2. november, 2010 | Elena Pečarič

Nagrada za slabo delo; služba v javni upravi

 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS

O Cvetu Uršiču, direktorju Direktorata za invalide na Ministrstvu za Delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) smo že pisali, saj je osrednja figura, ključni funkcionar, ki odloča o politiki t.i. invalidskega varstva. Dolgo smo čakali in upali na njegov odhod iz direktorata. Ministrstvo smo večkrat pozvali, da ga razreši, saj je bilo razlogov in dokazov za njegovo slabo delo več kot dovolj. A tako kot ga je ščitila prejšnja vlada, je bil tudi za to garnituro, pod okriljem ministra Svetlika, dragocen »strokovni» kader, kljub njegovim očitnim napakam in usmeritvam, ki so šle daleč od zagotavljanja enakih možnosti in spoštovanja človekovih pravic.

Očitno je naše javno opozarjanje le imelo določen učinek, saj je bila ponovna kandidatura g. Uršiča za člana Odbora za pravice invalidov v okviru ZN Konvencije umaknjena. Ta mesec mu je potekel 5 letni mandat in čeprav se je ponovno prijavil na razpis za direktorja mu to mesto ni bilo dodeljeno. Minister za delo, družino in socialne zadeve je sprožil natečajni postopek za položaj generalnega direktorja na direktoratu za invalide Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, vendar je po izvedenem izbirnem postopku ocenil, da za zasedbo navedenega delovnega mesta ni primernih kandidatov, zato je Uradniškemu svetu predlagal ponovitev postopka javnega natečaj. Torej, je minister Svetlik končno le moral priznati, da Uršič za to mesto ni več ustrezen. A nimamo razloga za zadovoljstvo. Pravzaprav smo ogorčeni nad ravnanjem ministra Svetlika in nove v.d. direktorice Direktorata za invalide, Dade Bac, ki sta mu zagotovila novo delovno mesto znotraj direktorata, zaposlitev kar za nedoločen čas. Prav v tem obdobju, ko se govori o krčenju javnih plač in zmanjševanju števila zaposlenih v javni upravi, dobi g. Uršič tako lagodno službo, kjer bo še lažje odnašal informacije in izvajal svoje manipulacije v korist invalidskih funkcionarjev, ki so mu pravzaprav omogočili kariero napredovanje najprej na mesto direktorja FIHO, potem pa še na direktorat. Ministrstvo do njega ni imelo nobene obveze, saj je bil funkcionar, ki mu je preprosto potekel mandat, a očitno še vedno rabijo njegovo ustrežljivost, le da ne v prvem planu. Torej je šlo zopet za nekakšno uslugo?

Vlada je na 105. seji imenovala Dragico Bac, in sicer z dnem 29. 10. 2010 in do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.

Dragica Bac je diplomirala na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, na oddelku sociologija, kadrovska smer. V svoji delovni karieri je opravljala različna dela, med drugim je bila rehabilitacijska svetovalka pri DAN d. d., Ljubljana, direktorica Fakultete za podiplomski humanistični študij v Ljubljani, nazadnje pa je bila kot izvršna direktorica zaposlena na Centerkonturi, družbi za svetovanje, socialni razvoj in založništvo d.o.o., Ljubljana. Je članica Komisije za uveljavitev vloge žensk v znanosti, članica FIHO, ter podpredsednica komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam. Je tudi članica sveta Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta URI-SOČA. V letu 1995 je prejela Priznanje Vlade RS za vodenje strokovnega tima pri izdelavi modela podjetniškega inkubatorja.

Ga. Bac poznam samo iz sej Sveta FIHO, še iz obdobja, ko sem tu tudi sama bila članica tega sveta in zaman nosila dokaze in argumente, ki so bili zasmehovani in složno preglasovani. Ga. Bac mi je sicer na štiri oči mežikala in prikimavala, a glasovala kot je veleval glasovalni stroj stroj invalidskih organizacij, pod spretno taktirko maestra Šuštaršiča. To dejstvo mi daje slutiti, da se ne na direktoratu in tudi na FIHO stvari ne bodo bistveno spremenile.

