16. julij, 2010 | Vojko Bernard

Subvencioniramo lastno smrt ?

  • DELICIOUS
  • Google
  • RSS

Glede na ekstremno hitro povečevanje števila bioplinarn in različnih kogeneracij, deponij in čistilnih naprav v Sloveniji, katerim je skupna tehnologija klasičnega batnega plinskega motorja, ki emitira za zdravje ljudi in živali nesprejemljive količine rakotvornega Formaldehida, bi človek pričakoval takojšnjo ustrezno zakonsko ureditev tega problema, to je primerno varovanje zdravja ogroženega prebivalstva.

Navkljub temu, da se poskušamo ozirati po pametnejših v evropi, se zaenkrat nihče pri nas še ni lotil rešitve tega problema Slovenija prepušča prebivalstvo na milost in nemilost dobička željnim investitorjem, ki na račun zdravja prebivalstva kujejo profite od prodaje s takšnimi napravami proizvedene električne energije.

Prizadeto prebivalstvo ustanavlja različne iniciative proti takšnim inštalacijam z argumenti na temo ekologije, degradacije krajine, smradu itd., pri tem pa se je zaradi neinformiranosti publike in nepoznavanja bistva problema pozablja na temeljno ustavno pravico 72. člena slovenske ustave, to je Pravico do zdravega življenskega okolja.

Vsem vprašljivim napravam je skupen plinski batni motor, ki ga poganjametan, pridobljen v procesu fermentacije, oziroma deponijski plin na deponijah, ali pa se uporablja, še posebej v kogeneracijah, kar zemeljski plin iz plinovodnega omrežja. Elektrika pridobljena iz generatorja ki ga poganja takšen plinski motor, se oddaja v smislu ekologije po subvencionirani ceni v omrežje, subvencijo pa plačujemo mi sami iz lastnega žepa.

Do tu vse lepo in prav, če se nebi v vsakem takšnem motorju kot stranski produkt pojavil rakotvorni Formaldehid. To dejstvo je znanstveno dokazano že leta 2005. Največja za človeka še dopustna obremenitev Formaldehida je samo do 0,37mg/m3 zraka. Formaldehid se vnaša v telo z dihanjem in preko kožne absorbcije. Je rakotvoren in povzroča genske spremembe. Takšne naprave pa ga mečejo v za zdravje ljudi in živali nesprejemljivih količinah skozi izpuh v okolico nekaj kilometrov od naprave.

Z dosedanjimi meritvani v EU je dokazano da preko 70% naprav z takšno tehnologijo ne izpolnjuje niti dosedanje že zastarele omejitve emisije 60mg/m3 zraka Formaldehida, ki je podana kot izjema za tovrstne naprave.

Medtem ob sedanjih prehodnih 20 do 40 mg/m3 omejitvah, severna evropa že diskutira 1mg/m3 zraka. Takšne naprave delujejo v pravilu z velikimi močmi, ter obratujejo neprekinjeno dan in noč z maksimalno močjo, vržejo v svojo okolico posledično skozi izpuh ogromne količine Formaldehida, še večje količine dušikovih oksidov, nezgorenega goriva, prašnih delcev in drugih človeku in okolici neprijaznih snovi.

Dušikovi oksidi so odgovorni za tvorjenje škodljivega ozona v poletnem času, na katerega nas redno opozarjajo. Astmatiki, srčni bolniki, starejši in otroci so zaradi nevarnosti za zdravje zato prisiljeni ostati doma.

Problem vseh takšnih slovenskih naprav je da so zgrajene na osnovi tehnologije, ki ne izpolnjuje sodobnih meril za vzdržno življenje v večkilometrskem pasu okoli bioplinarne, zastrupljajo okolico in degradirajo krajino.

Tako se postavlja prebivalcem v okolici sedaj izbira, preprečiti takšno tehnologijo z vsemi sredstvi ali pod krinko ekologije in zaradi države, ki subvencionira zastarelo in ne sledi splošnim EU praktikam in pravici do zdravega okolja, počasi umreti na račun in za profit lastnikov takšnih naprav.

Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard

 


  • DELICIOUS
  • Google
  • RSS

Komenitiranje tega prispevka ni dovoljeno.