13. oktober, 2010 | Elena Pečarič

Loto umazanih iger

 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS

Vlada se je naposled na predlog ministrice za gospodarstvo ga. Radičeve odločila, da predlaga razrešitev nadzornega sveta Pošte Slovenije in imenuje nove nadzornike. Predvsem zaradi ugotovitve kršitve zakona o določitvi plač. »Ker nadzorniki ne uživajo več zaupanja lastnikov, smo jih razrešili«, je dejala ministrica Radičeva. Podobno usodo je doživel tudi nadzorni svet holdinga Slovenske elektrarne. Super! Vsaj tako se zdi. Po isti analogiji bi se morala ministrica in z njo vlada odločiti za podobne poteze tudi v Loteriji Slovenije. Postavljamo javno vprašanje ministrici in Vladi ali bodo podobno usodo doživeli tudi vodilni na Loteriji Slovenije? Bo odstavljen predsednik uprave, ki si izplačuje previsoko plačo? Bodo odstavljeni tudi nadzorniki Loterije Slovenije, ki so to dopustili?

Predsednik uprave Tim Kocjan se v javnosti ne kaže, ni ga bilo na nobeno sejo FIHO kamor je bil vabljen, tudi v službi ga zaposleni prav pogosto ne vidijo, deluje vedno iz ozadja in v ozadju, kjer sklepa dogovore s centri moči. Tudi na spletu njegove fotografije ni najti. Tim Kocjan je prav tako prejemal višjo plačo od dovoljene. V lanskem letu je prejel 195.355 EUR plače, kar znaša okrog 16.000 EUR na mesec. Lepo, za nekoga, ki upravlja z monopolom državne loterije in mu praktično ni treba delati nič, razen čakati, da se blagajna polni in upati, da dolgo ne bo sedmice. Drugi član uprave g. Franc Križan je v letu 2009 dobil 138.808 EUR, razrešeni članici uprave ga. Irena Medvešček in ga. Darja Vidic pa sta prejeli vsaka po 179.000 EUR. Prva je soodgovorna za propadle investicije loterije v Albaniji; koliko denarja je izpuhtelo, se ne ve. Druga, pravnica, pa je dobra prijateljica Staneta Valanta. Le-ta prodaja 20% delež Športne Loterije, v lasti Fidina in Maksima za katere so oddali ponudbo na Loteriji Slovenije.

Uprava Loterije Slovenije se je februarja 2009 iz štirih članov zmanjšala na dva in mimo javnega razpisa je bil postavljen Franc Križan. Na Loteriji se branijo, da zanje zakon o določitvi plač ne velja, zakaj ne, se ne ve. To je obramba, ki jo pogosto uporablja g. Šuštaršič, ko ga zalotijo v koliziji interesov, ko si računsko sodišče dovoli pregledovati FIHO ali »njegove« invalidske organizacije ali ko kakšno sodišče izda sklep, ki ni v skladu z njegovo voljo in interesi.

Še predenj so ti podatki prišli v javnost sem vas v nekaj kolumnah poskušala opozoriti na to sivo–rdečo eminenco, ki upravlja z ogromnim državnim premoženjem povsem samovoljno in nemoteno. Pri tem mu že dolga leta zvesto pomaga tovariš invalid, predsednik nadzornega sveta Loterije Slovenije, g. Šuštaršič, ki glede na svojo pomanjkljivo izobrazbo, glede na zakonodajo (če bi jo kdo upošteval), ne bi smel zasedati tega mesta. Tako je Loterija Slovenije šla v nakup delnic Športne Loterije in 16. oktobra bo potekel rok, ko naj bi minister Križanič dal zeleno luč za takšen nenavaden posel. Vse kaže, da bo šla stvar gladko skozi. Tudi Pošta Slovenije je lastnica 20% delnic Športne Loterije. Se morda lahko zgodi celo sledeč scenarij? Vodstvo pošte se zamenja in začne prodajati delnice, ki jih nato odkupi Loterija Slovenije. Pustimo se presenetiti.

