30. oktober, 2010 | Elena Pečarič

Svete krave iger na srečo

 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS

Nadaljujemo z našim spraševanjem ministra Križaniča o viziji iger na srečo v Sloveniji. V osnutku z dne  8.4.2010 in v dopolnjenem strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji z dne 1.9.2010, ki sta objavljena na spletni strani Ministrstva za finance, je predlagano, da je koncesionar, ki prireja klasične igre na srečo, v javni lasti oziroma lasti nepridobitnih organizacij. Ker nam ni predstavljivo kako je kaj takega sploh možno izvesti v praksi in katera ekonomska teorija bo pri tem uporabljena, smo na Službo za odnose z  javnostjo naslovili vprašanje: Kako je lahko Loterija, ki je visoko donosna dejavnost v lasti nepridobitnih organizacij?

Uradni odgovor: »Dejstvo, da je Loterija Slovenije d.d. delniška družba in da se ukvarja z visoko donosno dejavnostjo ni v nasprotju s tem, da je v lasti neprofitnih organizacij, saj namen opravljanja te dejavnosti ni zagotavljanje donosov za delničarje, pač pa je poslanstvo klasičnih iger na srečo v Sloveniji v tem, da zadovoljijo potrebe domačega trga in financirajo invalidske, humanitarne ter športne organizacije, kot je to opredeljeno v predlogu Strategije razvoja iger na srečo.«

Vsi vemo, da se obe loteriji na veliko reklamirata in tako opravičujeta svoj monopol na slovenskem trgu klasičnih iger na srečo s tem, ko razglašata, da je njihov namen veliko več kot zgolj namen. Oni imajo poslanstvo! Poslanstvo teh loterijskih dejavnosti, ki prinašajo mastne dobičke, se sestoji v tem, da financirajo invalidske, humanitarne ter športne organizacije. Lepo se sliši in le kdo bo imel pogum, da bi temu plemenitemu poslanstvu ugovarjal ali nasprotoval. A, ko pogledamo pobliže sprevidimo, da gre za preprosto prevaro in veliko zavajanje javnosti, ne le s strani obeh loterij, ampak še bolj perverzno je, da o tem poslanstvu govori država, ki ju je ustanovila. Okrog in okrog tega poslanstva pa se obrača denar in veliki interesi. Kakšno blasfemijo razglašam, boste rekli, ko govorim o svetih kravah, ki v te krajih še prinašajo visok donos.

Omejila se bom zgolj na Loterijo Slovenije. Res se denar namenja tudi za invalidske in humanitarne organizacije, a dejansko gre zgolj 20% vsega denarja, ki ga loterija ustvari letno. Večji delež gre za delničarje ter stroške uprave. Obe fundaciji FIHO in FŠO dobita zgolj koncesijske dajatve; še vedno dovolj oz. preveč glede na to kaj se s tem denarjem v FIHO počne, kako se ga razdeli in za kaj se ga vse rabi. »Načrtovani promet od iger na srečo, ki smo ga ustvarili v višini 110,3 milijone evrov, smo presegli za 8 odstotkov. Koncesijske dajatve smo realizirali v višini 22,9 milijonov evrov, kar je 11 odstotkov več kot smo načrtovali. Čisti dobiček po plačilu vseh davkov pa je bil dosežen v višini 6,1 milijon evrov in je za 45 odstotkov presegel načrtovanega.« (letno poročilo Loterije Slovenije 2009)

Naj spomnimo, da je predsednik uprave Tim Kocijan v lanskem letu je prejel 195.355 EUR plače, drugi član uprave Franc Križan 138.808 EUR, razrešeni članici uprave Irena Medvešček in ga. Darja Vidic pa vsaka po 179.000 EUR. Tudi tu gre za očitno kolizijo interesov za katero »država« dobro ve, a jo načrtno vzdržuje, ker imajo nekateri pri koritu od tega velike koristi. Delničarjem in upravi je v interesu čim večji profit, v FŠO in FIHO pa bi želeli imeti čim večje koncesijske dajatve, ki bi prinašale večji priliv. To je prišlo do svojega izraza tudi pri sedanjem nakupu delnic Športne loterije, ki ga je izvedla Loterija Slovenije. Te delnice bi lahko kupili na FIHO, kar so tudi nameravali in  so celo imeli denar v rezervi. Svojo odločno potezo pa je odigral član sveta FIHO, ki je hkrati tudi predsednik nadzornega sveta Loterije,  g. Šuštaršič. Uspelo mu je prepričati člane sveta, da takšna naložba ni ekonomsko upravičena, čeprav so na FIHO izdelali študijo, ki dokazuje nasprotno. V svoji vlogi predsednika nadzornega sveta Loterije, pa je skupaj z upravo takoj uvidel izjemno poslovno priložnost, dolgotrajno naložbo z veliko ekonomsko vrednostjo.  Tako je povozil svojo vlogo predstavnika interesov FIHO, glasoval brez soglasja sveta FIHO, za nakup petine delnic Športne Loterije v korist Loterije Slovenije.

