8. januar, 2011 | Rok Kralj

Kapitalizem vs. socializem

 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS

V času krize na površje “javne zavesti” vedno izbruhnejo skrajna stališča in skrajna čustva, ki kaj hitro lahko zameglijo razum; pri tem pa ne gre samo za politično, temveč tudi za ekonomsko področje. Danes vse pogosteje slišimo in beremo, kako je kapitalizem (in njegove izvedenke: hiperkapitalizem, neoliberalizem itd.) tisti, ki je prinesel vse slabo ali drugi pol, ki trdi, da je za vse kriv socializem, pa čeprav ga že dolgo ni več. Pojma socializem in kapitalizem imata močan ideološki naboj (kot vsak -izem), zato se ljudje kaj hitro lahko znajdemo na skrajnih “črno-belih” stališčih. Prav je, da ohranimo trezno glavo in razmislimo o (zgodovinskem) odnosu kapitalizem – socializem.

Kapitalizem

Z zgodovinskega vidika je kapitalizem predstavljal velik družbeni in ekonomski preskok. Kapitalistični način proizvodnje je s svojo učinkovitostjo sprostil ustvarjalni potencial človeštva in zlomil toge fevdalne odnose, ki so zaradi svoje statičnosti precej zavirali splošni družbeni razvoj. Vendar pri kapitalizmu ni šlo za enovit in radikalen preskok; zametki sodobnega kapitalizma so se na posameznih območjih Evrope pojavljali že v trinajstem stoletju (flamski mesti Gent in Bruges, italijanski Genova in Benetke), čeprav o kapitalizmu kot širšem pojavu lahko govorimo šele od 16. stoletja, pravi razcvet pa sega v 18. stoletje – v čas tako imenovane industrijske revolucije.

Brez tega dolgega družbeno-ekonomskega procesa, ki je iz revščine osvobodil milijone in milijone ljudi, bi bila zgodovina bistveno drugačna, tudi v političnih in drugih ozirih. A največja pomanjkljivost kapitalizma se je pokazala že zelo zgodaj, to je neenakomerna in nepravična porazdelitev družbenega bogastva. V zadnjih desetletjih pa se kaže še njegova druga velika pomanjkljivost – nebrzdana gospodarska rast, ki nevarno uničuje ključne biološke sisteme na planetu.

Socializem

Tako, kot moramo ločiti kapitalizem kot ideologijo od kapitalističnega načina proizvodnje, moramo tudi socializem kot ideologijo ločiti od socialno usmerjene družbe (ali socialne države). Glavna značilnost vseh ideologij (-izmov) je, da predstavljajo kompleksen sitem verovanj in “večnih resnic” oziroma dogem, v katere naj ne bi dvomili.

Dejansko je socialna družba (država) odgovor na nepravično in neenakomerno porazdelitev družbenega bogastva, ki jo ustvarja kapitalistični proizvodni način. Ker sta temeljni značilnosti kapitalizma neprestana rast in kopičenje bogastva, se posledično neprestano povečujejo razlike med bogastvom manjšine in revščino večine. Dolgotrajni boji za pravičnejšo oziroma bolj socialno družbo niso eno in isto kot socializem. Socializem je zgolj skrajna oblika oziroma ideologija, ki se je razvila iz prizadevanj za pravičnejšo družbo oziroma poskusov brzdanja moči kapitala. Socialna družba oziroma socialna država je rezultat dolgotrajnih procesov in raznolikih družbenih gibanj (delavskih, sindikalnih, feminističnih, različnih gibanj za človekove pravice, itd.).

Onkraj ideologij

Bolj pomembno od brezplodnega razpravljanja in delovanja v okviru ideologij kapitalizma in socializma, moramo razmišljati o novih ekonomskih principih (načelih). Prihodnja družba ne bo ne kapitalistična ne socialistična, temveč bo zmes elementov obeh sistemov in novih družbeno-ekonomskih oblik, za katere nam ni potrebno oblikovati nove ideologije oziroma -izma. Namesto ideologij pa lahko razmislimo o principih, v okviru katerih so možnosti delovanja, organiziranosti in tudi misli praktično neomejene; to pa so principi demokratičnosti, pravičnosti, sodelovanja, medsebojne delitve in trajnostnega razvoja.

Danes je potrebno dopustiti soobstoj različnih ekonomskih oblik - od pretežno kapitalističnih ekonomskih institucij do povsem socialnih, bistveno pa je, da so vse oblike podrejene družbeni regulativi in nadzoru. Ko smo po osamosvojitvi tako rekoč po diktatu vstopili v nov ekonomski sistem, smo po nepotrebnem zavrgli nekatere zelo uspešne ekonomske oblike, ki smo jim sicer rekli socialistične, a so bile bolj učinkovite od novih, na hitro vpeljanih oblik. Tisto kar dejansko potrebujemo je demokratična ekonomija, v okviru katere je mogoče svobodno izbrati obliko ekonomske organiziranosti in kjer so vsi ekonomski subjekti (tudi velike korporacije in finančne institucije) podrejeni regulativi in nadzoru demokratičnih družbenih institucij.

Ko govorimo o pravični porazdelitvi družbenega bogastva, ne pomeni, da moramo vsi imeti enako, prav pa je, da ima sleherni prebivalec Zemlje zagotovljeno vsaj možnost zadovoljevanja svojih osnovnih potreb (po hrani, neoporečni vodi, ustreznem bivališču, zdravstvenemu varstvu in izobraževanju). To pa je mogoče zadovoljiti samo z resničnim sodelovanjem (današnja ekonomija temelji predvsem na tekmovanju oziroma konkurenčnosti) in medsebojno delitvijo dobrin – principa, ki omogoča nove in raznolike oblike ekonomske organiziranosti družbe (glej blog Medsebojna delitev).

Trajnostni razvoj je relativno nov princip, ki izhaja iz razumevanja omejitev, ki nam jih “postavlja” globalno okolje. Že sam pojem nam daje vedeti, da razvoj ni vprašljiv, a ta mora biti skladen z okoljskimi omejitvami oziroma trajnosten (danes je osnovno ekonomsko načelo neprestana gospodarska rast, ki se ne meni za okoljske in s tem družbene posledice).

Glavno ekonomsko vprašanje torej ni, ali potrebujemo več kapitalizma ali več socializma, razmišljati moramo v okviru principov demokratične ekonomije, pravične porazdelitve družbenega bogastva, sodelovanja, medsebojne delitve in trajnostnega razvoja. Če je pri tem neka ekonomska oblika, organiziranost ali zgolj pojem “socialističen” ali “kapitalističen”, je to nekaj povsem nepomembnega.

Rok Kralj

 


 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS
67 x komentirano
 • Aljo je rekel/-la:

  Brez zamenjave elit se bomo kaj kmalu znašli v fašizmu, ne pa v zmesi socializma in kapitalizma. Najbolj me skrbijo ZDA, ki nezadržno tonejo v fašistični ekonomski ideologiji. Kitajska je pa tako ali tako ogromna državna tvorba kjer je mnenje posameznika nepomembno. Spremembi ekonomskega sistema bo botrovala samo “energetska revolucija”. Odvisnost celotne svetovne ekonomske ureditve od nafte je naravnost patetična. “Nova fizika” je odgovor na večino ekonomskih paradigm v prihodnosti, kaj se dogaja v CERN-u? Neodvisni raziskovalci se edini trudijo v pravi smeri, saj je poleg naftnega lobija še močnejši farmacevtski lobi, ki je ravno tako slepo črevo razvoja. Nasledni na listi so pogoltni bankirji, ter njihova ekonomska NE-logika. Kdo mvbo začel sekati glave večglavega zmaja? Hipnotizirana množica sužnjev ni v stanju spreminjati globalni suženjski ekonomsko-politični model. 2011 bo zanimivo leto, predvsem v negativnem smislu, 2012 bo pa še slabše, tako lokalno kot globalno.

