5. marec, 2010 | Igor Koršič

Svetilnik Patria

 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS

Podpisoval sem peticije. Podpisal sem tudi tisto za Vojislava Šešlja. Bil sem menda na vseh kulturnih zborih,  shodih in plenumih.  Seveda sem bil na demonstracijah za Janšo in četverico. Še prej v Franciji sem bil na pariških cestah leta 1968 in na Švedskem v demonstracijah proti Vietnamski vojni. Pa na naših filmskih shodih. Na 368. javnih razpravah o kinematografiji.  Pod obema sistemoma. Po vsemi vladami. Vedno z močnim občutkom, da te shode in konference organizirajo obskurni politiki in uradniki, zato da nas zaposlujejo z branjem v glavnem nesmiselnih birokratskih latovščin, zato da ne imeli časa zahtevati smiselnih reform in participacije stroke v upravljanju. Zato da bodo lahko še naprej vladali v miru. Dober občutek sem imel samo v Parizu maja 1968.  Sicer ne popolnoma, ker so me tudi tam  obhajali nadležni sumi, da me izkoriščajo razne komunistične stranke, ki jih vodijo iz Moskve ali Pekinga, iz Beograda, ali pa kakšne druge službe iz Washingtona … Obhajal me je sum,  da služim ambicioznim posameznikom, ki  želijo postati Maoti, Titi , Dolanci,  Pol Poti ali pa vsaj Che Guevare.  Še en sum, ki je bil čedalje močnejši, ki me je preganjal je bil, da se ljudje  angažirajo zato, da si osmislijo življenje, ki ga sicer, brez religije in vrednot doživljajo kot nesmiselnega.  Pri nas se največkrat zdi, da gre za potrebe po obredih, da so proslave nadomestile še nedavne procesije za dež.  Zato se vsaj tistih uradnih, državnih shodov izogibam.  Ne načelno. Saj smo skupnost in je zato smiselno to skupnost tudi izražati, vzdrževati tudi s shodi, izražati solidarnost, se upirati hegemoniji kapitala in populizma itd.   Zaradi omenjenih slabih občutkov in sumničenj je to čedalje teže.

Tokrat imam morda drugačen, skoraj dober občutek. O zadani temi bom le delno govoril kot strokovnjak. Denimo da sem strokovnjak za film, ali v tem primeru odločilno filmsko politiko. Poskus ocene, hipoteze o tem kaj smo, (verjetno Slovenija kot družba in država) in kaj bi lahko bili, bom podal na podlagi mojega več desetletnega, jalovega zavzemanja da bi  v Sloveniji postavili temelje za   evropsko primerljivo filmsko politiko. Nimamo je.  Nasprotno, po osamosvojitvi pospešeno zaotsajamo. Vedno bolj vztrajno postajamo črna luknja na evropskem filmskem zemljevidu. Zdi se, da se politika, kolikor se sploh zanima za film, trudi predvsem z zavzetim onemogočanjem, z nasprotovanjem prepotrebniim reformam.  Nič me ne tolaži, če slišim, da s kmetijstvom ni nič drugače. Da je v prometu enako.  Da gre za vse pomembnejši del kulture, tako gospodarsko kot kulturno, o tem čivkajo že vsi evropski vrabci.  Mi pa imamo tisto, zakon o filmskem skladu in filmski sklad, kar je vsilila stroka, društvo filmskih delavcev proti volji države daljnega leta 1993. Država, skrbnik filmske kulture, nas je skušala  nedavno celo kanibalizirati. Uničiti.  Vendar,  kot  rečeno, sam problem filmske politike nas tukaj ne zanima.   Zanima pa nas  zakaj so, seveda ne samo moja prizadevanja, in ne samo prizadevanja za smiselno, z Evropo primerljivo kinematografijo, jalova. Tukaj nas torej zanima nekaj, kar bil lahko bili, pa to nismo in imamo od tega gospodarsko in kulturno škodo.  Nekaj kar je v EU samoumevno.  Skratka skušal  bom ponazoriti mojo izkušnjo delovanja slovenska družba, še posebej pa politike in države, na ozadju izkušenj, ki sem si jih nabral na sorazmerno majhnem področju, v segmentu slovenske kulture, v segmentu kinematografije. Na kinematografijo je namreč mogoče gledati tudi kot na laboratorijski vzorec  slovenske družbe. V tako malem vzorcu se lahko stvari zelo jasno razvidne. Torej stopnje realizacije potenciala slovenske države in družbe ne bom ponazarjal s konkretnim opisom neskončne slovenske filmske tragedije.  Gre zgolj za ozadje, za moj horizont razumevanja slovenskega občestva.  Še en pomemben horizont imam. Zelo dobro namreč poznam Skandinavijo. Tam sem živel in delal desetletje in pol. Intenzivne delovne stike z evropskim severom sem obdržal do danes.  S tako izkušnjo, s takim ozadjem bom skušal ponazoriti  vir naših tegob s primerom Patria. Toliko o metodi.

