26. april, 2010 | Matjaž Vizjak

27. april, dan OF

 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS

Jaz, partizan osvobodilne ljudske armade slovenskega naroda, ki se ob boku slavne delavsko kmečke Rdeče armade Sovjetske zveze ter vseh ostalih za svobodo se borečih narodov borim za osvoboditev in združitev slovenskega naroda, za bratstvo in mir med narodi in med ljudmi, za srečnejšo bodočnost delovnega ljudstva, prisegam pred svojim narodom in svojimi sobojevniki, da bom oddal vse svoje sile in vse svoje sposobnosti osvobodilni stvari slovenskega naroda, delovnega ljudstva ter vsega naprednega in svobodoljubnega človeštva v sveti vojni proti fašističnim tlačiteljem in barbarom, da ne bom zapustil partizanskih vrst, v katere sem prostovoljno in zavestno vstopil, in ne odložil orožja do popolne zmage nad fašističnimi okupatorji, do popolnega uresničenja velikega osvobodilnega cilja slovenskega naroda. Prisegam, da bom v boju za te velike osvobodilne cilje s svojo krvjo branil čast in nedotakljivost naše partizanske zastave in da bom, če bo potrebno, žrtvoval tudi svoje življenje.
Za svobodo v boj!

Partizanska prisega

Danes, devetinšestdeset let po 27. aprilu 1941, je prav vseeno, ali je bila Osvobodilna fronta slovenskega naroda ustanovljena 26. ali 27. aprila 1941. Petindvajsetega aprila se ni več zgodilo nič usodnega, in 28. aprila tudi ne. V vsakem primeru je bila slaba dva tedna po tem, kar je jugoslovanska vojska v Beogradu podpisala vdajo in dobra dva tedna po okupaciji, v hiši književnika Josipa Vidmarja v Rožni dolini v Ljubljani ustanovljena protiimperialistična fronta, za katero se je kasneje začelo uporabljati ime Osvobodilna fronta slovenskega naroda.

Ustanovnega sestanka so se udeležili Boris Kidrič, Boris Ziherl in Aleš Bebler v imenu Komunistične partije Slovenije, Josip Rus v imenu sokolov, Tone Fajfar v imenu krščanskih socialistov ter Ferdo Kozak, Franc Šturm in Josip Vidmar v imenu slovenskih kulturnih delavcev. Imperialisti so bili takrat Italijani in Nemci, ki so že dodobra razširili lovke po Evropi in Afriki. Mussolini je leta 1935 napadel Abesinijo oziroma Etiopijo in jo leto kasneje priključil kot italijansko kolonijo, kralj Viktor Emanuel III. pa je postal abesinski cesar, leta 1939 je Mussolini napadel Albanijo in prisilil kralja Zoguja, da je zapustil deželo, Viktor Emanuel III. pa je postal še albanski kralj. Leta 1938 je Nemčija anektirala Avstrijo in že naslednje leto, po predhodni asistenci imperialističnih Francije in Anglije, okupirala Češko in ustanovila protektorat Češko-Moravsko, Slovaška pa je postala satelitska država. Z malce ironije lahko rečemo, da bi bila lahko ustanovitev protiimperialistične fronte uperjena tudi zoper (imperialistično) Sovjetsko zvezo, saj je Stalin s tem, ko si je kupoval čas, s  paktom Ribbentrop-Molotov, v kombiniranem nemško-sovjetskem napadu  17. septembra, mimogrede in skoraj brez bojev, zasedel vzhodni del Poljske! Do aprila 1941, ko so Italija, Nemčija in Madžarska napadle kraljevino Jugoslavijo, so bile okupirane že Norveška, Danska, Francija, Belgija, Luksemburg in Nizozemska!

Etablirani slovenska posvetna in cerkvena oblast sta s prihodom okupatorjev, Italijanov, v Ljubljano 11. aprila 1941, ustanovili pod vodstvom bana dr. Marka Natlačena t. i. Narodni svet za Slovenijo. Slovenec, glasilo klerikalne buržoazije pa je že 4. maja 1941 pozdravil italijansko okupacijo: ’Toda v čast in hvalo italijanskim okupacijskim oblastem je treba povedati, da so razumeli naše duševno razpoloženje in niso ničesar storile, kar bi nas osramotilo ali poniževalo … fašistična Italija prihaja k nam kot velika vojaška in kulturna sila.” Sic!

Edina sila, ki se je zavedala prihajajoče katastrofe in nevarnosti fašistične okupacije, je bila komunistična partija Jugoslavije! Po pokrajinski konferenci slovenskih komunistov jeseni leta 1934 in 4. državni konferenci KPJ decembra istega leta, je začela KP ustanavljati enotno antifašistično ljudsko fronto. Veliko se je pogovarjala s predstavniki slovenskih demokratičnih gibanj in širila dejavnost med ljudskimi množicami. Tako je nastala t. i. ljudska fronta, ki je bila delavna zlasti po ustanovnem kongresu KP Slovenije 18. aprila 1937. Septembra 1939 je ljudska fronta, ob vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Sovjetsko zvezo in Kraljevino Jugoslavijo, zbrala 30 tisoč podpisov delavcev, intelektualcev (ne razumnikov!) in drugih, ki so se izrekli za ustanovitev društva prijateljev Sovjetske zveze, katerega predsednik je postal Josip Vidmar.

Spomladi 1941 je bil torej prostor za oborožen upor proti okupatorjem Italijanom, Nemcem in Madžarom odprt. Meščanske stranke so se jim klanjale in bi kar na toplem počakale, da za osvoboditev Slovenije in Jugoslavije izpod okupacije, dajo življenja zavezniški vojaki, v OF pa je bila KPS samo ena od strank. Očitati ji sedaj, da je v skupini prevzela vodstvo, je neumnost – vsi sodelujoči so imeli isto možnost! Nekateri sodelujoči so bili celo vplivnejši, in z bolj razvejano mrežo na terenu.

Sicer pa, komu danes očitati, da v Demosu ni bil nihče sposoben povezati sil, ki so vlekle vsaka na svojo stran, dokler ni razpadel. Tudi OF bi brez vodstva!

Prav tako je brezupno poskušati deliti narodnoosvobodilni boj od socialne revolucije! NOB je bila narodnoosvobodilni boj proti okupatorjem in njihovim domačim pomagačem in hkrati socialna revolucija! Sovraštvo do okupatorja in razočaranje nad prejšnjimi slovenskimi političnimi veljaki je bilo tolikšno, da so šli Slovenci pod vodstvom OF množično v narodnoosvobodilno gibanje. In, ko so se okupatorji in domači izdajalci oprli še na stari državni aparat, so ljudje spoznali, da je treba odstraniti tudi to oblast in postaviti novo. V Sloveniji se je začela vstaja 22. julija, akcije diverzantskih grup pa so bile že pred napadom Nemčije na Sovjetsko zvezo.

27. april, dan boja proti okupatorju? Tudi, vendar je 27. april predvsem dan, ko se spominjamo ustanovitve Osvobodilne fronte, kajti prav OF je povezovala vse svobodoljubne skupine, ne glede na politične in svetovnonazorske poglede!

Novembra 1944 je Tito dejal: “Kadar gredo v boj možje, vojska, ki jo je ustvarila država, je to njihova dolžnost do domovine, dolžnost slehernega državljana in rodoljuba. Kadar pa gredo v boj prostovoljno otroci dvanajstih, štirinajstih, petnajstih in šestnajstih let, vedo, da bodo v njem padli, tedaj to ni več dolžnost do domovine, tedaj je to nadčloveško junaštvo mladih ljudi, ki žrtvujejo sebe, da bi bili prihodnji rodovi srečni!