 • petrovc je rekel/-la:

  Rok Kralj: eno samo teoretiziranje! Eni Slovenski družini, takih pa je že kakih 60%, je popolnoma vseeno, kakšna bo svetovna družbena ureditev čez 20 ali 100 let!
  Še posebno izhajajoč iz fakta, da o tem niti v promilu promila, ne bomo odločali slovenceljni, hvala Bogu!
  Enemu Slovenskemu intelektualcu je popolnoma vseeno, kakšen model soc’kapitala, bo naslednja družba! Doma je popolen razkroj gospodarstva, moraklnih vrednot in vere!

  In to bo še trajalo, dokler ne zmanjka kreditov za penzije in plače birokracije!
  In zveri se ne gredo nobene družbene ureditve po modelih “filozofov”, “psihologov”, “družboslovcev”
  FDV iz Ljubljane!

  Bolje bi bilo, da se poglobljeno lotite aktualne polomije države, kamor so nas pripeljali banditliberali!
  Bolje za nacijo, bolje za prihodnost, da si nalijemo čistega vina!

 • petrovc je rekel/-la:

  Elena Pečarič: že pred časom sem te prosil, da nam zaupaš, kdo je tvoj favoriziran kandidat, da reši Slovenijo, tvoj, takoimenovan, mesija!
  Namreč, zapisalo se ti je vse tole:
  -da je Pahor fašist, samo za Afganistan!
  -da je Janša fašist, vse lahko, samo njega ne!
  -nimaš pozitivnega mnenja o Desus, SLS, SNS!
  -nisi navdušena nad LDS, ZARES, sicer tako, nekako kot gre bolan na sekret.
  -nekaj si sicer zelo previdno nergala ob g. Turku.

  Ne vem, zmeden sem, koga voliti, mi lahko ti poveš, KOGA?
  Upam, da ne bom zaman čakal, lahko mi odgovori tudi kaka tvoja izpostava, cel kup jih imas prijavljenih pod raznimi imeni na teh straneh!

  ALJO: naj te ne skrbi preveč USA! Pa svetovni razvoj novih energetskih virov, pa IMF, pa
  Denijeve zvezde in napovedi za leto 2011, pa Nostrdamusove napovedi za leto 2012, pa Hiroglifi Maja za 2020!

  Vse to je kot ogromen mikroskop, ti si pa en nepotreben bacil, ki ga ta mikroskop opazuje in se mu, mikropskopu namreč, jebe, kaj bacil o njem, mikroskopu namreč, misli!
  Se pa pokloni USA, da nisi končal kot tisti v tistem mestu v Bosni!

  • Aljo je rekel/-la:

   Pa me skrbijo ZDA, saj bi bile lahko daleč najboljša planetarna država, pa so zajebali. Kar se pa bacilov tiče - nas je vedno več in v prihodnosti bomo mogoče nevaren virus, ki bo uničil obstoječi sistem. Pa pusti ti napovedi, dejstva govorijo svoje, ezoteriko pa prepusti ljudem, ki jim je jasno kaj je čustvena inteligenca in prasila nasploh.

  • Elizabeta je rekel/-la:

   Zoprna mi je vsaka oblika nestrpnosti, kritiziranje vsega in vsakogar, ves ta pesimizem in negativizem me odbija. Pridružujem se pozitivnemu razmišljanju avtorja prispevka Kapitalizem&Socializem.

   Skrajnostim enega in drugega sistema, v vseh njunih pojavnih oblikah, se je treba izogniti. Pravijo, da je “resnica” vedno nekje na sredini.

   Jaz nisem filozofinja, ne ekonomistka, zato razmišljam bolj enostavno in bolj praktično.

   Elizabeta

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Po pisanju sodeč, bolj priučena filozofinja!

 • petrovc je rekel/-la:

  Aljo: imam par vprašanj, me lahko podučiš?
  1. Kaj je to planetarna država? (galaktika, osončje, ozvezdje…?)
  2. Kaj je to čustvena intiligenca in v povezavi z ezoteriko? Pa v povezavi s prasilo?
  3. Kaj je sploh prasila?

  Tako, na kratko, pa ne da bi prepisal, ukradel, kak uvod z kake strani na internetu! Prosim za poduk made in Aljo!

  • Aljo je rekel/-la:

   1. ZDA se nahajajo na planetu Zemlja, torej - najboljša planetarna država - najboljša(najbolj napredna) država na planetu Zemlja
   2. Čustvena inteligenca - jih je več vrst pa da ne kompliciram, sposobnost sočustvovanja do sočloveka in okolja na način, ki ni žaljiv in ne povzroča konfliktov - sposobnost empatije, povezava z ezoteriko - sposobnost zaznavanja stvari, čustev… ki ne temeljijo na logičnem, vidnem spektru golega opičnjaka, prasila - univerzalna zavest, nadinteligenca - za verne bog, ki obstaja že od nekdaj.
   3. Preberi zgoraj, za tebe je prasila bog…

  • Aljo je rekel/-la:

   P.S. Hvala, ker se delaš norca, samo še en dokaz pomanjkanja čustvene iteligence.

 • petrovc je rekel/-la:

  Aljo: sem razumel!
  Torej je Slovenija tudi planetarna država!? Mi lahko še namigneš kako “naj” je, torej na kateri strani Gausove lestvice ali tudi kako je z njenim napred-kom ali nazad-kom?
  Se mi pa poraja vprašanje, kaj pa če je v planetarnem sistemu še kaka oblika življenja, skupnost, država? Kajti planetarno pomeni planetarno, ne samo en planet, temveč planetarni sistem, če govorimo o enem planetu, ga vedno eksplicitno imenujemo!

  Kar se tiče EQ, torej nekaj podobnega kot IQ, se bojim, si drznem pripomniti, da nisi najbolje opisal. Seveda, pa za razliko od IQ, EQ ni merljiv in tudi ni eksplicitno opredeljen, ker gre pač za uravnoteženost duha in pameti!
  Slabo si opisal, ali ne razumeš sam ali pa se delaš iz mene norca!

  Ahha! Vi v sekti univerzalnega življenja ste vesoljni razum preimenovali v PRASICO! Pardon, prasilo!
  V prvi vrsti, Aljo, pozfdravi gaspuda Kosi B., v drugi vrsti pozdravi gaspuda Wernerja, v tretji vrsti pa pozdravi vse gaspude v prvi vrsti!

  BOG JA, RKC NEIN DANKE!

  Tako pravi vasa PRASICA, na svojem vsakem clanku. Pardon, B.K., je prasila, spet pomota!
  Vsi svetovni znanstveniki in strokovnjaki govore o verjetnem obstoju vesoljnega razuma, duha in milosti!
  Vi, v sekti pa kar prasica, pardon, prasila! Ja, bolj po komunistično zveni, saj veš: “kovači smo in naša pra-sila,…….”
  Tudi ta vesoljni razum če se definira kot BOG, se piše Bog!