Igra je v principu zelo preprosta; humanitarnost, dobrodelnost, šport in invalidi so fasada, ki opravičuje sredstva in njihov namen. Gospodje igrajo poker pod mizo, a očitno so dovolj suvereni, da se ničesar in nikogar ne bojijo, ker jim nekdo ščiti hrbet. Ne pozabimo, da je država posredno lastnica kar 90 % Loterije.

24.8.2010 sem na ministra Križaniča naslovila sledeča vprašanja, odgovore sem prejela 6.9.2010:
Prosim za vaše mnenje oz. izjavo glede morebitnega nakupa delnic Športne loterije s strani Loterije Slovenije? Boste temu nakupu, če do njega pride podali soglasje (če ja, zakaj?)

Ministrstvo na vprašanji o mnenju glede morebitnega nakupa delnic Športne loterije d.d. s strani Loterije Slovenije d.d. in izdaji soglasja in razlogih za takšno odločitev, v primeru da pride do navedenega nakupa ne more odgovoriti.

Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 - uradno prečiščeno besedilo in 10/10) namreč določa, da lahko pravna oseba pridobi delnice koncesionarja, ki prireja igre na srečo le, če k pridobitvi da soglasje minister za finance. V nasprotnem primeru je posel ničen. Pravna oseba, ki želi pridobiti delnice koncesionarja, mora na Ministrstvo za finance vložiti zahtevo za izdajo soglasja in priložiti zakonsko predpisano dokumentacijo. Minister za finance torej ne more vnaprej podajati mnenj glede morebitnih nakupov delnic koncesionarjev in sporočati, kakšno odločitev bo sprejel in zakaj. Minister namreč odloča o konkretnih primerih v upravnem postopku in sicer na podlagi konkretne vloge in predložene dokumentacije. Obveščamo vas še, da na Ministrstvo za finance trenutno ni vložena nobena vloga za pridobitev delnic Športne loterije.

(drugi dan 7.9.2010) sem prejela dopolnjen odgovor ministrstva za finance z dne 6. 9. 2010.

Ministrstvo je prejelo vlogo Loterije Slovenije d.d. za izdajo soglasja za pridobitev delnic Športne loterije d.d. Minister za finance mora v skladu z Zakonom o igrah na srečo o vlogi odločiti v roku enega meseca po prejemu popolne vloge in popolne dokumentacije.

Zakaj niste reagirali že v zvezi s povezanimi združbami Staneta Valanta?

Glede sedanje lastniške strukture Športne loterije d.d. sporočamo, da pristojni nadzorni organ - Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo, ni ugotovil nepravilnosti.

Kakšne kratkoročne načrte ima država z obema loterijama in posledično ima država namen urediti tudi zakonsko sporno delovanje FIHO, kjer prihaja do kolizije interesov in suma razdeljevanja sredstev mimo vseh pravil fundacije?

Ministrstvo za finance ne more odgovoriti na vprašanje glede spornega delovanja FIHO in suma razdeljevanja sredstev mimo fundacije, saj opravlja finančni nadzor nad poslovanjem FIHO Računsko sodišče Republike Slovenije v skladu z določbo 15. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije. Iz javno dostopnih podatkov izhaja, da je Računsko sodišče Republike Slovenije v revizijskem poročilu o pravilnosti poslovanja FIHO št. 1218-5/2008-27 z dne 9.11.2009 izreklo mnenje s pridržkom. Preverilo je pravilnost izvedenih postopkov za razporeditev sredstev na podlagi javnega razpisa v letih 2007 in 2008, pravilnost odhodkov za delovanje fundacije v letih 2007 in 2008 ter pravilnost oblikovanja in porabe sredstev dolgoročnih rezervacij.

Kaj mislite s tem, da bo Loterija šla v lastništvo neprofitnih organizacij; katere bi to bile?