Ali, kot je dejal na proslavi bitke na Nanosu rekel predsednik Slovenije dr. Danilo Türk: “Odločitev za upor proti okupaciji, je bila največja odločitev v dotedanji zgodovini Slovencev in je zahtevala odločilen prelom s preteklostjo. Slovenski narod ni hotel - in tudi ni smel, če je želel preživeti - več prepuščati svoje usode odločitvam velikih. Partizanski upor proti okupatorju je bil odločilnega pomena za kasnejšo zgodovino. Brez tega upora bi bil naš narod prepuščen volji in odločitvam drugih, narodova usoda pa bi bila popolnoma negotova. Z uporom pa je slovenski narod dokončno postal gospodar svoje usode in svoje prihodnosti. Vse, kar je bilo doseženega do osamosvojitve in po njej, ima svoj temelj v narodnoosvobodilnem boju.

Sicer pa, kaj je stalo tej odločitvi z dne 27. aprila 1941 nasproti? Takole se glasi Domobranska prisega, ki je bila izrečena nekaj lčet kasneje: “Prisegam pri Vsemogočnem Bogu, da bom zvest, hraber in svojim nadrejenim pokoren, da bom v skupnem boju z nemško oboroženo silo, stoječo pod poveljstvom vodje velike Nemčije, SS četami in policijo proti banditom in komunizmu kakor tudi njegovim zaveznikom svojo dolžnost vestno izpolnjeval za slovensko domovino kot del svobodne Evrope. Za ta boj sem pripravljen žrtvovati svoje življenje. Tako mi Bog pomagaj.

Matjaž Vizjak

 


 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS
73 x komentirano
 • Novica je rekel/-la:

  DANES NIMAMO ZUNANJEGA SOVRAŽNIKA AMPAK NOTRANJEGA, TO JE PEŠČIČO OBLASTNIKOV IN NJIHOVIH POMAGAČEV V GOSPODARSTVU, KI NAS VEDNO BOLJ TEPTAJO IN SI NAS LASTIJO, KOT DA SMO SAMO ŠTEVILKE….
  Oljka: poslanci poteptali pravico ankarančanov do lokalne samouprave

  “Lokalnih volitev za občino Ankaran letos ne bo. Državni zbor RS (DZ RS) prejšnji teden ni zbral zadostnega števila glasov, s katerimi bi potrdil novelo zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij, s katero bi določili ustanovitev občin Ankaran in Mirna.

  Da je zmanjkal le glas od 46 potrebnih, je slaba tolažba, saj ta podatek in spremljanje potekanja zavrnitve zakona s katerim bi se ustanovila občina Ankaran, kažeta, da je v Sloveniji politika le podaljšana roka kapitalskih in drugih interesov, ki z voljo ljudstva nimajo ničesar.

  Koprski župan Boris Popovič je ob razglasitvi izida glasovanja v DZ RS slavil, saj si je vseskozi prizadeval za nespoštovanje referendumsko izražene volje Ankarančank in Ankarančanov. Sprva preko neizprosnega lobiranja v Državnem svetu (DS), ki je izglasoval veto na že sprejeti zakon o ustanovitvi občine Ankaran, nato preko lobiranja pri največji opozicijski stranki, Slovenski demokratski stranki (SDS) Janeza Janše, ki je včeraj zagotovila zadostno število odstotnih poslank in poslancev, da bi zakon ne bil sprejet. Po vsej verjetnosti gre za vračilo uslug za minulo »dobro sodelovanje« med Popovičem in nekdanjim predsednikom uprave Luke Koper Robertom Časarjem iz vrst SDS. Da so pred referendumsko izraženo voljo do lokalne samouprave prevladali gospodarski interesi Luke Koper, priča tudi neumestna izjava, ki jo je pred meseci podal Gregor Veselko, predsednik uprave te družbe, ki je javnosti - v slogu politika in ne gospodarstvenika - posredoval povsem neutemeljeno bojazen do ogrožanja poslovanja Luke Koper v primeru ustanovitve občine Ankaran. Take izjave smo lahko poslušali še do včeraj, vendar nimajo nikakršne dejanske utemeljitve, saj bi se Luka Koper lahko enakopravno dogovarjala tudi z dvema in ne več samo eno občino.

  Oljka - stranka slovenske Istre ostro obsoja tudi ravnanja vladnih strank, ki so ob prevzemu oblasti obljubljale nove paradigme in vrednote, še vedno pa privilegirajo stranko kapitala. Mnogi poslanci iz vrst vladajoče stranke Socialnih demokratov (SD) so v drugem glasovanju sicer z razumom sprejeli stališča predsednika vlade Boruta Pahorja, ki je dejal, da ustanovitev občine Ankaran ne bi bila sporna ali problematična. Grenak priokus pa ostaja prav ob razmišljanju na en manjkajoč glas, ki bi lahko bil glas koprskega poslanca, ki je sprva obljubil spoštovanje izražene referendumske volje in si je nato premislil. Poudarjamo, da gre za legitimno pravico poslanca, ki pa je vsaj neetična in vzbuja vrsto upravičenih dvomov.

  Ankarančanom ostaja še majhno upanje, saj se mora o ustanovitvi občine izreči še Ustavno sodišče. Pri tem poudarjamo, da Oljka - stranka slovenske Istre načelno nasprotuje drobitvi Mestne občine Koper. Ankaran pa je posebna zgodba v vladanju župana Popoviča, ki že skoraj osem let sistematično zanemarja in zapostavlja razvoj koprskega zaledja. Pričetek referendumskih opravil je bil za Ankarančane beg pred divjo pozidavo obale, pred kupčkanjem in trgovanjem z zemljišči, pred nenadnim spreminjanjem območij krajevne skupnosti in pred nasilnimi načrti, kot so gradnja vil na območju pokopališča, ki ga čakajo že več kot 15 let.

  Žalosti nas, da je ob takih dejstvih v parlamentu prevladala plehka retorika nacionalnih interesov, saj je DZ RS, s pomočjo in usmerjanjem Popoviča, poteptal temeljne ustavne pravice do lokalne samouprave in do spoštovanja referendumsko izražene volje.”

  Oljka, stranka slovenske Istre

  • KAKTUS je rekel/-la:

   27. APRIL, DAN KOLABORACIJE MED HITLERJEM , STALINOM IN ZAVEZNIKOM TITOM ! “PIF”, ALI ANTIIMPERIALISTIČNA FRONTA UPERJENA PROTI ZAVEZNIKOM, ANGLOAMERIKANCEM, JE PRI NAS BILA USTANOVLJENA NA ČAST HITLERJEVEGA ROJSTNEGA DNE !!
   OF, (osvobodilna fronta se je ustanovila šele po napadu Hitlerja na SOVJETIJO , torej po 22, juniju 1941 ! BRKAČ STANOVNIK IN NJEGOVA LAŽNJIVA ORGANIZACIJA TEGA NE MOREJ0O VEČ PREKRITI , KOT TUDI NE TITOVEGA ZLOČINSKEGA POHODA NA OBLAST IN NJEGOVE KOLABORACIJE Z ZLOČINCEM HITLERJEM !
   PRIPOROČAM V BRANJE ZADJO ŠEVILKO “REPORTERJA” ! HEIL, HEIL, ZDRAVO, ZDRAVO , TOVARIŠI KOLABORANTJE ! !

