5. oktober, 2010 | Dr. Janez Kolenc

Otroci in njihov življenjski stil

 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS

Vprašanje o nediskriminiranju temelji na Konvenciji UNESCO proti diskriminaciji v izobraževanju, 14. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki utemeljuje prepoved kakršnegakoli diskriminiranja glede na barvo kože, spol, jezik, politično ali versko pripadnost, ter 2. členu Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki v samem začetku deklaracije prinaša splošno določilo o nediskriminaciji. Splošna deklaracija o človekovih pravicah prepoved diskriminiranja posameznika utemeljuje na podlagi upravičenosti le-tega do uživanja vseh pravic in svoboščin, razglašenih z deklaracijo. Vprašanje se je nanašalo na možnost diskriminiranja učencev zaradi življenjskega stila, načina oblačenja, druženja z vrstniki ipd. Vprašanje smo postavili v obliki trditve: učenci in ostali člani šolske skupnosti nismo diskriminirani zaradi svojega življenjskega stila, načina oblačenja, druženja z ostalimi vrstniki ali udeleževanja v posameznih izvenšolskih dejavnostih.

Tabela 1: Diskriminacija zaradi življenjskega stila

picture-1

(ocena 1 izraža mnenje učencev, da se v šoli, ki jo obiskujejo, omenjena situacija ne dogaja nikoli; ocena 2 da se omenjena situacija dogaja včasih; ocena 3, da se omenjena situacija dogaja velikokrat in ocena 4, da se dogaja vedno. Ocena 0 predstavlja tiste učence, ki se do tega vprašanja niso opredelili).

Iz rezultatov na zgornji razpredelnici je razvidno, da dobra tretjina učencev, kar 37% meni, da v šoli, ki jo obiskujejo zaradi svojega življenjskega stila, načina oblačenja, druženja z vrstniki ali udeleževanja v posameznih šolskih dejavnostih včasih niso diskriminirani. Druga tretjina učencev (32%) tovrstne diskriminacije ne čuti velikokrat in vedno. Le 12.3% učencev iz našega vzorca je menilo, da niso nikoli diskriminirani, medtem, ko je vsak šesti učenec (16,9%) odgovoril, da tega ne ve oz. se do tega vprašanja ni opredelil. Rezultati, ki smo jih dobili nakazujejo, da bi bilo v šoli vprašanju diskriminacije potrebno posvetiti več pozornosti oz. razviti senzibilnost za vprašanja življenskega stila, načina oblačenja, ki sodijo v domeno posameznikove svobode oz. zasebnosti.

Kar 70 odstotkov otrok v naših šolah je mnenja, da so bili na ta ali oni način diskriminirani glede na to kakšen stil življenja so si izbrali. Kaj pomeni tako velik delež tistih otrok, ki menijo, da so diskriminirani glede na to kakšne hlače ali krilo nosijo, kakšen zunanji izgled jim je všeč in kakšno glasbo poslušajo, kakšna je njihova frizura in podobno. To je znak, da v naši družbi še vedno prevladujejo stereotipi o tem kakšen naj bo naš bližnji oz. pomembni drugi, vrstnik, sošolec, starš, učitelj itd. Glede na to, da opažamo tako velik del uniformiranih stališč do drugih in da to najbolj čutijo otroci, tudi v šoli, pomeni, da se v zavesti slovenskega prebivalstva še vedno čutijo usedline tradicionalnih obrazcev vzgoje. Uniformiranost glede življenjskega stila posameznic in posameznikov pomeni naslednjo občo vedenjsko držo, pa tudi prevladujočo mentaliteto med Slovenci.

Danes prevladuje uniformiran način življenja in mišljenja, kjer se poskuša osebnostne, socialne in politične razlike minimalizirati, največkrat pa jih tudi homogenizirati na nacionalnih osnovah. Vzpodbuja se konformizem do podobnih in ekskluzivizem do različnih mnenj, stališč, vrednot, orientacij in znanj, kjer se podpirajo egocentrične politične orientacije, ki preprečujejo ali omejujejo razvoj konsensualnih, kompromisnih in kooperativnih oblik delovanja. Že malenkostne razlike povzročajo konfliktne situacije in onemogočajo razvoj ustanov specializiranih argumentacij, kar šole so po svojem temeljnem poslanstvu, ki bi omogočale racionalno reševanje sporov, ki nastajajo zaradi diskriminatornih uvidov. Zaradi načela pravovernosti se negativno sankcionirajo in heretizirajo drugačne oblike družbenosti, drugačne oblike mišljenja in delovanja in se s strogo družbeno kontrolo proizvaja disidentstvo.

