17. februar, 2010 | Matjaž Košir

Pri trgovanju marsikoga tepe red in disciplina

  • DELICIOUS
  • Google
  • RSS

Pred dvema tednoma sem napisal prispevek z naslovom ‘Trgovanje je psihonaliza in ne igra’. V njem sem povezal osebnostne značilnosti in obnašanje trejderjev v resničnem svetu z njihovim obnašanjem na finančnih trgih.

Povzel sem, da je obvladovanje čustev skupaj s poznavanjem lastnih osebnostnih vzgibov in nato sposobnost objektivne presoje samega sebe tisto, kar označuje dobre trejderje. To pa seveda ni vse, dobri trejderji so tudi delovni ljudje, ki jim red in disciplina nista tuja.

S ciljem popolne sistematizacije, natančnega sledenja trgovalni strategiji in izogibanja napaka, ki so posledica čustvenih odločitev, sem si prejšnji teden formalno zapisal celoten sistem oziroma proces mojega trgovanja na valutnem trgu. Slednji vključuje prav vse, od posameznih valutnih križev, ki jih lahko trgujem, največje dovoljene izgube (obvladovanje tveganj), časa pričetka analiziranja trga, do dovoljenih tipov naročil trgovanja, ki jih lahko na trg vnašam zgodaj zjutraj in kasneje med dnevom.

Formalno zapisan proces sprejemanja odločitev in izvrševanja trgovalne strategije je v tem okviru le polovičen korak. Drugo polovico predstavlja trgovalni dnevnik, v katerega moram izpolniti podatke o načrtovanem poslu, ter kasneje vanj vpisati tudi dosežen rezultat.

Prav trgovalni dnevnik in njegova uporaba pred vstopom v posel je v celotnem procesu trgovanja dejavnik z največjo dodatno vrednostjo. V skladu s trgovalno strategijo moram namreč pred vsakim poslom v posamezna polja razpredelnice vnesti značilnosti posla in okolja v katerem se nahaja tečaj (recimo EURUSD), na koncu pa lahko naročilo za trgovanje oddam na trg le, če se vsi kriteriji ujemajo s trgovalno strategijo.

Če o nekem poslu razmišljam zgolj zato, ker si to želim, ali ker imam občutek, da se bo nek tečaj premaknil v eno ali v drugo smer, se v procesu izpolnjevanja uporabe trgovalnega dnevnika pri tem ujamem in zaustavim.

To je element reda. Predpogoj za uspešno trgovanje je namreč sistematičnost in konsistentnost. Nobenega smisla ne bi bilo, če bi trgoval v skladu s strategijo izkoriščanja gibanja tečaja med določenimi tehničnimi nivoji (odpori, podpore) na trgu, če bi se nato vsakih nekaj dni odločil trgovati na podlagi objavljenih ekonomskih podakov.

To zadnje je že element discipline in verjetno eden izmed težjih pogojev za uspešno trgovanje, saj je disciplina v določeni meri tudi privzgojena ali naučena oz. povezana z željo posameznika po osebnem napredku. Psihologi bi na to temo gotovo imeli povedati kaj več, jaz pa lahko povzamem le, da disciplina v smislu aktivnega trgovanja pomeni dosledno izvajanje odločitev oz. obljub, ki si jih zastavimo samemu sebi.

S trgovalnim dnevnikom in zapisano strategijo trgovanja sem ustvaril predpogoj za vzdrževanje reda pri svojem trgovanju, le s strogo disciplino pa mi bo ta red uspelo vzdrževati.

Morda se bo ob prebiranju tega teksta marsikomu zdelo smešno, da v zvezi z aktivnim trgovanjem na finančnih trgih o samem trgovanju ponovno ne pišem skoraj nič in spet poudarjam nekaj neoprijemljivega. To počnem, ker je najpomembnejši element trgovanja disciplina in red in posledično tudi uspešno obvladovanje čustev, trgovalne strategije in pristopi pa so šele na drugem mestu. Podobno kakor na drugih področjih življenja.

Matjaž Košir
Avtor je analitik v trgovalni ekipi TradePort, Poteza d. d.

 


  • DELICIOUS
  • Google
  • RSS

Komenitiranje tega prispevka ni dovoljeno.