Torej kaj smo? Smo Slovenija. In kaj bi lahko bili? Finska. Res, lahko bi bili Finska. Kaj je značilno za to kar smo, pa bi bilo bolje, da to ne bi bili? Kaj pomeni biti Slovenija danes v primerjavi z biti Finska? Mislim da imamo nazoren primer,  ki to razliko naredi oprijemljivo jasno. Imamo enkratna priložnost da  osvetlimo svoj lastni položaj, da si postavimo dokaj natančno diagnozo.  Imamo afero Patria. Pustimo vsebino te afere. Tukaj nas ne zanima, kaj se je, kaj se bo in če se je zgodilo. Še manj nas zanima, katera politika je odgovorna za razne dogodke in obrate  v  zadevi. Zanima pa nas kako se Slovenija kot država in družba postavlja glede te afere, in kako se postavljata do te iste afere Finska država in družba.  Če ste spremljali to dolgo zadevo - in seveda ste jo-  ste lahko sami ugotovili, kako dosledno Finci, tako državniki kot uradniki, ščitijo avtonomnost  tako  vpletenega policaja, inšpektorja, ki zadevo preiskuje, kot in to je še bolj pomenljivo, novinarja, ki je morda celo naredil strokovno dvomljiv prispevek o škandalu. Vprašanje, ali je naredil dvomljivo televizijsko oddajo ali ne, tukaj spet ni pomembno. Je pa bistveno,  da prepoznamo finske odzive, ki sta jih omogočili slovenska politika in država s svojimi komičnimi in nedopustnimi intervencijami.  Dejansko je šlo za veliko veliko blamažo države Slovenije.  Pri tem si ne smemo dovoliti samo opravičujoče defenzivnosti. Ne smemo si delati utvar, da Finska pri tem počenja karkoli zato, da bi nam škodila. Finske mi kot taki dejansko ne zanimamo. Njih zanima možna korupcija njihovih podjetij.  Čeprav si tako rekoč kvarijo dober posel.  Pljuvajo v lastno skledo. V žlico, ki jih hrani. Finci se zavedajo, kaj prinaša dopuščanje korupcije neki družbi. In jih zato trenutne gospodarske in državne koristi ne zanimajo. Finci so tu popolnoma egoistični.  Pomembno je ugotoviti, da  novinarja, ki je naredil oddajo o zadevi Patria brez vseh zadržkov, načelno  ščitijo tako njegov predpostavljeni urednik, direktor finske televizije, finski zunanji minister … Skratka vsi,  ki imajo oblastvena pooblastila nad njim.  Ni naključje, da je novinar dobil pomembno državno nagrado za prav to oddajo. Na Finskem si ne drznili preganjati poolaščencev in varuhov, katerih naloga je bdeti nad temeljnimi vrednotami demokracije.  Prav v tem drobnem detajlu, v odnosu do ene in iste afere,  se kaže ogromen prepad, ki nas loči od Finske. Tukaj nas tudi ne zanimajo nianse, katera naša politika, kateri politični pol je tu zagrešil najbolj hude napake, katera politična opcija je najbolj blamirala Slovenijo, kdo je bolj pokazal belemu svetu, kako nedemokratična družba smo.  Hvala bogu smo vmes imeli volitve in rezultati pri razčiščevanju afere nove koalicije, ali pomanjkanje le teh, lepo kažejo, da bistvenih razlik ni. Tako kot Finci složno ščitijo in podpirajo neko preiskavo – ki kot že rečeno  finskemu gospodarstvu in s tem državi zagotovo vsaj potencialno hudo škodi - mi, naše oblasti naši organi, naša država, naša politika s figo v žepu ali pa kar očitno ovirajo ali vsaj zavlačujejo preiskavo.  Čeprav je ta preiskava zagotovo v našo korist, saj preiskuje krajo naših,  javnih, davkoplačevalskih  sredstev. (Res je tudi, da se tu zdi,  da so ta sredstva  v našem koritu  predvsem zato, da si jih na  različne načine prisvajamo, speljujemo v privatne ali korporativne žepe.)  Pri nas je takratna pozicija  novinarje, ki so se  ukvarjali z zadevo Patria dala praktično na indeks. Postopoma so jih politiki in pokorjeni mediji prikazali kot sumljive, pristranske, ja za Slovenijo izdajalske, saj v tujini špecajo naš podalpski raj… Ti novinarji so se znašli v istem košu z dobršnim delom vseh novinarjev, tistih namreč,  ki so se podpisali pod slovito peticijo.  Diskreditacija novinarjev je bila uspešna. Počasi so se vnesli in potihnili. Takratna pozicija pa vsake toliko triumfalno spomni na  po njihovo samoumevno »sramotno« novinarsko peticijo.  Kot da je gre za nekaj, o čemer je jasno, da je politična zarota domače in mednarodne tranzicije, pač vseh boljševiških konspiratorjev proti zdravim silam.  Da gre za našo politiko v celoti in ne samo za en njen pol, nakazuje dejstvo,  da nekdanja opozicija iz tega ni naredila velike afere, da so dejansko novinarji ostali brez podpore in podlegli. Afere iz teh vnebovpijočih škandalov ne dela niti stroka.  (Afere ne bodo naredili niti zdaj, ko so kot kaže največjo stranko zasačili s ponarejenim člankom, podpisanim z izmišljenim finskim novinarjem. V normalni družbi bi  stranka, ki kaj takega objavi zapravila svojo kredibilnost, izločena bi bila iz resne politične igre, če ne bi izvedla čistke in odgovorne izločila iz svojih vrst. Pri nas je to postranska novica za drugo stran časopisa, ki bo že naslednji dan pozabljena.) Kapitulacija  novinarjev pod politično-kapitalskimi pritiski je pustila usodne posledice na kakovosti žurnalizma. Pri tem se je zdelo, da vlada medkoalicijski politični konsenz o tem, da so novinarji tako s pisanjem o aferi Patria kot  s peticijo mednarodni javnosti zagrešili nekaj nedopustnega. In kakšna je lahko demokracija brez delujočih in samostojnih medijev? Poglejte Italijo!

Torej nismo Finci. Daleč od tega.  Kar so nam tudi Finci  vljudno povedali. Z nami s poskušali poslovati »v skladu s tukajšnjimi običaji«. S svoji odnosom do korupcije in medijev namreč jasno kažemo, da smo mlada in nezrela, če ne že usodno gnila demokracija. In prav korupcija, odnos do korupcije, je tisto, kar nam preprečuje, da bi postali Finska.  Ni naključje da se je zadeva Patria pojavila tudi pri našem vstopanju v OECD.  Tudi takrat je politika skupaj z mediji skoraj  obdolžila Fince za nagajanje pri našem včlanjevanju v OECD. Naši mediji in del politike je namigoval na podobne konspiracije,  kot je do nedavna počenjala Hrvaška v zvezi s Slovenijo. Niti malo jih niso zanimali konkretni razlogi za finsko tisto potezo. (Finski predstavniki so zahtevali dodatna pojasnila v zvezi s korupcijo v Sloveniji.) V naši medijih se je zdelo, kot da gre za nekakšno finsko  zaroto proti Sloveniji.  Korupcija in odnos do nje,  sta v sami srži vseh naših problemov. Ne gre za zgolj  za neposredno gmotno škodo. Hujša je tista posredna. Negativna kadrovska selekcija in nekakovostno delovanje različnih podsistemov države, od pravosodja, tožilstva, medijev, državne uprave, šolstva, kulture naprej. Seveda so Finci tako vztrajni pri preiskovanju zadeve Patria prav zato, ker se tega zavedajo, in nočejo dovoliti načenjanja temeljnih demokratičnih vrednot.

