9. oktober, 2010 | Roberto Giurastante

Kršitev direktive SEVESO: Trst tarča Evropske komisije

 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS

Evropska komisija je potrdila začetek postopka proti Italiji zaradi kršitve (št.2007/4717) s direktive Seveso [1] v tržaški provinci. Italiji se očita, da svojemu prebivalstvu ni nudila nobenih potrebnih in obveznih informacij glede varnostnih ukrepov in primernih ravnanj, ki jih je potrebno upoštevati v primeru nesreč v industrijskih objektih. Italija bo imela sedaj dva meseca časa za odgovor in za sanacijo nepravilnosti. V nasprotnem primeru bo zadeva šla v presojo na Evropsko sodišče.

Postopek se je začel potem, ko so bile podane številne prijave in peticija (483/07), ki jo je predstavnik društva Greenaction Transnational Roberto Giurastante, leta 2007, predstavil Evropski komisiji in Evropskemu parlamentu. V prijavi Evropskim institucijam je bila poudarjena sistematična kršitev direktive Seveso v tržaški provinci, kjer je kar osem industrijskih objektov, ki predstavljajo visoko nevarnost za nesreče v samem urbanem okolju. Niso bili sprejeti ustrezni varnostni ukrepi, začenši z vzpostavitvijo konkretnih načrtov v primeru zunanjih nesreč in pa vse do obvezujočih informacij, ki jih je potrebno dati prebivalcem, da lahko ustrezno reagirajo v primeru nesreč. V prijavi so podani hudi očitki, da se je lahko v navzočnosti tako resnih razmer in visoke stopnje tveganja, ob neupoštevanju Seveso direktive, odobrilo projekt plinskega terminala v tržaškem pristanišču (le-ta meji na rizične industrijske cone).

Prav pred kratkim, avgusta 2010, je bila prijava še dopolnjena z novimi pomembnimi dokumenti glede kršitev, ki so v teku. Greenaction Transnational je na svoji spletni strani izvedel anketo s katero so želeli preveriti stopnjo osveščenosti prebivalstva o varnostnih merilih, ki so predvideni v direktivi Seveso. Rezultati na žalost govorijo sami zase in potrjujejo dramatičnost stanja: 98 % anketirancev ne pozna načrtov v primeru nesreč rizičnih industrijskih obratov.

Obstoječi prekrškovni postopek in morebitna presoja Italije na Evropskem sodišču, predstavljajo dodatno oviro za projekt plinskega terminala v pristanišču v Trstu. Če trenutno samo nadaljevanje postopka še nima neposrednega vpliva na projekt terminala, ki ga vodi Gas Naturual v Žavljah, pa je mogoče predpostavljati, da mu bodo nadaljnji učinki preiskave predstavljali grožnjo. Objekt naj bi namreč ležal prav med industrijskimi obrati, ki so predmet prekrškovne procedure. Problem seveda ne predstavlja zgolj dejstvo, da prebivalci nimajo informacij o varnostnih ukrepih in ravnanju v primeru industrijskih nesreč.

Neobstoječa informacijska kampanja skriva tudi pomanjkanje usposabljanja ljudi na tem področju (vključno z načrti za evakuacijo celotnih sosesk in bližnjih občin Milje in Dolina-S.Dorligo). Pod vprašanjem so tako prav ti zunanji načrti za izredne razmere nevarne industrije, na katerih je bil vzpostavljen scenarij domino učinka za projekt terminala Gas Natural v tržaškem pristanišču. Načrtno ocenjevanje tveganja, ki izpostavlja prebivalce hudim posledica in vidi javno upravo, ki zagovarja privatne interese na škodo javnosti. Stanje, ki ga ni mogoče tolerirati v Evropski uniji pravic.

Opombe:
1. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Seveso_II_Directive
Leta 1976 je v farmacevtski tovarni pri Sevesu blizu Milana prišlo do nenadzorovanega poteka kemijske reakcije ter do izpusta nekaj kilogramov zelo strupenih dioksinov v ozračje. Smrtnih žrtev ni bilo, zdravstvene posledice za ljudi ter okoljska in materialna škoda pa so še vedno velike. Ljudje so na uhajanje strupenih plinov že dolgo opozarjali, saj so jim umirale domače živali. Katastrofa je sprožila številne znanstvene študije vzpostavitev standardov in regulativ za industrijsko varnost. EU direktiva o industrijski varnosti se poimenuje direktiva SEVESO II. Leta 1982 je sprejeta direktiva SESVESO (št.82/501/EEC), ki je sedaj nadomeščena s SEVESO II (št.96/82/EC).

 


 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS
1 x komentirano
 • dado je rekel/-la:

  Naši vladi polpismeni nič mar za to,
  saj zamejci naši niso nje volilno telo.
  Hvala Bogu, da v EU smo,
  drugače bi že jedli travo,
  se klanjali tujcem z ritko golo!!!