19. november, 2010 | Elena Pečarič

Odprto pismo predsedniku vlade

 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS

Elena Pečarič
Sp. Škofije 156
6281 Škofije

Predsednik Vlade RS
G. Borut Pahor
Gregorčičeva 24
1000 Ljubljana

Ljubljana, 16. 11. 2010

Zadeva: Preprečitev nezakonitega razdeljevanja javnih sredstev FIHO med nekaterimi invalidskimi organizacijami v Izoli, v Domu dva topola 23. in 24. 11. 2010

Spoštovani predsednik Pahor,

iskreno povedano, do vas gojim zgolj še formalno spoštovanje, ki ga moram imeti do pomembne funkcije, ki jo zastopate. Upanje in zaupanje, da vam je res kaj do tega, da odpravljate koruptivna dejanja v državi, preprečujete kolizije interesov in vzpostavljate enake pravne pogoje za vse, je že povsem zamrlo.

A tudi tokrat vam pišem z jasnim in utemeljenim razlogom, da odločno ukrepate in preprečite dejanje, ki bo usodno zaznamovalo leto 2011 za vse tiste invalidske organizacije, ki smo že leta diskriminirane s strani FIHO. 23. in 24. 11.2010 se bo v Izoli, v Domu dva topola, ponovno nezakonito delil javni denar FIHO. Letos naj bi bilo tega denarja 22 milijonov, od tega 14 milijonov za invalidske organizacije. Za zaprtimi vrati in ob najetih varnostnikih se bodo sestali nekateri predstavniki NSIOS in tam določili procente, ki jih potem Komisija za razdeljevanje sredstev invalidskim organizacijam pri FIHO, zgolj povzame. Ta praksa se vleče že dolgo let in politika temu noče narediti konca. To ravnaje je Komisija za preprečevanje korupcije označila kot nezakonito prav tako je tudi Računsko sodišče jasno povedalo, da FIHO nima kriterijev in meril, ki bi omogočala transparentno razdelitev sredstev. Kriteriji in merila so že v predalih v FIHO, a jih Komisija za pripravo in sprejem aktov pri FIHO, ki ji predseduje kdo drug kot g. Šuštaršič, noče sprejeti, komisija že mesece namenoma ni zasedala. Pozivam vas, da proti temu ravnanju ukrepate in se sredstva za kratek čas zamrznejo, dokler se ne oceni programe po jasnih in objektivnih kriterijih (s točkovanjem in vsebinsko obrazložitvijo), mimo tega kar bodo na nezakonit način odločili v Izoli. Tudi, če temu kupčkanju dajo privlačno ime »medsebojno usklajevanje po načelih solidarnosti in vzajemnosti«. Tudi ob dejanskem upoštevanju obstoječih ohlapnih meril in kriterijev je nemogoče, da so sredstva razdeljena na način kot se delijo v Izoli. Jasno je dejstvo, da se načrtno napihuje investicije in tudi nekatere programe posameznih invalidskih organizacij zgolj za to, da se doseže želena višina sredstev. Invalidske organizacije namreč že nekaj let kupujejo celo skladišča, kar kaže da je res težko na letni ravni prikazati porabo več kot milijon in pol sredstev zgolj iz FIHO.

Nekaj časa se že nisem javno oglašala in vas pozivala k vzpostavitvi pravnega stanja in reda na področju t. i. invalidskega varstva; hotela sem vam dati še možnost, da se streznite in uvidite kaj je edina možna pot. Sami veste, da je bil sestanek na vladi z vsemi invalidskimi organizacijami 16.8.2010, za katerega ste tako močno vztrajali, povsem neproduktiven, čista farsa. Pobudo Komisije za preprečevanje korupcije, da se ustanovi strokovna skupina, ki bo preučila vse nepravilnosti in podala predloge za sistemske spremembe, ste brez argumentov prezrli in se odločili za skupino znotraj Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Prav to ministrstvo je odgovorno za ignoranco do ključnih problemov povezanih z kolizijo interesov. Medresorska skupina za katero smo se dogovorili avgusta je bila imenovana šele sedaj (pred nekaj dnevi), a kot se spomnim, bi vam morali ob mednarodnem dnevu hendikepiranih 3.12.2010, že pokazati kakšne rezultate. Iz sestave medresorske skupine pa izhaja, da bomo zopet tratili čas in energijo. Predpostavljam, da je prav to strategija, ki ste jo ubrali; dajati vtis, da se nekaj dela in premika. Po vseh teh, velikih naporih v obliki številnih dopisov, protestov, pozivov in javnih vprašanj, ki sem (oz. smo jih skupaj s kolegi) jih vam in vašim kolegom zaman pošiljala, si dovolim ostrih besed in kritične sodbe. Očitno vam ni mar za nezakonitosti pri razdeljevanju javnih sredstev FIHO; pri vseh vprašljivih programih ter sumljivih investicijah v nepremičnine, ki jih iz teh sredstev že leta izvajajo številne invalidske organizacije. Stalno sem se obračala tudi na g. Školča, ki je v vladi zadolžen za področje NVO in vedno sem od njega dobivala odgovore, da ga to ne zanima in se s tem ne bo ukvarjal, ker nima časa. V zadnjem najinem telefonskem pogovoru, mi je rekel naj rajši začnem maltretirati ministra g. Svetlika. Sprašujem vas, ali je g. Školč v vladi zgolj za okras, ali ima konkretne zadolžitve?

To pismo je namenjeno vam kot predsedniku vlade, pa tudi vsem pristojnim institucijam, ki so tako ali drugače odgovorne za skrb pravnosti države, preprečevanje korupcije in kolizije interesov ter sprejemanje politik ter širši javnosti, ki mora biti o teh zadevah vedno obveščena.

Zato poziv, ki ga naslanjamo na vas, hkrati naslanjamo tudi na konkretne institucije, ki bi lahko in morale, vsaka na svoj način, prispevati k ureditvi tega dolgotrajnega problema.

MDDSZ, Minister g. Ivan Svetlik, v. d. direktorica Direktorata za invalide ga. Dragica Bac
Državni zbor, Odbor za delo, družino, socialo in invalide, ga. Andreja Černak Meglič
Računsko sodišče RS, g. Igor Šoltes
Komisija za preprečevanje korupcije, predsednik g. Goran Klemenčič
Ministrstvo za notranje zadeve, ministrica ga. Katarina Kresal
Urad za enake možnosti
Urad varuha človekovih pravic
Mediji

V upanju na odziv vseh naštetih vas lepo pozdravljam,

Elena Pečarič

Priloge:
Zapisnik usklajevalnega sestanka NSIOS za sredstva FIHO v letu 2010

 


 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS
132 x komentirano
 • kr en je rekel/-la:

  “Stalno sem se obračala tudi na g. Školča, ki je v vladi zadolžen za področje NVO in vedno sem od njega dobivala odgovore, da ga to ne zanima in se s tem ne bo ukvarjal, ker nima časa. V zadnjem najinem telefonskem pogovoru, mi je rekel naj rajši začnem maltretirati ministra g. Svetlika. Sprašujem vas, ali je g. Školč v vladi zgolj za okras, ali ima konkretne zadolžitve?”

  ne, ne, on je v vladi zgolj zaradi plače :D

 • pescatore je rekel/-la:

  Elena kdaj boš prišla k pameti, da če se sesuje sistem glede invalidov boš tudi ti ostala brez eurov. Kdo bo tebe potem vozil v planet tuš v Koper z davkoplačevalskim denarjem, pa domov na Škofije 156, pa k teti v Trst, pa Martini itd itd.

