26. oktober, 2010 | Elena Pečarič

Minister Križanič o Loteriji

  • DELICIOUS
  • Google
  • RSS

Na službo za odnose z javnostjo Ministrstva za finance smo naslovili nekaj vprašanj, saj je finančni minister Franci Križanič preveč zaseden, da bi nam odobril intervju iz katerega bi morda lažje sklepali kaj pravzaprav država načrtuje v svoji strategiji iger na srečo. Med čakanjem na pisne odgovore smo mu poskusili zastaviti dve vprašanji tudi neposredno na tiskovni konferenci Vlade 21.10.2010, a njegov odgovor je bil zelo abstrakten, nedorečen, zmeden, kot bi ne vedel o čem ga sprašujemo. Nato smo dobili uradne odgovore.

Kako utemeljuje svojo odločitev o odobritvi nakupa delnic Športne loterije s strani Loterije Slovenije; obe Loteriji imata namreč monopol v Sloveniji in obe sta v večinski lasti države?

V primeru soglasja, izdanega Loteriji Slovenije d.d. za pridobitev 3568 navadnih delnic Športne loterije in igre na srečo d.d.  poudarjamo, da se to soglasje nanaša na nakup 20% delnic od zasebnih družb Maksima Invest d.d. in Fidina d.o.o. in da ne gre za nakup celotne družbe oziroma vseh njenih delnic.
Pridobitev delnic je skladna z Zakonom o igrah na srečo (Uradni list RS, št 134/03 – uradno prečiščeno besedilo in 10/10) in zasleduje strateško opredelitev iz predloga Strategije razvoja iger na srečo, da sta koncesionarja, ki prirejata klasične igre na srečo v javni lasti ali lastni nepridobitnih organizacij (pred to pridobitvijo je bilo 40% delnic Športne loterije in igre na srečo d.d. v lasti zasebnih delničarjev).

Je bil odkup delnic Športne loterije s strani Loterije Slovenije dogovorjena naprej?

Ministrstvo za finance o morebitnih vnaprejšnjih dogovorih ni seznanjeno. Kot smo vam pojasnili že v prejšnjih odgovorih, minister za finance o pridobitvi delnic prirediteljev klasičnih iger na srečo odloča v konkretnih primerih v upravnem postopku na podlagi konkretne vloge in predložene dokumentacije. Pogodbe o pridobitvi oziroma odtujitvi delnic so sklenjene z odložnim pogojem, ki ga predstavlja soglasje ministra za finance, brez soglasja ministra pa so tovrstne pogodbe nične.

Delate uslugo g. Valantu?
Na vaše vprašanje o tem ali delamo uslugo g. Valantu, ne moremo odgovoriti, saj ne sodi v pristojnosti in razloge, na podlagi katerih minister za finance odloči o zaprošenem soglasju k pridobitvi delnic prireditelja, ki trajno prireja klasične igre na srečo.

Gre po vašem mnenju za prijateljski ali sovražni prevzem?
Na vaše vprašanje o tem ali gre za prijateljski ali za sovražni prevzem ponavljamo, da ne gre za prevzem družbe, pač pa za nakup 20% delnic in dodajamo, da Zakon o igrah na srečo določa, da je delež delnic trajnega prireditelja klasičnih iger na srečo, ki je lahko v lasti posamezne pravne osebe, omejen na 20%.


33 člen Zakona o igrah na srečo je  prepovedoval lastniške naložbe v drugih pravnih osebah; ta člen je bil spremenjen februarja letos. Zakaj in na čigavo pobudo?

S spremembo in dopolnitvijo Zakona o igrah na srečo ZIS-C (Uradni list RS, št. 10/10) je odpravljena dotedanja omejitev, da prireditelj, ki trajno prireja klasične igre na srečo, ne sme imeti lastniških naložb v drugih pravnih osebah in pri podjetnikih. Predlog je pripravila strokovna skupina ministrstva za finance, ki je bila pripravljavec predloga zakona iz razloga, ker gre v primeru morebitnih naložb za poslovno odločitev prireditelja klasičnih iger na srečo, ki je v pristojnosti njegovih organov upravljanja (uprava, nadzorni svet) in ker je v Uredbi o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 70/00 in 38/09) izrecno določeno, da mora trajni prireditelj klasičnih iger na srečo prirejati igre na srečo kot pretežno dejavnost, kar pomeni, da s prirejanjem iger na srečo ustvari več kot 80% vseh prihodkov družbe, to pa dokazuje z revidiranimi računovodskimi izkazi.

-

Odgovori odpirajo nova vprašanja. Seveda vemo, da sta družbi  Invest d.d. in Fidina d.o.o. zasebni družbi in vemo tudi, da je prav tako zasebna družba Maxima in vse tri so povezane družbe v lasti Staneta Valanta. Sprašujemo se (in ponovno javno vprašujemo tudi ministra), zakaj Ministrstvo za finance oz. g. Križanič ni ukrepal proti povezanim družbam Staneta Valanta, saj je bilo jasno, da je njegov delež v Športni loteriji bistveno večji od zakonsko dovoljenega 20 % deleža in sicer delež povezanih družb  je znašal kar 37,3 %? Sedaj naj bi se z nakupom Loterije Slovenije oz. pod krinko vzpostavljanja zakonitega stanja, za nazaj, popravlja nezakonitost, ki je vladala v Športni loteriji, a se hkrati odpira še večji prostor za nove nezakonitosti in vprašljivo poslovanje v Loteriji Slovenije. Zanima nas po kakšni ceni so bile delnice Fidine in Invest kupljene, za koliko pa prodane Loteriji Slovenije torej? Se z državnim denarjem (denarjem Loterije) ponovno rešuje nekoga, ki velja za tajkuna?

Elena Pečarič

 


  • DELICIOUS
  • Google
  • RSS
81 x komentirano