5. november, 2010 | Dr. Janez Kolenc

Sodelovanje ali tekmovanje

 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS

V slovenski populaciji je motiv tekmovanja veliko močneje izražen kot motiv sodelovanja, če smemo temu tako reči. Zato je potrebno poseči po nekaterih že izoblikovanih teoretskih in raziskovalnih odgovorih na zgoraj izpostavljeno dilemo. Vsak človek je rojen v določeno družbo oz. kulturo in mora v procesih decentriranja ega svoje genetske predispozicije prilagajati družbenim in kulturnim normam, ki mu jih od vsega začetka posredujejo pomembni drugi (družina, vrstniki, šola in ostale družbene ustanove XE “ustanove” ) (G.H. Mead, 1934). Prilagajanje in usklajevanje posameznika z družbo je v največji meri odvisna od pridobivanja jezikovne kompetence. Jezik je najbolj pomembna norma, ki se je mora posameznik naučiti, da bi se lahko uspešno prilagajal družbenim zahtevam in obenem ohranjal svojo osebno avtonomijo, stabilno in strukturirano samopodobo XE “samopodobo” . (Kobal, 2000 :147-150) To velja za vsa obdobja posameznikovega življenja. Peter Winch zato upravičeno vztraja pri tem, da družbene in osebne življenjske oblike sestoje iz konkretnih “iger jezika”, zgodovinsko nastale konfiguracije torej, ki je nastala iz obstoječih praktik, skupinskih pripadnosti, kulturnih obrazcev, razlag, socializacijskih oblik, kompetenc, stališč etc. etc… - skratka, iz določenega skupinskega načina življenja, ki je trajalo dalj časa na določenem prostoru. Zato sta osebna in skupinska identiteta med seboj povezani in odvisni in potekata v procesih kognitivnega razvoja posameznikov.

Takšno razmišljanje je daleč od neoliberalističnega koncepta razvoja posameznika, ki ga ta definira tako, kot da je človek egoistično bitje, kateremu je privatna lastnina glavni motiv njegovega življenja in delovanja. Motiv doseganja največje možnega profita, ki izhaja iz privatnega posedovanja proizvajalnih sredstev, zato zamegli vse druge čute, ki so potrebni, da človek postane svobodno, razmišljujoče bitje, ki živi v sožitju z naravo in drugimi ljudmi. Dokler bo v vsakdanjem življenju prevladoval ta motiv, ki ga je od 14. stoletja naprej utrdil predvsem prevladujoč kapitalistični način proizvodnje, je težko pričakovati uresničitev načel meščanskih revolucij v 18. stoletju, ki so opredelile osnovne pravice človeka in državljana. Zato so boji za ekonomsko in politično enakopravnost tudi na slovenskih tleh tesno povezani s socioekonomskimi pravicami, ki jih imajo delavci v proizvodnji. To pa pomeni, da je neposreden razvoj ljudi v sodobnem svetu v tesni z njihovim položajem v družbeni delitvi dela. Tega pa si vsak človek zagotavlja le z napredkom v razvoju lastnega uma, tako, da se z učenjem vzpenja po družbeni lestvici navzgor.

Jean Piaget je razlikoval stopnje kognitivnega razvoja, ki jih ne označuje nova vsebina, ampak nova struktura zavesti. Z izpostavljanjem njegove teorije poskušamo pojasniti, kako pride do prehodov v mišljenju in delovanju in sicer tako, da ločimo med strukturno različnimi nivoji zmožnosti učenja, odsluženosti oz. nujnosti razveljavitve starih in vzpostavitve novih strukturnih predstav o svetu, pri čemer so zareze med mitskim, religiozno-metafizičnim in modernim načinom mišljenja XE “mišljenja” vidne, če analiziramo spremembe v sistemih osnovnih pojmov pri posameznem načinu mišljenja. Z vsakim prehodom oz. korakom, spremembo se, tudi če opazujemo proces učenja vsebinsko, kategorialno razvrednotijo presežene stopnje interpretacije realnosti. Ne ta ne ona vrsta osnove, iz katere izhajamo, ne proizvaja več tistega - vsebin in pomenov - kar hočemo povedati. Takšno razvrednotenje pojasnjevalnih in upravičevalnih potencialov celotnega izročila oz. tradicije nastaja v vseh prehodih od ene k drugi stopnji kognitivnega razvoja. Pogoji učenja oz. interni kriteriji veljavnosti trditev se spreminjajo in postajajo dispozicije za: nastanek objektiviranega mišljenja (predmetnega mišljenja), razvoj moralno-praktičnih sposobnosti izražanja in razvoj estetsko-praktičnih sposobnosti izražanja.

Kognitivni razvoj pomeni splošno decentriranje egocentrično prežetega razumevanja sveta in torej pomeni preseganje egocentrizma v vseh oblikah. Obenem je to sposobnost za istočasno omejevanje in razmejevanje področij objektivnega, socialnega in subjektivnega sveta. Šele potem, ko razločimo oz. identificiramo takšen refleksiven pojem sveta, si omogočimo pristop k interpretaciji sveta tako, da lahko govorimo o kooperativnem delovanju pri definiranju družbenih situacij. Sodelovanje med človeškimi bitji je tako splošni princip, ki nam pomaga preživeti v svetu polnem nevarnosti in nezgod.

