31. december, 2010 | Dr. Janez Kolenc

Zaničevanje politike na Slovenskem

 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS

Politične stranke so, poleg šole, gotovo najvplivnejši agent sekundarne politične socializacije, ki z eksplicitnim posredovan¬jem političnih vsebin in orientacij neposredno oblikujejo socialni in politični značaj posameznikov in družbenih skupin. Raziskave kažejo, da predvsem preko volilnega mehanizma oblikujejo tudi samo zasnovo političnega sistema. Z oblikovanjem političnih programov, ki konkurirajo na volitvah ter z močno “medijsko podporo” svojih idej pa vplivajo tudi na osebna mnenja, verovanja in vrednote, stališča, orientacije in nenazadnje tudi posredujejo politična znanja posameznikom in družbenim skupinam.

Politične stranke so: - nosilke volilnih političnih aktivnosti, - subjekti političnih artikulacij in agregacij interesov,- neposredni tvorci raznovrstnega političnega izobraževanja, državljanske vzgoje ipd., - dnevno politični akterji vrednotenja političnih alternativ, - subjekti rekrutiranja posameznikov v politični prostor, - subjekti decentriranja in dekoncentracije politične moči, vsebin in oblik političnega organiziranja. Njihov vpliv na oblikovanje politične kulture je profesionaliziran in normativiziran; s tem pa tudi determinativen v odnosu do drugih agentov politične socializacije, v odnosu do vsebin in učinkov politične socializacije in s tem tudi v odnosu do oblikovanja osebnostnega, socialnega in političnega značaja oz. kulture ljudi. Politične stranke tako:

- oblikujejo kognitivno-instrumentalne oblike mišljenja in delo¬vanja, ter s tem v največji
meri determinirajo polje postavljanja političnih vprašanj,
- oblikujejo različnost senzibilnosti svojih članov za obravnavo političnih vprašanj,
- zagotavljajo visoko stopnjo konsistentnosti in obstojnosti “poltično-kulturne mreže oz. zemljevida” in tako dajejo svojim članom občutek politične varnosti in moči,
- bolj vplivajo strankarske identifikacije na politična stališča (članov in nečlanov), kot pa ta politična stališča vplivajo na strankarske identifikacije,
- politične stranke lahko postanejo celo del osebnostne identitete posameznikov, njihovega življenjskega sveta.

Raziskave v splošnem kažejo, da orientacije Slovencev do delovanja političnih strank niso povsem izoblikovane:

tabela

V tem se izraža tradicionalno nezaupanje do političnega delovanja in apolitičnost Slovencev v povprečju, po eni strani, po drugi strani pa aktivistična politična zavest, kot posledica nenavajenosti na racionalne oblike političnega delovanja - agregiranja in artikuliranja ter decentriranja interesov skozi delovanje v političnih strankah.

Raziskovalci tako ugotavljajo razpršeno polje političnih orientacij in ideološke zavesti, ki se kaže v:
- nizkem ugledu vladajoče politične stranke,
- zavzemanju za politični pluralizem,
- podpori alternativnim gibanjem,
- uporu proti centraliziranju oblasti,
- uporu proti indoktrinaciji in manipulaciji,
- visokem vrednotenju osebnosti, svobode, človekovih pravic, demokracije, samoodločitve, avtonomne nacije…
- odprtosti do drugih kultur in širšega družbenega okolja,
- usmerjenosti v kozmopolitizem,
- zavračanju vseh oblik oblastniških in ideoloških ritualov,
- visokem vrednotenju vseh oblik neposrednega odločanja,
- poudarjanju odgovornosti nosilcev javnih pooblastil,
- razvijanju zavesti o družbenih vrednotah (poštenju, pravičnosti itd.) namesto togega razumevanja zakonitosti,
- nizkem vrednotenju sistemskih norm, ki pa ne pomeni podpore brezpravju in anomiji,
- namesto egalitarizma se razvija zavest o pluralizmu (razlikah),
- zavračanju vsiljenih rešitev, razumevanju štrajkov npr.,
- razraščanju cerkvene religiozne zavesti,
- naraščanju posvetnih (sekulariziranih) oblik religije ipd.

Takšen síndrom v političnih prepričanjih prebivalstva lahko poimenujemo zaničevanje politike kot dejavnosti, ki vodi ljudi v pretirani aktivizem in napoveduje možnost ponovnih prevratnih časov na Slovenskem. Ker se bije boj med konservatici in liberalci so možni izhodi tega boja trije: zmaga liberalcev, zmaga konservativcev, slogaštvo. Vsi trije izhodi pa bodo škodili demokratičnim političnim procesom

 


 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS
7 x komentirano
 • MEFISTO je rekel/-la:

  Prijateljem vseh barv, tudi rdečim, želim, da se, kakor kdo ve in zna, uspešno pretolčete skozi Novo leto pospešene rasti cen ter inflacije in padanja življenskega standarda ter nadaljne politične, gospodarske, finančne in socialne destabilizacije ter povečane represije.

  Ostanite lepi, zdravi, pametni in optimistični, z vsem tem pa ne pretiravajte, tako kot Pahor in ANGIE.

 • angie je rekel/-la:

  Vse lepo in prav - če nimate novinarskih prispevkov, in namesto njih objavljate traktate iz esejistike različnih piscev, lahko zaradi mene tudi zaprete štacuno.

  Kot jo bom za letos jaz.
  Ne bo se težko posloviti od starega, če bomo hoteli misliti na novo!

 • Ivan je rekel/-la:

  Raziskave v splošnem kažejo, da orientacije Slovencev do delovanja političnih strank niso povsem izoblikovane: Avtor nas najprej poduči o političnih strankah in pri tem želi pustiti vtis, da je to spoznanje nastalo na njegovem zelniku. Tabela koristnosti političnih stran 1984.87? Ni mi jasno o katerih strankah in njihovi koristnosti so se Slovenci v tistem času lahko meritorno izrekli? Razen če g.Dr. ne izenačuje domnevno različnost interesov v SZDL s strankarsko demokracijo. Dozdeva se mi, da je g.Dr. FSNP nekaj prepisal, nekaj prilagajal in nekaj razumel napak. Sicer se je s svojim izvajanjem približal, ali celo izenačil z aktualno politiko, ne z racionalno presojo, temveč kot njena sestavina. Želim mu prijazno leto 2010, nam pa želim, da nas ne obremnejuje z razglabljanji in “znanstvenim” izmišljanjem že znanega.

 • Grega je rekel/-la:

  Politične stranke bi mogle bit odgovorne do državljanov!

 • Ana Marija je rekel/-la:

  Ni čudno, da zaničujemo politiko, ko pa imamo takšne politike!

 • luka je rekel/-la:

  Zanimiv članek. Samo ne razumem zaključnega odstavka: zdi se mi, da nekako ni povezan z ostalim tekstom. Bi lahko avtor malo bolje pojasnil, kaj je s tem mislil?

 • janez je rekel/-la:

  Torej, Slovenci zaničujemo politiko. Ker zaničujemo dejavnost s katero se ponavadi urejajo problemi skupnosti, se pretirano vdajamo slepemu aktivizmu, ki še kopiči politične probleme. Zato napovedujem nove prevratne čase. Žal pa ni drugih nosilcev politične aktivnosti kot so že znani. Manjka nam novih nosilcev politične dejavnosti, ki bi bili vredni zaupanja. Zaenkrat na vidiku ni drugih sil kot so politične stranke. Te pa so vse needemokratične.