7. julij, 2010 | Vojko Bernard

Pismo EU komisarju za okolje

  • DELICIOUS
  • Google
  • RSS

Spoštovani g. Janez Potočnik

Italijansko Kasacijsko sodišče zavrnilo pritožbo Roberrta Giurastanteja člana upravnega odbora mednarodne okoljske organizacije Alpe Adria Green.

Roberrto Giurastante se je pritožil na obsodbo, ker je izrazil osebno mnenje, kar je še vedno žal v demokratični Italiji eden najhujših zločinov, vendar je Kasakcijsko sodišče pritožbo zavrnilo. Osebno mnenje je podal pismeno kot prijavo v kateri je z dokazi navedel, da gradbena špekulacija v miljski občini naredila gradbeno špekulacijo in je po mnenju sodišča očrnil ugled občinske uprave.

To zadevo je zaradi nasprotovanja izgradnje plinskih terminalov v Tržaškem zalivu z strani mednarodne okoljske organizacije Alpe Adria Green ( v Italiji kot AAG Greenaction Transnational) je sodišče obravnavalo prednostno, verjetno zaradi pritiskov Italijanske vlade, da čim prej z Slovenskim privoljenjem prične z izgradnjo tako plinskega terminala v Žavljah ter plinskega terminala na morju z vsemi podmorskimi in kopenskimi plinovodi, kar bi uničilo del turistične ponudbe, ribolov ter zastrupilo ves živelj v tržaškem zalivu zaradi težkih kovin. V tem primeru bo prizadeta tako Slovenska kot Italijanska stran tržaškega zaliva.

Sodni stroški, ki so nastali zaradi te pritožbe znašajo okoli 40.000 evrov, kar pomeni, da bo sodna policija Roberrtu Giurastanteju po vsej verjetnosti zaplenila vse zasebno premoženje in to vse zaradi tega, ker je dokazal in še vedno vsakodnevno dokazuje, da bodo čezmejni vplivi na okolje z izgradnjo teh plinskih terminalov z dograditvijo 7 in 8 pomola v Trstu in 3. pomola v Kopru zdravstveno škodljivi za vse prebivalce, ki živijo na tem področju, ne glede na potek državne meje.

Ustrahovanja, ki jih je deležen Roberrto Giurastante in celotna organizacija AAG s strani sodnih oblasti in invistitorjev v Italiji se stopnjujejo vse od septembra lanskega leta, ko smo javno objavili dokumente o ponaredbah študije vplivov na okolje projekta Gas Natural. Posameznike so začeli tudi javno označevati za teroriste in izdajalce. Potem, ko smo objavili tudi zaupne dokumente o kršitvah zakona Seveso, kljub pritiskom predstavnikov TTRT, naj tega ne naredim, so prešli k dejanjem: ustrahovanje v mafijskem stilu (odsekana kozličja glava pred vrati stanovanja Roberrta Giurastanteja). Povedati moramo, da se je skupina TTRT čudno pojavila po naših javnih prijavah EU komisiji in komisiji za peticije pri EU parlamentu.

Glede ustrahovanja, ki ga je Roberrto Giurastante prejel, pa je dejstvo, da se preiskave niso nikoli začele, ker jih sploh niso naredili (orožniki, ki so bili za to določeni, so pod vplivom SISMI - vojaška varna služba, popustili). Tržaško sodišče je zahtevalo arhiviranje 14. maja in -glej slučaj- istega dne je kasacijsko sodišče potrdilo obsodbo za kaznivo dejanje osebnega mnenja.

Ukazi, ki so jih dobili, so zelo jasni: odstraniti Roberrta Giurastanteja, ker je destabilizirajoč element. Imajo ga namreč za tistega, ki navdihuje vse manevre v mednarodni okoljski organizaciji AAG (mislijo, da je strateg). Zelo dobro ga poznajo, ker so njegove pretekle prijave na EU (na pr. tisto o radioloških nevarnostih) povzročile velike težave Italiji. Zato menijo, da bi ga morali absolutno odstraniti iz AAG, ker bi bil zmožen usmerjati celotno organizacijo.

S tem, ko bi ga odstranili, bi zrušili tudi Greenaction in bi tako preprečili pritožbe na TAR (upravno sodišče) proti uplinjevalnikom, ki jih je v Italiji v imenu AAG podal Greenaction. Mislimo, da si bodo sedaj močno prizadevali doseči te zastavljene cilje. Pospešitev začetih procesov je neposreden dokaz tega.

Na žalost moramo priznati, da ne slovenske oblasti, ki so podlegle grožnji o zaustavitvi pričetja gradnje tretjega pomola v Kopru s strani Italije, ne EU komisija za okolje, katera odločno nasprotuje tožbi med dvema državama v EU, delujeta v korist čimprejšnje izgradnje plinskih terminalov v Tržaškem zalivu, saj zavlačuje tudi z našo pritožbo.

Od Vas g. Janez Potočnik in od celotne komisije zato pričakujemo, odnosno zahtevamo takojšno prednostno obravnavo naše pritožbe glede uplinjevalnikov v Tržaškem zalivu in ukrepanje preko EU na Italijanske oblasti v primeru Roberrta Giurastanteja.

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

 


  • DELICIOUS
  • Google
  • RSS

Komenitiranje tega prispevka ni dovoljeno.