 • krucefiks je rekel/-la:

  Vglavnem, spet so prišli tisti dnevi v letu, ko se bo na veliko politiziralo, še več pametovalo in ko se vsak drugi Slovenec prelevi v eksperta polpretekle zgodovine.

  • konec je rekel/-la:

   5!

  • Mastermind je rekel/-la:

   Sicer pa, komu danes očitati, da v Demosu ni bil nihče sposoben povezati sil, ki so vlekle vsaka na svojo stran, dokler ni razpadel. Tudi OF bi brez vodstva!

   Udba je dobr vlekla narazen. ker je pol ratal kt je. Ampak princ teme in rupel sta čas nazaj zavrtela, 2003′4
   sezoni in namesto, tko kot je blo takrat, k so rekl da smo že vse banke in sploh prodal, so čas nazaj zavrtel,
   pa še mal smo dubl 7 let za dihat. zdaj bi pa kljub temu vse še-enktrat prodal. Pa kaj jim je? Al ne vedo,
   da če država nima lasnine, ki bi dajala v penzijski fond, kdo bo dajal? Saj ni važno zdele zgublat besed,
   zakaj pen. fond nima dnarja…

  • Forestina je rekel/-la:

   http://24ur.com/novice/gospodarstvo/bavcar-v-pol-leta-zasluzil-157-tisoc-evrov.html

   Bavčar v pol leta zaslužil 157 tisoč evrov

   Generalštab slovenskih osamosvojiteljev nas drago stane :)

 • Aljo je rekel/-la:

  Upajmo samo, da ne doživimo nove svetovne klavnice! Socialna revolucija se pa nam dogaja tudi danes, samo škoda, ker je nastanek novih elit dolg in boleč proces. Vsekakor pa kapa dol vsem, ki so se uprli fašistom in nacistom, škoda samo, da se niso po vojni uprli tudi komunistom. 20 stoletje totalitarizmov je za nami, upajmo, da bo 21 stoletje boljše - upanje zmeraj obstaja.

  • konec je rekel/-la:

   5! Imam isto upanje, čeprav dvomim, glede na okoliščine….

  • Mastermind je rekel/-la:

   Ni ga totalitarca, čez uspešnejšega totalitarca. Sam če si uspešnejši, si boljši. Če ne veš kaj to pomeni - biti
   uspešen, ti noben suženj ne bo povedal - nalašč!!!!

  • Aljo je rekel/-la:

   Heh, hvala lepa za tak uspeh - biti bolj totalitaren od totalitarnega. Ozko gledanje “faraonov” - recept za uspeh…ne bi rekel.

  • Aljo je rekel/-la:

   IZ TE VOJNE NAJVEČJE V ZGODOVINI SE MORA RODITI SVET, KI BO OPRAVIČIL ŽRTVE, KI JIH PRINAŠA ČLOVEŠTVU. TA NOVI SVET MORA BITI TAK, DA V NJEM MOČNI NE BODO IZKORIŠČALI SLABIH, ZLI NE DOBRIH, DA NE BODO SIROMAKI PONIŽANI PO NASILJU BOGATIH; DA BODO UMSKO DELO, ZNANOSTI IN UMETNOSTI SLUŽILE SKUPNOSTI ZA LAJŠANJE IN LEPŠANJA ŽIVLJENJA IN NE POSAMEZNIKOV ZA PRIDOBIVANJE BOGASTVA. TA SVET NE BO VEČ SVET POGAŽENIH IN PONIŽANIH, TEMVEČ SVOBODNIH LJUDI IN NARODOV, ENAKIH V DOSTOJANSTVU IN SPOŠTOVANJU ČLOVEKA.

   (NIKOLA TESLA OKTOBER 1942)

 • JBTPTKŠNKZDRVJ je rekel/-la:

  pun K. imam že vseh teh tzv. kao drž. praznikov-vanj ! _______

  in ne samo to - vse bolj razumem tudi vsakokatere & vsakovrstne t.im. narodne izdajalce !! _______ :-(

  http://www.youtube.com/watch?v=w2gsV3Jwa30

  DOL S PARTIZANI !

  DOL Z DOMOBRANCI !

  DOL Z GNILIMI BIROKRATI !

 • R.A.C. je rekel/-la:

  A je še kdo morda opazil, da smo leta 2010?

  • Aljo je rekel/-la:

   Ja in, mogoče kakšne vzporednice z obdobjem pred 2 svetovno vojno in danes? Kriza je realna človek in končala se ne bo še tako hitro…

  • Blaž Babič je rekel/-la:

   Predlagam, da naredimo 1. maj za spravni praznik vseh komunistov in nacistov, ter praznujemo obletnico od leta 1941 dalje, ko so skupaj, kot pravi tovariši in krvni bratje korakali po ulicah Trbovelj.

   Sicer mi ni čisto jasno, v imenu česa in proti kateremu sovragu so to počeli, ampak čas bi že bil, da se ti dve vijačnici psiho-politike združita in izničita.

   Torej namesto 27. aprila, ki je bil pravzaprav 26. april (komunacisti imajo redno probleme z dejstvi), praznujemo čez 4 dni 69-to obletnico KOMUNACISTIČNEGA BRATSTVA IN TOVARIŠTVA. Naslednje leto pa 70-to.

   Kdaj boste dojeli, da so isti viri financirali Hitlerja in Stalina hkrati?

 • dingdong je rekel/-la:

  Blaž Babič !

  Prosim, če lahko navedeš vir tvoje trditve, da so komunisti in nacisti 1. maja 1941 skupaj praznovali prazni dela. Hvala.

  • Blaž Babič je rekel/-la:

   h–p://www.revija-reporter.si/component/option,com_jomcomment/contentid,816/opt,com_content/task,rss/index.php?option=com_content&task=view&id=1164&Itemid=59

   Angelo Vode vprašaj.

   h–p://med.over.net/forum5/read.php?186,5084641,5086382
   h–p://snvz.mojforum.si/snvz-about135.html

   h–p://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042328688

   Posebej zanimiva je bila parada za 1. maj v Trbovljah l. 1941. Skupaj so jo organizirali nacisti in komunisti. Tako je bila na eni strani pri komunistih udeležena kasnejša narodna herojka Vida Tomšič, na drugi strani pa mladi Stane Dolanc pri Hitlerjugend. Slednji je bil do osamosvojitve najvišji funkcionar Juge. Skupaj so visele zastave s kljukastim križem ter srpom in kladivom, oboji pa so z ramo ob rami ponosno korakali po ulicah. Žal se ne govori veliko o tem sramotnem dogodku v naši zgodovini.

 • dingdong je rekel/-la:

  Samo za informacijo, koga predstavlja in zagovarja Blaž Babič :
  http://www.hervardi.com/images/as005.jpg

  • Blaž Babič je rekel/-la:

   Napisi SWAT na majicah ti bi lahko povedali (skupaj z reklamami v ozadju), da gre za šport, imenovan airsoft

   http://www.swat-ptuj.com/

   Ampak hebi ga, čim so Hervardi v igri, že ste miselno prepleskani. Saj ni čudno, ko pa so vam mediji vsa ta leta prikazovali Šiška kot zločinca in domoljube kot kriminalce.

   Jaz pa Hervardov ne morem predstavljati, lahko le čistim medijsko nesnago, kolikor zmorem. In pomagam pri projektih kot je ta:

   http://www.hervardi.com/prikaz_novice.php?id=189

   ki ga komunacistični zgodovinarji, kot je dr. Peter Štih, še vedno poskušajo ignorirati. Seveda, ko pa jim ruši vso njihovo ideološko nesnago zadnjih 70 let.