  Zame pa je bog tvoj svarun, muha enodnevnica, razgrajačev, pijancev, delomrznežev, strahopetcev, klavcev,… z balk-ana!
  Bodi ponižen ali hvaležen, da si kot Turek tam 1500 ostal pri nas, da si kot Titov partizan s splavom preplaval Kolpo ali pa da te je Drnovšek brezplačno prišlepal z avtobusom za svojega volilca!

  Viden spekter golega opičnjaka, to pa sega v pol medicinsko področje, vidim, da si tudi tu doma!
  Ja, saj, na balk-anu je to del osnovnega zdravstva, pijanih mas!

  Je pa nekaj pozitivnega v tvojem premiku proti prasici in spregledanosti opičnjakov z balk-ana, pozabil si na svojo bolečino- rak rano, JJ!

  • Aljo je rekel/-la:

   Tvorec besede prasila:

   http://sl.wikipedia.org/wiki/Martin_Kojc

   Heh z žaljivkami pa nikakor ne skopariš, kar se pa RKC tiče - to je za mene samo ena izmed zločinskih organizacij, ki pere človeštvu možgane že tisočletja in živi kontradiktorno lastnim zapovedim. Gospodov pa tako ali tako ne priznavam, ne levih, ne desnih. Pa kaj imaš proti arabcom? Evropa je bila še v temnih časih, ko so Arabci pluli po svetu in bilo zelo napredni napram belim evropskim opicam, isto velja za Kitajce, Indijce, Maje in ostale stare civilizacije. Tvoje povzdigovanje evropejcev je precej na trhlih nogah in nima nobenih zgodovinskih osnov. Rimljani so bili pa sploh višek sprevrženosti bele rase, kar poglej njih potomce z alfa bedakom Berlusconiom na čelu. Heh Petrovc, zatakni si svoje fašistoidno mnenje za per.

  • steppenwolf je rekel/-la:

   Uf, uf , uf!! To je pa bil izliv.

 • Forestina je rekel/-la:

  http://www.youtube.com/watch?v=8PHlt5ynej0&feature

  Capitulo 7: LOS HIJOS DEL FIN DEL MUNDO

 • petrovc je rekel/-la:

  FORESTINA: v LIDLU so popusti, pa če kupiš USA tankec za otroka, dobiš brezplačno mineštro!
  Sprehodi se! Pa ne pozabi zaviti še v BTC, tam je shod Afgancev!

 • petrovc je rekel/-la:

  Angie: pa sva malo pošahirala, takole, za začetnike!
  To, da imaš izjemno nizek IQ, je meni že dolgo jasno, glede na tvoje, takozvane, umotvore na teh straneh!
  Pa si presedlal na EQ! Pa sem si rekel, da vidimo, kako je s tem njegovim EQ?
  Torej nežaljivostjo, sprejemanjem drugačnosti tudi v razmišljanju, spoju intiligence (procesiranja), duševnosti (spomina) in zaznav (i/o).
  Tvoj zgornji zapis izraža polomijo tudi na tem, torej EQ področju!
  Tipični balk-anec, polna usta sladil, v glavi pa luknja in grenka zloba!

  Pa še k faktom:
  1. RKC je steber zahodne civilizacije, kakršna koli že je!
  Tvoja osebna ocena je lahko tudi, kot si jo zapisal! Toda to je le tvoja in par tvojih šalabajzerjev.
  Vendar zgodovinski fakti tega tvojega subjektivnega mnenja ne vzdržijo!
  Končno, lahko sprejmeš in spoštuješ kulturno in versko tradicijo naroda, kamor si prišel, si dobil nove čevlje in nogavice, namesto opank in šufec, vsaj malo hvaležnosti, lahko pa se pobereš od koder si prišel, kjer ni RKC, kjer te bodo spet nasadili v opanke, pa handžar v rit!
  Vsekakor se mi, koreni prebivalci Kranske zaradi enega ali par zarukanih balk-ancev ne bomo niti izselili, niti preobrnili v kako sekto univerzalnega življenja!
  TU smo od NEKDAJ in tu ostanemo!
  So prijatelji, na severu, ki smo se ubranili pred Obri, in skupaj se bomo tudi proti balk-ancem!
  Tu smo bili, tu smo koreninili, ko ste vi še na meji med Belorusijo in Ukrajino, v tistih blatnih mlakužah, jedli travo!

  2. Poleg nespostovanja roke, ki te hrani, ki ti omogoča, da živiš na tujem delu, kar je pomanjkanje EQ, imaš nizek tudi IQ!
  Kje pa sem govoril o Arabcih!
  Vi, balk-anci ste sinovi-hčere, Tirkistanskih morilcev in Panslovanskih kjurb!
  Prišli ste k Donavi, kot Panslovani. Zafurali Samovo državo! Da so vas z cca.: 5x manjšimi silami podjarmili Tirki. Tirkistan je bila država, od koder izvirajo Turki, sedanji. In to so vas podjarmili kljub tedanju železni logiki vojskovanja, da mora napadalec biti 3x močnejši od branilca!
  Po metodah Mongolov, Tatarov,….torej Djingiskana, pa so pobili moške in mesec dni kavsali ženske, vaše praprapra babice!
  Tako ste na balk-anu nastali vi!
  Prišli v Kransko in sedaj bi nas še učili!
  Tako, Arabci in Tirki ali Turki, nimajo nič skupnega!
  O tistih Arabcih, ko ti govoriš, pa so bili Perzijci, Egipčanski faraoni, … Te civilizavcije pa so izginile!
  Tudi nimajo z sedanjimi Arabci nič!

  3. Če je za tebe bela rasa sprevržena, ti pa ne morem pomagati!
  Ali pojdi med smogove (opomba Ruska: šekaste, butaste, hajribi), torej domov na svoj balk-an!

  4. Rimljani in Italjani, nimajo nič skupnega! Italjani so potomci Italikov, ki so živeli po hribovju okoli imperija!

  5. Kaj pa je fašizem, tu pa lahko pišeš. tvoj balkan je en sam fašizem, to imaš pa v genih!

  Hodim s RU ali Azijskimi prijatelji v metro! V Moskovskem se dnevno prevozi okoli 10 miljijonov potnikov. Pa takoj ugotovim v množici, kdo je balk-anec! Koliko stav so moji znanci že izgubili!
  Hegel je imel prav, ko je klasificiral narode!
  Poden vseh so balk-anci!
  Oglate glave, opičji izrazi, zverske primitivne oči, kruljenje pračloveka! Zamazane ovratnike srajc, zašpehani vampi.

  • jebiveter je rekel/-la:

   …….bravo……preberi in povej naprej !….

  • Aljo je rekel/-la:

   Heh Petrovc spet maligani govorijo iz tebe, saj ti niti to ni jasno s katerim vodiš debato. Tvoje plemenske selitve postajajo dolgočasne, kajti med tem časom je poteklo tisočletje ali več. Tvoje fašistično nabijanje je samo odraz, da izobrazba brez osnov človečnosti ne pomeni nič. Bela rasa, katere pripadnik sem, je dejansko kriva za sedanjo nesorazmerno civilizacijo in je parazit sveta, kar pa seveda ne pomeni, da je rasa kriva za stanje. Bedak, če ti do sedaj ni jasno, da zlo ne izbira rase ti ne morem pomagati. Posamezniki so krivi in to posamezniki vseh ras in narodov sveta.