Povsem jasno je, da Loterija Slovenije ni šla v ta nakup, da bi povečala delež koncesijskih dajatev dodeljenim FIHO in FŠO, ampak za interese tistih, ki s sredstvi Loterije upravljajo in seveda delničarjev, ki si delijo dobičke in dividende. Posebnost ali izjemnost Loterije Slovenije je tudi ta, da so 10% lastniki monopolne državne loterije sami zaposleni v Loteriji Slovenije. To je tista prava sedmica, ki se ti v življenju lahko zgodi! Zanimivo je vedeti, da je pred leti Loterija Slovenije obvladovala več kot 80% tržni delež, zadnja leta pa so se stvari spremenile in Športna loterija je uspela pridobiti nekaj več kot 40% tržni delež, torej odžira prostor in denar Loteriji Slovenije v zaprtem monopolnem sistemu klasičnih iger na srečo. Tudi donosnost delnic Športne loterije je večja. Velja pa poudariti, da si glede produktov nista blizu, saj ena igra na stave, druga pa z listki in sedaj tudi preko e-loterije, čemur se je predsednik uprave Loterije Slovenije Tim Kocjan dolgo časa upiral, a je vendarle spoznal, da ga bo v nasprotnem primeru povozil čas.

V kolikor bi g. Križanič in drugi pristojni imeli resen namen, da se denar uporablja v skladu s tem poslanstvom bi morali preprosto ukiniti logiko delničarjev in koncesij ter vsa sredstva, minus stroškov upravljanja, preprosto preliti v obe loteriji. Potem pa sledi še nujen in logičen korak, da se sprejme Zakon o javnih fundacijah in odpraviti kolizijo interesov, ki vlada in kraljuje v FIHO (FŠO toliko ne poznam, a predpostavljam, da ni bistvenih razlik). To bi bila prava revolucija, če bi si jo kdo upal in dejansko hotel izvesti kaj takega. Ste g. Križanič imeli to v mislih? Torej neke vrste nacionalizacijo obeh loterij z ljudsko upravo! V tem primeru bi bilo denarja dovolj za vse NVO tudi z drugih področij, ki so sedaj izključena iz financiranja (kultura, okolje…). Gospod Križanič, če drži, da »namen opravljanja te dejavnosti ni zagotavljanje donosov za delničarje, pač pa je poslanstvo klasičnih iger na srečo v tem, da zadovoljijo potrebe domačega trga in financirajo invalidske, humanitarne ter športne organizacije« zakaj niste preprečili tega nakupa, ki očitno meri na podreditev Športne Loterije delničarjev v Loteriji Slovenije?

Elena Pečarič

 


 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS
63 x komentirano
 • Forestina je rekel/-la:

  Skrivači :)

 • Klara je rekel/-la:

  Potem naj mi pa kdo pove kakšen tepček lahko dopusti neprofitnim organizacijam, da imajo v lasti Loterijo za katero vemo, da je zlata kura?

 • Ljubljančan je rekel/-la:

  Res so pravi prevaranti ti v Loteriji! Velike kraje je najbolje zaviti v lep celofan humanitarnosti!

 • Sanja je rekel/-la:

  A se kdo vpraša koliko denarja porabi Loterija za reklamiranje? Te sprevržene reklame na račun invalidov in ljudi, ki potrebujejo pomoč so vsakodnevno v najdražjih terminih! Kaj nebi bilo bolje ta denar nameniti za kaj bolj pametnega?

 • Bolek je rekel/-la:

  Loterija ima poslanstvo;
  1. čim več zaslužiti
  2. čim bolj nategniti

 • REZ je rekel/-la:

  To je norčevanje iz humanitarnosti!
  TA STAVEK VELIKO POVE;
  Res se denar namenja tudi za invalidske in humanitarne organizacije, a dejansko gre zgolj 20% vsega denarja, ki ga loterija ustvari letno.