   Naši predniki so se borili proti Rimskemu imperiju, proti cesarju Avgustu, nam pa bodo peli pravljice o prihodu izza Karpatov v 6. stoletju.

 • konec je rekel/-la:

  Komentar potrdi samo eno.
  fašizem=komunizem…….in da sta si ti dve radikalni ideologiji v resnici zelo dobro razumeli in da na žalost slovenski narod ni bil (in ni še zgleda) sposoben svobodnega demokratičnega spoštljivega mišljenja ali bolje bolj kot narod “voditelji in intelektualci” so vedno v služni nekoga …in nikoli svobodni in demokratični……..zato je prav KONEC KONCEV da je samo 2.000.000 slovenceljnov….

 • konec je rekel/-la:

  in če je fašizem=komunizem, zakaj so sodelavci naci-fašistov plačali (pravilno, čeprav po vojni preveč divje in podobno kot so oni delali komunistom, kar dokazuje še enkrat da so fašisti in komunisti v resnici ISTI IN KONEC (in s tem mora biti tudi konec SPRENEVEDANJA s strani rdečuhov) in torej , če so sodelavci naci-fasitov plačali, ZAKAJ so (in so še) KOMUNISTI deležni pohval, čaščenja in hvalospevov……namesto, da jih enkrat za vedno vsaj OBTOŽIMO in JAVNO in GLASNO OBSODIMO NAŠE KOMUNISTE!!!

 • Di je rekel/-la:

  Kolumna je v vseh pogledih v redu napisana. Mogoče bi dodala še samo to, da je dandanes v slovenski politiki nerazumljivo bedasto z velikimi denarji podpirati italijansko in madžarsko narodnostno v bistvu po poreklju okupatorsko manjšino. To nima v riti mesta.

  Kar se pa tiče nekatrih komentarjev na kolumno, kotje na primer od avtorja z vzdevkom ‘konec’, da naj bi bil komunizem isto kot fašizem ipd. mislim, da s kolumno nima nobene omembe vredne zveze.

 • konec je rekel/-la:

  Di, verjamem, da prepričan rdečuh kolumno ocenit zelo pozitivno in da ne vidi problemov v komunizmu…zares nič novega.

 • Pa še kaj je rekel/-la:

  Blaž pa Konec, pa kdaj bosta vidva prenehala biti tako sovražno nastrojena proti komunistom, pa saj stalno eno in isto lajno ponavljata! In vendar so pravi komunisti že vsi končali na Golem otoku! O kakšnih komunistih danes govorita? Pa saj ta gospoda, ki danes nam kraljuje, pa saj so vsi tako na levi kot na desni sami novodobni neokapitalisti, pa nehajta že enkrat z vašimi izpadi, smo v letu 2010, ali sta že pozabila tovariša gospoda ! Današnji politiki , pa naj se v belo, črno ali rdeče oblečejo, so v bistvu vsi podobni, vsi se borijo samo za večno oblast, za slast in za denar, danes so redki politiki, ki jim je mar za ljudstvo in JJ je zadnji , kateremu se lahko zaupa, glej kaj so naredili glede Ankarana, je že res , da tudi SD- niso tudi nič naredili, ampak se vsaj niso bolne naredili in ostali doma., kaj so imeli skupinsko gripo ti SDS-ovci..in še bi se lahko naštevalo.. SDS je dosti , dosti slabša od ostalih strank….pa lep dan še dalje…

  • Blaž Babič je rekel/-la:

   Glej, prava komunistka je bila na primer Angela Vode. Zato so jo kakor-komunisti morali uničiti. In torej nisem proti komunistom. Sem pa proti agresivnemu prevzemu gibanja OF s strani ideološko napihnjene kaste in s strani prostozidarskih lož (komunizem je bil lansiran baš od takih grupacij, oseba, poznana kot Tito je bil vrhovni mason).

   h–p://www.hervardi.com/srbska_okupacija_slovenije.php

   Če so vsi politiki eni in isti, kje se potem razlikujemo. Tudi jaz trdim ves čas enako. SDS je polna udbovskih kadrov, začenši z Brejcem, Brezigarjevo, Janšo, Ruplom…

   Torej naj mi kdo razloži, kaj je še dobrega v “levici”, ki jo predstavljajo Turk, Pahor, Golobič, Kresal… če so pa vsi isti. Ampak ta “levica” danes še vedno ni uspela zamenjati 27. aprila za 26. in se še vedno šlepa na lažnih idealih lažnega sistema.

   h–p://www.vest.si/2008/10/07/stranka-izumiteljev-slovenije/

   Potrebujemo torej klarifikacijo zgodovine :)

   h–p://www.vest.si/2009/04/01/omnia-vincit-amor/

   in nasploh več pravega dialoga

   h–p://www.vest.si/?s=bla%C5%BE+babi%C4%8D

  • konec je rekel/-la:

   Nisem napisal jaz kolumne, nisem jaz, ki vedno znova izrabljam zgodovino, jaz samo odgovarjam na kolumne v katerih so še vedno prikrita zverinska početja komunistov……ne, zame so komunisti in fašisti isti, zato ne morem biti tiho, ko kdo leta 2010 ( vedno isti) izrabljajo zgodovino………

 • [...] This post was mentioned on Twitter by Vest. Vest said: 27. april, dan OF: NOB je bila narodnoosvobodilni boj proti okupatorjem in njihovim domačim pomagačem in hkrati so… http://bit.ly/cNYhB7 [...]

 • Pa še kaj je rekel/-la:

  ČESTITKE AVTORJU ZA ZTELO NATANČNI, RESNIČNI IN NAZORNI PRIKAZ NAŠE NE TAKO DALJNE ZGODOVINE, samo kaj ko so pravi partizani ali končali po vojni v zaporu, ali v bolnici ali pa na pokopališču, danes pa, še tisti 12 letni partizančki že počivajo na večnem počivališču, zato vse spoštovanje do NOB in zaslužijo si vso čast in poklon za njihovo korajžo, borbenots, trpljenje
  itd in to samo zato, da danes živimo bolje in še bolje bi nam bilo, če se naši sedanji politični veljaki ne bi prelevili v tako zahrbtne liberalne kapitaliste….

  IN VELIKO MLADIH OTROK , STARIH 12 LET ALI MALO VEČ JE PROSTOVOLJNO ODŠLO V GOZDOVE SE BORITI PROTI FASIŽMU, posebno na Primorskem so bili ti mladi fantje že zelo ozaveščeni, saj so jih Italijani že pred vojno hoteli polatiniti, slovenska imena so italijanizirali, prepovedali so jim govoriti slovensko itd…torej NOB je bila narodnoosvobodilni boj proti okupatorjem in njihovim domačim pomagačem in hkrati socialna revolucija! Sovraštvo do okupatorja in razočaranje nad prejšnjimi slovenskimi političnimi veljaki je bilo tolikšno, da so šli Slovenci pod vodstvom OF množično v narodnoosvobodilno gibanje …
  Novembra 1944 je Tito dejal: “Kadar gredo v boj možje, vojska, ki jo je ustvarila država, je to njihova dolžnost do domovine, dolžnost slehernega državljana in rodoljuba. Kadar pa gredo v boj prostovoljno otroci dvanajstih, štirinajstih, petnajstih in šestnajstih let, vedo, da bodo v njem padli, tedaj to ni več dolžnost do domovine, tedaj je to nadčloveško junaštvo mladih ljudi, ki žrtvujejo sebe, da bi bili prihodnji rodovi srečni!”