   Hegla in njemu podobne psihopate pa tako ali tako citira sedanja fašistična elita, ki deli ljudi - narode na več in manj vredne. Fašisti bedak Petrovc se pa vrti v krogu in povzdiguje primitivne paradigme, ki prinašajo samo zlo, vojne, žalost in smrt. Taki sociopati tvojega kova so primerni za resno prevzgojo -reprogramiranje, pa čeprav to traja do smrti. Potresaš totalne neumnosti in v svoji zaslepljenosti in osebni lažni auri nadčloveka širiš nestrpnost in laži.

  • Aljo je rekel/-la:

   P.S. Balkancu se zahvali za elektriko in veliko drugih stvari, ki tvorijo sedanjo moderno dobo, bedak fašistični.

  • steppenwolf je rekel/-la:

   Uf, uf, uf !!! Še en izliv že po treh urah.

 • petrovc je rekel/-la:

  Rok: kakšena alternativa, kapitalizem-socializem?
  Socializem ni družbeni sistem, socializem je samo epizoda, stranpot, družbe, ki zaide z glavne poti in se vrne v krogu nazaj, pri temm pa potroši veliko pozitivne energije in dragocenih življenj!

  Vse je kapital-izem, razen socializma in liberalizma!
  Lastništvo nad premičninami in nepremičninami. Pa se imenuje kakorkoli.

  1. Človek je zver nad zvermi! Zver s izprijenim mozgom! Samo človek ubija iz prepričanja, ideologije, ne zaradi naravnih nagonov preživetja!
  2. Ženska je nabiralka in v osnovi negativno bitje. Lažnivka. Tako je preživela nasilje primitivnega moškega!
  Njen cilj je gnezdo, toplo, udobno, rojstvo potomcev.
  3. Moški so butasti petelini! Za toplo, mokro mednožje, par kosmatih laži, lepo postavo, bi se napihnili kot petelin na gnoju!
  Končno jih imajo ženske v rokah.

  Kapital je sredstvo, da je izpolnjena moška nečimernost zaradi ciljne ženske!
  Pride do skupnosti, plemen, držav.
  Več ljudi, več kapitala, več ropa, več žensk!

  Napisana je Biblija z desetimi zapovedmi odnosev med ljudmi!

  Kapital pa kroži, sposoben oče nagrabi, nesposoben sin zagoni!
  Vse gre naravnim potom! Pa naj bo to razno ime, vse je kapital-izem!
  Če bi ne bilo vse naravno bi v teh petih miljonih letih bil lastnik vsega en sam!

  Najde se zvitež in najde se banda lumperproletarcev, pa prikladna ideologija, vse bo od vseh, tudi ženske!

  Pride do revolucije!

  Poboji! Božji zakoni so poteptani. Ravnovesje naravnih prehodov je prekinjeno.
  Cilj revolucije je nasilni poboj, izselitev lastnikov in prenos nasilno odvzetega premoženja novim, lastnikom!
  Revolucija ima seveda ideološko podlago, del imetja, večinski preide v last države, država pa v last revolucionarne partije!
  To se imenuje, po popbojih, kraji, kratkotrajno stanje socializma, pred dokončnim olastninjenjem revolucionarjev ali njih podanikov.
  Ta nenaravnost v procesu ima katastrofalne posledice!
  Zverski oče nagrabil, nakradel, napobil, mlahav sin, kot, izgubil! Navidezno, v resnici sistemsko vodeno.
  Nujno sledi banditskiliberalizem, nova, pravno uzakonjena kraja!
  Najbolje jo je definiral kar Menciger sam, prvi ki je segel v korito!
  Seveda ob tem mesarjenju imovine kaj pri strani prileti tudi vdanim podanikom.

  In v zanki smo spet nazaj v kapital-izmu!

  No, revolucionarji, protirevolucionarji, vse žrtve so zaman. Spet smo v zanki sposoben foter-nesposoben sin!

  Vseskozi pa je en sam družbeni sistem. Sistem kapitala! Vse ostalo so prehodna banditska obdobja prelastninjenja kapitala!

 • petrovc je rekel/-la:

  PRJATLI: vsi, ki v glavi še pestujete spomin na slavo naših Venetsko-Germanskih dedov, ki vam srce bije ponosno, da ste tu in da tu ostanete, ki vam srčna kri narekuje, Boj je Bog usode!
  Ki nosimo razum Judovskih mater!
  Za nami so številne utvare, prevare, nasilnosti. Vse se je začelo s Krekovim banditizmom in njegovo majniško deklaracijo, ki nas je odtrgala od prijateljev, Nemcev!
  Na nas je usoda položila karte, da izučimo svoje sinove, hčere, da se sami ohranimo, za odločilni Boj.

  Boj za svojo slavno zgodovino svojih dedov, Boj za plemenitost Karantanije!
  Mi smo Veneti, naši prijatelji so Nemci!
  Leto 1990 so nam zaigrali, zakockali, umazali, predani služabniki obveščevalni službi YU!
  In mi moramo usodno bitko izbojevati znova! Toda trdo delati in brez MILOSTI Bojevati!

  Brez teh treh postavk ne bomo zmagali:

  1. Ponoven tektonski premik v Evropi! Usodno zbližanje Nemcev in Rusev in Azije! To Putin hoče!
  Tedaj bo Nemcem naš prostor spet življenski!
  In v prijateljstvu v delu in orožju z starimi brati je tudi naša bodočnost!

  2. Otresti se navlake panslavizma! Navlake, ki nas je iz zgodovinskega naroda naredila nekake cigane, vagabunde! Ničle, drobiž za stave!
  Tu smo od vekov, če kdo ne verjame, pove naj od kod!
  Hočemo svoje simbole Venetske: grb, zastavo, novo himno!
  Hočemo nazaj svoj jezik! Počasi, sistematično!

  3. Sistematično delati na trenutku, ki zagotovo pride! Epizoda s to vlado je zgolj korak na naši dolgi poti! Ta vlada mora obstati vsaj še dve leti! Samo norec ali slepec, bi jo vrgel! Bes naroda mora doseči točko, ko bo ta korenit preokret mogoč!
  Tudi, če se odrečemo delu, ki je nekonstruktiven!

  • Aljo je rekel/-la:

   Petrovc je znanstveni dokaz, da se človek ni razvil iz opice, temveč, da se v opico spreminja.

  • steppenwolf je rekel/-la:

   Vprašanje. Kaj je bilo prej. Germani ali Veneti? In kdo briše Venete?

  • steppenwolf je rekel/-la:

   “Ko govorimo o pravični porazdelitvi družbenega bogastva, ne pomeni, da moramo vsi imeti enako, prav pa je, da ima sleherni prebivalec Zemlje zagotovljeno vsaj možnost zadovoljevanja svojih osnovnih potreb ”
   Petrovc, a se ti zdi to dovolj krščansko?

 • petrovc je rekel/-la:

  PRJATLI:
  ALJO je spet ustrelil kozla, pa ne enega, celo čredo je postrelil, po Srebrniško!
  Po balkansko, ko se kolje, se kolje do zadnjega!
  1. O tem, da sem fašist, bedak, opičnjak,…. ne bom razpravljal! ALJO lahko svobodno misli in piše, karkoli, to pravico ima!
  Jaz pa si mislim tudi kakor ocenjujem, da prenese realno analizo! Navadno se nasmehnem!
  Vi, pa vsak zase ocenjujete!
  2. O tem da pišem “pod maligani”, enkrat se mu je celo zapisalo, da voha špirit iz ekrana, tudi prepuščam oceno svobodno, velikemu, ALJU!
  Ostalim pa tako neobvezno zaupam, da alkohol ni po mojem okusu! Razen kozarec šampanca trikrat letno (za god-rojstni dan Angela, Božič in novo leto)!
  Pa če sem z dobrim prijateljem na sproščeni debati kak deci!
  Še tedaj imam problem, da steklenica, neizpita, stoji v hladilniku tri dni!