Na vaše vprašanje o tem, katere neprofitne organizacije bodo lastnice Loterije Slovenije d.d., konkretnega odgovora v tem trenutku ne moremo podati. Kot je že navedeno v odgovoru pod točko 1. o soglasju k pridobitvi delnic koncesionarja odloči minister za finance v konkretnem upravnem postopku. Dodatno pa vas želimo opozoriti, da je v osnutku z dne 8.4.2010 in v dopolnjenem osnutku strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji z dne 1.9.2010, ki sta objavljena na spletni strani Ministrstva za finance, predlagano, da je koncesionar, ki prireja klasične igre na srečo, v javni lasti oziroma lasti nepridobitnih organizacij, za kar je, glede na sedanje stanje, potrebno ustrezno prehodno obdobje. Klasične igre na srečo v Sloveniji namreč obstajajo za potrebe domačega trga oziroma povpraševanja ter za financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij.

33. člen pravi; »Prireditelj ne sme imeti lastniških naložb v drugih pravnih osebah in pri podjetnikih.« Kaj pa tistih 16 milijonov naložb v neznano kam Loterije Slovenije?

Obveščamo vas še, da je bil 33. člen Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) z novelo ZIS-C (Uradni list RS, št. 10/10) spremenjen in naložbe koncesionarja, ki prireja klasične igre na srečo, niso več prepovedane.

In glej ga zlomka, res pogledamo in vidimo, da je bil 33. člen spremenjen februarja 2010, potiho, potiho se je besedilo spremenilo: »Najnižji znesek osnovnega kapitala prireditelja je 100.000 Eurov za vsako koncesijo.« Povsem nekaj drugega od zgornjega besedila, ki prepoveduje naložbe.

Sedaj ni več omejitev in ovir, da se kupuje in vlaga. Prav gotovo ne gre za nobeno naključje, ampak za vnaprej dobro pripravljen scenarij, ki ga bo še potrebno raziskati in razkriti tiste, ki vlečejo niti.

Elena Pečarič

 


 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS
52 x komentirano
 • Umek je rekel/-la:

  Ta odgovor ministrice pa tudi mene zanima! Kaj v primeru loterije?

 • Trn je rekel/-la:

  Takšne plače so v posmeh nam vsem in tudi predsedniku vlade. 16000 evrov za takšno delo, za nekoga, ki se niti ne pokaže, kakšna država, kakšni gospodarji?

 • Forestina je rekel/-la:

  Matrix

 • Dimek je rekel/-la:

  Igra je v principu zelo preprosta; humanitarnost, dobrodelnost, šport in invalidi so fasada, ki opravičuje sredstva in njihov namen. Gospodje igrajo poker pod mizo, a očitno so dovolj suvereni, da se ničesar in nikogar ne bojijo, ker jim nekdo ščiti hrbet. Ne pozabimo, da je država posredno lastnica kar 90 % Loterije.

  VSI NAS IMAJO ZA NORCA!

 • Zoki je rekel/-la:

  Takšnih svinjarij imamo dovolj!

 • Mimi je rekel/-la:

  Mislim, da bi morali marsikaterega predsednika uprave in prav tako nadzornike odstavit, med prvimi tudi v Loteriji. Kako si lahko izplačujejo takšne plače, ko pa dejansko samo čakajo, da se polni blagajna in da ne pade glavni dobitek!

 • Gorenc je rekel/-la:

  Bomo videl kako je Radičeva načelna ali pa so te njene odločitve odraz politike!

 • Lejla je rekel/-la:

  Tim Kocjan že ve zakaj se mora izogibati javnosti. Iz ozadja dobr špila! Kje pa so vsi novinarji, da mal pobrskajo?

 • Pero je rekel/-la:

  Spet ima prste vmes Šuštaršič, ki brez potrebne izobrazbe opravlja pomembne funkcije. Vsekakor pa menim, da ga uporabljajo, da na račun bogih invalidom mu marsikdo na odločilnih mestih pogleda čez prste, še zlasti, ko ta začne jokati, da, če ne bo po njegovo, bo 100 000 invadov na slabšem. In ljudje mu nasedejo, ker vidijo bogega invalida, ne pa funkcionarja, ki obvlada sceno.