Namesto homogenizacije na nacionalnih osnovah se bomo morali naučiti živeti z razlikami in drugačnostmi. Drugačnost bo morala postati vrednota posameznikov, saj je le proces stalnega razlikovanja lahko dobra osnova za izgradnjo avtonomnih in neprisilnih identitet posameznikov. Različnost mnenj, stališč, vrednot, orientacij in znanj – različnost življenjskih stilov posameznikov - bomo morali spodbujati v vseh porah družbenega življenja in s tem tkati integrativne in koherentne odnose med ljudmi, ki bodo nastajali v dialogih in polemikah. Heretičnost v mišljenju in delovanju bo morala postati vrednota, na osnovi katere bomo presojali racionalnost delovanja posameznikov. Ta racionalnost pa bo prispevala k večjemu medsebojnemu zaupanju in ustvarjala možnost za samospreminjanje družbe v njenem zgodovinskem toku.

Prevladujoča konzervativna miselnost, ki je obrnjena v preteklost, v spoštovanje “starih” ustanov, usmeritev in vrednot; kjer se oživljajo verovanja v trdnost in trajnost določenega družbenega načina življenja in delovanja in verovanja v posvečenost ali celo svetost nekaterih splošnih vrednot, se bo morala nujno liberalizirati Kajti, zaradi tega se razširjajo in krepijo politične orientacije in prepričanja, ki so metafizično-religiozno osnovana in počivajo na oživljanju legend, mitov in nepreverljivih dogodkih. Krepijo se emocionalne, evaluativne in moralne prvine osebnostnega, socialnega, političnega in narodnega značaja na račun kognitivnih prvin in zato v političnem življenju uspeva neracionalno, neznanstveno in nekomunikativno mišljenje in delovanje. Skozi takšne oblike delovanja pa se utrjujejo ozka mentalna obzorja, družbena statičnost, neprilagodljivost na novosti in spremembe, utrjujejo se tudi stare navade in običaji.

Prevladujočo konservativno miselnost bo treba razrahljati z liberalnimi profanimi vrednotami in razširiti racionalno osnovanost političnih, socialnih in vzgojnih orientacij. Namesto legend, mitov in nepreverljivih dogodkov pa bo potrebno razviti kritično zgodovinopisje, ki bo raziskovalo zgodovino družb kot zgodovinskih objektov v sosledju svetovnega zgodovinskega dogajanja, ne pa etnocentričnega in provincialnega pripovedovanja zgodb, ki zgodovino postavljajo v trgovsko izložbo.

Vse to bo potrebno prenesti na nove generacije otrok, ki si svoj življenjski stil izbirajo glede na dane možnosti. Predvsem bodo otroci morali začeti misliti s svojo glavo in selekcionirati tisto, kar jih učijo v šoli in kar na njih prenašajo starejši. Le tako bodo tudi sami odrasli v kritične in pokončne, poštene ljudi, s čimer bodo premoščali enega glavnih prepadov sodobnega sveta, ki se izraža v medgeneracijskem konfliktu. Le pluralnost življenjskih stilov, le sobivanje drugačnosti je lahko pot k bolj pravični in humani družbi.

Dr. Janez Kolenc

 


 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS
43 x komentirano
 • R.A.C. je rekel/-la:

  “Prevladujočo konservativno miselnost bo treba razrahljati z liberalnimi profanimi vrednotami in razširiti racionalno osnovanost političnih, socialnih in vzgojnih orientacij.”

  Očitno nekdo pogreša čase družbenega inženiringa. No ja, kadar se je zares mudilo so za “razrahljanje” prišla prav tudi kakšna brezna.

 • Rogerg je rekel/-la:

  ” utrjujejo se tudi stare navade in običaji “.
  Iz plejade napisanega bi izločil le avtorja moteče dejstvo, da so stare navade in običaji nezaželeni.
  Prav je, da apelirate, da je družba tolerantna in sprejemljiva za razne oblike življenja in udejanjanja, nikakor pa to ne sme biti preambula pri vzgoji, da damo otrokom iztočnico, da se lahko sami “vzgajajo” kakor komu odgovarja, oziroma , da jih stimuliramo v drugačne pristope.
  Vzgoja bi morala potekati na osnovi starih, preverjenih receptov, s stimuliranjem otrok, da sledijo tradiciji. Obenem pa spoštujejo morebitna odstopanja, oziroma variacije.Tega istega bi treba podučiti tudi starejše generacije, ki so ravno v naših krajih silno netolerantni do vseh oblik drugačnosti.
  Kot vzorec funkcioniranja , tako vzgojene družbe, bi navedel azijske družbe, ki spoštujejo tradicionalne siteme s privzgojeno toleranco do drugačnih. In te družbe imajo pred seboj še dolgo pot, kljub starosti. Novi pristopi pri vzgoji so posledica preobilja, ki smo mu bili priča v zadnjem obdobju, in nosijo s seboj degeneracijo in razpad družbe.

 • dddd je rekel/-la:

  Priporočam ogled filma Beli trak, http://www.imdb.com/title/tt1149362/ prikaz, kako stroga avtoritarna patriarhalnost in puritanskost iz otrok ustvari bodoče hvaležne nacistične vernike in tudi psihopate.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Zakaj vedno, kadar želiš koga prestrašiti, omenjaš naciste.

   Komunisti ste bili vendar hujši.

  • dddd je rekel/-la:

   Ne bodi tako občutljiv, zdaj boš pa spet začel lajnati ali kaj? O filmu sem govoril, v idilični nemški vasi se dogaja, tik pred 1. svet vojno, kjer se začnejo dogajati grozljive reči, nekdo muči in pobija živali, konj se zaplete v nastavljeno žico, nekdo oslepi hendikepiranega fantka itd. zato pošljejo policista, ta vse bolj sumi, da to počnejo otroci, ki ji vzgaja rigidni protestantski pastor, film pa se konča preden zvemo kdo je zločinec, aluzija na to, da gre za otroke, ki so čez leta postali strumni naci vojščaki, pa je povsem jasna. Avtoritarna vzgoja producira avtoritarne osebnosti.

  • dado je rekel/-la:

   Od kod so pa naši nemoralni in požrešni tajkuni prišli,
   ko pa so tako lepo vzgojeni in šolani bili!?

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Sem kar vedel, da se take grozovitosti lahko pripišejo le komunistom.

  • Rogerg je rekel/-la:

   @dddd, ali je avtor filma nekdo iz anglosaksonskega sveta?

  • dddd je rekel/-la:

   Saj imaš link. Avstrijski film je, oz. koprodukcija. Režiser Michael Haneke je Dunajčan.

  • angie je rekel/-la:

   Prevladujoča konzervativna miselnost, ki je obrnjena v preteklost, v spoštovanje “starih” ustanov, usmeritev in vrednot; kjer se oživljajo verovanja v trdnost in trajnost določenega družbenega načina življenja in delovanja in verovanja v posvečenost ali celo svetost nekaterih splošnih vrednot, se bo morala nujno liberalizirati Kajti, zaradi tega se razširjajo in krepijo politične orientacije in prepričanja, ki so metafizično-religiozno osnovana in počivajo na oživljanju legend, mitov in nepreverljivih dogodkih,

   Zato torej rastejo in se razvijo mladi mefistki, končki, rukarčki, kaktuski itd.

  • angie je rekel/-la:

   Za Mefista, če razume!
   Storyline
   From July, 1913 to the outbreak of World War I, a series of incidents take place in a German village. A horse trips on a wire and throws the rider; a woman falls to her death through rotted planks; the local baron’s son is hung upside down in a mill; parents slap and bully their children; a man is cruel to his long-suffering lover; another sexually abuses his daughter. People disappear. A callow teacher, who courts a nanny in the baron’s household, narrates the story and tries to investigate the connections among these accidents and crimes. What is foreshadowed? Are the children holy innocents? God may be in His heaven, but all is not right with the world; the center cannot hold. Written by

  • dddd je rekel/-la:

   To so taki tipi, avtoritarci, leta 89, ko sem, še študentek, na vrata bloka popal plakate v podporo četverici, gor so bile frontalne fotke vseh štirih, JBTZ. Mimo je prišel bivši in zdaj že pokojni sosed- rad je tepel otroka in mučil živalice, streljal je mačke in ptiče z zračno pištolo. Zazrl se je v plakat in kažoč s prstom, izjavil: Lej jih Cigane. Ne vem točno na koga je kazal, ko je dodal, Lej ga, sej je ko šimpanz.. Leta so minila,preselil sem se, volilno mesto pa sem imel na starem naslovu. Srečam soseda in glej ga zlomka, začne razlagat o hobotnicah, komunajzerjih pa udbomafiji, preobrazil se je v janšita. Prej se je postavil mirno pred kakšnim lokalnim partijskim sekretarjem ali pred sliko Josipa, potem pred sliko Ivana, prastari kraljevini jugi bi stal pred kraljem, ali komerkoli že, ki bi ga občudoval, zaradi avtoritarne drže in moči, ki jo je utelešal. Nobene razlike v bistvu. To so taki tipi. Izpolnitev najdejo v občudovanju vodje, hkrati pa tudi sami radi vodijo.
   O tem so že prastare teorije http://en.wikipedia.org/wiki/Authoritarian_personality
   Saj precej ustrezate značilnostim: konvencionalnost, tj. zahteva, da se pravila, običaji strogo spoštujejo in se kaznujejo tisti, ki jih ne, uklanjanje avtoriteti, stereotipija, zagovarjanje discipline v družbi, verski fundamentalizem, cinizem, hierarhija v družbi, zavračanje vsega novega, sovraštvo do tujcev, projeciranje lastnih napak in odklonov na nasprotnika, mnenje, da je pomembnejši vodja kot postopki in da je vodja nad zakoni, pripravljenost, da se omejuje človekove pravice in svoboščine, nezmožnost razumevanja drugačnosti, nacionalizem in etnocentrizem, in seveda na eni strani zagovarjanje moralnih norm in vrednot, na drugi pa pretiran interes za spolnost in spolne deviacije.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   ANGIE, je življenje na tuj račun tudi odlika novega liberalca, za kakršnega se pestavljaš.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   DDDD, dans ti lahko zaupam, na koga je mislil tvoj kruti in iskreni sosed, ko je dejal, glej ga, sajkot šimpanz.

   Na tebe!

  • Rogerg je rekel/-la:

   @dddd, ja vem, da bom povzročil vzvišenost in še kaj iz tega izbora, ampak jaz linke prebiram res, če ni druge variante, ali če me na to nekdo opozori.Tokrat bom, tebi na ljubo.
   Kaj pa pred časom, ko teh blesavih linkov in možnosti za komunikacijo ni bilo, pa smo se o vsemu mnogo bolj temeljito pogovorili kot sedaj.
   Več informacij, slabša informiranost; več linkov, slabša povezanost (link=vez, spojka )

  • dddd je rekel/-la:

   Ne vem mefisto, odkod ti ta informacija, sosed nisi, ker je pokojen, da nisi bivši policijski špicelj, ki je takrat vlekel na ušesa, skrivajoč se v koritu za rože?

  • Rogerg je rekel/-la:

   @dddd, tvoj komentar ob 15.55 je vse moje podpore deležen. Da, točno je kot si navedel. Vendar ni na drugi strani, da tvoja kobajagi liberalana linija, vzgaja otroke, oziroma se obnaša med odraslimi kaj drugače.
   Dejstvo je, da družbe, koder mladi starejših ne spoštujejo, oziroma ne črpajo vzgojne prijeme od njih, nimajo dolgega veka. Seveda je ekscesnih primerov na obeh političnih straneh, če si se orientiral na to izhodidšče, vendar je družba na Vzhodu Evrope zašla v mnogo bolj brezizhodno pat pozicijo odnosov med ljudmi, kot Zahodna Evropa, ravno zaradi zavračanja , da bi pri vzgoji sodelovala tudi cerkev. In Zahodna Evropa bi vsled zmaterializiranosti imela bolj osnovan zaton medljudskih odnosov. Ne potenciraj, ko pravim , da bi pri vzgoji morala sodelovati tudi Cerkev. Do določene mere.
   Tragedija naše družbe je v temu, da smo brez lastne kritičnosti in kritičnega pristopa k čemurkoli.Ko je bila klerikalna vlada, so vsi plezali od pred cerkve do oltarja in ko je bila rdeča oblast, so bili vsi pripravljeni porušiti tudi oltar v cerkvi. Naš problem je, da smo bolj rdeči kot Kremeljnov Pepe in bol papežki od Papeža.
   V zadoščenje mi je ko vidim odnos aziatskih družin, predvsem odnos otrok do starejših.