Elena Pečarič

P.S.:

Objavljamo kazensko ovadbo, ki sem jo pred meseci sprožila na policijski postaji Ljubljana Center in o tem obvestila tudi Komisijo za preprečevanje korupcije. Do danes nisem o zadevi dobila nobenega obvestila.

Ljubljana, 30. 6. 2010

ZADEVA: Kazenska ovadba po členu 258. - Nevestno delo v službi

Vlagam kazensko ovadba zaradi suma nevestnega dela v službi zoper državnega uslužbenca mag. Cveta Uršiča, ki je:
direktor Direktorata za invalide pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve,
na imenovanje Vlade RS je postal član Sveta vlade RS za invalide (že drugi mandat),
član Sveta FIHO (predstavnik Vlade) ter bivši direktor FIHO in član Odbora za pravice invalidov v okviru ZN Konvencije.

Kazenska ovadba po členu 258.- Nevestno delo v službi
»Uradna oseba, ki vedoma krši zakone ali druge predpise, opušča dolžno nadzorstvo, ali kako drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko nastane zaradi tega hujša kršitev pravic drugega ali škoda na javni dobrini ali premoženjska škoda, pa zares nastane kršitev oziroma večja škoda, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.«
Obrazložitev; Kot član Sveta vlade RS za invalide je soodgovoren za oblikovanje, izdajo in razpečevanje sporne publikacije zaradi katerega je sodišče izreklo odškodninsko sodbo državi zaradi blatenja dobrega imena in časti Društva YHD. Na društvu smo takoj, ko smo videli publikacijo zahtevali od Vlade in MDDSZ oz. odgovornega g. Uršiča, da zadevo obsodijo oz. se od napisanega distancirajo. Ker ni bilo nobenih konkretnih odgovorov smo se odločili za tožbo proti državi. G. Uršič je neposredno odgovoren tako za izdajo publikacije, saj je bila publikacija izdana s soglasjem članov sveta, kakor tudi za kasnejše sprenevedanje glede posledic, ki jih je le-ta prinesla.
Kot član Sveta FIHO, predstavnik vlade, deluje v nasprotju javnimi interesi in zastopstvom  vlade, saj dopušča netransparentno in privilegirano razdeljevanje sredstev FIHO, ki se v mnogih primerih lahko šteje kot nezakonito ali celo kot koruptivno dejanje. Sestanki v Izoli kjer se sredstva razdelijo že pred koncem razpisa, obrazci, ki ne omogočajo objektivnega ocenjevanja… deluje v korist nekaterih invalidskih funkcionarjev in ščiti njihove interese; glasuje vedno kot se mu naroči. Zato obstaja sum korupcije, saj ne opozarja na očitne nepravilnosti, ki niso v skladu z javnim interesom in z nalogami, ki jih mora izpolnjevati fundacija. O tem je svoje mnenje podalo tudi Računsko sodišče in Komisija za preprečevanje korupcije.