 • Frenk je rekel/-la:

  Strogo bi morali prepovedat, da se namenski denar, ki je namenjen za humanitarne in invalidske organizacije uporablja za nakupe delnic, privatizacijo in bogatenje fundacije.

  Na Križaniča pa kar pozabite, on je prodana duša!

 • Saša je rekel/-la:

  Dokler ne bo Loterija omogočila žrebanja v živo, kjer bo poleg zainteresirane publike še prisoten kakšen kriminalist, policaj ali mogoče nekdo iz Komisije za preprečevanje korupcije, ne bom več igral lota.

 • Tadej je rekel/-la:

  Ej, sam živčn ratam, k vidm vse povsod svinjarije! A naša pravna država spi? A smo res taki debili, da nam je vseen? A majo novinarji zamašena ušesa in slepoto? A naši sodni mlini nimajo vetra? …
  NI KONCA VPRAŠANJ!

 • Dean je rekel/-la:

  Pšlji RADIČEVI

 • dej je rekel/-la:

  Na vse koncih bedarije!

 • Mojkl je rekel/-la:

  Me zanima, če ti bodo kaj odgovorili!

 • Nič je rekel/-la:

  Kako se poslanci ne spotaknejo ob tako velikih plačah loterijskih funkcionarjev? Za nič dela in nobene odgovornosti dobijo 3x več plače kot poslanci!

 • REZ je rekel/-la:

  ELENA, ENKRAT BO UMAZANIH IGER KONEC!

 • Elena Pečarič je rekel/-la:

  Življenje hendikepiranih brez asistence je životarjenje!

  Življenje je potovanje, za katerega nihče ne dobi zemljevida. Vsakdo potuje po svoje. Nekateri si izberejo lažjo pot do cilja, pri tem pa pravijo, da imajo pogum in vizijo. Zaradi tega je v naši družbi nekaj hudo narobe, to dokazujejo afere in problemi, ki se jih spretno ustvarja in se želi na ta način prekriti dejansko stanje v državi. Vladajoči eliti je samo do nje same in njenih interesov, potem pa pravijo, da smo zrela družba. Ne, spoštovani gospe in gospodje, to ne moremo biti vse dokler dopuščate/mo, da se vrstijo takšne in drugačne afere, kot se dogajajo pri nas po tekočem traku. Vem, da vam ni mar za delavce, kaj šele za nas hendikepirane. Mislite si, da bomo mi že počakali. In seveda, dokler boste sprejemali zakone na primer kot je dopuščanje podaljšanja starševske pravice nad nami tako ali drugače hendikepiranimi, ki jih naši starši in sorodniki s pridom izkoristijo v svojo korist. Takšna družba zame ni zrela niti pravna. Kako naj v takšni družbi neodvisno in samostojno živimo. Veste, spoštovani gospe in gospodje, tudi mi telesno ovirani imamo vizije in pogum.

  Naj se vam še enkrat na kratko predstavim, saj verjetno niste vsi prebrali mojega prvega dopisa, ki sem vam ga poslala pred letom. Odkar sem odšla iz šole v Vipavi, živim z mamo na deželi v hiši, ki je nedostopna za hendikepirane. Uporabljam voziček, saj imam cerebralno paralizo od rojstva. A to še ne pomeni, da sem drugačna od vas, spoštovane gospe in gospodje. Stara bom 50 let, zato si želim samostojno živeti. Želim si stanovanje in sicer v Ljubljani, ker bom tako lažje prišla do osebne asistence. Če bom imela svoje stanovanje in živela samostojno, bom lahko uresničila svoje vizije, da bodo oživele, da ne bodo ostale puhle. Želim si ustvariti družino. Ker prej nisem imela možnosti in ker ne morem imeti več svojih otrok, si želim posvojiti otroka. Pri 50-tih je prelomnica za vsakega in tudi zame. Morda boste dejali, da lahko imajo take želje samo neuravnotežene osebe, ki spadajo na psihiatrijo.