 • 27. APRIL 2010 je rekel/-la:

  ŽIVELI SAMOSTOJNA OBČINA ANKARAN , ŽIVELI SVOBODA, ŽIVELI LEP ČIST POLOTOK ANKARAN, ŽIVELI SVOBODA ODLOČANJA V KAKŠNEM KRAJU ŽELIMO ŽIVETI, ŽIVELI ČISTO MORJE, ŽIVELI SAMOSTOJNI KOPER. ŽIVELI SAMOSTOJNA PRIMORSKA, KI BO HARMONIČNO
  DELOVALA Z VSEMI OSTALIMI, ŽIVELI DEMOKRACIJA SAMOUPRAVE IN ODLOČANJA OBČINE ANKARAN ŽIVELI 27. 04, DAN UPORA PROTI OKUPATORJU!
  Danes so sicer sile Popovića in Lukca okupirale mesto Ankaran , jutri bo drugače!

 • steppenwolf je rekel/-la:

  Konec, ko si zapisal: fašisti = komunisti = nacional socialisti vsi isti, isti, isti,…sploh nisi vedel kako blizu resnice si. Če citiramo znanega slovenskega politika: “Če je bilo njihovim biološkim in političnim prednikom dovoljeno najprej moriti, nato pa še drastično kršiti človekove pravice brez kazni, potem ni nobenih ovir, da kraje, zlorabe in vsakovrstna sprevržena dejanja ne bi bila dovoljena njim. Vse je dovoljeno in še več. Je celo nagrajeno.” za katerega vemo, kateri opciji pripada sedaj, koga je s tem mislil in koga zagovarja, bi se lahko strinjali, da bi lahko, seveda če malo bolj poznamo preteklo in polpreteklo zgodovino, citirane besede uporabil tudi kot pripadnik svoje prejšnje nasprotne politične opcije. In iz tega stališča imaš s svojimi enačaji načelno prav. Je pa na žalost dejstvo, da so bili eni biološki predniki na strani zmagovalcev, drugi biološki predniki pa na strani poražencev, za naslednike tistih drugih tako boleče, da poskušajo svoje travme izdaje lastnega naroda ozdraviti, pa četudi z izsiljeno potrditvijo, da so ravnali prav, ter za nazaj spremeniti tok zgodovine, za kar pa nimajo nobene možnosti za uspeh, pa če zgodovino še tako posiljujejo, razen v primeru, da se spremeni celotna zgodovina Evrope in Sveta. Za zaključek lahko citiram še enega velikega Slovenca, v upanju, da se stvar ne bo ponovila: “Kako strašna slepota je človeka.” In s tem najbrž ni mislil komunistov, ampak one druge.

  • konec je rekel/-la:

   Veš kje je tvoj post POPOLNOMA ZGREŠEN, v tem ZVERINSKO HINAVSKO LAŽNIVEM STANJU: “Je pa na žalost dejstvo, da so bili eni biološki predniki na strani zmagovalcev, drugi biološki predniki pa na strani poražencev,”———-NI RES večina ni mogla zbirati med tema radikalnima opcijam (faš ali kom) velikanska večina je skušala samo preživeti in se ne “umazati” s temi črnimi ali rdečimi SVINJAMi, velikanska večina ni IMELA IZBIRE, in torej ŠE VEDNO je VELIKANSKA TIHA VEČINA v položaju , kjer mora TIHO PRENAŠATI edine svinje, ki naj bi bile zmagale leta 1945, ki pa so bile (čeprav za slovenijo ne zgleda) leta 1989.

  • konec je rekel/-la:

   Veš kje je tvoj post POPOLNOMA ZGREŠEN, v tem ZVERINSKO HINAVSKO LAŽNIVEM STANJU: “Je pa na žalost dejstvo, da so bili eni biološki predniki na strani zmagovalcev, drugi biološki predniki pa na strani poražencev,”———-NI RES večina ni mogla zbirati med tema radikalnima opcijam (faš ali kom) velikanska večina je skušala samo preživeti in se ne “umazati” s temi črnimi ali rdečimi SVINJAMi, velikanska večina ni IMELA IZBIRE, in torej ŠE VEDNO je VELIKANSKA TIHA VEČINA v položaju , kjer mora TIHO PRENAŠATI edine svinje, ki naj bi bile zmagale leta 1945, ki pa so bile (čeprav za slovenijo ne zgleda) leta 198 poražene.

  • Blaž Babič je rekel/-la:

   konec - To je to. Sredina vedno nasrka, ko se dve tolpi z dveh strani spopadeta preko nje.

   In ti dve tolpi sta perfidno, sistematično in dolgotrajno grajeni s strani velikih manipulantov v ozadju.

   Najbolj poučna zgodba o tem, kako se izvede pokol sredine se skriva v tej zgodbi:

   http://www.brusselsjournal.com/node/3470

   Že leta 1904 so namreč natančno vedeli, kaj pomenijo strojnična gnezda za pehoto napadalcev. In vse te podatke so vestno zbirali tudi v Evropi in Ameriki (bankirji, načrtovalci). Nato so v 10-ih letih pripravili načrt, kako pobiti čimveč mladih fantov in uspelo jim je. Slovenija je krvavela. Zopet lahko špekuliramo, da popolnoma načrtno. Rimski imperij nas namreč od leta 0. (ko še niso mogli preko Hrušice, lahko pa so okupirali Egipt) ne more videti.

   In tako propagando nam vsiljujejo vsakodnevno. Slovenci “nismo pomembni”, “prihajamo od nikoder”, vse kar je slovenskega, je obsojeno na zanemarjanje, zaničevanje ali pljuvanje. (Fej, kakšen komad so izbrali za Evrovizijo, najraje bi se izselila iz te države, je bil prvi komentar neke znanke).

   Ste morda videli enega zadnjih National Geographic-ov (propaganda “Zahoda” seveda) z naslovnico: Emona - mesto v deželi groznih ljudi.

   Kako naj take “poučne” vsebine vplivajo na mladino, ki so ji namenjene? Kdo skrbi za temeljno obrambo samozavesti? Kaj ni to dokaz, da smo ponovno okupirani, saj so tudi italijanski fašistični vojaki v okupirani Lubiani ves čas lahko ugotavljali enako - kako grozni so ti Sklavini.

   Imeli smo ponosno zgodovino, pred nami je svetla prihodnost :)

  • konec je rekel/-la:

   BB, ampak če narod ne spozna, da so prav radikalci krivi tega in jih še naprej volijo, naj imajo kar imajo…….., čeprav (povedano po resnici) so bili vsi predsedniki vlad doslej precej zmerni od peterleta, do prvega drnovščka , od janše do pahorja ampak okoli njih se je vedno valil trop svinj……največje napake na volitvah pa je narod (in s tem dokazal demokratično nezrelost, če ti paše ali en) naredil ob predsedniških volitvah izbire so bile vedno nostalgično ideološko nazadnjaške in nezrele…..začenši z rdečim palčkom

  • Blaž Babič je rekel/-la:

   “čeprav (povedano po resnici) so bili vsi predsedniki vlad doslej precej zmerni od peterleta, do prvega drnovščka , od janše do pahorja ampak okoli njih se je vedno valil trop svinj…”

   ———————————

   No, ravno to je Velika Iluzija. Nastaviti “zmerneža” na čelo, da ga gleda publika, takoj v naslednjo linijo pa se že postrojijo efektivni grabežljivci - ki pa v resnici plen nosijo kar prvonastavljenemu, le da okoli ovinka.