  • pirančan je rekel/-la:

   Mefisto ne bodi no tak egocentrik in ne mešaj svoje očitne preteklosti v vsak psiho-etični čv,.ki se dotika sedanjosti.
   S tem ne boš opral teme v svoji duši.
   Pojdi si kdaj pogledat kak film/preberi kako knjigo,ki ne poveličujeta tvojih “junakov” in strahovi in črne luknje v tebi bodo svetlejši.
   Predvidevam,da ne moreš več korakati.Glasba je še vedno lepa.Pa ne samo Vagner ali pihalci.
   Torej?
   .
   Sedaj priporočam film Piran-Pirano.

   LP

 • jebiveter je rekel/-la:

  http://robertkase.blogspot.com/2010/08/pocivajte-v-spravi.html

  mama, kaj smo hudega storile ? herojska dela osvoboditeljev…..tudi to je slovenija

  • jebiveter je rekel/-la:

   …….bivša vrhovna tožilka cerarca : če jim ni bilo sojeno, to še ne pomeni, da so nedolžni…. da te kap….

 • MEFISTO je rekel/-la:

  DDDD, ti da si lepil plakate v podporo četverici?

  Podoben si Janezu Kocijančiču, ki se je oni dan hvalil, da je bil pod komunizmom prezrt zaradi političnega disidentstva.

  • dddd je rekel/-la:

   mefistek, jaz sem jebal mater komunistom, ko so bili ti na oblasti. Danes so komunajzarji le še v vašem desnjakarskem imaginariju in mogoče kakšen v SDS.

  • jebiveter je rekel/-la:

   @ MEFISTO…ali se ti spomniš, je bila v Slo.kdaj kakršnakoli lustracija, ki bi onemočala javno in politično delovati kršiteljem človekovih pravic iz totalitarnega sistema….., da bi današnja slovenija se lahko imenovala demokratična ?

  • dddd je rekel/-la:

   Lustracije ni bilo, ker so se bivši komununisti lepo porazdelili po strankah in političnem prostoru, na levo in desno in bi bilo težko operacionalizirati zadevo. Nobenemu ni bila v interesu, ne levici ne desnici. Kaj pa naj bi bil kriterij? Datum izstopa iz partije? Dan po tem, ko so Janšo zabrisali iz partije? Ko je izstopil Bavčar?

  • jebiveter je rekel/-la:

   mali d X 4….nisem mislil krdelo prikoritnikov, temveč veliko živino, represivne udbaše, vojne in povojne likvidatorje,partijske sekretarje, zločinske zveri pod okriljem zveze borcev, politično sodstvo, izobraževalno navlako, katerih produkt so npr. angie, sofi, dddd, nogavička, butalec, mimi, mirjana, zgagec in ostala kompanija levakov…….

  • dddd je rekel/-la:

   Nikoli nisem bil komunist in ne v partiji. Je pa zanimivo, da si Janšo in Bavčarja uvrstil med krdelo prikoritnikov.

  • jebiveter je rekel/-la:

   mali d X 4….preberi še enkrat……ti si bil označen samo kot žrtev tvojih poneumljevalcev….vse ostalo si pa ti dodal, jaz se od tega distanciram…..

  • dddd je rekel/-la:

   Kar si napisal, si napisal, ne moreš se distancirat.
   Žrtev? Pa menda ne misliš, da bom potem, ko sem preživel totalitarni režim, nasedal poceni demagogiji?

  • dddd je rekel/-la:

   Predlagam vam tole terapijo v ničemer poneumljeni častilci nezmotljivosti in neoporečnosti Velikega vodje, ki je nad zakoni in razumom :
   http://video.google.com/videoplay?docid=-8494846924337099890#
   (film je slab, se je pa sredi 80tih delal norca iz totaltarizma)

  • jebiveter je rekel/-la:

   ……dddd je rekel/-la:
   5. oktober, 2010 ob 19:00

   Kar si napisal, si napisal, ne moreš se distancirat.
   Žrtev? Pa menda ne misliš, da bom potem, ko sem preživel totalitarni režim, nasedal poceni demagogiji?

   ….priznaj, da tole kar si napisal je kriva prevelika doza zaužitih maliganov……..dddd hahahaha…..

  • dddd je rekel/-la:

   Projeciraš, a? Na zdravje. Ne, pri polni zavesti sprašujem, kako lahko nekdo potem, ko je desetletja poslušal partijsko demagogijo in se iz nje norca delal, ki se je čudil Srbom, kako, da nasedajo Slobodanu, kima Ivanu?

  • MEFISTO je rekel/-la:

   JERBIVETER; zdaj se bodo rdečuhi sami lustrirali na volitvah, ker je ljudstvo spoznalo, da so upropastili že tretjo državo.