Razvoj naše politične samopodobe , od znane vizije, ki da je za psihiatre, do zgodbe o uspehu, od »I feel love« sproščene Slovenije do  Slovenije kot evropskega svetilnika … skuša dejstva, ki jih afera Patria razkriva, prikriti. Seveda nismo nobena zgodba o uspehu, kaj šele kakšen evropski svetilnik.  Nasprotno, z vizijami, s strateškim mišljenjem in delovanjem imamo velike in kronične težave. Zato je tistemu predsedniku prišel na misel psihiater. Zgodbo o uspehu so skovali tujci, ker Slovenije pred 1991 niso poznali, večina ni vedela, da sploh obstaja, pa so pričakovali, do bo nekaj podobnega, kot je Srbija. Če  gre res za kakšno zgodbo o uspehu sta zanjo bolj zaslužna Marija Terezija in Jožef drugi, kot vse slovenske vlade po osamosvojitvi skupaj.  (Kako bi lahko bilo drugače, ko recimo en članov takratne vlade, ugledni psihiater, danes priznava, da ni imel pojma o čem je odločal, ko je šlo za privatizacijo!) S svojo nesproščenostjo je sproščeni svetilnik res posvetil v tujino, slučajno na Finsko in vsaj Fincem razkril, kakšne vrste demokracija se koti  na sončni strani  Alp.
Kaj storiti? Vsekakor spremeniti kamuflažno samopodobo iz lažno balkansko bahave, v nekaj kar bo radikalno samokritično. Vlada nas prav infantilno prepričanje, da je vse že urejeno, da smo vzrono demokratični in pravno urejeni, saj  imamo vendar  parlament in stranke. Kje je modrost iz starega vica o sto in sto letih, ki so potrebna za vzgojo angleške trave?  Nujno si moramo priznati, da smo  demokracija z napako, demokracija v razvoju, demokracija s hudimi, morda že usodnimi  sistemskimi pomanjkljivostmi.  Politiki pri nas o demokraciji in demokratičnosti  ne razpravljajo nikoli.  Kot da so jo, čeprav večinoma kadri  prejšnjega sistema, pridobili z materinim mlekom.  Demokracijo uporabljajo za obmetavanje z neargumentiranimi očitki o nedomokratičnosti nasprotnika. Razvoj in zaščita demokracije bi morala  postati prva prioriteta v političnih programih vseh strank. Prav to smo v imenu kulture dolžni terjati.  Verjetno je prav to naloga tega Kulturnega plenuma .

Igor Koršič

 


 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS
84 x komentirano
 • dado je rekel/-la:

  Še dolgo ne bomo kot finci mi,
  kajti iz hudih in drugih jam
  še preveč sveže smrdi,
  bilo prelito tam preveč je plemenite krvi,
  da lahko mirno danes živeli bi mi,
  saj niti humano pokopati teh mučeniških ljudi
  nam danes »inšpektor na ukaz« ne dovoli!!!

 • nesesekirat je rekel/-la:

  G.Koršič! Že nekajkrat sem, ob poslušanju naših politikantov in njih dejanjih in ob branju odzivov “državljanov” to “dejavnost” ali novinarske komentarje napisal, da me je sram, da sem Slovenec. In ko sem prebral vaš članek, me je še bolj. Ne zaradi vas in članka samega, kriva je kruto-resnična vsebina članka.
  Sodeč po vaših “dogodivščinah” sva približno istih let. Ali bova kdaj dočakala najino Slovenijo kot normalno, demokratično evropsko državo, kjer bo prihodnost prevladala nad preteklostjo? Glede na to, kakšen podmladek se “tensta v kastrolah” strank-dvomim!

 • NoMercy je rekel/-la:

  jah sej … takle imamo zato, ker namesto da bi koga na kol nabili se mu v rit leze.
  Tudi od turkov se nismo ničesar naučili.

  • anton je rekel/-la:

   Od koga, južno od Kolpe, karkoli se učiti? Bogokletno! Prej in zdaj. “Jah sej… takle imamo”!

 • nesesekirat je rekel/-la:

  Mimo članka, replika DADO-tu. Kaj pa kri, ki se je štiri leta prelivala zaradi dejanj teh “mučeniških ljudi plemenite krvi”. Pred vsakim ZATO stoji ZAKAJ!

  • dado je rekel/-la:

   Sprejemam in razumem repliko to,
   srce pa me strašno zaboli,
   ko kitka, čevelj otroški se tam dobi…

  • vem je rekel/-la:

   @dado: bi zelo bolelo, če bi ostali pri do sedaj dognanih dejstvih…kite so bile, otroških čeveljčkov pa doslej še ne!

 • Maša Tomažič je rekel/-la:

  Po prvem odstavku bi se dalo sklepati, da ste svetski človek… dokler v nadaljevanju ne padete na nivo Karbe…

  • anton je rekel/-la:

   Saj je “svetski človek”. Razgleduje se po turističnih destinacijah, v aražmaju agencij!

 • Slovenec je rekel/-la:

  vsega je kriv neki BLAŽ ZGAGA!

  • pirnat je rekel/-la:

   no, on je tudi že povedal svoje:

   http://www.guardian.co.uk/commentisfree/libertycentral/2009/jul/19/slovenia-democracy

   Slovenia’s drift from democracy

   Old patterns of corruption and control have left an independent Slovenia far from its goal of becoming a western-style democracy

   o Blaž Zgaga
   o guardian.co.uk, Sunday 19 July 2009 09.00 BST

   Slovenia is a nation given to positive thinking about itself, where the local media fills people’s heads with repeated messages about their country as a beacon to the world.

   During the independence movement in the late 1990s most Slovenes hoped that, if they left Yugoslavia, their country would become a little Switzerland. Swiss standards were never achieved, but Slovenia became a success story among transition countries. It quickly strengthened its economy, established democratic institutions and become the most westernised of the eastern European countries.

   But the situation has changed rapidly over the past five years. Under the rule of the centre-right Slovene Democratic party and prime minister Janez Janša corruption flourished, institutions responsible for checks and balances came under political attack and the media was stifled.