G. Cveto Uršič zaseda ključne in pomembne funkcije t.i. invalidskega varstva, ki so med seboj močno prepletene in v soodvisnosti. Kot direktor Direktorata za invalide prejema v obravnavo praktično vse dopise, ki so naslovljeni na Vlado RS, ki zadevajo »invalidsko problematiko«. Podobno velja tudi za druge državne institucije kot npr. Urad varuha za človekove pravice, Odbor DZ za socialo, družino in invalide, od DZ Komisije za peticije in človekove pravice od katerih direktorat dobiva dopise različnimi vsebinami v reševanje in v odgovor. Na direktorat pa se kot pristojen za področje invalidov obračajo tudi različne organizacije oz. društva ter posamezniki. Številni dopisi se ustavijo na direktoratu in nikoli ne doživijo epiloga ali razrešitve, če si dovolj vztrajen dobiš vljudnostne odgovore. Uršič je prevzel direktorat 2005 potem, ko je končal svoj mandat kot direktor FIHO. Svoje delo ne opravlja v skladu s svojimi dolžnostmi, saj zelo pristransko odloča oz. opušča odločanje, preverjanje, ne izvaja nadzora nad storitvami, ki so jih dolžne izvajati invalidske organizacije tako za člane kot za nečlane, kljub temu, da ga k temu pozivajo posamezniki, ki so jim kršene osnovne človekove pravice in doživljajo neenako obravnavo, diskriminacije ali šikaniranja s strani invalidskih organizacij. Opušča nadzorstvo nad transparentnim in enakopravnim izvajanjem storitev ter ne preverja izpolnjevanje za ohranjanje pridobljenega statusa reprezentativnosti invalidskih organizacijah.

G. Uršič je proti pravno priznal status NSIOS, ne pa tudi NSIO, ki je bil prvo ustanovljeni nacionalni svet v skladu z zakonom o invalidskih organizacijah; NSIOS je bil vedno ali celo ekskluzivno vabljen kot predstavnik vseh invalidov. G. Uršiča smo večkrat pozivali k razjasnitvi takšnega ravnanja, a so bili odgovori tavtološki ali pa jih sploh ni bilo, dokler ni sodišče ugotovilo nezakonitost pravnega statusa NSIOS in 31.3.2010 je NSIOS izbrisan iz registra AJPES. V delovni skupini Zakona o invalidskih organizacijah so tako vključene vse organizacije, ki izvajamo podobne programe osebne asistence, dodatno pa sta v skupino vključena še dva predstavnika NSIOS, g. Šuštaršič in g. Kušar. Pri Zakonu o invalidskih organizacijah (ZIMI) pa je YHD bil izključen iz delovne skupine, čeprav smo dali številne predloge, nikoli nam niso bili pojasnjeni razlogi za takšno izključevalno ravnanje. ZIMI je bil umaknjen iz obravnave na matičnem odboru DZ, saj je bil s strani pravne službe ocenjen kot neustrezen. Tudi to dejstvo kaže na neresno delo, saj smo na direktorat poslali 18 strani pripomb, ki pa jih niso upoštevali. G. Uršič dokumente, ki so bili namenjeni Direktoratu pošilja g. Šuštaršiču, tako, da ta dobi pomembne informacije še pred samim ministrom, seveda pa ga najverjetneje ažurno obvešča tudi o internih zadevah ministrstva. Večkrat se po uradnih sestankih zaprejo v sobo kjer imajo še nadaljevanje sestanka (g. Štefan Kušar, sekretar NSIOS, g. Šuštaršič in g. Uršič).

G. Uršič kljub številnim dopisom in pozivom ni reagiral ob protipravni izključitvi štirih članov Društva distrofikov Slovenije in številnim šikaniranjem le-teh ter ob kršitvi obveznosti izvajalcev socialno varstvenih storitev.

Direktor g. Cveto Uršič je sodeloval pri prevodu Konvencije OZN in osebna asistenca (personal assistance) je postala kar osebna pomoč; torej prevod konvencije se je prirejal glede na potrebe posameznih interesnih skupin. In višek vsega je, da je prav g. Cveto Uršič postal član odbora za implementacijo konvencije. Prav on, ki je leto poprej iz Nacionalnega akcijskega programa za invalide izločil poglavje o antidiskriminaciji in poglavje o enakopravnosti hendikepiranih žensk. Dve temi, ki v Konvenciji OZN zasedata osrednje mesto. MDDSZ ne razpolaga z osnovnimi podatki, ki bi jim omogočili podati oceno o potrebah uporabnikov, predvsem tistih, ki bi potrebovali osebno asistenco.«

Pri tem ne gre pozabiti, da ima tudi zanimivo preteklost in kariero kot direktor FIHO; je pomagal pri kuhanju afere Pacug, Zveze paraplegikov Slovenije; nadomestne gradnje, ki je še danes sredi dela in izgradnje.