 • MEFISTO je rekel/-la:

  Školjč je nadrl Eleno, Elena pa Pahorja.

  Torej je glavni Školjč!

 • Štefan Kušar je rekel/-la:

  Spoštovani bralci komentarja in vsi zainteresirani,

  objavljamo pojasnilno pismo NSIOS na “pisarije” državljanke Elene Pečarič.

  Štefan Kušar, glavni tajnik NSIOS

  Gospod
  Borut PAHOR
  PREDSEDNIK VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

  Gregorčičeva 20
  1000 LJUBLJANA

  17.11.2010

  201/S-i/2010

  ZADEVA: Pojasnila za objektivno presojo poziva k linču invalidskih organizacij s strani državljanke
  Elene Pečarič

  ZVEZA: Dopis Elene Pečarič z naslovom “Preprečitev nezakonitega razdeljevanja sredstev FIHO v Izoli, 23. in 24.11.2010″ z dne 16.11.2010

  Spoštovani gospod predsednik vlade Pahor,

  v Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) smo prejeli v vednost, tako kot cela veriga prejemnikov, dopis državljanke Elene Pečarič z naslovom “Preprečitev nezakonitega razdeljevanja sredstev FIHO v Izoli, 23. in 24.11.2010 z dne 16.11.2010″, ki je v resnici poziv Vam k linčanju 27 registriranih invalidskih organizacij v Republiki Sloveniji, ki skupaj združujejo okoli 108.000 interesno povezanih invalidov in izvajajo več kot 260 posebnih socialnih programov v svojstvu dopolnilne skrbi k obstoječim državnim socialnim storitvam. Jesensko-zimska pisemska domnevna manična evforija Elene Pečarič, ki ne zastopa več Društva za teorijo in kulturo hendikepa YHD, je zelo običajna in že tisočkrat videna. Gospodična Pečarič bi se seveda lahko podpisala ne samo kot državljanka Republike Slovenije, temveč tudi v eni od različnih družbenih funkcij, ki jih opravlja. V navedenem primeru uporabe političnega žargona najprimerneje kot predsednica politične stranke SEM-SI (Stranke enakih možnosti Slovenije).

  Vendar to ni bistveno. Bistveno je njen ponovni poskus kriminalizacije NSIOS in vseh vanj vključenih 16 reprezentativnih ter 4 drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni. Te organizacije skupaj zastopajo več kot 105.000 interesno povezanih invalidov, kar predstavlja več kot 98,5% vseh interesno povezanih invalidov v Republiki Sloveniji.

  NSIOS deluje transparentno in v skladu z veljavno zakonodajo, predvsem pa deluje v smislu konstruktivnega sogovornika v strukturiranem civilnem dialogu z državnimi in drugimi institucijami v Republiki Sloveniji po 25. in 26. členu Zakona o invalidskih organizacijah (priloga 1 in 2), za razliko od YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa, ki uporablja diskurz žaljenja, kriminaliziranja, nedokazanega obtoževanja, javnih demonstracij, nadlegovanja in še kaj bi se našlo.

  Jesensko zimski izbruh Elene Pečarič glede NSIOS je seveda običajen in pričakovan, predvsem pa so njene insinuacije in manipulacije že tisočkrat slišane in povedane. Kljub temu pa zahtevajo določena pojasnila, in sicer:

  - posvetovanje v NSIOS vključenih invalidskih organizacij je tradicionalno in predstavlja eno od osnovnih družbenih funkcij NSIOS po 25. in 26. členu Zakona o invalidskih organizacijah, in to je usklajevanje potreb različnih skupin invalidov ter izražanje skupnih dogovorjenih stališč v odnosu do družbenih možnosti. Poslanstvo, cilji in naloge NSIOS so razčlenjeni v Pogodbi o ustanovitvi in delovanju NSIOS, ki je bila v skladu z določili 25. člena navedenega zakona predložena ministrstvu, pristojnem za invalidsko varstvo;

  - zaradi razumevanje vsakoletnega posvetovanja v NSIOS vključenih invalidskih organizacij prilagamo vabilo za 23. in 24.11.2010 pod št. 195/S-i/2010 (priloga 3), iz katerega je razviden pomemben poudarek na primarnih vsebinskih vprašanjih. V nadaljevanju posvetovanja pa bomo nagovorili tudi uskladitev možnih realizacij redne dejavnosti v NSIOS vključenih invalidskih organizacij in njihovih razvojnih investicij, vendar izključno v okviru razpisanih sredstev FIHO;

  - celoten drugi del posvetovanja poteka po določilih 18. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO, ki določa, da v postopku razporejanja sredstev FIHO lahko sodelujejo tudi invalidske in humanitarne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev sredstev po tem pravilniku, in sicer tako, da se skupini invalidskih in humanitarnih organizacij posebej medsebojno usklajujeta po načelih solidarnosti in vzajemnosti v okviru razpoložljivih sredstev. Svoje predloge ločeno posredujeta komisijama. Pristojna komisija lahko nato posamezne organizacije ali njihove skupine pred pripravo predloga za razdelitev sredstev povabi na razgovor ali pa to glede na naravo odprtih vprašanj naloži direktorju. Takšno medsebojno usklajevanje in posredovanje pisnih predlogov se izvede najpozneje v 15 dneh po prejemu zapisnika iz 15. člena tega pravilnika;

  - pomembno je poudariti tudi dejstvo, da se na posvetovanju ne uporablja finančna dokumentacija, ki jo poseduje FIHO, ampak v NSIOS včlanjene invalidske organizacije same paralelno pošljejo finančno dokumentacijo na NSIOS;

  - nadalje je pomembno poudariti, da se na posvetovanju v razpravah nikoli ne uporabljajo ocenjevalni obrazci FIHO, ker je njihova uporaba v izključni pristojnosti komisije za razdeljevanje sredstev invalidskim organizacijam na FIHO;

  - ključno dejstvo pa je, da se na usklajevalnem posvetu nikoli ne govori, razpravlja ali uporablja konkretnih zneskov, temveč orientacije, saj so te orientacije za redno dejavnost in prioritete razvojnih investicij dejansko prepuščene v odločanje izključno komisiji za razdeljevanje invalidskim organizacijam na FIHO in Svetu FIHO;

  - takšna vrsta usklajevanje med invalidskimi organizacijami ni nek poseben slovenski izum, saj že več desetlet na enak način usklajujejo potrebe invalidskih organizacij na Danskem in Švedskem. Logično je tudi zakaj. Interes za usklajevanje ni samo na strani invalidskih organizacij, da o namenskih javnih sredstev avtonomno odločajo v skladu z vsakoletno razpoložljivimi sredstvi, temveč je evidenten tudi interes države, saj takšno usklajevanje preprečuje morebitna nesoglasja med posameznimi invalidskimi organizacijami.