   In the autumn of 2007, 571 journalists, a quarter of all the journalists in Slovenia, signed a petition (pdf) against political pressure and censorship, accusing the government of interference in the media. During Janša’s rule the president of the Slovene journalists’ union Iztok Jurančič estimates that 80% of editors in Slovenia’s major news media organisations were replaced. Many journalists were given notice, had their positions downgraded, were removed from the areas they covered, transferred, discriminated against and obstructed.

   The International Press Institute, International Federation of Journalists and Reporters without Borders demanded an independent inquiry into the petition’s allegations, but the government and parliament ignored their request. A civil initiative by journalists’ organisations, NGOs and media experts proposed and produced a set of media guidelines that received a negative response from all the major Slovene political parties.

   Now a new press freedom role has emerged. The Finnish journalist Magnus Berglund produced an investigative report, broadcast in September 2008 on Finnish public television, in which he alleged that several high-ranking Slovene officials, including Jansa, had received kickbacks in exchange for awarding a €278m contract for armoured vehicles to the Finnish company Patria.

   Janša has rejected all allegations, but a criminal investigation has been launched into the Patria case in Finland, Austria and Slovenia. The Patria scandal played a big role in the campaign ahead of parliamentary elections on 21 September 2008. But after Janša’s paranoid rule, a narcissistic new prime minister Borut Pahor, who wants to be liked by everybody, took the helm. The elections have changed nothing. On Janša’s proposal, the state prosecutor began criminal prosecution for defamation against Magnus Berglund in June. Janša has plenty of defamation and libel suits open against other politicians and other individuals, and it is not uncommon for politicians to seek similar criminal proceedings against journalists.

   The media witch hunt against Berglund and its conspiracy theories about the Patria case show that the old instincts of state propaganda and authoritarian rule are still present.

   Slovenia’s goals at independence were to become a western democracy. It is a sad reality that it is, instead, travelling on the road to the south-east. If nothing changes, Slavoj Zizek predicts that Slovenia’s politics will end up like its geographical location: between Berlusconi’s Italy and the Balkans.

  • Osama You Know Who je rekel/-la:

   Kučanove lovke so dosegle angleški Guardian, komunisti bodo kmalu preplavili cel svet….Mefisto pomagaj!!!! Al pa vsaj ti Maša.

  • konec je rekel/-la:

   najbolj vljuden odgovor pa je bil: “Dear editor, with publishing a person like Zgaga, you reduce Guardian to a level of political propaganda. I sincerely hope you’ve been just naive.”….

  • pirnat je rekel/-la:

   to si pa na Guardianovi spletni strani verjetno kar ti osebno napisal, mar ne?

  • Zgaga & Co. delajo zgago samo na eni strani je rekel/-la:

   Kje ste novinarji in vaše peticije ob primeru Baričevič? Toliko je bilo pritiskov in ste se vsi usrali kot navadne p****! Normalno, da ne boste raziskovali tistega, ki vas “futra”! Pokazali ste, da niste n od novinarja ampak ste samo podaljšana roka “leve” tranzicijske mafije.

  • Mimi je rekel/-la:

   Zgaga & Co… :”Kje ste novinarji in vaše peticije ob primeru Baričevič?”
   Upravičena kritika, s katero se strinjam, sem tudi sama bila zelo razočarana nad novinarji, ki naj bi kao sicer imeli raziskovalna jajca.
   No sem si razložila s tem, da najbrž niso vsi maherji za vsa področja (pač nekdo ‘ima čez’ vojaške zadeve, drugi pač druga področja), a vseeno.
   So skratka tudi pri meni minus pike dobili.

 • Jožef je rekel/-la:

  Odlično, g. Koršič.
  Če ne bomo razčistili in razkrinkali patrijske afere (in nič ne kaže, da bi preiskava pri nas kam vodila), bomo obtičali v močvirju afer, klientelizma, korupcije, raznih uslug,…
  Predvolilna odločnost povolilne oblastne koalicije je že davno skopnela, sodna veja oblasti ne opravlja svoje naloge, tožilstvo pod strankarskim vodstvom obtoženih “bremza” in prikriva z odkrito kompromisarsko-konsenzualno podporo šefa vlade…
  Še ena afera se pridružuje materi vseh naših nerazčiščenih in pod preprogo pometenih afer. Zakaj? Je interes države (=političnih elit vseh barv), da se umazanija ne razkrije, nad elementarno poštenostjo?
  Levi in desni voditelji se zaklinjajo nordijskim vzorom. Ko pa pride čas dejanj, je tu dobri stari, zguljeni in priročni orientalski tepih…
  Ostaja upanje, da bo vsaj finska preiskava to preprogo dvignila.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   JOŽEF, da bi morebiti lahko bila afera izmišljena za potrebe volitev ti pa niprišlo na misel?

  • anton je rekel/-la:

   Jožef, vam še ni jasno, da so partijske, klerikalne, “desne” in denacionalizacijske “elite” pisale zakone nove “neodvisne” države v svoj prid? Ne v prid državljanov nove države.
   Prepozno je. Če ščveka eden od “mavrice zainteresiranih”, pride do efekta domin, kar bi bil škandal! In bi, spet, morala ukrepati… tujina.
   Greva stavit? Nobena velika afera… ne bo razčiščena!

  • Mimi je rekel/-la:

   Mefisto: “… izmišljena…”
   LOL! :)))

  • MEFISTO je rekel/-la:

   MIMI, zoper tebe bom prisljen vložiti kazensko ovadbo zaradi prokrivanja kaznivega dejanja, ker veš, kdo in koliko je prejel podkupnine in o tem tudi razpolagaš z dokazi, pa jih ne predaš policiji ali tožilstvu, ki zaradi tebe tavata v temi!

  • Mimi je rekel/-la:

   :))))))))

 • Vanti Vaatti je rekel/-la:

  Vi Slovenci ste nebeški narod, niko neče da vas bije!

  • šifra je rekel/-la:

   ..pozabil si:
   bog vse vidi..!

  • Jožef je rekel/-la:

   Ali si tisti pošteni Finec, ki je izumil Ricolo?

  • anton je rekel/-la:

   Slovenci… bečki konjušari!

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Ne vsi, nekaj je tudi jugonostalgikov!