  3. Sedaj pa k njegovim tipično balk-anskim BALKANAKSIOMOM (aksiom=zakon, ki mu ni moč oporekati)
  3.1 Poglejmo njegovo dobesedno sračje gnezdo-stavek, dva:
  “…bela rasa je kriva za nesorazmerno civilizacijo in je parazit sveta, ni pa kriva za stanje?????……..Krivi so posamezniki…., jaz sem pripadnik bele rase….”
  Bog ve od kje je to prepisal, slabo prepisal, mu je bilo všeč, nič pa razumel!
  Seveda tudi pametni takega stavka, kot se je zapisal ALJU, ne moremo razumeti, kaj hoče povedati.
  Kaj je sorazmernost in nesorazmernost civilizacije?
  Kaj je parazit sveta? Morda je mislil spet medplanetarni parazit, kajti on meša zemljo, planetarni sistem in svet-vesolje? In seveda : “Kovači smo in naša prasila, skovala nam bo sreče luč, bla, bla, bla,…”
  Trditev o krivdi bele rase in takoj za tem negacije te trditve, da ni kriva?
  Pravi, da je njegovo gledanje strpno, humano, milo,….torej, da ima za to posledično visok EQ!?
  Ampak, ampak samo za tiste, ki se z njim 100% strinjajo!
  Ostali pod nož!
  Seveda to z EQ nima veze! Negira belo raso kot zločinsko, krivo za vse zlo, hkrati pa se izjasni, da je predstavnik bele rase, pa nič kriv, celo nedolžen?
  Malo spominja na Srebrnico in Karadjiča v Haagu.
  Visok EQ imajo tisti, po ALJU, ki niso fašisti, ki niso pripadniki RKC, ki so od tam, kjer so po njegovem, izumili elektriko, ki negirajo Hegla, ki bi izgnali Petrovca, ki bi utopili JJ!!
  Mislim, da ALJO meša EQ s BK (Balkanski klavec).
  Seveda se je enkrat ALJU tudi zapisalo, da je definicija fašista taka, da je fašist, kdor voli ali kakorkoli zagovarja J.Janšo in A. Bajuka!

  ALJO; če bi smodnika ne poznali, bi ga ti izumil, ti si DRAJŠTAJN!

  3.2 Elektriko je po ALJU izumil Srb in na balk-anu, brez balk-ana bi bili, zločinska bela rasa, v temi!!
  Elektriko so, dokazano, poznali že stari grki kakih 600 let pred Kristusom!
  Električno baterijo so našli v izkopaninah v Iraku, Bagdadska baterija!
  Na slikah sten faraonskih piramid v Egiptu je baterija.
  O njej so znanstveno pisali: Faraday, Galvani, Volta, Ohm, Ampere,..!

  Ste pa Srbi res Božanski narod! Nad piramidami, nad vsemi in vsem! Kot meglica se vlečete skozi vse civilizacije in vse čase, nekje med peklom in medplamenetarnim središčem!
  Tudi jebate in brcate radi vesoljno meglo!

  Prvi je na elektriki aplikativno začel delati Thomas Edison v USA! Enosmerna!
  Tesla je bil sin srbskega pravoslavnega duhovnika iz Hrvaške! Njega si deli kar nekaj držav!
  Prišel in delal pa je v USA! Postavil je teorijo večfaznega izmeničnega toka tam okoli 1880
  Tam je kulturno živel in se ukvarjal s konstruktivno dejavnostjo, za razliko od balk-ancev v SLO, ki so destruktivni in hochštaplerski in zajedalski, ukvarjajo se v glavnem z nezakonskimi ali kriminalnimi dejavnostmi (mamila, izsiljevanja) !!

  Oficialno se v državi izuma USA, po ALJU fašistični tvorbi, Tesla navaja kot Hrvaški izseljenec!

  3.3 Hegel je po ALJU fašist, psihopat, primitivist, … No, za resne ljudi je Hegel eden od treh največjih filozofov človeške zgodovine! Pa naj bo to v Rusiji, Nemčiji ali Aziji!

  Seveda, balk-an je medplanetarna galaktična kamenina, ki leti po svoje skozi zvezdne meglice, na njej pa se radoživo igra ALJO - bacil!

  3.4 Tam okoli leta 1910 smo Kranci dobili elektriko po vaseh! V naši dobri Avstriji! Na balkanu še niso poznali sveč, svetili so z palicami namočenimi v drevesno smolo! Pa tudi ne dosti, spali so pijani pod češpljo že pri belem opoldnevu! Turki pa so jim kavsali žene in hčerke in rodili so se ALJI!

  3.5 Značilnost balk-ancev pa je, da se še niso razvili iz opice v Človeka! Torej lahko samo z nečimrnostjo opazujejo, pa ne dojamejo, razvoj Človeka dalje!

  STEPPENWOLF:
  1. S tabo in tvojo trditvijo o pravični delitvi družbenega bogastva se v celoti strinjam! Če se spomniš, sem že pisal, da je bil zame Kardeljev sistem samoupravljanja najboljši v tem obdobju in odlično izhodišče za naprej! Žal ga nismo, niso, znali dograditi.
  Žal je človek zver in teži k plenjenju! Ko pišem o tem, pišem o realnih faktih nravi človeka, njim se je treba prilagoditi in jih evolucijsko spreminjati!
  Gnila mesta, tumore, pa enostavno odrezati!
  Tu imava enako mnenje!
  Upam, da to tvoje izhodišče lahko tudi apliciraš, hladno razumsko, na stanje kakršno pri nas sedaj vlada in tako imava lahko enako gledanje na dogodke v SLO!

  Izginotje spomina da smo Veneti se je začelo v Avstro Ogrski! Habsburgi so nas, opredelili kot južne Slovane! Prišlece, vagabunde, po Rimskem sužnje! Čeprav so nas v zbadljivkah le ohranili kot Vindišarje (Veneti=Vindi).
  Toda ozemeljsko smo še pokrivali svojo teritorijo!

  Marija Terezija je šla tako daleč, da nas je imenovala za najbolj konstruktivni, delovni, državnotvorni in kot vojaki najboljši del Avstroogrske!
  Govorila je o svojih ljubih Krancih!
  Tudi naziv Kranska dežela izhaja iz Karantanije!
  Dokončno nas je raznarodila, zgodovinsko izkoreninila YU, stara in nova. Tu so imeli isto stališče kot Habsburgi, tako Karadjordjevič. kot Tito, ne more biti nacija, ki je priključena, zgodovinsko močnejša, kot polnacija, ki jo je okupirala!

  1990 pa naši poslanci, razen Jelinčiča, niso imeli pojma, kaj delajo, kaj jim je dolžnost in za kaj so voljeni!
  Ta država, SLO, je nezakonita, neveljavna in neligitimna!