 • dinar je rekel/-la:

  Kdo je ta Tim Kocjan? Za takšno plačo pa mislim, da bo pripravljen marsikaj storiti, da bo še naprej bogatel na naš račun!

 • Janja D je rekel/-la:

  Ha ha ha, lastniki loterije so tam tudi zaposleni. Kot, da je to njihovo podjetje!

 • exalibur je rekel/-la:

  Matr! Sej, je!

 • Rom je rekel/-la:

  Ne verjamem, da je Križanič sploh videl to pismo! Bi bilo pa dobro, da bi sprejel Elenine rešitve!

 • Dimek je rekel/-la:

  Gospod Križanič, če drži, da »namen opravljanja te dejavnosti ni zagotavljanje donosov za delničarje, pač pa je poslanstvo klasičnih iger na srečo v tem, da zadovoljijo potrebe domačega trga in financirajo invalidske, humanitarne ter športne organizacije« zakaj niste preprečili tega nakupa, ki očitno meri na podreditev Športne Loterije delničarjev v Loteriji Slovenije?

  ČAKAM ODGOVOR!

 • Hram je rekel/-la:

  Kaj dela predsednik uprave v loteriji? Kakšna plača!

 • Hram je rekel/-la:

  Te so resnično svete krave! Nedotakljive!

 • Simon je rekel/-la:

  Ne vem kje je kakšen ekonomist, ki bi še rekel svojo o tem dogajanju?
  Očitno je tabu tema na vseh koncih

 • Pravica je rekel/-la:

  Strinjam se, da, če bi Križanič imel resen namen spraviti Loterijo na prava pota, bi to lahko enostavno naredil!

 • Umek je rekel/-la:

  Že nekaj kolumn je bilo na to temo in bolj, ko berem o tem, bolj mi je jasno, da vlada dopušča to stanje, ker ima očitno neke koristi oz. vsaj nekateri med njimi!

 • guru je rekel/-la:

  Kar igrajte pridno Loto

 • Kekec je rekel/-la:

  Križanič?

 • Borec NOB je rekel/-la:

  ?”’?

 • Borec NOB je rekel/-la:

  V začetku leta smo pripravili novo celostno grafično podobo družbeno odgovornega
  prirejanja iger na srečo. Glavna elementa sta slogan „Sreča za vse“ ter logotip, v katerem
  četrti list v deteljici predstavlja družbeno odgovorno ravnanje Loterije Slovenije. V
  nadaljevanju smo pripravili plakat in zloženko o družbeno odgovornem prirejanju iger na
  srečo ter navodila, kako ravnati v primeru zasvojenosti z igrami na srečo. S plakati in
  zloženkami smo opremili vsa prodajna mesta ter hkrati pripravili spletno stran, kjer so na
  voljo podrobnejše informacije s področja družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo.
  V avgustu 2009 smo pridobili certifikat odgovornega prirejanja iger na srečo s strani
  neodvisne komisije Svetovnega loterijskega združenja.

  • Borec NOB je rekel/-la:

   katerih smo jih ustvarjali, zelo zadovoljni. V letu 2009 smo dosegli 109,1 milijon evrov
   poslovnih prihodkov, 102,8 milijonov evrov poslovnih odhodkov in 6,1 milijon evrov
   poslovnega izida iz poslovanja. Z uspešnim prestrukturiranjem finančnih naložb smo kljub
   oteženim razmeram na finančnih trgih uspeli ustvariti 1,6 milijonov evrov finančnih
   prihodkov, ki dodatno povečujejo dobiček pred obdavčitvijo. V letu 2009 so tudi praktično
   vsi najpomembnejši kazalniki poslovanja, kljub nižji realizaciji prometa, boljši kot v letu
   2008. Preseganje kazalnikov je posledica doseženega višjega čistega poslovnega izida,
   racionalizacije poslovanja in spremenjene kadrovske strukture družbe.

  • Kekec je rekel/-la:

   O so se že ustrašl!

 • MEFISTO je rekel/-la:

  Neverjetno, kak intelektualni potencial stoji za Eleno!

  Od EXALIBURA do BORCA NOV, ki še kar nakazuje članarino v Berlin, misleč, da se vojna še ni končala.

 • Smejka je rekel/-la:

  Jaz pa rada berem to nadaljevanko

 • Pozdrav pameti je rekel/-la:

  Ja, ja, “razpičkat” Loterijo, invalide in handye pa nastavit po trgovskih centrih, kjer prodajajo svoja ročna dela …
  Vam je ta realnost bolj všeč?