  • Mimi je rekel/-la:

   In če bi tudi bili (jugonostalgiki) - kaj pa zdaj?
   so what?
   ali ne smejo biti?!

   kakšen otroški vrtec! lol.
   ne, ti ne smeš bit tu, ker so ti všeč trubači, ti pa ne, ker šiziš na slo kantri. :))

   ali mi bo nekdo za-/pre-povedoval nostalgijo (mojo osebno)?

   v zvezi s čim si pa ti nostalgičen?

   eni pozabljate, da govorimo o *mojem* ;) otroštvu, zgodnji mladosti!!! >:||
   In mi hočete uničit spomine, češ kok je bilo slabo ali kok se moram slabo počutit, ker sem kak picek otroštva bila tud srečna?
   Kakšni težaki, negativci, ubijete vsega duha v človeku!!
   Čez 10 let se mi bo na xy forumu očitala slovenostalgija! :((
   Me bo moral bit sram, če bom omenila slovenijo?
   ker bomo takrat že pod američani al pa kitajci??

 • konec je rekel/-la:

  Sranje na kvadrat…a je dovolj jasno?

 • NoMercy je rekel/-la:

  kako prav bi nam prišla ponovna vojna na Balkanu, da bi lahko švercali še s Patriami, Valuhi, Krpani … ah, kje ste lepi zlati časi plastišnih vrečk, zašpehanih aktovk … :)

  • anton je rekel/-la:

   NoMercy, če že ne nova vojna, pa vsaj nov dogovor! In, nova trgovina.
   JJ je star, Borut se stara… vsi potrebujemo sredstva za “penzijo”. Dajmo, angažirajmo se, smo poznavalci Balkana!. Čeprav… smo to, pred desetletjem in nekaj več… odločno zanikali!?
   Menim, da bo konferenca o Balkanu, ki jo pravkar mrzlično pripravljamo, uspela, četudi na njej ne bosta prisotna srbski in kosovski predsednik, ne bo pa uspela, če ne bo prisoten JJ!

 • Dvorni pisar z licenco je rekel/-la:

  Finci imajo nerazumljiv jezik, v Estonijo opravljajo s pomočjo trajektov romanja na množični alkoholizem večino leta pa preživijo v temi in mrazu, njihovi telefoni pa so vedno bolj zanič.
  Res pa je eno. Nimajo Lucka.

  • mujo je rekel/-la:

   in to piše Janez, al’ s Spodnje Štajerske al Dolejnske, ki gleda “Na zdravje” na Janšaviziji in je ves čas tipično po slovensko - alkoholiziran…

   Njegov jezik je za tujce isto ali še bolj nerazumljiv, le da je s svojimi sičniki in šumniki izredno šumeččččččččččč

   Doma narejenega telefona nima več (Iskra je po Šešoku tudi šla v maloro), o kaki Nokii lahko le sanja. Doma ima pralni stroj Gorenje, ki mu pušča vodo. Delavci te proslule firme, ki mimogrede proizvaja slavne in pisarju ljube Patrie, pa se spontano upirajo zlorabi s strani Zagožna, Bobinca in ostale orožarske sodrge.

   Če primerjamo oboje, je očitno bolje na Finskem.

  • Dvorni pisar z licenco je rekel/-la:

   In ne muja.

  • anton je rekel/-la:

   Dvorni, Finci imajo res jebo, ker niso na “sončni strani Alp”. Čeprav, tistega “verskega” romanja na trajekte sem jim pa kar malo “fovš”! Menda je dobra žurka.
   In, jajca gor ali dol, še vedno prisegam na nokio. Bom kupil “iskro”, ali “ultro”, ko bo. Če bo?

 • nemesis je rekel/-la:

  Jah,jaz se že dolgo sprašujem eno samo stvar,Berglund trdi,da ima dokaze,kar pomeni,da bi obtožnice morale biti že zdavnaj vložene,podkupovali so baje Finci,bili so preiskani,zakaj se zadeva ne premakne?Že če ima novinar dokaze,bi zadeva morala biti zaključena.Pa preiskati bi morali tudi nakupe valukov in drugih orožarskih poslov,za katere naj bi Finci menili,da so se pri nas kupovali po t.i. krajevnih običajih.

  • mujo je rekel/-la:

   pa kaj ti misliš, da na Finskem novinarji kazensko preganjajo osumljence?

   novinarji pišejo, policija preiskuje, tožilci pa preganjajo. vsak tako je ponavadi po svetu. (OK, v Sloveniji tožilci zadeve, kjer so politiki vpleteni, praviloma vtaknejo v ‘večne’ predale)

   torej počakajmo na finsko policijo.

   če bi rad videl del berglundovih dokazov, so ti dostopni na njegovem blogu, katerega link je bil pred dnevi objavljen na teh straneh.

  • nemesis je rekel/-la:

   Gre za kaznivo dejanje.Vsak državljan,tudi novinar je dolžan ovaditi in izročiti dokaze,za katere trdi,da so nedvoumni tožilstvu obeh držav.

  • mujo je rekel/-la:

   hah

   zanimivo. novinarji naj ovajajo policiji, ta pa zalaga interpolove depeše za 15 mesecev al kako?

  • pirančan je rekel/-la:

   Dober dan,

   članek navaja afero Patria bolj kot ilustracijo določenega stanja v Sloveniji in razlik v svetlobnih letih do stanja/kulture v Skandinaviji itd.
   Tu ni problem v detaljih določene afere,temveč krutega dejstva,da še “lezemo z drevesa” hudo obremenjeni z katoliško hinavščino in lakomnostjo in še s čim. Pomislimo,da je Skandinavija večinoma protestantska.Ring the bell??
   “Jame” so huda dediščina Slovenije in cele Evrope - toda vse je “kontaminiralo” ta prostor in ljudi v njem, že davno prej.
   Ali nam sedanja kriza “PIGS” countries,kaj pove - od kod so - katera religija prevladuje - katere vrednote se spoštuje - kako se plačuje davke in sistem….. halo !!!!!
   elim povedati le to,da je tema veliko večja in širša od te nesrečne Patrie,ki je za Slovenijo,mimogrede,res prava sramota.

   LP

  • Mimi je rekel/-la:

   “Pomislimo,da je Skandinavija večinoma protestantska.Ring the bell??”
   Jp!