  Na tem ozemlju so bili pred Germani, Veneti!
  Ruske analize, izkopanine Azije. Definitivno smo prišli kakih tri do pet tisoč let pred Kristusom. O tem sem tudi že pisal.
  Sredi Almatya stoji spomenik Skifu, zlati vojevni, Skifi, Veneti, Goti, so izšli od tu nekje!
  Tu je svoje korenine iskala Hitlerjeva ekspedicija.
  Mi smo bili tu, na svojem sedanjem ozemlju, pred Goti, pred Italiki, pred Hrvati, pred Madžari, tedaj so v Angliji še živeli Druidi, Avstrijci pa sploh niso narod, tudi sedaj niso, Hitler je imel prav!

  • Aljo je rekel/-la:

   Petrovc ti ne razumeš nič in obračaš besede kakor ti paše.
   1.bela rasa je kriva za nesorazmerno civilizacijo in je parazit sveta - Kdo je lastnik večine svetovnih multinacionalk, ki črpajo resurse do onemoglosti? Kdo izkorišča poceni delavno silo in seli proizvodnjo? Kdo dobro živi na račun poceni delavne sile? Kdo ima 90% akumuliran svetovni kapital? Kdo porabi 90% svetovnih dobrin?
   2. ne govorim o nožu, govorim o prevzgoji-deprogramiranju fašista Petrovca
   3. Nikola Tesla je bil Srb in je priznanje v zgodovini dobil šele pred kratkim, ker so ga Edison&CO hoteli zbrisati iz zgodovine, ker jih je prekašal na vseh področjih, toda ni imel plenilske miselnosti. Izmenični tok se uporablja povsod in na račun teslinih izumov, ne samo teorije imamo to kar imamo danes. Vse ostalo kar si napisal o najdbah mi je znano že dolgo časa. Vse to so ostanki prejšnje civilizacije, kar pa Petrovc in ostale opice zanikajo s svojimi teorijami plemenskih selitev in ostalih neumnosti mainstream zgodovinarjev.
   3. nič nimam proti vernikom RKC-ja, saj so samo zaslepljene ovčice v rokah blazne institucije RKC-ja.
   4. ZDA se spreminjajo v fašistično tvorbo, prav tako Izrael in še marsikatera država- to so dejstva.
   5. Tvoje pisanje na tem forumu vsekakor dokazuje, da si zagrenjen fašist.
   6. Tvoje “resne” analize niso vredne počenega groša, ker samo posplošuješ, zavajaš, ter podajaš napačne podatke. Poleg tega so pa to teme za vseživljensko učenje. Rajši berem, poslušam ljudi svetovnega formata, ki posamezne teme raziskujejo celo življenje, kot pa nekega zagrenjenega fašista Petrovca in njegove neumne teze, ki so samo kopija tez mainstrema-njihovih laži.
   7. mene obtožuješ kopiranja, sam pa nisi izrekel niti ene originalne misi in fašistoidno nabijaš čez vse izven Heglovske teze nad-narodov.
   8. Petrovc, star fašist, ki misli da je pameten, zraven je pa slep ko netopir in neumen kot noč. Upam da bo zgodovina povozila tvojo blesavo Darwinistično razmišljanje in da boš dojel, da različne rase in narodi samo bogatijo planet in da nihče ni na osnovi narodnosti ali rase boljši od drugih. Glavni krivec za dogajanje na planetu je globalna elita, ki ne potrebuje izobraženih ljudi, temveč pohlevne, potrošniške sužnje. Zaradi takih posranetov kot si ti, je toliko gorja na tem planetu.

  • Egon Alter je rekel/-la:

   Ne daj se Aljo!

  • Duko je rekel/-la:

   Aljo: Izmenični tok se res uporablja skoraj povsod; NE pa na računalniku, s katerim pišeš in tudi NE v skoraj celotni elektroniki. Toliko za šalo. Ustreza nivoju dialoga.

 • petrovc je rekel/-la:

  KO PA VSEKA ALJO, SE TRESE GORA, rodi pa prdec, in to tak, da se na zobe baše!

  Čudi me samo, da se še ni oglasil PUKLAST MIHA, partizansko ime BRIC! On je tudi specialist za reševanje problema Petrovc in VENETI!

  No, pa poglejmo ALJOVO skrpucalo, ne za ALJA, za pametne:
  1. Mi, nevednemu kot sem, lahko poveš kaj so to sorazmerne in nesorazmerne civilizacije?

  2. S projekti, katere sem realiziral ali na šolanjih sem bil, med ljudmi, ne v hotelih, v USA, Angliji, Arabiji, Kitajski, Rusiji, Vseh državah sedanje Azije, Nemčiji, Švedski, Norveški, Turčiji, Češki, Poljski, …..
  Torej, bela rasa, približno 70% ljudi na zemlji definitivno NI bele rase!
  Dandanes pa je nivo življenja v Aziji, Kitajski, Rusiji, Koreji, Japonski, Tajski,…v povprečju kakih 10% nižji kot je nivo tvoje, takoimenovane “bele” rase.
  Mimogrede, Rusi, Azijci, Japonci, Korejci vozijo boljše avtomobile kot Nemci!!!
  Imajo avte, hladilnike, TV, klime,……
  Statistično, po tvojem bi izkoriščanje samo 10% energensev takoimenovane “nebele” rase ne vzdržalo resnega komentarja!
  40% energensev in rudnin iz Azije gre na Kitajsko! 40% energensev in rudnin iz Afrike gre na Kitajsko! 20% energensev in rudnin iz Rusije gre na Kitajsko!
  Pa ne omenjam Indije, Koreje, Japonske, Tajske, pa energetsko najbolj potrošnih Arabskih emiratov!
  Tvoje trditve so bedarija, kot vedno!

  Pišem ti le za to, da drugi to tvoje skrpucalo vidijo in ti slučajno ne nasedajo!

  3. Kaj je to “deprogramiranje” V Računalništvu delam že od leta 1973! Pa tega izraza ne poznam. Mi lahko pojasniš? Si mislil, preprogramirati? Ali pa reprogramirati, kot puf?

  4. V USA je velika tovarna elektro opreme že stara 100 let! Imenuje se po Teslu!
  Kdaj in kje sem pa trdil, da po očetu, pravoslavnem duhovniku, Tesla ni bil Srb?
  Mi lahko namigneš?
  Je pa dejstvo, iz Teslovih pisem, da se je kot Dostojevski, Tolstoj, tudi Tesla, opredeljeval za Protestanta!

  5. Ahaa, tako gre po tvojem, obstajajo takonazvane “prejšnje” civilizacije! Ko te izginejo, se človeški rod iz ameb, začne znova!
  Torej se je človeški rod, vzeto po Darwinu, začel razvijati, se permanentno razvija iz opic neprestano.
  Ali, kdor veruje v Boga, je Bog človeka ustvaril vsaj petkrat! Torej Bog človeka ustvarja, kot cukrpekar žemlje!
  Se ti oproščam, ko sem te nazval DRAJŠTAJN! ALJO; ti si najmanj FINFCENŠTAJN!

  6. Kaj ti misliš o RKC, sem pa že povedal! Mikroskopu ZEISS se jebe, kaj o njem misli bacil ALJO!

  7. Janša fašist, MEFISTO fašist, Bajuk fašist, Petrovc fašist, JEBIVETER fašist, USA fašist, Nemci fašist, bela rasa fašist, Judje fašist, …..
  Mi lahko poveš, kaj je to po tvoje, biti fašist!
  Po družbi, kamor mene tlačiš sem osebno sicer zadovoljen, celo počaščen, sem pa le redoveden kaj je to definicija fašist! Ti si nedvomno rojen tam nekje 1900! Da tako dobro poznaš fašizem!!!