   Potem pridemo do takih nesmislov, kot da Vrhovi niso vedeli, kaj bodo njihove odločitve pomenile za navadne ljudi - prihvatizacija stanovanj, deljenje certifikatov, včlanitev v EU in NATO in Evro…

   Skratka, ni variante, da bi bil kdorkoli od naših res “dober”, le Drnovšek je malo bolj izrazito odigral svojo življenjsko igro.

 • 27.april 2010 je rekel/-la:

  ANKARANSKA PRISEGA
  JAZ ANKARANČAN , svoboden prebivalec ankaranskega polotoka se borim za bratstvo in mir med prebivalci obale, za srečnejšo bodočnost vseh nas in prisegam , da se bom vedno boril za bolj napredno, svobodoljubno družbeno ureditev, za svobodno, enakopravno sodelovanje ter se boril proti vsem tlačiteljem in barbarom, ki so nas okupirali in podpiral vse osvobodilne cilje! Živeli samostojna občina Ankaran!

 • Forestina je rekel/-la:

  14. točk fašizma L.W.Britta:

  1. Močan in trajen nacionalizem.
  2. Preziranje človekovih pravic.
  3. Iskanje sovražnikov in grešnih kozlov.
  4. Nadvlada vojske.
  5. Nadzorovana/obvladovana množična občila.
  6. Obsedenost z nacionalno varnostjo.
  7. Prepletenost vlade in cerkve.
  8. Varovanje moči korporacij.
  9. Zatiranje moči delavstva.
  10. Preziranje intelektualcev in umetnosti.
  11. Obsedenost s kriminalom in kaznovanjem.
  12. Razširjena kronizem in korupcija.
  13. Razširjen seksizem.
  14. Nepoštene volitve.

  • Forestina je rekel/-la:

   Janša je dosegel vse, Pahor pa se mu približuje.

  • konec je rekel/-la:

   17. točk komunizma
   1. Močan in trajen nacionalizem.
   2. Preziranje človekovih pravic.
   3. Iskanje sovražnikov in grešnih kozlov.
   4. Nadvlada vojske.
   5. Nadzorovana/obvladovana množična občila.
   6. Obsedenost z nacionalno varnostjo.
   7. Prepletenost vlade in cerkve.
   8. Varovanje moči korporacij.
   9. Zatiranje moči delavstva.
   10. Preziranje intelektualcev in umetnosti.
   11. Obsedenost s kriminalom in kaznovanjem.
   12. Razširjena kronizem in korupcija.
   13. Razširjen seksizem.
   14. Nepoštene volitve.
   15. lažite
   16. lažite
   17. še enkrat lažite, nekateri vam bodo verjeli

  • steppenwolf je rekel/-la:

   Veš kaj me zanima Konec. če pogledam teh tvojih 17 točk s katerimi se lahko strinjam, kdo po tvoje bolj sodi v to zalego, prejšnji ali zdajšnji premier?

  • konec je rekel/-la:

   ne eden, ne drugi……

  • JebaloTePrevečPameti je rekel/-la:

   je pa popoln opis zafuranega sistema, v katerem smo živeli 50 let; brez 14. točke, ker volitev sploh ni bilo, zato niso mogle biti nepoštene :)

 • Forestina je rekel/-la:

  Slovenski narod ni hotel - in tudi ni smel, če je želel preživeti - več prepuščati svoje usode odločitvam velikih.

  Danes je čas, da rečemo NE korporativnim agresorjem v Afganistanu in ostalih državah.

  To niso naše vojne. Temu Hitlerju (korporacije) ne bomo pomagali.

  • 27.april 2010 je rekel/-la:

   Forestina čestitke za napisano, se pridružujem tvojemu mnenju!

  • Forestina je rekel/-la:

   Pa če se Ljubice na glavo postavijo s svojo kreditdebilnostjo.

   V našem vojaškem vrhu ni pogumnih ljudi. Kar razumem. Strah jih je, ker so na nišanu ZDA in bankirjev.

   Nočejo bit Kubanci ;)

   Ampak enkrat bo treba pogledati resnici v obraz in se spokat tam ven.

   Da se bodo poboljšali ni šans, ZDA so pokvarjene do amena. In sistem je gnil, zato tudi če bi želeli ne morejo. Ker so zmagovalci, tako kot Pahor :) Vsi ostali pa premagani :)

   Treba je ven iz 3. svetovne vojne, ki je že dalša od druge.

   V mojem imenu ne bo nihče pobijal ljudi, pa če je Ljubica kreditdebilna ali ne.

   Naj povejo da služijo neokon hitlerjanski vojski, da pobijajo ljudi in si od tega obetajo koristi. Če jih ne pobijajo neposredno, jih pa posredno, ker napajajo agresorjeve žepe z vojaškimi proračuni.

   Nekropolitika, to se bodo učile naslednje generacije, o politiki ubijanja.

   Vse bi politike bi poslal na goli otok za pol leta na streznitev.

  • Forestina je rekel/-la:

   Popolnoma enostavno naredimo svič in armado znanstvenikov pošljemo v Bolivijo.

   Garant, 100%, prisežem na Mandelbrotu, da se bo ta bolivijsko- slovenska naveza obrestovala vsem in ne bo potrebno klat ljudi za dobiček. Bolivija ima naravna bogastva, mi imamo znantvenike brez resnega dela.
   Bolivijci definitivno lahko bolj zaupajo slovencem, kakor pa goldmn sacks državam.

   Drni je bil edini tam gori na gori z Moralesom in jaz sem že prej sanjal, da bo šel tja. V bistvu najsrečnejši trenutek v mojem “političnem življenju”. Čista ekstaza :) (u, sem že na listi teroristov :))

   Litija do Litije :), a noben tega ne šteka. Da imajo naši brati in sestre nafto prihodnosti.

   Če že vojačklni svarijo pred IMF in da nas bodo velebankirji speštali u pašteto, če se umaknemo iz Afganistana.

   Ne rabimo mi niti velebankirjev in niti kolonialnih vojn.

   Mi rabimo uporabiti samo svoje veliko srce, pamet in borbeni duh. Slovenci smo lahko norci v najboljšem pomenu besede in ne rabimo biti hlapci v hudobnih pohlepnih vojnah.

   Hitler, Musolini, …

   Obama, Merklca, Pahor,…

   Njihovi otroci bodo težko ponosni na njih.

   P.S: Je pa velika reč, da smo zmogli podpreti Palestino in palestince. To ni bil mačji kašelj. To je vsekakor vredno globokega spoštovanja. Ni bilo poceni :) se strinjam, a je bilo bogata naložba v prihodnost človeštva. Izredno plemenito dejanje vredno samostojne Slovenije.

   Sem bil tako srečen, kot takrat ko je Drni šel k Moralesu. Kar ni čudno, saj je Morales prej podprl palestince po božično-novoletnem vojaškem eksperimentu in testiranju novih tehnologij za ubijanje ZDA in Izraela na živih tarčah palestincih, kot pa njihova “prijateljska” arabska liga.

   Ali imamo v Boliviji veleposlaništvo? Upam da, bom preveril :))

  • MEFISTO je rekel/-la:

   FORESTINA je dobro strnil vse značilnosti komunizma v 14 točkah, le to je pozabil zapisati, , da je bil od vseh -izmov najhujši komunizem.

