trgovanja na podlagi vzorcev, ki jih jih je ‘zbiral’ od leta 1991 in vse do konca 2008.

Spremljal je vzorce, ki napovedujejo na rast tečaja, osredotočil pa se je na najbolj pogoste vzorce, kjer je enostavno opredeliti preboje - diamanti, trojni/dvojni vrhovi in dna, glave z rameni, trikotniki, klini in različne variacije. Spremljal je, v koliko primerih tečaji po preboju teh vzorcu ni uspel doseči 10%, 20% ali 40% rasti, čeprav je tehnični vzorec to napovedoval.

Spodnja slika prikazuje tri črte, ki predstavljajo delež neuspešnih poslov glede na to, ali tečaj po preboju tehničnega vzorca ni uspel nadaljevati rasti za več kot 10%, 20% ali 40%. Vidimo lahko, da delež neuspešnih poslov z leti narašča, tako na primer letu 1991 v le 10 % primerov tečaj ni uspel zrasti za vsaj 10 %, kot napoveduje tehnična analiza, v letu 2008 pa je bilo takih že okoli 30 %.

drugaslika

Vir: TASC, Maj 2009, 48-52, Do Chart Patterns Still Work?, Thomas Bulkowski

Sklenemo pa lahko zanimiv zaključek – da je vzorce, ki opozarjajo na rast tečaja, najbolj donosno uporabljati takoj po zaključku negativnega trenda, ko prehajamo v rastoči trend (Obratno velja seveda za vzorce, ki opozarjajo na padec tečaja). Zakaj? V obdobju 1991 do 2008 sta bila namreč na delniških trgih dva medvedja trenda. Prvi je trajal od marca 2000 do oktobra 2002 – delež neuspešnih poslov je začel naraščati skupaj s padanjem cen delnic v letu 2001 in 2002. V letu 2003, ko so cene delnic pričele ponovno rasti, je delež neuspešnih poslov dramatično upadel – po preboju je rast za več kot 10% nadaljevalo vsaj 90% delnic, za več kot 20% kar 21% delnic in za več kot 40% kar 55% vseh delnic.

Kljub tej olajševalni okliščini lahko po ugotovitvah Bukowskega zaključimo, da je danes kar dvakrat težje uspešno trgovati na podlagi uporabe tehničnih vzorcev, kakor je to bilo na pričetku devetedestih let. Zato je toliko bolj pomembno, da si pri sprejemanju trgovalnih odločitev pomagamo tudi s kakšnimi drugimi orodji in predvsem vedno trgujemo v smeri primarnega trenda.

Matjaž Košir
Avtor je analitik v trgovalni ekipi TradePort, Poteza d. d.

 


  • DELICIOUS
  • Google
  • RSS
6 x komentirano