 • anton je rekel/-la:

  Ja, …Pariz, ‘68…, lep spomin, ali ne? Mladi, revolucionarni? Pa turbulenca ‘69, “ki ti da krila”. Nakar še obujanje v devetdesetih!
  Potem se priplazi komformizem, otročkom smo že vcepili: “bodi priden, brigaj se zase…”. Štalca že je, kravce niso več “jugiči”, so nemke ali japonke… pa še… v demokraciji živimo!
  Ja, res je. Nismo Finci! Ki živijo, skoraj, brez sonca. Še Italijani ne, ti imajo, sonca, celo preveč. A imajo tudi klovna, ki jim vlada. Nekako jim vseeno znese. Jih je pri nas preveč? Klovnov?

 • Mimi je rekel/-la:

  Meni je pa všeč članek in se z njim v splošnem strinjam; tudi sama navijam za *skandinavski model*, čeprav (žal!) še nikoli nisem bila v Skandinaviji in tako nimam izkušenj iz prve roke (ampak kolikor spremljam, si predstavljam, sklepam).
  Nisem si sicer nikoli delala utvar, da bi bilo to možno tu izvest oz. izvajat, vendar sem vseeno nekoč mislila, da bi se lahko temu vsaj približali.

 • Dvorni pisar z licenco je rekel/-la:

  PS.

  Ker je to tema o Patriah vam bom ponovno prilepil obligatornih šest prvih povedi iz članka slovenske Wikipedije, ki govori o drami Samuela Becketta: Čakajoč na Godota, sijajno pa opisuje tudi duševno stanje vernikov, ki vztrajno pričakujejo finski pok, kot Jehove priče apokalipso.

  Besedilo:

  “Avtor Samuel Beckett je tragikomedijo Čakajoč Godota napisal najprej v francoščini, prvotni naslov je bil V Čakanju.Z grotesko je opozoril na tragikomičen položaj človekovega obstajanja v modernem opustelem svetu. Z ironijo je opisal človekovo tesnobo, obup, strahove, muke, pričakovanja in absurdnost bivanja. Dva potepuha- klošarja, Vladimir(Didi) in Estragon(Gogo) se vsak dan srečujeta na cesti, poleg nekega drevesa in čakata na Godota. Godot je prispodoba za boga, upanje in smisel. Vsak dan k njima prihaja deček, ki jima vliva upanje, da bo Godo zagotovo prišel naslednji dan”

  • mujo je rekel/-la:

   zakaj ne prilepiš raje Dostojevskega kot to dela tvoj idol Janša!

   Jabolko ne pade daleč od drevesa. :-)

  • Dvorni pisar z licenco je rekel/-la:

   Mujo, vidim da te soočenje z resnico v literarni obliki …obremenjuje.

   Si pozorno prebral odstavek ter se posledično prepoznal v enem od antijunakov igre?

  • mujo je rekel/-la:

   jao Dvorni, bolan si bolan…

   kakva literatura?

   Brus Li, kung fu, Al pacino i Avatar!

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Sram te bodi, Jankovića bi tudi lahko omenil!

 • Aljo je rekel/-la:

  Heh, vi kar jokajte in kažite s prstom drug na drugega, dejstvo je, da so slovenci največji lopovi na Balkanu …tako levica kot desnica. Avtor pa malce meša svetovne nazore med sabo in nakoncu navrže par oglodanih kosti. Zbudite se ovce, zbudite, vsi so isti in so amo oportunisti in nič drugega. Finci pa tudi niso v tako dobrem sistemu, kot nekateri pišejo. Nokija je pa zmeraj slabša, samsung jo poseka na celotni črti. Bahh prihodnost in odgovori ležijo na srednji rok v Kitajski, EU je samo tehnokratska tvorba, nesposobna prilagajanja.

 • konec je rekel/-la:

  Aljo, ne meša svetovnih nazorov, on ne ve niti, da obstajajo, …….tekst je le, kot sem že povedal, sranje ne kvadrat.

 • nesesekirat je rekel/-la:

  Odgovor Dadotu za včeraj ob 11:49; tudi mene bolijo otroški čeveljčki, tako tisti iz Hude jame, kot tisti iz Jasenovca!

  • dado je rekel/-la:

   Ne glede na to, da v vnemi pomešal si čevelje in srce,
   povem ti ponovno, kaj iskrena poanta moje je,
   če ti seveda z dušo razumeti je,
   očistimo VSE jame in humano pokopljimo žrtve vse,
   iskreno pokesajmo se vsi za storjeno gorje,
   edino tako jutri bolje bo za nas vse!

 • MALI STALIN-KOZAVI je rekel/-la:

  mujo,mujćino,še vedno natepavaš pasulj,hodiš po socialno,pardon lenitisovo podporo in ljubiš druga broza.Jeli!

  • mujo je rekel/-la:

   Više volim druga Tita, nego stalinističkog ratnog profitera Janeza Janšo!

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Ne čudite se mu, MUJO je janičar!

   In nekrofil, ker ljubi druga Tita!

  • konec je rekel/-la:

   še enkrat dokazano…balkanac je komunajzer, sloveneci, srbi in hrvati pa ne….težava je le v tem, da jena balkancev več kot slovencev, hrvatov in srbov.

 • KREMENITI je rekel/-la:

  VSEM KOMENTATORJEM NA TEM PORTALU, ne glede na politično pripadnost ali razlike v mišljenju: najbrž ste že sami ugotovili, da uredništvo POP-TV sistematično briše določene komentarje, ki jim vsebinsko ne ustrezajo (bodisi referirajo na konkurenčni medij, kritizajo cenzuro POP-TV, ali so pretirano kritični do sedanje oblasti), dopuščajo pa pozive k npr. pomoru izdajalcev (glej članek o Hudi jami) kar je enklatantno razpihovanje sovražnosti (297. čl 1 KZ-1, pregon po uradni dolžnosti). Uredniška politika je dobila na POP TV novo dimenzijo: sedaj komentarje tudi vsebinsko spreminjajo in iz njih odstranjujejo motečo vsebino, ki je politično neoporečna ali linke na konkurenčne portale, ki bolj svobodno z manj cenzure objavljajo iste novice (147 čl. KZ-1). Opozoriti velja še na en pravni vidik: urednik ali administrator samovoljno jemlje zakon v svoje roke (310 čl. KZ-1) in namesto sodišča in/ali organov pregona, v imenu neke politične ideologije, kapitala in lobijev presoja o ustreznosti komentarjev. Na ta način POP TV grobo posega v ustavne pravice (39. člen, svoboda govora) vsakega posameznika. Če ste se kdaj čudili, zakaj na POP TV ni artikuliranih komentarjev, zakaj so vsi komentarji le kratki grafiti - razlog je v cenzuri. POP TV kritično razmišljanje pač ne paše. Takšen odnos POP TVja ni samo žaljiv do bralcev, je skrajno neetičen, nevreden naziva novinarstvo, obstaja pa tudi sum, da so s tem storjena številna kazniva dejanja. Jasno nam pa kaže še nekaj: če so tako vztrajni pri brisanju in spreminjanju komentarjev, kakšno “verodostojnost” šele imajo njihovi članki? Najbrž so tudi ti naročeni, prav tako kot cenzura. Očitno so namenjeni pranju naših možganov, ne obveščanju javnosti. Kaj nam, tistim, ki nas vztrajno cenzurirajo in spreminjajo naše tekste, ki smo oškodovani in so kršene naše ustavne pravice, preostane? Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, častno razsodišče pri Društvu novinarjev Slovenije, FIEJ, novinarji brez meja itd.. Pozivam vas, da poleg tega še pozovete naročnike oglasov na POP TV k bojkotu, saj si z oglaševanjem na takšnem mediju le delajo sramoto - napišite e-pismo oglaševalcem in bojkotirajte izdelke takšnih oglaševalcev. Sami pri sebi pa se, ne glede na politično pripadnost, zamislite: kakšna je država s takšnimi mediji? In kdo smo mi? Zgolj ovce za britje, suhoparne številke o dosegu bralcev, s katerimi mešetarijo pri naročnikih oglasov, ali smo državljani z zagotovljenimi ustavnimi pravicami do svobode govora in zakonsko pravico do obveščenosti? Zato vas tudi prosim, da ta komentar posredujete svojim znancem in prijateljem. Ustavimo cenzuro - za nas in našo svobodo gre, ne za dobiček podjetja PRO PLUS d.o.o

  • Programer je rekel/-la:

   Če koga zanima, kako se lahko legalno in preprosto talajo plusi in minusi na 24kur in na Siolju v NEDOGLED naj mi piše na: pravi.programer@gmail.com lp :) Kar lepemu številu sem že poslal! He he he

  • konec je rekel/-la:

   Rdeče svinje imajo popoln monopol “javnega mnenja”, tega so , ga in ga bodo vedno izrabljali.
   najbolj hecno pa je, da ljudje na opazijo njihovo sovraštvo, zverinskost, nestrpnost do vsega kar kulturno nima korenin v KOMUNIZMU.
   če bereš udbodnevnik, ali socialistično delo ali pa nestrpno mladino s samo malo “oddaljenosti” in racionalnosti ti je povsem vse povsem jasno.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Se ti ne zdi, da na TV slovenija ni nič drugače!

  • Zbik je rekel/-la:

   “najbrž ste že sami ugotovili, da uredništvo POP-TV sistematično briše določene komentarje”

   Imajo čisto prav. Pojdi na portal kateregakoli resnega medija v ustaljenih demokracijo in se čudi nad strahotno kultiviranostjo vseh objavljenih reakcij. Kaj misliš, da to pride “samo po sebi”? Da so tam ljudje bolj kultivirani? Da to ni posledica uredniške politike?

   Preden se lahko nekdo resno zavzema za prosto objavo vsega, naj se najprej zavzame za to, da bo mogoča prijava le s certifikatom (sigen-ca), da se bo točno videlo, KDO česna, KAR česna, in da se tudi na učinkovit način izognemo možnim krajam identitete.

   Seveda bi to spremenilo marsikaj. Tudi kakšna tožba bi padla, ki bi ustalila sodno prakso. Ne bi bilo le bolj resno, ampak bi bilo tudi bolj dolgočasno. :)

  • Mimi je rekel/-la:

   Zbik: “Imajo čisto prav”
   Po mojem pa nimajo, ker brišejo popolnoma neartikulirano, po nikakšrnem ključu.
   Recimo tisočih žaljivih nebuloz ne brišejo, potem pa pobrišejo en popolnoma nedolžen, dost brezvezen komentar.
   Sem nekajkrat sama opazila to in je med drugim tudi to razlog, da praktično *bojkotiram* ta medij.
   Itak nič pametnega ne nudijo, so totalno mrhovinarski medij, ne samo rumen, pač pa fluorescentno rumen, nobenih pametnih tem, butasti naslovi, v podn članki, nivoji, slab jezik…. Ko je treba koga do fundamentov racefrat, se nič nazaj ne držijo, potem pa se nenadoma odločijo, da bodo pietetni in/ali da bodo brisali komentar, ki vsebuje ‘čao pičke’. :D
   Tako da je žalost, kakšne medije imamo v Sloveniji.

   Se mi tudi ne zdi, da bi bilo bolj dolgočasno potem (če bi se vsi podpisovali).
   Ljudje s pravim imenov (v DZ jih je dovolj) uporabljajo včasih enake nebuloze in imajo enake nivoje kot ljudje na forumih (kateri imajo zato tudi dodatno take nivoje oz. *blagoslov* zanje, ker imajo pač že zglede slabe).

   Se pa vseeno ne strinjam s tovrstnimi kritikami na račun 24ur, češ, svoboda govora in to, ker komentatorji niso delničarji 24ur in imajo slednji pravico da imajo kar čjo na svojem portalu. Ljudje pa to *kupijo* al pa ne.
   Nekaj drugega pa je z rtvslo, kjer pa niti nisem opazila, da bi brisali.

  • Zbik je rekel/-la:

   Mimi: “Po mojem pa nimajo, ker brišejo popolnoma neartikulirano, po nikakšrnem ključu.”

   Ja, pa še res je. Le da ni “nikarkšen ključ”, ampak je ključ “ko se administratorju nekaj sprdne” (seveda ob tem, da se mu sploh da pogledati, kaj se na forumu sploh dogaja). V bistvu bi bil program, ki bi naključno izbrisal 5 % sporočil čisto zabavna reč.