  8. Koga ti raje poslušaš, ti prepuščam svobodno izbiro! Srbi so raje poslušali Miloševiča, kot Kučana, pa so danes pod tepko, čez deset let pa bodo pod češpljo!
  Ga pa Srbkinje odlično povlečejo, to pa, tu so pa maherce!

  9. Kakšno je to sedaj Darvinistično razmišljanje o raznih rasah na zemlji?! Praviš, da se je en Srb razvil iz drugačne opice, kot en VENET?!

  10. Posamezniki se med seboj razlikujemo, jaz sem drugačen od MEFISTE, on je drugačen od JEBIVETRA, JEBIVETER je drugačen od ROGER-ja, vsekakor pa smo mi štirje res HUDIČEVO drugačni od ALJA!

  TOČNO TAKO JE Z NARODI! Nisi še slišal za genetski fond!

  To je tudi vzrok, da se Pravoslavje loči od Protestantizma. Pa verujejo v istega Boga! Vero oblikuje karakter naroda!
  Pa ne boš razumel v čem je razlika!

  11. Izobrazba, ja, ALJO, jaz imam dve fakulteti, Elektro in Strojno in vse izpite in nalogo magisterija, moja povprečna ocena na fakulteti je 9,52!
  Pa ti? Kumrovec + enajsta šola pod dolgim mostom?

  12. Da je Izrael fašistična tvorba?! ALJO; drži jezik za zobmi, da te ne najdemo! Prokleti antisemit!

  13. Da je PETROVC kriv za vse gorje na svetu! ALJO; to pa lahko govoriš, mene ne moti in ne bom te iskal!

  V nadaljevanju se bo s tabo pomenil moj prijatelj ŽAVBI NANDE, sedaj je šef KOS-a imenovan KRT!

  • Aljo je rekel/-la:

   1. neroden izraz ampak mislim, da dojemaš, lep promer so “izvozi” ameriške demokracije, ki so se vsi po vrsti končali klavrno. Večina rumene “rase”-živi v revščini, večina črne rase - živi v revščini, najbolje jo še zmeraj odnese rasa belih opic, ki je z vojkovanjem in pobijanjem poizkušala podjarmiti cel svet.
   2. 40% energensev in rudnin iz Azije gre na Kitajsko! 40% energensev in rudnin iz Afrike gre na Kitajsko! 20% energensev in rudnin iz Rusije gre na Kitajsko! ja in? Kdo pa kupuje večino končnih izdelkov, in kje konča vsa poceni neprodana roba?
   3. Bolje, da ne veš, ni prijetno, sploh pa ne za stare samovšečne prdce.
   4. Tesla je umrl v bedi, zahvaljujoč židovskim bankirjem, ter prostozidarjem.
   5. Sem ti že povedal, da si živ dokaz, da se ljudje spreminjamo v opice, ne pa da smo iz njih nastali.
   6. ni vredno komentarja
   7. Saj se niti ne zavedaš, kaj lapaš, predvsem tvoja plemenska bedastoča je osnova vseh fašističnih idiotskih teorij, ter povzdigovanje določenih plemen… halo bedak, vmes je poteklo 1000 let in več, daj povej kako so pripadniki tebi ljubih plemen ostali genetsko čisti.
   8. Kučan in Miloševič sta oba bedaka, kar se pa vlečenja tiče, ga lahko vse vlečejo dobro, potrebujejo samo prakso.
   9. Ljudje se nismo razvili iz ipic.
   10. res je
   11. imam 6 razredov osnovne šole in tečaj iz razbijanja fašističnih nosov.
   12. Kazari niste semiti, hudiča saj tudi judi niste.
   13. Bolan fanatik odjebi

 • petrovc je rekel/-la:

  ŽAVBI NANDE. Poročilo predsedniku SLO KOS-a z imenom KRT!
  Naše geslo, neee: ni ga ograjenega, neee, vrta za našega KRTA!

  1. Zalezovanje Petrovca in ALJA:

  vidimo, neee, stoji PETROVC pred akvarijem v živalskem vrtu in drsi s prstom po steklu. Čudno!
  Se hočemo vmešati, neeee, pa pride nepričakovano ALJO. Pa slišimo reči ALJA:
  ” Čuj, VENET, kaj pa delaš?”
  PETROVC: ” prenos misli iz visoko intiligentnega bitja na nižje intiligentno in poglej, delfin plava za mojim prstom ob steklu!”
  Pa vidimo, dalje, neee, da PETROVC odide!
  In ALJO nasloni nos na steklo akvarija gleda zlato ribico in počasi zapira in odpira usta!

  Toliko za uvod!

  So pa imeli antifašisti včeraj sestanek v Vidmarjevi vili! Ob 19:ih zvečer!
  Najprej prebranec, po tem pljeskavica, pa rakija!
  Ustanavljajo novo vlado Republike Srbska Džamaharija, na območju sedanje SLovenije.
  Izvolili so:
  predsednik: ANGIE broz, nazvan maršal
  Minister za znanost, kulturo in šport: ALJO nazvan medplamenetarni,
  Minister za sodstvo, tožilstvo in rabelj: BRIC, nazvan Puklasti Miha
  Minister za topilništvo in metalurgijo: ZORGE: nazvan Hasan Ali potonu! (na Sotli)
  Minister za vojsko in PATRIE: FORESTINA, nazvana Bin Ladnova
  Minister za verska vprasanja: ZBIK, nazvan DIKI KABAN
  Minister za notranje zadeve: PIRANČAN, nazvan Molotov
  Minister za spolno netradicionalno udarjene: NEJA, imenovana pupika.

  Očitno gre za zaroto, neeee! So se pa napili, kot je za sSrbsko vojsko navada in že tri dni spijo, smrčijo in prdijo.

  Se pogovarjata BRIC-ova in ALJ-ova žena:

  BRICOVA: “Ah, moj mož ima že dolgo neuporabnega, še lula s težavo, malo pokaplja, v glavnem po školki, en sama smrdliva gniloba!
  ALJOVA: “Moj ima pa takega, kot repa na dobro gnojeni njivi, ko jo potegneš ven!”
  BRICOVA: “Ooooo, blagor tebi, a takooo debelega?”
  ALJOVA: ” Neee, tako umazanega!”

 • petrovc je rekel/-la:

  ALJO: da imaš šest razredov je tvoja prva in edina točna navedba, to se da sklepati po tvojih komentarjih!
  Rad pa bi videl. kako boš fašistu razbil gobec! To pa bi želel doživeti!
  Glede na to, da mene konstantno nazivaš za fašista, ti predlagam, da poizkusiš z mano!
  Imaš na teh straneh mojo telefonsko številko!
  Napiši prijavo, na te strani, za advokata, saj vas poznam cigote prebrisane, da si se sam nasadil na gobec in to kake desetkrat!
  Po tem se slišiva in dobiva!
  Da vidiva, kako ti gre s tem na gobec!
  MISLIM RESNO!
  Če nisi posrane!