 


 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS
93 x komentirano
 • Klara je rekel/-la:

  Potem se pa čudimo zakaj je javna uprava neučinkovita!

  • Zaposlen je rekel/-la:

   Ja draga klara, koliko minut v svojem življenju pa je tale vaša slavna Pečarička delala in bila učinkovita? Koliko pa je ona prispevala k skupni blaginji? (pa ne štej časa, ko je s svojo kandidaturo zabavala slovenski živelj, in ta kandidatura se je kljub dobremu izhodišču zaradi njene osebnosti sprevrgla v totalno polomijo). Kaj točno je YHD naredil za invalide? Ali je naredil še karkoli drugega, kot sejal razdor in sovraštvo? Zaradi zdrah Pečaričke in njenih pomagačev je prva asociacija povprečnega Slovenca na invalide prepir zaradi denarja. Slovenci so invalidov in njihovih (naših) zdrah siti. Hvala Elena.

  • K'rEn je rekel/-la:

   Elena The Undertaker !!!

  • Smejka je rekel/-la:

   Carica JE

  • Mojkl je rekel/-la:

   To pa je za nekatere občutljiva tema!

  • handy je rekel/-la:

   Na žalost se niti ne čudmo takšnim neumnostim!

 • Momo je rekel/-la:

  Pravijo, da je potrebno zmanjšati št. zaposlenih na ministrstvih. Kako, če pa nagrajujejo nesposobne funkcionarje tako, da jih zaposlijo za nedoločen čas. V katerem podjetju si to lahko privoščijo?

  • Milica je rekel/-la:

   Slučajno tudi jaz poznam tole našo sceno in me zanima, s česa točno je ta Uršič kriv. Tole, kar pišete tu je navadna laž in natolcevanje. Tudi vi niste imuni proti tožbam, tako, da pazite, kaj pišete in kako se debelo lažete o ljudeh.
   Me pa čudi, kako, da vesoljna Slovenija kar naenkrat pozna nekega Uršiča - vsi tile komentarji so več kot očitno blodnja iste osebe, ki ne živi za nič drugega kot to, da visi na javnih sredstvih (enako ali pa še mnogo slabše kot tisti drugi možakar Šuštar, s katerim se ves čas prepira.

  • Slo je rekel/-la:

   Če je vse laž kar Elena trdi, zakaj jo potem ta gospod ne toži?

  • handy je rekel/-la:

   Ej Milica, kako pa veš, da je vse to laž in natolcevanje? A si mogoče Uršič?

  • Milica je rekel/-la:

   A si ti Pečarič?

 • Saša je rekel/-la:

  Zakaj pa g. Uršič ne gre na zavod za zaposlovanje? Zakaj je on nekaj posebnega? Veze in poznanstva ter plačila za njegova mutna posla!

 • Ljubljančan je rekel/-la:

  Se pravi, da z odhodom tega Uršiča ne bo nič boljše. Dobili boste osebo, ki je vzgojena kakor Uršič, se pravi biti poslušen invalidskim funkcionarjem in prejemat velike nagrade, po poteku mandata je pa še zagotovljena sližba.

 • Racman je rekel/-la:

  Nekaj dni nazaj je bil dober prikaz Uršičevega slabega dela in nekaj večjih njegovih grehov na Svet na kanalu A. Ta človek je res žalil invalide, namesto, da bi jim pomagal.

 • Zala je rekel/-la:

  Že to, da obstaja sum, je dovolj velik razlog, da ga ne vzamejo na ministrstvu.
  “Zato obstaja sum korupcije, saj ne opozarja na očitne nepravilnosti, ki niso v skladu z javnim interesom in z nalogami, ki jih mora izpolnjevati fundacija. O tem je svoje mnenje podalo tudi Računsko sodišče in Komisija za preprečevanje korupcije.”