   OH, tisti “imajo čisto prav” sem mislil samo načelno, ker je en kup ljudi, ki misli, da lahko ponžuje, žali in še kaj zraven, pa si zraven še domišlja, da je to njihova neodtuljiva pravica, sami pa ne bi nosili nikakršnih posledic.

  • Mimi je rekel/-la:

   aha, ja saj tako imaš tudi ti prav (v bistvu sem ti itak nekako celo pritrdila, ker na koncu pravim, da pač nimajo komentatorji kej praskat, če je taka uredniška politika, kar pa si omenil ti).
   Se strinjam oz. to kar si zdaj napisal, tudi sama mislim (pač žaljivosti raznorazne, sam to gre mimo mene, ker nisem občutljiva na takšno, sem pa za druge :))
   Sem pa ravno v komentarju (prejšnjem) hotla napisat, kot bi blo random :) - kar pa si zdaj napisal ti. :)

  • jurij je rekel/-la:

   ma dej ne se napihvat z navajanjem členov. več kot očitno je, da o pravu nimaš pojma. pejt raje kaj koristnega delat, prosim, pokvaril si mi jutranjo kavo…

 • Programer je rekel/-la:

  Če koga zanima, kako se lahko legalno in preprosto talajo plusi in minusi na 24kur in na Siolju v NEDOGLED naj mi piše na (zamenjajte afno s primernim znakom): pravi.programer@gmail.com lp :) Kar lepemu številu sem že poslal! He he he

 • Nogavička je rekel/-la:

  Oportunizem in negativna selekcija sta postali družbeno povsem sprejemljivo početje, v določenih krogih celo čislano.

  • Olof je rekel/-la:

   to je posledice zadnjih 20 let na petdeset podlage ?

  • Nogavička je rekel/-la:

   Ne, ne. To je bolj odraz krize vodenja, krize identitete namišljenih mnenjskih voditeljev in nizke samopodobe vseh omenjenih ter vseh ostalih anonimnih.

 • MEFISTO je rekel/-la:

  Pospešeno se še kar naprej plazi med nas levi totalitarizem!

  Socialdemokrati na oblasti, delavstvo pa na cest!

  Kaj takega svet še ni videl!

  • anton je rekel/-la:

   Mefisto, ne smešite se!
   “Pospešeno se…”, kje vidite “levi totalitarizem”? V jemanju vseh pravic (že doseženih!) delavcem? Levi bi se morali boriti za njihovo zaščito, mar ne?
   Kateri “socialdemokrati”? SD, ali SDS? Oboji spodbujajo “delavstvo na cesti”. Odpuščene, obubožane in tiste, ki se jim bo… morda strgalo… pa bodo šli na ceste?
   Svet je vse to že videl!

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Tokrat je “na cesti” pomenilo “ostati bez dela”!

   ANTON, ne pozabi, zdaj imamo socialdemokratsko oblast, ceste pa zanič!

 • Zbik je rekel/-la:

  Že samo dejstvo, da si to napisal, zanika tvoje besede!
  Bi Mefisto videl svojega šefa, če bi imeli levi totalitarizem, in bi mu (Mefistov šef namreč) povedal nekaj tako gorkih besed, da bi se odtlej plazil okrog z repom trdno pozicioniranim med nogami, da ga ne bi kaj večdecimetrskega doletelo, iz česar se sicer tako rad heca. Kar spomni se, Mefisto, kako je tvoj labrador hodil po travi, če je kdaj dobil nebodigatreba pik ene same ose v zadnji predel…. naj ti bo to za svetli zgled.

  • Dvorni pisar z licenco je rekel/-la:

   Glede na to, da Zbik samemu Mefistu (ki Zbiku dejansko lahko predstavlja vsestranski zgled) predlaga zgledovanje, lahko mirno zaključimo, da gre za hud primer projekcije.

   Labrador cenjenega Mefista pa - tudi če ga je kdaj resda pičila osa - gotovo ni cvilil približno tako kot ubogi bullmastifi, ko so se njihovi anusi misteriozno širili na 6,8 cm redne širine.

   Brez zlobe in cinizma pa - ko smo že pri kinologiji - moram reči, da me ubogi bullmastifi silno spominjajo na poslednje mohikance slovenske skrajne levice. Slednji morajo po nekakšni ideološki dolžnosti zagovarjati elito, katere ekscesi spominjajo na najhujše predvojne grozljivke o dekadentni boržuaziji. S tem jih brez vsake obzirnosti postavlja v nemogoč položaj, kar je tudi morebitni razlog, se oglašajo z vedno bolj obupanim in cvilečim zvokom.

  • Zbik je rekel/-la:

   Pametuješ Dvorni, ampak tu ne opraviš nič s prsti ali peresi. Če bi videl kdaj labradorja, ki ga je osa v tazadnjo, bi vedel, da žival SPLOH NE BO CVILILA. Le sedla bo in skušala z drsanjem po tleh odstraniti neprijeten občutek.

 • anton je rekel/-la:

  Zbik, vse se, prej ali slej, uravna.Tudi Mefisto že mehča svoja stališča. “Šefu” se nad plešo zgrinjajo temni ablaki… treba bo premisliti!
  Hja, svojega labradorca in libida (mi, pravi moški!), niti ne omenja več.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Moj labradorec ima tako plemenit značaj, da se ga ne spodobi vpletati med prazne marnje nevzgojenega ANTONA IN ZBIKA!

   Pred ANTONOM, ki ima očitno svojstven libido, ga bom že uspel obvarovati!

 • MEFISTO je rekel/-la:

  Vsem ženam in ANTONU, LEVAKU, ZORGI, ZBIKU; MUJU ter drugim čestitam k današnjem prazniku!

  • Dvorni pisar z licenco je rekel/-la:

   Pridružujem se čestitkam k današnjemu prazniku.

   Še posebej pa voščim Berglundu, Bronju in bullmastifom tega sveta.

 • jurij je rekel/-la:

  dober članek. Finska je za nas nedosegljiv ideal. Slovenija je sicer čudovita, ampak zaradi zahojenega prebivalstva na žalost zgolj banana republika.