 • Dvorni pisar z licenco je rekel/-la:

  Danes sem se odločil, da bom napisal nekaj o današnjem državnem prazniku, imenovanem tudi “dan upora proti okupatorju”.

  Dejansko o tej temi težko napišem karkoli vsebinskega. Ne zato, ker bi me obremenjevale medvojne travme, saj nihče od mojih sorodnikov ni bil član MVAC, Jugoslovanske vojske v domovini ali Slovenskega domobranstva (če bi bilo obratno, bi to tudi brez zadržkov napisal) temveč zato, ker mi je praznik po vsebini povsem tuj.

  Nihče od nas ni imel resnega stika s partizanščino iz prve roke. Razen pradedka, ki je - baje - oklufotal in z brcami od domačije pognal kurirja, kateri se je pri njemu zastonj najedel, potem pa se, opugmljen od vina, kar tam hotel sam in slabo oborožen spopasti s prihajajočo patruljo wermachtovcev - pripadnikov elitne gorske divizije “Edelweis”, kar bi verjetno ob smrti kurirja pomenilo tudi zažig kmetije ter taborišče za njenega gospodarja. V tem obsegu je torej pradedek bil kolaborant.

  Za nas je ta praznik (v pomanjkanju medvojne izkušnje upora) vedno predstavljal praznik njegovih sadov. Praznik Kočevskega Roga, praznik Tezenskega gozda in rudniških jaškov, praznik koncentracijskih (Kidričevo) in uničevalnih taborišč (Teharje). Praznik nasilja in poblaznelega izživljanja tako nad poraženci kot nad razrednimi sovražniki. Praznik ropanja, praznik požiganja, praznik zaplembe premoženja in zemlje, praznik nasilja, ustrahovanja ter praznik, s katerim je zatiralski komunistični režim slavil svoje začetke. Praznik histerije, rdečih zastav, besne propagande ter morbidnih komemoracij.

  Morda bo kdo napisal, da NOB in jugokomunizma ni mogoče enačiti. Toda zame (in za večino slovenskih desničarjev) predstavljata nekaj neločljivega. Ne nazadnje smo morali kot pionirčki leto za letom stati pred komunističnimi zastavami in poslušati jugoslovansko politično propagando. Kjer so nam govorili, da je NOB sinonim za SFRJ.

  Kot agilen učenec sem si takratno šolsko snov zapomnil in tako verjamem (kot so me naučili v šoli), da je NOB sinonim in izvor jugoslovanskega socializma ter vsega kar je prinesel s sabo.

  • steppenwolf je rekel/-la:

   Hvala za odgovor. Sedaj mi je vse jasno.

  • steppenwolf je rekel/-la:

   Spoštovani DVORNI PISAR. Nekateri so pač pripravljeni pod krinko nepripadnosti katerikoli politični opciji, kar veliko pove o njihovem značaju, vzvišeno razpravljati o napakah in stranpoteh sedanje vlade, ki, ne da je ne bi bilo potrebno zamenjati, ampak s takšnimi kot jih ti propagiraš pa bog nam pomagaj.
   In zato ti DVORNI PISAR, mene nikoli ne moreš prevarati.
   Isto pa velja tudi za kamerata Konca.
   Pa brez zamere.

  • JebaloTePrevečPameti je rekel/-la:

   iz katerega gozda si pa ti zlezel Stepskikojot ?

  • Dvorni pisar z licenco je rekel/-la:

   Zamere?

   Pa menda ne domnevaš, da tej spletni komunikaciji dajem kakšen večji pomen od zabave?

   Ne bi pa se zanašal na to, da vam bo Gospod Bog pomagal, še posebej, ker je (po trditvah tukajšnjih poznavalcev) baje levičar. Vsi pa vemo, da slednji pomagajo kvečjemu sebi, drugim pa raje delajo škodo.

  • Dvorni pisar z licenco je rekel/-la:

   @JebaloTePrevečPameti

   Njegov pravi naziv je: Stepska čivava :-).

  • steppenwolf je rekel/-la:

   Hahahahahahahahahah

  • steppenwolf je rekel/-la:

   Da pa ” tej spletni komunikaciji ne daješ kakšen večji pomen od zabave” se pa vidi že na daleč.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   STEPPENWOLF, čemu je pa to podobno, kar ti napišeš?

   Mogoče se pa oglašaš, da bi se komu smilil?

 • florian je rekel/-la:

  Z enotedensko zamudo so praznovali Hitlerjev rojstni dan……

 • RUKAR je rekel/-la:

  FLORIAN, NIČ IZ ZAMUDO, VSE SE JE UJEMALO, BILI SO ENOTNI (komunisti, fašisti, hitlrijanci ), PO IDEOLOGIJI, DELOVANJU, IZVAJANJU ZLOČINOV , DELITVI POLJSKE, PRIBALTIKA ITD… TITO, HITLER, STALIN, CVET BARBARSTVA, KOLABORACIJE ! PRIPOROČAM ZADNJO ŠTEVILKO “REPORTERJA”, PA BODO V BORČEVSKI ORGANIZACIJI LAHKO POZAPRLI SVOJE GOBCE !
  STALIN JE BIL NAJBOLJŠI, ON JE POBIL NAJVEČ KOMUNISTOV, TO MU ŠTEJEMO EDINO LAHKO V DOBRO, ON JE VEDEL, DA SO PASJI !

 • Novica je rekel/-la:

  Glede poslancev in njihove hinavske igre okoli občine Ankaran pa je dobro vedeti: Tisti poslanci , ki so izbrali medlo pot , torej niso ne tič , ne miš, so še najslabša vrsta in zakaj? Poslanec je odlično plačan , da zavzame stališče, če nima pojma za kaj se gre, naj prej naredi svojo domačo nalogo in naj se nauči. Čeprav v primeru Ankaran so vsi dobro vedeli za kaj se gre , to je ali podpreti suhi izkoriščevalski interes posameznikov in njihovega kapitala, ki bo kasneje razdeljen zvestim hlapcem, ali pa se zavzeti za podporo demokraciji in pustiti Ankarančanov oblast v roke i, to je jim dati možnost kako želijo živeti, jim dati svobodo soodločanja o Ankaranu! Za to se gre in vsi tisti , ki so bili doma ( cca 21 SDS poslancev je istočasno dobilo črevesne krče in so ostali doma) in tisti , ki so glasovali proti občini Ankaran in tisti, ki so se vzdržali , vsi so enaki izkoriščevalski manipulanti, le sto razliko, da eni so to glasno ij jasno povedali, drugi pa so se kot podgane poskrili! Kateri so slabši? zame so najhujši hinavci, ki so mlačni in se sprenevedajo in se pretvarjajo, torej , poslanci ( SDS), ki so so stali doma in tisti, ki so bili prisotni in so bili vzdržani so še slabši od tistih, ki so -kot napr. gospodič Luka - nasprotovali! So pravi hinavci, takih ne rabimo v politiki, naj gredo raje delat!

 • MEFISTO je rekel/-la:

  NOVICA, nehaj s tem Ankaranom.

  Referenduma za samostojno občino Ankaran se je udeležilo 56% volivcev, ne prebivalcev, za samostojno občino pa je glasovalo 35% volivcev oziroma 1/3 vseh volivcev.

  Se boš zdaj jezil še na mene,čeprav me to ne bi niti najmanj prizadelo.