  • Milica je rekel/-la:

   Draga kolegica, jaz te sumim, da si prejela plačilo za tale svoj komentar. In že moj sum zadostuje, da te brišejo iz foruma. Pri tvojem sumu je enako, v pravu in demokratični državi pač ne gre tako!

  • Renc je rekel/-la:

   Eni pa res ne štekajo, da ko mački stopiš na rep, ta zacvili!

  • handy je rekel/-la:

   Milica, tu so dokazi. Sodišče je odločilo, da mora država oz. državljani plačati 14000 evrov zato, ker Uršič ni delal!

  • Milica je rekel/-la:

   Ne, država mora plačati, ker je Urad vlade za invalide objavil mnenje o psihološkem profilu Pečaričeve, ki ga je zahteval Državni zbor. In gospa je jezna, ker se šuštaršiču osebno ne more maščevati. Boli jo za državo in njenih 15000 evrov.

 • Dare je rekel/-la:

  Itak, da vedno glasuje tako, kot mu glavni invalidski funkcionarji ukažejo, vendar na dolgi rok se mu ni splačalo. Kot velik “kristjan” bi lahko vedel, da bo moral plačati za svoje grehe.

 • Politik je rekel/-la:

  Kazenska ovadba je obširna in prikazuje veliko grehov tega strica. Če bo uspela se mu slabo piše.

  • Milica je rekel/-la:

   Če ne bo uspela, bo pa verjetno padla tožba in ovadba za krivo ovadbo… Takrat ti pa ne pomaga zelo, če si na vozičku…

  • handy je rekel/-la:

   A mislš Milica, da se Elena boji tožb? Takrat bi vsaj imela možnost, da se zadeva razčisti!

 • MEFISTO je rekel/-la:

  Nii lahko Uršiču, ker so se ELENIN I specialci spravili nadenj.

  • nina je rekel/-la:

   niti 10 komentarjev ne mine in že je tukaj “pametnjakovič” mefisto. pa gdo si ti…in kaj te vodi v tvojem življenu? upam, da ne samo objave elene pečarič…pa da ne bo pomote- ne spadam v ožji krog sodelavcev gospe pečarič, sem uporabnica te velike knjige zvane internet in NE nisem tvoja fenica ter DA sem podpornica junakov v stilu elene pečarič, v prostem času, pa se zavzemam za “bojevnice zgoraj brez”, ker svetovni mir mi ni več izziv.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Draga NINA!

   Jaz nisem “gdo”, tenveč “kdo”!

   Rad bi te videl zgoraj brez.

   Spodaj bi potem samo padlo s tebe.

  • handy je rekel/-la:

   Mefisto, čaki, da se spravmo nate!

 • Fan je rekel/-la:

  Jasno mi je! Uršič je odločal o bistvenih področjih za invalide, ni podajal odgovore tistim, ki so nezaželeni in uspešno je ustavljal predloge, ki niso bili pogodu boso INVALIDU! VEMO ZAKAJ SO GA ZAPOSLILI! OBLJUBA DELA DOLG!

 • Cvetka je rekel/-la:

  Važn, da bo Šuštaršič še naprej dobival informacije!

  • Tolovaj je rekel/-la:

   Potem je torej Šuštaršič poklical ministra in mu rekel: Uršiča moraš zaposliti! in on je rekel: če mi ti ukažeš pa bom.
   Po mojem tudi, ja!

  • handy je rekel/-la:

   Zdj ma Uršič cmok v grlu!

 • Lolek je rekel/-la:

  Ha,ha,ha, ta tud prevajat ne zna! Osebna asistenca (personal assistance) je postala kar osebna pomoč! Kje pa so bili drugi prevajalci?

  • MEFISTO je rekel/-la:

   LOLEK, pravo ime si izbral!