  O načinu delovanja bivšega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, ki ga glorificirano navaja Elena Pečarič ravno tako ne bomo izgubljali besed, saj smo vam o njegovem načinu ugotavljanja domnevne korupcije poslali obširno pojasnilo (priloga 4). Naše pojasnilo pa je bilo danes tudi uradno potrjeno z dopisom Socialne zbornice Slovenije pod št. 957-1/10-SZS/ČR-MM z dne 16.11.2010 (priloga 5), saj je Častno razsodišče Socialne zbornice Slovenije podalo ugotovitev, da NSIOS po svojem poslanstvu, namenih in nalogah ne spada med izvajalce socialno varstvenih storitev in programov, zaradi česar Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu, na katerega se je sklicevala Komisija za preprečevanje korupcije v svojem pojasnilu številka 137, za NSIOS in njegove funkcionarje ne velja.

  Najlepše vas pozdravljamo.

  Glavni tajnik

  Štefan Kušar

  V VEDNOST:
  - dr. Ivan Svetlik, minister za delo, družino, socialne zadeve in invalide
  - v.d. Dragica Bac, Direktorat za invalide na MDDSZ
  - dr. Andreja Černak Meglič, predsednica odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, Državni zbor RS
  - Igor Šoltes, predsednik, Računsko sodišče RS
  - dr. Goran Klemenčič, predsednik Komisija za preprečevanje korupcije RS
  - Katarina Kresal, ministrica za notranje zadeve
  - Urad za enake možnosti
  - Urad Varuha človekovih pravic
  - mediji
  - v NSIOS vključene invalidske organizacije

  • politik je rekel/-la:

   Tale tajnik se pa bohoti z veliko številko invalidov! Koliko invalidov pa ima dejansko kakšno korist od teh velikih besed!

  • uroš je rekel/-la:

   nemoj da ideš mojom ulicom….bora đorđevič ti poje

  • tim je rekel/-la:

   Kako boste pa opravičili varnostnike pri razdeljevanju?

  • Dimek je rekel/-la:

   nadalje je pomembno poudariti, da se na posvetovanju v razpravah nikoli ne uporabljajo ocenjevalni obrazci FIHO, ker je njihova uporaba v izključni pristojnosti komisije za razdeljevanje sredstev invalidskim organizacijam na FIHO;

   NA PODLAGI ČESA PA TA KOMISIJA ODLOČA? KDO PA SESTAVLJA KOMISIJO?

  • Elena Pečarič je rekel/-la:

   Spoštovani g. Kušar,
   a danes pa ste zopet tajnik NSIOS; ker zadnjič v DZ ste se predstavil kot predstavnik Društva študentov invalidov. Iz vašega pisanja je očitno, da vam je padel nivo retorike, vas je strah?
   Nam boste pojasnili kje ste sedaj zaposleni, ko NSIOS ni več registriran in mu je odvzet poslovni račun?
   Kot nam je bilo povedano iz vaših bližnjih logov je vaša plača zelo visoka; naj bi bila neto 5.000 eur. Ne vemo, če to drži, a prav gotovo bo prej ali slej moralo biti odkrito kdo vam in od kje nakazuje plačo; morda Društvo distrofikov ali kakšno drugo izposojeno društvo?
   Verjetno veste, da je denar, ki ga prejemate na NSIOS nezakonito pridobljen, saj se tako imenovana članarina posameznim organizacijam zaračunava glede na njihov delež pridobljen iz FIHO. 1% od leto pridobljeni sredstev oz. n.pr. Zveza slepih in slabovidnih, ki dobi cca. 1.800.000 eur zgolj od FIHO vam mora dati 18.000 eur letno za članarino NSIOS; in tako naprej vseh 17 organizacij. Ni problem v tem, da plačujejo članarino ampak, da se to vse počne na črno. Niti iz prijav na FIHO ni razvidna ta obvezna članarina in nikjer drugje tudi ni prikazana. Računsko sodišče je jasno povedalo, da je takšno početje nezakonito. A saj res vaš šef se ne ozira na nobeno sodišče, ker je on invalid nad vsemi.

  • Štefan Kušar je rekel/-la:

   Gospodična Pečarič,

   v tem je ravno problem pri vas. V vašem osebnem pismu državljanke RS pisarite o nekih ugibanjih, domnevah in polresnicah. Ko pa se potem oglasim in podam pojasnilo v imenu NSIOS, pa me je potrebno diskreditirati na osebni ravni.

   To kaže na vašo ubornost duha in pomanjkanje osnovnega bontona.

   Edino kar vam predlagam je, da se malo zberete, premislite in se potem konsistentno osredotočate.

   Štefan Kušar

  • Saša je rekel/-la:

   G. Kušar, resno me zanima koliko imate plače in kot kaj ste zaposlen ? Če nimate slabe vesti, potem verjetno ne boste imeli težav z odgovorom!

  • Dirlo je rekel/-la:

   Kako je možno, da NSIOS pobira članarine, če ni niti registriran?

  • Klara je rekel/-la:

   Tale Kušar more bit pa pokvarjena riba! Iz tega pisma se vid samo, kako veliko številko invalidov uporabjajo, protipravna dejanja in kršitve pa ne obrazloži! Elena naredi temu konec!

  • ateist je rekel/-la:

   Gospod Kušar
   niste odgovoril na vprašanja od Elene.
   bila je zelo korektna gleda na to v kakšnem tonu ste napisali vi pismo

  • Janez Kranjski je rekel/-la:

   Cinično Kušar

  • handy je rekel/-la:

   Dj Kušar, sram te je lohk za tako pisarjenje, ki nč ne pove! Tam na razdeljevanju dnarja mate tok varnostnikov kot kakšna kolumbijska mafija!

 • Gonzales je rekel/-la:

  To bi bilo pa je nekaj novega, da bi Pahor res kaj naredil, še zlasti za vas od katerih nima nobene koristi!

  • handy je rekel/-la:

   Ok, Pahor za nobenga nč ne nardi, razen zase!

  • angie je rekel/-la:

   handy, Pahor ne dela zase, ampak za Janšo in sds. Žal.

  • Aleš jamšek je rekel/-la:

   Mene vsa ta navedena dejstva in problemi povezanimi z izsiljevajem položaja nekih pomebnejših invalidov od manjpomembnejših invalidov zelo skrbijo.Na tak način pač ne bi smelo delovati podeljevanje sredstev invalidskim društvom in organizacijam.Vredno opravičene kritike.

 • Timotej je rekel/-la:

  Ti gojiš do Pahorja še formalno spoštovanje, medtem, ko sam sem to že zdavnaj prenehal. Da bi odpravil koruptivna dejanja je zgolj iluzija, kar je lepo videti v naši koruptivni deželici. Sicer pa je dejansko stanje naše vlade in njenega predsednika vidno predvsem v njihovih nedejanjih.

 • Miha je rekel/-la:

  A je že leto naokoli in ponovno se bo ponovila zgodba invalidske mafije za zaprtimi vrati? Očitno naše institucije tudi letos ne bodo naredile temu konec! Zakaj ministrstvo za delo ne odpre svojih oči in pritisne na te ljudi? Pa čemu imamo računsko sodišče, če se ga ne upšteva?