  Če hočete in želite zdravo družbo, boste morali najprej začeti spreminjati mišljenje v svojih glavah, da bomo vsi drugačni tudi enakopravni. Smo res drugačni, a vsi enakopravni? NE, NISMO, ker namenoma delate enake napake kot vse vlade do sedaj in v bivši državi v enostrankarskem sistemu. Ja, še vedno nas jemljete kot bi bili kužni, zato so še vedno na stežaj odprta vrata ustanov- tako imenovanih šol s prilagojenim programom, da se lepše sliši, v katere nas zapirate, da ja ne bi bili med vrstniki, ki hodijo in jih ne bi motili pri pouku s svojo prisotnostjo- HENDIKEPIRANO POJAVO. Kako naj se potem navadijo na nas, ki smo enaki kot oni, da se ne bi čudili nad drugačnostjo? Gospodje, gospe, kako bi se počutili VI, če bi bili na našem mestu?!?

  Veste, ne pride daleč, kdor gre kar naravnost. VI greste kar naravnost, zato ne morete začutiti niti življenja novega jutra, kaj šele ljudi okoli sebe, ki smo nepreklicno del te družbe s takšnimi in drugačnimi težavami in potrebami.

  Kdo je na naši strani in se zavzema za nas in naše pravice? Kdaj boste začeli uresničevati konvencijo oz. zakon, ki določa vsem hendikepiranim pravico do osebne asistence? Kdaj nas boste začeli resno jemati in naše pravice do asistence in s tem pravice do prilagojenega stanovanja vsem hendikepiranim ne glede na to, kolikšna je naša hendikepiranost?

  V pričakovanju, da se bo začel odvijati tudi klopčič naših prizadevanj, želja in zahtev, vas lepo pozdravljam.

  V Mislinji, 11.08.2010 Mira Čas

 • Klara je rekel/-la:

  Kdaj bodo pozitivni rezultati?

 • lara je rekel/-la:

  Tudi Vest reklamira loto!

 • Momo je rekel/-la:

  Loto vam bo odrezal finance al pa bo Sever odrezal Eleno!

 • Slo je rekel/-la:

  Ja, ta zgodba se ne bo za nekoga dobro končala, nekdo bo odletel!

 • bolek je rekel/-la:

  Kok je str ta vaš Šuštaršič!

  • Dolgočasen je rekel/-la:

   “Ta Šuštaršič” je glede vitalnosti, zamisli in količini opravljenega dela kvečjemu star le pol tistega, kar je zapisano v rojstnem listu.
   Razlika je očitna, a ne bolek!!
   Nergaštvo pospešuje staranje.

 • Nebo je rekel/-la:

  A tudi na policiji nimajo fotke od Tima Kocjan?

 • Zdravko je rekel/-la:

  Gospodje ustanavljajo Jugo loterijo!

 • nemesis je rekel/-la:

  Ma,ne sanjat,to je politično kadrovanje.Če so razrešili nadzornike Pošte,bi morali tudi vse druge,kjer se plače ne izplačujejo zakonito.Radičeva je rekla,da je spornih približno tretina podjetij,kje so ostali?Nadzorniki HSE niso bili razrešeni zaradi nezakonitih dodeljevanj plač,ampak ker hoče po mnenju pomladka SD Golobič politično nagrajevati svoje tovariše.

 • MEFISTO je rekel/-la:

  Zakaj ste se spravili nad loterijo?

  A ni falirani učitelj Kardelj že davno tega dejal, da sreče človeku ne more prinesti ne država, ne partija in ne loterija?

 • Melanin je rekel/-la:

  Preklete prasice kaj vse počenjajo. In to povsod. Na vseh področjih. Medtem ko tisoči stradajo kot bi bila vojna! To se mora končati. Takšni morajo končati na vejah!