Storilnostna oz. profitna naravnanost je sicer realna življenjska izkušnja vsakogar, ki v tej družbi živi. Zato lahko rečemo, da je za družbe zahodne civilizacije značilno pretežno enostransko, instrumentalno delovanje XE “delovanje” , za katerega so značilni prisilni družbeni odnosi, v katerih se še ne more v zadostni meri razviti zdrava in stabilna samopodoba posameznikov. Takšna samopodoba pa se lahko uspešno razvija le s strpnim medsebojnim dialogom, s komunikativnim, torej kooperativnim delovanjem udeležencev družbenega življenja. V družbah konkurence preži nevarnost, da se vrednota sposobnosti uspešnega konkuriranja sprevrže v vse splošno tekmovalno naravnanost. Mi moramo poskušati vse, da do tega ne pride. Naša maksima je: Gojiti vrednoto uspešnega konkuriranja in se hkrati varovati tekmovalne naravnanosti kot hudič križa.

dr. Janez Kolenc

 


 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS
7 x komentirano
 • Rogerg je rekel/-la:

  Kot družba nismo naravnani na sodelovanje pač pa tekmovanje za vsako ceno. Posebej obstoj sistema, ki smo ga prakticirali v zadnjih obdobjih in ni bil naravnan, da bi posameznik dosegel svoj nivo na podlagi svoje sposobnosti, pač pa pripadnostim določenim klikam, je, ne stimuliralo k pozitivni tekmovalnosti, pač pa izključevanje po drugih kriterijih posameznikove pripadnosti (politična pripadnost). Zato smo prišli v stanje nekreativnosti in stagnacije v konkurenčnosti.
  In ponovno se srečamo z aziatkso družbo, ki je v osnovi absolutno naravnana k konkurenčnosti brez obremenitev s sporednimi kriteriji (politika).In na žalost, kot je bila doslej norma zahodna družba, je treba sedaj in v bodoče kot normativ jemati aziatske družbe.
  V osnovi je poziv, da se tekmovalnosti izogibljimo kot hudič križa,pozitiven, vendar nam ekonomske zakonitosti trga , vsiljujejo čisto druge zakonitosti, če hočemo preživeti: Vendar naj bo tekmovalnost čista, pozitivna. Pozitivna tekmovalnost povzroči tudi sodelovanje, ki se rodi iz potrebe.

 • Forestina je rekel/-la:

  Pahor in Ljubica menda zmagujeta v Afganistanu.

  http://www.youtube.com/watch?v=yoZ_nNajb4w

 • Boris_j je rekel/-la:

  Sam nikoli nisem kaj preveč maral izraza “zdrava tekmovalnost”, kajti pri tekmovanju ne gre za “zdravje” in omejevanje (zato so razni domevni dopinški “škandali” danes že čisto sprenevedanje) ampak enostavno za zmago in pika. In ko gre za zmago (in pika) bodo po vsej verjetnosti “zdravje” in strpnost in podobne zadeve, na psu. Na dolgi rok pa sploh.

  Ugibam, da je avtor zgornje kolumne precej naklonjen teoretikom tretje poti, kajti tekst se skuša razvijati ravno v to smer, v neko tretjo pot kar se tekmovalnosti tiče. A če smo v današnji družbi vse bolj vrženi k psom, na trg, so vsa pisanja o “zdravi tekmovalnosti”, “zdravemu stresu” itd… komajda kratkoročne rešitve. Metode, ki nam danes zagotavljajo neko minimalno “zdravje” in nas varujejo pred pretiranostjo, bodo ob samo malo bolj trdih razmerah, povsem odveč. Sodobna rešitev za zagato tekmovalnosti, je še vedno SOCIALNA DRŽAVA, varnostna mreža, ki je enaka za vse.. Raje zagovarjajmo to in iščimo rešitve tu, kot pa v nekem individualističnem “samoomejevanju” kar itak ne deluje.

 • dado je rekel/-la:

  Slovenija ni zdravo telo,
  zato sodelovanja še dolgo ne bo.
  Ni dolgo tega, ko tekmovali so,
  kdo več slovencev uničil, obtožil bo,
  potomci teh danes nam vladajo,
  kako naj sodeluje pohabljeno telo?

  • von Flick je rekel/-la:

   Ljubezen do ovajanja zaradi favšije je najbolj izražena lastnost ljudi na sončni strani Alp ! To posebno prav pride pri razrednem boju !

   Tekmovalnost pa je samo brezmejna in le v capcarapu in vsemu kar je v povezavi s capcarapom !

 • komunistični nacionalist je rekel/-la:

  Dr. vi kar nekaj tu gor razglabljate. Res je da je tekmovanje izraženo bolj kot sodelovanje. Samo tole je eno samo mešanje megle. Niti z besedo niste povedali kje bi lahko bil vzrok za to. Če te informacije za zdaj še niso dosegljive, pol je bol da takih tekstov ne pišete več. Če pa veste kaj je vzrok pa ne poveste je pa glih tko bolj da ne pišete stvari za katere nimate celostno zaokroženih informacij.

  Preden naslednjič napišete kakšen tekst, vam svetujem da se lepo usedete na stol in počasi vdihnete…. in izdihnete…. pa vdihnete….. in izdihnete…. boste bolj zbrani, pa še kaj genialnega vam utegne pasti na pamet, ker je to tudi neke vrste meditacija.

  Aja, pa število vdihov mora bit nujno večkratnik št 3. (3 je namreč sveto število!)

 • Kekec je rekel/-la:

  Itak pa nam tekmovalnost privzgojijo!