  • K'rEn je rekel/-la:

   Imajo enostavno preveč dela s svojimi tajkuni in ZARES-nimi lažnivci, kjer je potrebno “zaščititi interese po miljardeh evrov.
   Časa do naslednjih volitev je pa le še dobro leto.

  • handy je rekel/-la:

   Itak, da bo isto sranje!

 • dinar je rekel/-la:

  Kako je možno tako veliko denarja razdeljevat prez meril in kriterijev?

 • Kekec je rekel/-la:

  Zdi se mi pameten, da bi se ta sredstva zamrznila dokler se ne začnejo upoštevati merila oz. ocene za transparentno razdeljevanje. Zanima pa me kako boste invalidi v tem času zamrznitve preživeli. Verjetno ne bo bistvene razlike, saj zgleda, da tega denarja invalidi tako in tako ne vidijo.

 • Ljubljančan je rekel/-la:

  Kaj, a tudi skladišča kupujejo na račun invalidov? Jaz sm pa mislu, da invalidi potrebujejo vse kaj drugega bolj kot to! Zgleda, da te invalidski šefi res ne vejo več kaj bi si kupovali, medtem ko eni gnijejo v inštitucijah!

 • Pravica je rekel/-la:

  Pahor pa vedno pride vn z takim butastim idejam kot je ustanavljanje novih skupin, ki ponavad nikomur ne koristijo, po možnosti pa še stanejo. To zato, da se mu ni treba ukvarjat z problemi, ampak sam neki skup spaca, da drugi še mešajo naprej!

 • morales je rekel/-la:

  POPOLNOMA SE STRINJAM S KOMENTATORJI, KI “NORIJO”, DA NI KREITERIJEV.

  Temu je treba očitno narediti konec. Popolnoma nepravično je, PRAVA SVINJARIJA. DISKRIMINACIJA. NUJNO POGLEJTE PODATKE PO JAVNO DOSTOPNEM SKLEPU O RAZPOREDITVI SREDSTEV ZA LETO 2010:

  - Zveza delovnih invalidov: 23,11 € na člana

  - SOŽITJE: 41,16 € na člana

  - Paraplegiki: 1.084,32 € na člana

  - Multipla skleroza: 271,91 € na člana

  - YHD: 1.794,00 € na člana !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Kako je možno tako veliko denarja razdeljevat prez meril in kriterijev? Očitno naše institucije tudi letos ne bodo naredile temu konec! Zakaj ministrstvo za delo ne odpre svojih oči in pritisne na te ljudi? Pa čemu imamo računsko sodišče, če se ga ne upšteva?

  • Trn je rekel/-la:

   No vidš, da so potrebni kriteriji in merila!

  • K'rEn je rekel/-la:

   YHD očitno res dobi premalo.
   Predlagam, da se v proračunu vsaj za 50% zmanjšajo različne postavke za upokojence in dijake ter se ta sredstva nameni za YHD. V kolikor bo teh proračunskih sredstev premalo, pa naj se še kak milijonček priškrtne pri zdravstvu.

  • Elena Pečarič je rekel/-la:

   Škoda, da ne veš koliko članov paraplegikov, distrofikov, slepih, z multiplo sklerozo, cerebralne paralze, študemntov invalidov…
   ima storitve asistence pri YHD?
   zakaj?
   Ker jo drugje, v svojih društvih ne dobijo kot bi jo potrebovali!
   Sredstva se ne delijo na glavo člana, če bi se bi bili nekateri, ki živijo na robu revščine še kar zadovoljni. Denar se porablja za nakup nedostopnih garsonjer v katerih se ne ve kdo živi, skladišč za tehnične pripomočke vredne več kot 250.000 eur…
   Da ne bom predolga

  • K'rEn je rekel/-la:

   Ja, to da Elena ne ve kdo živi v kateri garsonjeri je res problem!
   Bo treba kak intervencijski zakon sprejeti.

  • morales je rekel/-la:

   FENIKS TI PRIPELJE ODREŠITEV

   Pa poglejmo gola dejstva:

   1. Po podatkih imate enega ali 2 več kot 100 uporabnikov.

   2. Izvajate enega od več kot 265 posebnih socialnih programov, ki jih izvajajo IO

   3. osebna asistenca ni najpomembnejši posebnih socialni program

   4. koriščenje osebne asistence je pogojeno z udeležbo koristnikov programov na aktivističnih demonstracijah Društva YHD.

   5. Demonstracij se ponavadi udeleži okoli 20 uporabnikov invalidskih vozičkov in mogoče še kakšnih 15 osebnih asistentov.

   Viva la revolucion siempre! Ole

  • ČEH je rekel/-la:

   Morales, saj drži kar navajaš, ampak pozabu si na osnovno bistvo:

   Samo PENIKS, ne FENIKS prinaša pravo rešitev iz temnih globin

  • handy je rekel/-la:

   Morales oz. Kušar, potem pa kar ocene iz predala!

  • MEFISTO je rekel/-la:

   ČEH, ne Peniks in ne Feniks, le dober Penis prinaša pravo rešitev.

 • Zalka je rekel/-la:

  Elena, če pa prčakuješ, da bo Školjč kej delal, pol pa živiš v oblakih! Kaj ne veš, da on že celo življenje živi na račun davkoplačevalcev in vedno poskrbi, da mu ni treba deelat! Me prav zanima kako dolgočasen je njegov delavnik? Če bi bil vesten , bi mel preveč dela in tud nekaj rezultatov bi že lahko pokazal!

 • morales je rekel/-la:

  Morda pa sem se zmotil.

  Najbolj bi bilo, da bi vse dali YHD.

  ONI EDINI VEDO, KAKO SE PRAVILNO PORABLJA SREDSTVA.

  • Elena Pečarič je rekel/-la:

   A torej si se sedaj izdal in priznal, da si tudi ti handy.
   Se mi je kar zdelo, ker si vedno tako zagret.

  • handy je rekel/-la:

   Elena, on je Kušar!

  • angie je rekel/-la:

   za Eleno! Kolumna TLP iz Dnevnika
   Kdo dela čudeže?

   Angelsko mila nuna, vodja prostovoljk, ki skrbijo za romarje, se postavi sredi jedilnice in potihoma, a vztrajno dela: Ššššš! Ššššššš! Toliko časa, dokler romarji ne utihnejo in lahko ona pove, kakšen je program za ta dan. Tukaj se ne vpije, tukaj se ne preglašuje, ne razpravlja in ne postavlja vprašanj. Tukaj se umolkne.

   Ta sestra Cecilia je pravo utelešenje dobrote, požrtvovalnosti, potrpežljivosti in pobožnosti – ki ne trpi ugovorov. Ona je tista, ki skrbi za red, za stanje v vrstah, za nego bolnih, za večerne molitve, ona da čutiti tako romarjem kot mladim kolegicam, da je marsikaj res v božjih rokah, a tisto, kar ni, ureja ona. Red stvari, to je njena domena.