  • Rogerg je rekel/-la:

   @Mefisto, upajmo, da bo res tako, vendar ne bodi prepričan, kajti norost, ko dobi zalet, ima vedno večje pospeške.

 • Bolek je rekel/-la:

  Kaj pomaga vse sranje na papirju, če pa v realnosti to noben ne upošteva!

 • Janez je rekel/-la:

  Nisem verjel, da se vas bo toliko oglasilo. Vidim, da bom moral biti v naslednjih kolumnah še bolj jasen in izrecen. Sicer pa je nemogoče pričakovati, da se boste vsi strinjali s tem, kar jaz mislim. Moje pisanje je le spodbuda, zame in za druge, da razmišljamo skupaj o vskadanjih življenjskih vprašanjih. Vseeno hvala vsem za odziv. Človek se zmeraj kaj novega nauči.
  Janez Kolenc

 • Dvorni pisar z licenco je rekel/-la:

  Me prav zanima, kako zgledajo starši, ki vržejo lastnega otroka v kremplje sociologom, da potem slednji na njem prakticirajo svoje teorije.

 • pirančan je rekel/-la:

  Ubogi revčki,vsi ste se v prejšnem sistemu/državi počutuli tako pomembne in ste doživljali take travme in grozote,da se vam še danes pozna.
  Drek nič ni res. Samo jezni ste,ker ste pri grabežu v zadnjih 20 letih bili počasni ali “počasni”.To je vse in sedaj stresates vojo jezo na vsakega,ki vas želi poslušati - toda samo pod pseudonimom s podvitim repom,kot vedno ali ne!
  Tudi ti Mefisto in tebi podobni ste samo navadni mali svovenceljni,nevoščljivi še na to.če ima spsed lepo vreme.
  Tudi sam sem iz teh logov,toda mene prej niso “pohabili”in lahko normalno živim naprej.

 • jebiveter je rekel/-la:

  @ pirančan….Danes najsodobnejša evropska država Z R Nemčija, ki ima kljub zločinski preteklosti totalitarizma grozovito breme zločinov, ki jih je zagrešil nacistični režim in na drugi strani štiri desetletja poneumljanja vzhodnih Nemcev s komunistično ideologijo, danes združeni v skupni državi predstavljajo najsodobnejšo državo tako na ekonomskem kakor tudi na kolturnem področju, njeni državljani pa so povsod po svetu najbolj zaželeni in spoštovani gosti.
  Ali si se kdaj vprašal zakaj, prav gotovo nisi, če bi se ne bi klobasal neumnosti, ki jih trosis na tem forumu in s tem smešiš samega sebe, česar se niti ne zavedaš.Spoštovani Nemci ( tisočletja povezani z skupno usodo z nami ), so po porazu fašizma in kasneje komunizma pospravili s sodrgo, kateri so onemogočili kakršnpkoli javno udejstvovanje in vpliv v preobraženi družbi, zato danes uspevajo na vseh področjih sodobne družbe, z razliko od nas, ki vidno zaostajamo tako na ekonomskem kakor tudi na vseh ostalih področjih, sovraštvo med nami se poglablja, kar se vidi po komentarjih na javnih forumih. Izobraženi in dela željni državljani postopoma zapuščajo državo v kateri ne vidijo srečne prihodnosti, nadomeščajo jih pa večinoma prišleki iz Balkana, ki vidijo priložnost za hitro uveljavitev, saj njihovi sonarodnjaki vztrajno prevzemajo oblast tako na ekonomskem kulturnemin kriminalnem in počasi tudi političnem področju, in to predvsem zato, ker si potomci komunistične garde prilaščajo dediščino svojih staršev in starih staršev, sprava zato ni mogoča, poštenomisleči in svobodomiselni ljudje tukaj nimajo nikakršne možnosti, da bi karkoli spremenili. Slovenija pa vztrajno postaja balkansko gnojišče.Žal.

 • Janez je rekel/-la:

  Fantje (v glavnem) in dekleta. Ne bit tako ozkosrčni in vse probleme metati v isti koš, zraven tega pa še stalno znova projicirati svoje lastne bolečine na družbene probleme. Prvi dokaz zdrave pameti je namreč ta, da živimo v čedalje bolj strukturirani (zapleteni in sestavljeni) resničnosti. Zato je potrebno družbene probleme videti z osebne in predmetne distance. Torej, odprite glavo ali kot smo včasih rekli: vsak je svoje glave mesar.