  • Novica je rekel/-la:

   Mefisto , vem kaj hočeš povedati, pa nič zato. Vsak ima pravico do svojega mnenja in tvoje mnenje
   o SDS je jasno, zato pa ti moja odkritosrčnost glede njihove hinavske in pokvarjene politike ni všeč.
   Pa tukaj sploh ni važno kaj si Ankarančani želijo, ker samo oni vedo kako je živeti pod jarmom in županovim divjim prilaščanjem obale in če bo šlo tako dalje, danes so žrtve Ankarančani, jutri pa ostali, ker volk ostane vedno volk, tudi če dlako menja.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   NOVICA, sodil bi, da si nekakšen levičar in sploh ne razumem, da te je pustila na cedilu tebi draga oblastna koalicija., ki ima v državnem zboru 52 poslancev in ki bi lahko sama izglasovala nikomur potrebno občino Ankaran.

   Če so se ti tvoji odrekli, se ne jezi na SDS.

   Poleg tega pa ne pozabi, kar dve tretini volivcev Ankarana se bodisi ni udeležila nepotrebnega referenduma, bodisi je glasovala proti novi občini Ankaran. Otroci in mladoletniki niso všteti.

   Morda nisi najbolj pameten prebivalec Ankarana, vsekakor si pa najbolj žačosten Ankarančan.

   Le kaj ti je odplavalo po vodi?

 • jožek je rekel/-la:

  Pa še to tov.Vezjak! copy past

  Živel 27.april 1941, dan ustanovitve protiimperialistične fronte

  ŽIVEL 27.april !

  Živel 27.april 1941, dan ustanovitve protiimperialistične fronte (PIF)!

  Po skoraj dveh letih zelo uspešnega prijateljstva in kolaboracije med voditeljema največjih delavskih strank na svetu, med Josifom Visarionovičem Stalinom - Džugašvilijem in Adolfom Hitlerjem – Schiekelgruberjem, je bil praktično ves svetovni imperializem poražen in uničen s skupnem prizadevanju koalicije nacistov in komunistov! Od Poljske do Jugoslavije!

  Ostala je samo gnila kapitalistična in zelo trhla kolonialna imperialistična Anglija. Amerika je takrat bila zelo daleč in ni kazala nobenega interesa za idiotske in totalno zmedene Evropejce. Trhlo imperialistično Anglijo pa je bilo treba samo malo suniti in sesula bi se prah!

  Odlična ideja komunistov, tale PIF!, Kenede.

  Živel 27.april 1941, dan ustanovitve osvobodilne fronte (OF)!

  Ko se je prijateljstvo in kolaboracija med nacisti in komunisti 22.junija 1941 končala, se je čez nekaj mesecev začel narodno osvobodilni boj (NOB) za osvoboditev ljudstva in uničenje zatiralcev kulakov, buržuazije in RKC, skratka za oblast proletariata. Tako se je začelo masovno teroristično ubijanje Slovencev, za revolucijo, ki bo prinesla Slovencem raj na zemlji v sovjetski republiki, z garantirano možnostjo odcepitve, se razume. Seveda se je bilo včasih tudi spoprijeti z okupatorjem, ki ni trpel krvoločnih terorističnih akcij, četudi so bile v glavnem usmerjene, v veliko veselje okupatorjev, proti okupiranim Slovencem!

  Rezultati so bili za komuniste več kot odlični. Po vojni so še dodatno likvidirali vse kontrarevolucionarje in eventuelno možne kontrarevolucionarje, samo v Sloveniji so cca 200.000 žrtev zmetali v brezna, fojbe, jaške, jarke. Se razume za totalno oblast proletariata, s celovito prisvojitvijo kapitala in države, kjer je proletariat totalno zastopala komunistična partija.

  Odlična ideja komunistov, tale OF! Kenede.

  Živel 27.april 1941, dan ustanovitve borbe proti okupatorju!

  Po osamosvojitvi, pa ni bila več omenjana prinašalka svetle svobode, REVOLUCIJA, je ostala samo še borba proti okupatorju in kolaborantom! Zato zdaj praznujemo »slavne« bitke partizanov, ki so bile v resnici vse po vrsti organizirane teroristične provokacije komunistov za sprožitev kazenskih represalij okupatorjev proti slovenskim prebivalcem, se razume z željo po čim večjimi žrtvami slovenskih civilistov.

  Ko je bilo treba zaščititi partizanske vrste, predvsem tistih, ki so se resnično borili proti okupatorju, so je ves vodilni kader, to je komunisti, sramotno in strahopetno poskrili po pripravljenih skrivnih bunkerjih. Partizanski borci pa so se lahko samo panično razbežale kot zmedene kure, saj so bili popolnoma prepuščeni samemu sebi.

 • MEFISTO je rekel/-la:

  Komunisti so drugo svetovno vojno izkoristili le za revolucionarni prevzem oblasti.

  Z nacisti so bili pripravljeni sodelovati praktično do konca vojne, če bi se le Angloameričani vboju proti njim izkrkrcali na jugoslovanski obali.

  Pokorno ljudstvo, kolikor je še živega, ima komuniste v slabem spominu.

  Po vojni so še govorili, da so bili slabši od okupatorja..

  • steppenwolf je rekel/-la:

   Ubogi Mefisto, vsaka bedarija ti pride prav, samo da je nekje zapisana. Še malo, pa boš citiral MEIN KAMPF

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Očitno si vse življemje dobro živel od zavajanja in laži.

   Vest bo pa vedno bolj nemirna in duše pobith, mučenih ter preganjanih te bodo obiskovale v sicer mirnih nočeh.

  • Novica je rekel/-la:

   Menifesto, najprej glede svobodne volje Ankarančanov na referendumu glede odcepitve: to so storili zato, ker jim je dosti jarma in okupacije Popovićeve politike, v stilu vse je moje, drugo Popović je umetno pred volitvami - to je dokazano in na žalost nekaznovano dejanje- umetno naselil v eno ankaransko občinsko stanovanje cca 30-35 njegovih “prijateljev” in sorodnikov itd. , samo zato , da bodo umetno volili priti Ankaranu..pa še druge lumparije je naredil - dokazane ampak še vedno nekaznovane ( zakon v Slo je zelo raztegljiv, odvisno komu se sodi) itd.. in s tem osebkom je SDS + Battelli ( ital manjšina) naredila finančno kupčijo! Da, seveda so naredili- SDS-ovsci prav , le pozabil si povedati, da so naredili edino prav zato, ker s tem , ko so ostali doma, so tudi namerno in preštudirano škodovali vladajoči koaliciji , da ne omenjamo kako nedemokratično je to in kako hinavsko glede Ankarančanov in posledično cele obale in cele Slovenije je to dejanje!! In Popović jim bo posledično finančno tudi hvaležen! In taki poslanci je najbolje , da vedno ostanejo doma, jih ne rabimo!

 • 27.april 2010 je rekel/-la:

  Kaktus in Dvorni pisar, vidva sta pa res prava pravcata vsevedneža, ki sta vse pomešala in na koncu napravila pravo mešanico, ki nobenega ne prepriča. Pa prodajta še enkrat, pa čeprav ni upanja , da bosta kaj boljša!
  Sovraštvo je pač huda motnja!

 • MEFISTO je rekel/-la:

  Mene bi prepričala, če ne bi bil že prej prepričan.

  Ponavljati 69 let isto laž je pa tudi zelo grdo.

  Kot da ne bi vedeli, da so se komunisti takrat upirali le Angloameričanom, ki nas pa niso na žalost nikoli okupirali.