   A Cecilia, ki se mučeniško/mazohistično zgara skoraj do smrti, ni glavna junakinja izjemnega filma z naslovom Lurd režiserke Jessice Hausner. Glavna junakinja je Christine, mlado dekle z multiplo sklerozo v napredni fazi, na vozičku. Ta že takoj na začetku pove, da v to slavno romarsko središče ni prišla iz verskih vzgibov, ampak zato, ker je to edina možnost, da sploh kam gre – in ni povsem jasno, ali je tako zato, ker le Cerkev ponuja programe za hendikepirane, ali pa zato, ker karitativne organizacije ponujajo le verske vsebine. Na vsak način ji je bilo v Rimu, kjer je bila leto poprej, bolj všeč, ker je bilo »več kulture«.

   Christine je ženska, ki se je navadila, da jo obravnavajo kot bolnico, da jo hranijo, negujejo, prenašajo. Hkrati je Christine običajna ženska, ki želi biti udeležena v običajnem življenju in ki je jezna, ker ne more živeti normalnega življenja, kot se izpove duhovniku. Ta ji sicer skuša dopovedati, da vera zdravi le duha in ne telesa, »normalnost« sama po sebi pa ne prinaša nujno tudi sreče, a tisto, kar film tako izjemno dobro prikazuje, je, da prav hendikep povzroča, da jo ljudje vidijo zgolj kot nekoga na vozičku, pomoči potrebnega, ne kot osebo Christine; da jo okolica zaradi stereotipnega razumevanja hendikepa še enkrat hendikepira. Njenega obraza si ne zapomnijo, ker je zgolj »voziček«, njenih vprašanj ne slišijo, ker je njen svet zunaj njihovega; ko gredo mladi uslužbenci zvečer ven, gre ona, kot otrok, v posteljo. Christine je zvedena na otroka, še huje, na objekt, za katerega nadvse lepo skrbijo; njim, ki skrbijo, dajejo ta opravila občutek plemenitosti, dobrega dela, iz njih črpajo lastno vrednost. Njej je odvzeta individualnost, odvzeta ji je pravica do samostojnosti, prijateljstva, ljubezni, do ne-sočutnih, ne-odvisnih odnosov.

   V tem je problem dobrodelnosti, ki bi jo morali nadomestiti urejeni socialni mehanizmi: svet »normalnih« hendikepirane tlači v svoje predstave o tem, kaj je zanje dobro, obravnava jih kot nebogljene tam, kjer niso, ovira jih tam, kjer ovir nimajo, odvzema jim svobodo tam, kjer bi jo morali imeti.

   Toda ker smo v Lurdu, je čas za čudeže, in čudež ne izbira: zgodi se tako katatoničnemu dekletu, za katerega mama ves čas tako goreče moli, kot Christine, brezbožnici. Cerkev potrebuje čudeže, pravi duhovnik, ker bi sicer ljudje izgubili vero. A čudeže Cerkev nadvse strogo preverja in odločilno za »certifikat« je njihovo trajanje. Ko Christine začne premikati roke in ko nato vstane z vozička, je zdravniška komisija še skeptična: lahko bi bilo le trenutno izboljšanje stanja, to se dogaja, to medicinska znanost priznava. Toda če bo izboljšanje trajalo, bo medicina dvignila roke, v tem primeru bo to božje delo.

   Christine je nadvse srečna – zdaj je čudež, zdaj ji ploskajo, zdaj jo vidi celo moški, ki jo je prej prezrl (je čudež tudi seksi?), zdaj gre na hrib (izlet, namenjen le onim brez vozičkov), zdaj pleše. Vidi ali pa morda ne, da vsi s tem niso zadovoljni: dve obrekovalki se sprašujeta o božji pravičnosti ali, bolje, o zaslugarstvu (zakaj ona in ne kdo drug?), in vsi, tudi najbolj goreči verniki, očitno močno dvomijo o čudežih, saj z nekakšno mešanico strahu in privoščljivosti čakajo, kdaj se bo pokazalo, da čudeža ni bilo. Zdi se, kot bi bili navzoči na tekmovanju, v katerem za čuda ne navijajo ne za srečno Christine ne za čudež in Boga na njeni strani, ampak za potrditev svojih dvomov, za potešitev svoje zavisti, za ponovno vzpostavitev reda, reda nesrečnih, obupanih, nebogljenih. Reda ponižnih.

   Je Bog dober ali vsemogočen, sprašuje mladenič duhovnika. Če je dober, a brez moči, potem ni pretirane koristi od njega. Če je vsemogočen, a brez dobrote, potem se ga je res treba le bati. Nekaj je jasno: dober in vsemogočen ni, to je dovolj očitno.

   Tudi ljudje niso vsemogočni in tudi ljudje niso vedno in niso vsi dobri. Namrščen obraz starejšega moškega na vozičku, ko opazuje sijočo mlado Christine, njegova mešanica nejevere in neprivoščljivosti (on, ki je le paraplegik, bi imel večjo pravico do čudeža!) – ob tem prizoru sem zares onemela: bolj natančne slike položaja v Sloveniji, kjer že leta poteka boj mlade, življenja polne aktivistke in njega večnega starega nasprotnika, ki drži vse niti, ki bi hendikepiranim omogočale samostojno življenje, v svojih rokah, si ni mogoče predstavljati. In prav danes in jutri se bo v Izoli ponovno delil javni denar FIHO, in to nemalih 14 milijonov evrov za invalidske organizacije. Za zaprtimi vrati in ob najetih varnostnikih se bodo sestali nekateri predstavniki NSIOS in tam določili procente, ki jih bo komisija za razdeljevanje sredstev invalidskim organizacijam pri FIHO zgolj povzela. Komisija za preprečevanje korupcije je to označila za nezakonito, tudi računsko sodišče je jasno povedalo, da FIHO nima meril, ki bi omogočala transparentno razdelitev sredstev. Politika pa – nič. Že leta nič. Seveda. Oni niso na vozičku, razumejo pa le to, kar skusijo. In tako, brezbožniki, verjamejo, da je celo Bog na njihovi strani, da bodo lahko večno plesali na tisto staro popevko Felicita!, na katero je Christine uspelo le nekaj minutk. Dokler ji ni, da bi bil spet red, čudna sojenica znova podstavila vozička pod zadnjico.

   Računsko sodišče je jasno povedalo, da FIHO nima meril, ki bi omogočala transparentno razdelitev sredstev.

   Tanja Lesničar Pučko

 • Racman je rekel/-la:

  Dobra si, da ne odnehaš, ampak so dobre v obratnem smislu tudi te institucije, ki lahko tako dolgo se ne odzivajo na tako pomembne situacije!

 • Nebo je rekel/-la:

  Žalostno je, da na odprta pisma Pahorju reagirajo mediji samo, če jih napiše kakšna pomembna javna oseba! Za nas smrtnike se pa ponavadi nihče ne zmeni! Meni še do danes Pahor ni odgovoril na nobeno javno pismo!

 • Orel je rekel/-la:

  Ha, ha, ha Pahor in Školjč? To pa je kombinacija!

 • britev je rekel/-la:

  MEFISTO @ , ZA ČUDA, ELENA JE SPREGLEDALA, NA KRITIKO JANŠE PA

  TRENUTNO POZABILA !

  PESCATORE @ , HVALA, VELIKO SMO IZ- VEDELI, SEDAJ VEMO ŠE VEČ ! VELIKI

  PORABNIKI SO TILE NESREČNIKI !