   Asistenca je pomoč.

  • lingvist je rekel/-la:

   po tvojem bi moral pisati personalna asistenca disabiliranih, kajne? Drugi prevajalci so verjetno pritrdili tebi, pa je nek zmaj zlobiral, da je obveljal čuden SLOVENSKI prevod, samo zato, da bi nekomu nagajal! Posledica tega prevoda je tudi, da invalidi ne bomo imeli enako kakovostne osebne pomoči, kot bi imeli personalno asistenco.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Čuden prevajalec je tale LINGVIST.

   Še enkrat:

   - persona je vsak posameznik, oseba oziroma človeško bitje;

   - asistenca je spremljanje, navzočnost oziroma pomoč.

   Dobesedni in smiselni prevod personalne asistence je torej osebna pomoč, človek, ki nudi osebno pomoč pa je osebni pomočnik.

   Nekdo, ki pri zadovoljevanju vsakdanjih osebnih potreb potrebuje pomoč, potrebuje torej osebnega pomočnika, ne pa navzočnost posameznika, osebe oziroma človeškega bitja oziroma spremljevalca.

   Toliko o prevodu personalne asistence.

   Če ti pojem osebni pomočnik ni všeč, potem ne prevajaj osebne asistence, temveč pogruntaj novo slovensko definicijo osebnega pomočnika.

   Vsebina dela osebnega pomočnika oziroma personalnega asistenta je v vsakdanjem življenju namreč bolj prozaična, kot to lahko izrazi njena latinska definicija ali njen slovenski prevod.

   Če ti nekdo obriše del telesa,kjer pri heteroseksualcih hrbet izgubi dobro ime, mu menda ne boš rekel tajn(ik)ica ali sekretar(ica).

  • lingvist je rekel/-la:

   Mefisto, tisto je bil sarkazem, samo hotel sem pokazati v kakšne neumnosti se zapletamo.

  • Smejka je rekel/-la:

   Tako je

  • handy je rekel/-la:

   Mefisto, asistenca je delanje po navodilih, pomoč je pa marsikaj, vsekakor pa ima prizvok humanitarnosti!

  • Tolovaj je rekel/-la:

   Priznaj si elena, ali pa tudi ne, da je tuja pomoč humanitarnost, pa če to želiš ali pa ne. Če ne bi bila, bi bili invalidi prepušeni sami sebi. In ta humanitarnost temelji na karitativni dobrodelnosti. Če tega ne bi bilo (in usmiljenja do sočloveka, ki ga predpisujejo različne vere) ne bi bil nihče dolžan delati po kakršnihkoli navodilih ali na ta način tratiti tujega denarja.

 • Timotej je rekel/-la:

  O njegovi grehi segajo še v Pacug. Kolikor se spomnim so goljufali nekaj v zvezi z počitniškimi domovi paraplegikov.

  • K'rEn je rekel/-la:

   Spomin ti peša Timi. Sprijazni se.

  • Tolovaj je rekel/-la:

   Najlepše je takole svinjati po forumih in v anonimnosti pisati laži. Malo težje pa je takšno stvar povedati javno (in se izpostaviti tožbi zaradi laganja ali krive ovadbe). Svetujem, da ravnaš kot pošten človek, zadevo prijaviš, ali pa si tiho in ne packaš naokoli.

  • handy je rekel/-la:

   Vsi grehi bodo prišli na dan!

 • Kekec je rekel/-la:

  A ni na ministrstvu že preveč zaposlenih? A rabjo še enga klukca?

 • Trn je rekel/-la:

  Mene pa ta spominja na enga igralca porniča iz 70.let. Zanč je bil na A kanalu. HA,hi,hi.

  • Tolovaj je rekel/-la:

   A zdaj se boš pa spravil-a na osebni izgled? Kaj pa če bi se spravil kdo na zunanji izgled kake YHD funkcionarke, to bi bil halo! Prosim malo umirjenosti in kulture. Pa argumentov seveda.