 • uroš je rekel/-la:

  denar je že razdeljen….itak eni in isti bodo dobili velike porcije, ostali pa drobtinice. Ampak mi znamo iz drobtin delat fulll za tiste ki res potrebujejo. Skladišče bo treba povečat…

  • morales je rekel/-la:

   - Zveza delovnih invalidov: 23,11 € na člana

   - SOŽITJE: 41,16 € na člana

   - Paraplegiki: 1.084,32 € na člana

   - Multipla skleroza: 271,91 € na člana

   - YHD: 1.794,00 € na člana !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • uroš je rekel/-la:

   POJDI NA YHD PA POGLEJ KAM GRE DENAR…K….

  • morales je rekel/-la:

   Uroš, pa pojdi ti na druge organizacije pa poglej kaj oni delajo za svoj denar. Mogoče pa boš doživel kakšno epifanijo.

  • handy je rekel/-la:

   Dokupt bodo mogl skladišča, revčki!

 • uroš je rekel/-la:

  KOLIKO PA IMAJO DISTROFIKI NA ČLANA….100000, PA NA NAPOTNICE ZA IZOLO, PA NA KARNEKAJ,…TI MORA ČEZ LES
  A si plačan od črke ali od besede a

  • morales je rekel/-la:

   Evo UROŠE,

   če te zanima
   DDS: 1.139,22 € na člana

  • K'rEn je rekel/-la:

   Ouchhh, to je pa zagotovo zabolelo. Ubogi Uroš.

  • handy je rekel/-la:

   Ej še nisem vidu, da bi ker distrofik dubu tok na let, vse poberejo pr koritu! Ne pozab, da velik distrofikom se sploh ne vid, da jim kj fali!

  • pescatore je rekel/-la:

   Uroš ne vem zakaj tvoja žena in ti prihajata v Izolo na napotnico gret svoj telo za 17 dni na sonček???????

  • uroš je rekel/-la:

   Ker mi pripada in ker tako lahko na lastne oči spremljam napredek.Se vidimo v Izoli, če se upaš pred moje oči a?

 • uroš je rekel/-la:

  Ne se pozabit zaklenit pa varnostnike tudi naročite, saj pridemo na obisk

 • uroš je rekel/-la:

  Ne se pozabit zaklenit pa varnostnike tudi naročite, saj pridemo na obisk…

 • K'rEn je rekel/-la:

  Brez Elene in njenega YHD se invalidi ne bi smeli sestajat !
  Ne, ne in ne !!!
  V takih zadevah je potreba Elene po kontroli drugih pomembnejša od pravice tam ene skupine invalidov po sestajanju (takem ali drugačnem).
  Zato: Kresalova, Brezigarjeva in Pahor - naredite konec demokraciji med invalidi.
  Eleno pa pooblastite za odločanje o vseh invalidskih zadevah. Pa bo mir.
  No ja, vsaj dokler Allmighty Elena ne ugotovi, da je njeno “znanje” neizogibno tudi v vladi, tožilstvu ali sodstvu.

 • ateist je rekel/-la:

  Spet je pestro

 • uroš je rekel/-la:

  lahko noč in mirno vest če jo imate…

 • MEFISTO je rekel/-la:

  Če bi se ELENA kdaj poglobila v sebe in vsaj malo krotila svojoj hudobni jezik, bi bila bolj uspešna.

  Zemlja se ne vrti okoli ELENE, temveč okrog svoje osi.

  Lepa beseda lepo mesto najde.

  Tisti nekaj ne preveč bistrih mudžahedov, ki so ji ostali, ne bo dovolj za kakršenkoli uspeh.

 • Janez Kranjski je rekel/-la:

  Kušar te je Elena razkrinkala

 • handy je rekel/-la:

  Že zdavni!

 • K'rEn je rekel/-la:

  Ha, ha, ha…. razkrinkala = usrala

 • bogiste je rekel/-la:

  Ja tako to dela invalidska nelegalna združba, sedaj je treba Eleno sesuvat, jo uničiti, oblatiti, diskreditirat, sedaj Kušar govori o 108.000 interesno povezanih invalidih, niti enkrat samkrat ne
  povedo natančne številke, enkrat pravijo 200.000 slovenskih invalidov, dugič 180.000, tretjič 105.000,
  invalidov, ki potrebujejo pomoč za neodvisno življenje je mogoče pa maksimalno 500 do 1500.

  Resnica je ta, da je 7-9 privilegiranih invalidskih organizacij v 50 letih pokurila 1 milijardo evrov, zakaj že in kaj so in imajo invalidi od tega. Bore malo. Neodvisno življenje invalidov ob takšni denarjih bi bilo mogoče vsa ta leta.

  Najprej je bilo treba uničiti IŠD Olimpija, potem Grušovnika, Lipičarjevo, Pezdirca, potem Lojzeta Šproharja sesuti iz mesta direktorja urada za invalide in bolnike, sedaj je na vrsti Elena Pečarič in bo dežurna na tapeti “slovenskih invalidov”, ki pa so v resnici 10 invalidov in 10 poklicnih karieristov, to so slovenski invalidi.

  • Kooperativc je rekel/-la:

   Kot objektivni, ki se je priključil na vaše zanimive debate, dam Eleni 100% prav. Protiargumenta, ki bi držal vodo, še nisem videl.

   Pomembno je, koliko denarja nameni društvo režiji (plače ter za razne investicije-recimo skladišče ali funkcionarsko stanovanje) in koliko neto denarja je namenjenega programom in sedaj bistveno - kaj za ta denar invalidi dobijo. Kot sem razumel, stane zadovoljevanje neke potrebe v “posvečenih” organizacijah NSIOS veliko več, kot v konkurenčni YHD in da so določeni programi s stališča uporabnikov manj zaželjeni.

  • Kooperativc je rekel/-la:

   sem bil včeraj preveč zaspan, da bi dokončal - pa posvetimo še danes temi 5 min;)

   …Kot sem razumel, stane zadovoljevanje neke potrebe v “posvečenih” organizacijah NSIOS veliko več, kot v konkurenčni YHD. Določeni programi so s stališča uporabnikov bolj zaželjeni in določena društva jih uspejo preskrbeti po različnih cenah. Tu se je treba pač držati ekonomske logike in tistemu, ki uspe enak program organizirati za manj denarja, namenjati vedno več sredstev. Lobiranja in dogovarjanja jaz tebi-ti meni, tu ne bi smelo biti, saj vse plačajo uporabniki.

   Enako nisem proti naložbam, ampak s pametjo. To morajo biti naložbe, ki po eni strani služijo invalidom, po drugi strani pa biti “profitabilne” in prispevati k večanju žaklja, iz katerega se namenja denar invalidom. To pomeni, da če so stroški za skladišča, stanovanja, ordinacije, zdravilišča itd … pretirano draga in mastno služijo na račun invalidov, je ekonomsko upravičeno, da se drage najemnine pretvorijo v cenejše odplačevanje lizinga in amortizacijo in da se npr. lastne ordinacije in hotele oddaja koncesionarjem z najugodnejšo ceno itd…

   Naj ima tudi javni/privatni sektor malo konkurence med sabo tako, da bodo uporabniki dobili več ;)

 • maček z očali je rekel/-la:

  Pahor se ne upa ali pa ne zna narediti red v hiši. zakaj svetu FIHO vedno najamejo vernostnike? Logično , zato, ker niso čistega poslqa.

 • bogiste je rekel/-la:

  saj se doslej tega nihče ni upal, mogoče pa sedaj, ko ga hočejo vsi na križ pribiti le nekaj naredi, pustite se presenetiti, ker ima tudi on dovolj nerganja in pogostih obiskov odposlancev tistega invalida, pogosto jih je videti v vladnih sobanah in v državnem svetu in jim ne gre vse tako kot so si zamislili, ko invalidi ne boste imeli od česa živeti takrat bo njihov predstavnik dojel, da se ne boste zadovoljili z darili in bonbonči ter pocukranimi besedami, takrat bo šele paranoičen in ogrožen

  • K'rEn je rekel/-la:

   Če invalidi ne bodo imeli od česa živeti, jim bodo pa pomagali filantropi ala Golobič, Kresalova,….
   Oni in njim podobni za milijarde ne rabijo 50 let. Zato se bogiste raje pobrigaj, kaj boš ti potem papcal, ker Elena ti verjetno ne bo odstopila svoje župce.

 • sjnires je rekel/-la:

  a je to mogoč, 1000 milijonov evrov so porabl, sj ni važn tut u 50 let je to ogromn dnarja, večina invalidov razn funkcionarjjev na obrobju, to je res smešn 10 invalidov in 10 poklicnih karieristov, sj ni čudn tm u fiesi majo počitniški dom k ga oddajajo, v izoli majo plažo in kr nekaj domov luksuznih, pacug, topolščica, okroglo, če hočjo tja invalidi pridt pa še država mora plačat, temu pravjo gospodarna ravna, pol pa cajtngi zbirajo za računalnike, vozičke, pa glasbenik, sramota za slovenijo, invalidska sramota, zdej vm je pa vsega kriva elena, uni invalid k je njihov šef je že skor celo plavo laguno pokupu, so starjši tam zadnjč godrnjal,

  • Linda je rekel/-la:

   Bi to lahko povedal, napisal še po slovensko, da bi razumeli tudi drugi, ki ne živimo v tvojem zaselku in nam je tuj ta novokomponirani dialet.

 • mark je rekel/-la:

  Gospod
  Borut PAHOR
  PREDSEDNIK VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

  Gregorčičeva 20
  1000 LJUBLJANA

  17.11.2010

  ZADEVA: Manipulacije za domnevno objektivno presojo poziva Elene Pečarič

  ZVEZA: dopis NSIOS, 201/S-i/2010, Pojasnila za objektivno presojo poziva k linču invalidskih
  organizacij s strani državljanke Elene Pečarič

  Spoštovani gospod predsednik vlade Pahor,

  v Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) so prejeli v vednost dopis biše predsedniške kandidatke in bivše predsednice YHD Elene Pečarič z naslovom “Preprečitev nezakonitega razdeljevanja sredstev FIHO v Izoli, 23. in 24.11.2010 z dne 16.11.2010″, ki je v resnici zelo objektiven poziv, da se zadeve regulirajo tansparentno in se preneha zlorabljanje in demagogija t.i. predstavnikov domnevno 27 registriranih invalidskih organizacij v Republiki Sloveniji, ki skupaj združujejo okoli 108.000 interesno povezanih invalidov in izvajajo več kot 260 posebnih socialnih programov v svojstvu dopolnilne skrbi k obstoječim državnim socialnim storitvam. Pravzaprav je največja težava, ker te dopolnilne dejavnosti prikazujejo kot sistemsko skrb za invalide, kar ni resnično in je veliko zavajanje, saj do teh storitev pride lahko le določena skupina invalidov. Najlepši dokaz za to je nekajletna problematika prizadevanj za uresničevanje medicinske rehabilitacije, ki je mnogim invalidom nedostopna v praksi oziroma samo na papirju. Gospod Štefan Kušar si celo dovoljuje kot diplomirani teolog dajati nepooblaščena strokovna o manični evforiji gospe Elene Pečarič ter jo skuša diskreditirati na vse mogoče načine.

  Bistveno je, da ji skušajo podtakniti poskuse kriminalizacije NSIOS, ki sploh ni pravna oseba in je njegov sekretar, sekretar nepravne osebe za katero dobi plačao bog si ga vedi iz katerega vira, lahko bi rekli kar iz invalidske pralnice denarja.

  NSIOS sploh ne deluje transparentno in v skladu z veljavno zakonodajo, predvsem pa deluje v smislu destruktivnega sogovornika v vsiljenem civilnem dialogu z državnimi in drugimi institucijami v Republiki Sloveniji po 25. in 26. členu Zakona o invalidskih organizacijah katerega največji dosedanji domet je bila celo zloraba vladnega sveta za invalide in publikacije v slovenskem in agleškem jeziku z naslovom “Socialno in etično delovanje YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa”, zaradi katerega je bila obsojena vaša vlada na plačilo odškodnine.

  Kušarjeve insinuacije in manipulacije so že tudi tisočkrat slišane in povedane pri čemer:

  - je posvetovanje v NSIOS vključenih invalidskih organizacij eno od osnovnih neformalnih mafijskih funkcij NSIOS v nasprotju z Zakonom o invalidskih organizacijah, in to je usklajevanje potreb samo določenih skupin invalidov ter izražanje skupnih dogovorjenih aktivnosti v odnosu do oblasti in drugih organizacij ter varovanja neformalno dogovorjenega razdeljevanja sredstev FIHO samo določenim organizacijam;

  - razumevanje vsakoletnega posvetovanja v NSIOS vključenih invalidskih organizacij uporabljajo kot masko za zgoraj navedeno;

  - celoten drugi del posvetovanja poteka po privilegiranih določilih Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO, ki določa, da v postopku razporejanja sredstev FIHO lahko sodelujejo samo invalidske in humanitarne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev sredstev po tem pravilniku, in sicer tako, da se skupini invalidskih in humanitarnih organizacij posebej medsebojno usklajujeta po načelih solidarnosti in vzajemnosti v okviru razpoložljivih sredstev ( v resnici zaprti krog po načelu lojalnosti). Svoje predloge ločeno posredujeta komisijama, v katerih sedijo funcionarji oziroma predstavnki teh organizacij, ki si razdelijo sredstva.

  - pomembno je poudariti dejstvo, da se na posvetovanju uporablja finančna dokumentacija za dvojno prikazovanje podatkov - eno za javnost - druga za interno in javnosti nedostopno prikazovanje, ne glede na to, da gre za javna sredstva;

  - nadalje je pomembno poudariti, da se na posvetovanju v razpravah prikrito porabljajo ocenjevalni obrazci FIHO, ne glede na to, da naj bi njihova uporaba bila v izključni pristojnosti komisije za razdeljevanje sredstev invalidskim organizacijam na FIHO (eni in isti ljudje v dvojni ali večkratni funciji);

  - ključno dejstvo je, da se na usklajevalnem posvetu izključno govori, razpravlja ali uporablja konkretne o konkretnih zneskih z minimalnimi odstopanji za redno dejavnost in prioritete razvojnih investicij dejansko prepuščene v odločanje izključno komisiji za razdeljevanje invalidskim organizacijam na FIHO in Svetu FIHO, ki jo sestavljajo uporabniki in se med sabo neformalno dogovorijo;

  - takšna vrsta usklajevanje med invalidskimi organizacijami je poseben izum (finančno ovrednoteni delovni programi v smislu daril pod božično jelko, izmisli si vse kar ti pade na pamet, zblefiraj in pridobi predračune in napravi željeno konstrukcijo s pretiravanji in loči tisto kar je dogovorjeno).