  • handy je rekel/-la:

   Ta je mal pod pas!

 • Edin je rekel/-la:

  Tist prispevk na A kanalu je bil res poln informacij. Na konc je Svetlik reku, da je Uršič dobr poznavalc! ČESA?

 • Vesna H. je rekel/-la:

  SLUŽENJU ŠUŠTARŠIČU!

 • Joži je rekel/-la:

  Takle mamo!

 • Karl Er. je rekel/-la:

  Naj gre nazaj na Zavod za zaposlovanje!

 • Davor je rekel/-la:

  Uršič, Uršič, a se je splačalo kvarit ugled? Je kaj slabe vesti?

  • handy je rekel/-la:

   Kristjan si vest opere pri spovedi, potem pa se ponovi!

  • Milica je rekel/-la:

   Dej baba nora nehej že opletat po vsem, kar diši po veri. Če boš še nesramna, bom tudi jaz postal nesramen in ne bo ti všeč.

 • Jasna V. je rekel/-la:

  Za izdajo publikacije, ki žali invalide, mora država, se pravi mi davkoplačevalci plačati 14000 evrov, a pravi krivec dobi še nagrado. To pomeni, da poleg kazni, bomo še plačevali plačo nekomu, ki slabo dela.

 • Forestina je rekel/-la:

  Radikalni prikoritarji pač :)

 • K'rEn je rekel/-la:

  Dol z ljudmi tipa Uršič & Co.
  Naj “živijo” zaupanja vredni ljudje ala Golobič, Dimic, Baričevič,…
  Kajne?

 • luka je rekel/-la:

  Na vseh ministrstvih imajo štuk za “zaslužene” kadre…

  Balkan!

  • luka je rekel/-la:

   Še to, Elena glede na to, da si seznanjena s toliko pizdarijami v zvezi z invalidskimi organizacijami, si podala že kakšno ovadbo?

   Če si, kje so postopki?

  • Renc je rekel/-la:

   Ja, verjetn je dala kr neki ovadb!

 • von Flick je rekel/-la:

  Oropana dežala pod Alpami šesploh živi?

 • Meteorolog je rekel/-la:

  Dežuje tu in to, najbolj še namigovanja, nde?
  Obljubljala je, obljubljala…………..

 • MEFISTO je rekel/-la:

  Resni tile komntarji niso, se jim pa lahko od srca nasmejiš.

 • andrejka je rekel/-la:

  Uršič je stopil samo v ozadje, Dragica Bac, ki je delala v Centru Kontura Karla Destovnika, ki od mddsz dobi letno po 500.000 €, oba člana sveta za invalide pri Vladi RS, oba med tistimi, ki so podprli sramotno gradivo zaradi katerega je bila obsojena ta vlada na 14.000€ odškodnine YHD-ju, še naprej bo tako kot je bilo, vse zadeve če ne gredo drugače se pa speljejo čez DS kjer predsednik NSIOS, popredsednik Sveta za invalide in državni svetnik vodi odbor ds za delo, družino, socialne zadeve in invalide.

 • Mimi je rekel/-la:

  Naj se že nehajo zdrahe na področju invalidskega varstva!

  • Tolovaj je rekel/-la:

   Jaz bi vsem invalidom pobral ves denar, ki ga dobijo, dokler ne bi na kultiviran način rešili vseh svojih razprtij in končali zdraharstva in vse, dokler se ne bi tvorno začeli vključevati v družbo in jo s svojo drugačnosto (VSI SMO NAMREČ DRUGAČNI) bogatiti.

  • Egon Alter je rekel/-la:

   Jaz bi pa tebi odrekel hrano in vodo dokler se ne naučiš, da so sankcije tvojega tipa neučinkovite in delajo več krivic kot jih popravljajo.

 • Tolovaj je rekel/-la:

  Torej predvidevaš, da zadeva vseeno deluje.