  Delovanje bivšega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, je naletelo po poizkusih zadeve urediti transparentno, na silne odpore invalidskih funkcionarjev NSIOS, invalidskih organizacij in hkrati članov Sveta FIHO.

  Potrditev z dopisom Socialne zbornice Slovenije v katerih organih sedijo spet eni in isti ljudje iz teh invalidskih organizaicj je samo metanje peska v oči o ozadju, saj je logično da NSIOS po svojem poslanstvu, namenih in nalogah ne more kot nepravna oseba spadati med izvajalce socialno varstvenih storitev in programov leprav je financiran očitno na črno, ker pa gre za delovanje enih in istih ljudi iz invalidskih organizacij pa je jasno, da Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu, na katerega se je sklicevala Komisija za preprečevanje korupcije v svojem pojasnilu številka 137, velja za vse funkcionarje NSIOS-a kot lkane invalidskih organizacij.

  Sedaj, ko ste na udaru vseh mogočih iniciativ in ljudi, ki nastopajo v večkratnem svojstvu, imate verjetno izjemno priložnost, da na tem področju naredite red in se področje v dogovoru z Jožefom Školčem, ki mora upoštevati interese vseh organizacij, uredi to področje transprentno in enakopravno za vse invalidske ter predvsem v smislu podpore programov za neodvisno življenje invalidov.

  Večja kot je kriza bolj invalidi občutijo neurejenost tega področja, saj jih državne ustanove napotijo na organizacije, ki pa so za njih zaprte in ne morejo skozi njih uresničevati svojih intresov.

  Najlepše vas pozdravljamo.

  Mark Pogačar

  V VEDNOST:
  - dr. Ivan Svetlik, minister za delo, družino, socialne zadeve in invalide
  - v.d. Dragica Bac, Direktorat za invalide na MDDSZ
  - dr. Andreja Černak Meglič, predsednica odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, Državni zbor RS
  - Igor Šoltes, predsednik, Računsko sodišče RS
  - dr. Goran Klemenčič, predsednik Komisija za preprečevanje korupcije RS
  - Katarina Kresal, ministrica za notranje zadeve
  - Urad za enake možnosti
  - Urad Varuha človekovih pravic
  - mediji

 • MEFISTO je rekel/-la:

  Moram iskreno priznati!

  Ni je boljše zabave od branja prispevkov nam vsem drage ELENE in njenih bistroumnih ter pogumnih vojščakov.

  Vsem želim lepo nedeljo in ne pozabite se udeležiti nedeljske Svete maše, da vam Vsemogočni razsvetli duha!

 • MEFISTO je rekel/-la:

  Pripis!

  O Pahorju ne dovolim nikomur žal besede.

  Po njegovi lastni izjavi sprejema Pahor samo take odločitve, ki so vredne PRAVEGA MOŽA.

  • handy je rekel/-la:

   Kdo pa si, da ne dovoliš nikomur?

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Tudi tebi ne!

   Pahor je namreč partijski šef in se mora o njem govoriti le in izkjučno lepo ter dobro.

  • K'rEn je rekel/-la:

   Tudi o Eleni naj bi se samo lepo in dobro govorilo.
   Ampak sam veliko bolj mirno in z čisto vestjo spim, ker menim o njej le grdo in slabo.

 • Dimek je rekel/-la:

  Elena, navijam zate in za pravico in resnico!

 • Forestina je rekel/-la:

  Tudi v Afganistanu smo zacementirani po Pahorjevi zaslugi, verjetno bo do takrat slovenski blackwater postavljal svoje orke na vrata kapitala, da se bodo borili proti Eleni.

 • K'rEm je rekel/-la:

  K’rEn če meniš o Eleni le slabo in grdo potem zgleda res slabo spiš!

 • zigi je rekel/-la:

  Drži se Elena!

 • zons je rekel/-la:

  Na NSIOS-ovi spletni strani ni nobenega vabila kdaj in kje se bodo invalidske organizacije dogovarjale za razdelitev sredstev FIHO, lahko kdo da informacijo, kdaj, kje in zakaj potem spkoh javni razpis FIHO, gre res za interno razdelitev sredstev, ki se jih potem pokrije z javnim razpisom kot farso?

  12.11.2010 S 1. decembrom prehod na digitalne TV signale: sofinanciranje digitalnega pretvornika za invalide
  28.09.2010 Položaj slovenskih invalidov v luči socialnih reform v povezavi s startegijo Evropa 2020
  13.09.2010 Evropska nagrada za dostopna mesta
  07.09.2010 Sramotna obravnava predloga zakona o izenačevanju možnosti invalidov
  25.08.2010 Nagrada EU za najbolj dostopno evropsko mesto
  19.08.2010 NSIOS na tiskovni konferenci opozoril na ideološki rasizem do invalidov
  17.08.2010 Vključevanje invalidov v družbo
  27.05.2010 ODGOVOR BORISA ŠUŠTARŠIČA, DRŽAVNEGA SVETNIKA IN PREDSEDNIKA NSIOS, NA NEUTEMELJENE OBTOŽBE KOSOVE KOMISIJE
  25.05.2010 Izjava za javnost: Neutemeljene zahteve pohoda za neodvisnost “hendikepiranih”
  24.05.2010 Radijske oddaje o invalidih
  24.05.2010 Televizor za paraplegika
  13.05.2010 Boris Šuštaršič, predsednik NSIOS, prejel priznanje za zgled na področju enakopravnega vključevanja invalidov v družbo in vsakdanje življenje
  12.05.2010 Radijska oddaja o multipli sklerozi
  10.05.2010 Dve slovenski medalji v namiznem tenisu za invalide Thermana Open 2010
  08.05.2010 7. odprto prvenstvo Slovenije v namiznem tenisu za invalide Thermana Open 2010
  23.04.2010 IX. pokal Zveze paraplegikov v košarki na vozičkih
  20.04.2010 Napoved aktualnih dogodkov
  15.04.2010 3. razstava ročnih in umetniških del društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije
  12.04.2010 Tiskovna konferenca Društva študentov invalidov Slovenije
  02.04.2010 Mala Drama v Ljubljani odslej dostopna za invalide
  25.03.2010 Izjava za javnost ob sprejemu zasnove zakona o izenačevanju možnosti invalidov: Invalidi so integralni del slovenske družbe

 • uroš je rekel/-la:

  hojla, a imate še kaj za vprašat?

  • Berlak je rekel/-la:

   Bi bilo marsikaj še marsikaj za vprašat, a od zeljnatih glav ni veliko za pričakovat:))

   L p