  • Aljo je rekel/-la:

   He he fašistični degen, če misliš, da si bom povzročal nadaljne probleme z napol kazarskim opičnjakom se močno motiš. Tepe tebe že dosti narava. Nimam ne časa, ne denarja, da bi se ukvarjal s tabo v živo. Nasilje je zadnji izhod, dokler me ne ogrožaš direktno se mi jebe za tebe. Živi še naprej v zablodah in mogoče naredi kaj pozitivnega za ljudi okoli sebe, četudi so balkanci ali pa neizobraženi reveži. Svojo pamet usmerjaj v dobro ne pa v samozadovoljstvo in pirove zmage. Vso srečo in naj ti bo najboljše…

 • petrovc je rekel/-la:

  OPSA: ALJO je vsekal spet počez!

  Za 6 razredov osnovne šole in pretepaško navlako z ulice več ni pričakovati! Pocestna mentaliteta, pocestni komentarji!
  1. ALJO nikoli ni bil v Aziji, Kitajski, Tajski, Vietnamu, J.Koreji, Tajlandu, tu je večina rumene rase! Pa ne živi v revščini! Upal bi trditi, da živi bolje kot danes 40% Slovencev!!!! Od tam prihajam ta teden!
  Da pa Črnci žive v bedi, so si pa IZKLJUČNO sami krivi!! Pa Kitajci! Tega ALJU Tomo Križnar še ni povedal! Če bi jim belci ne pomagali, bi že izumrli! Tudi tam sem bil!
  Ne lapaj, pocestni pretepač, s pocestno mentaliteto, 1.

  2. Ahaaa, ALJO je pogruntal novo filozofijo trga! Ni izvor zla, če delaš in nimaš kje prodati svoj izdelek, torej delaš, kot danes Slovenska podjetja, na zalogo, brez plačila! Problem zla je, da lahko delaš in da ti kupujejo in plačajo! Ahhaaa, ALJO je novi Marxović! Vir zla je delo in plačilo za delo!
  Ne lapaj, pocestni pretepač s pocestno mentaliteto, 2.
  3. V bedi so umrli, takole, na hitro: Cankar, Prešeren, Bach, Goethe, Bethoven, Michelangelo, ……
  itd, itd. So tudi krivi USA in Judje?
  Ne lapaj, pocestni pretepač s pocestno mentaliteto, 3.

  4. Deprogramiranje!? Boš rodil, ti umetnik tehnike s 6. razredi!?

  5. Ti si trdil,da civilizacija izgine, ostanejo samo ostanki in vse se začne, tako trdiš, na čisto, znova! Jaz sem predpostavil, da si privrženec Darvina pod prvo varianto! Pod drugo sem ti dal možnost Boga! Torej tvoje PRASICE! Torej tvoja PRASICA je cukrpekar, tako peče ljudi?

  6. Rusi niso čisti, Nemci niso čisti, Kitajci niso čisti, Azoijci niso čisti,…pa vseeno cenijo in poveličujejo svojo kulturo in svojo zgodovino!
  Na lapaj, pocestni pretepač, s pocestno mentaliteto, 4.

  7. Tvoj Miloševič je stvar tvoje ocene! Kučan pa nikakor ni bedak!
  Ne lapaj, pocestni pretepač, s pocestno mentaliteto, 5.

  8. O ženskah pa tudi pojma nimaš! Primitivci se nikoli niso spoznali na tenkočutne ženske vzvode! Kako posilstvo še spravijo skupaj! Vlečenje nima veze s prakso! Tu ti pa ne bom svetoval, povprašaj žensko!
  Ne lapaj, antiljubimec s mesarsko mentaliteto, 6.

  9. Kako pa smo se razvili ljudje? Po Borislavu Kosiju iz PRASICE?

  Ja, deželo Kransko bomo morali, BOMO MORALI, očistiti!

  2.

 • petrovc je rekel/-la:

  TAKOLE: za kakih 1000 naših inženirjev urejam delo v Aziji! Mislim, da je to pošteno delo!
  Saj bi ne plačeval ti! Ti bi fasal, mene pa bi tožil! Tožil za kumaro, ki bi bila sonbčnbica! Mi, hokejisti, pa to znamo urediti!
  Zadnji del si pa napisal lepo! Uplahnilo mi je veselje do heca, želim ti vse, kot si ti napisal meni!

  • Aljo je rekel/-la:

   He he, zveniš kot Ivan Zidar. Saj se ti vidi, da ti je moč stopila v glavo, obnašaš se kot faraon. Heh hokejistvov se pa niti pod razno ne bojim. Malce se pomiri, vzemi tableto ali dve in pazi na srce. Saj vem, da je svet krut, samo to ti ne daje pravice, da se obnašaš kot gorila. Ti si samo odraz kaj sedanji sistem piramidnega idiotizma dela vodilnim opicam, proizvaja neobčutljive bedake, ki mislijo da so nepremegljivi. Uggh, ti pa boš težak, ko boš star in bolan in ko curak ne bo več vstal.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Za vse nas, posebej pa za levičarske slabiče, PETROVC tudi je faraon.

 • petrovc je rekel/-la:

  OPLA: omenjaš, nazivaš me, KAZAR! Preveč gledaš na TV risanke za otroke do 8.leta!
  Sicer pa je Kazar veliki Azijski mislec in publicist!
  Hvala, nisem še na njegovem nivoju, se pa trudim!

 • petrovc je rekel/-la:

  ALJO: no, sedaj sva pa bolj na konkretnih temah, tu pa lahko dialogirava!
  Ne skrbi preveč zame!
  Sem hudičevo zdrav! Srce mi dela ko Ruska ura! Ti veš, da imajo še vedno tovarno analognih ur iz časov CCCP, ki delajo brezhibno, meni osebno so bolj všeč kot moderna digitalna navlaka!
  O tem, sem premagljiv ali ne, pa odloča Bog! Odloča moj Angel! Bitko izgubiš, tudi jaz sem jo, vojne pa doslej še ne, tako mi Bog pomagaj!
  O tem, sem produkt piramidnega sistema, gorila, pa nisi pristojen soditi, premalo me poznaš!
  Moram pa ti reči, da bi se lahko, najverjetneje, korektno pogovorila!

  No, sedaj pa k bitu, ko že tolikokrat omenjaš!
  1. Ženska, ki jo erotično prebudiš, ki te ljubi, ki ji telesno ugajaš, ti ga povleče nad jezikom, v grlo!
  Ženska pa ki je bodisi prostitutka za uro in stotaka, ki komaj čaka, da mine plačan čas, ki te ne ljubi, ki je ne vzburiš, ki ji telesno nisi všeč, pa ti ga povleče pod jezikom in vsebino popljuva!
  Ti že veš. kako je pri tebi! To nima veze s prakso!
  2. Problem s curakom pri meni še ni na vidiku! Moj lepotec funkcionira pri pol mlajši lepotici, ki ni po tvoje, fašistične rase, brezhibno! Posebej, ko se naigram z tebi podobnimi na teh straneh, za relaksacijo!
  Ko bom pa zelo star, bom pa zaključil svojo knjigo poezije in vse tri romane!
  Ko bom pa enkrat, Bog ne daj, če bom, zelo bolan, v tellesu, NIKOLI v glavi, pa bom razmislil o odhodu!
  3. Pravzaprav me narava ne tepe, bože me! Da se večkrat vprašam, koliko časa še!

  Vsekakor pa je moj cilj prebuditi v zavesti Krancev njih silno zgodovino!
  In ne dvomi, uspel bom!
  Kdo bi 1980 mislil, da bo razpadla YU ali CCCP!
  Danes nas je 40%, ki hočemo eksplicitno novo državo!
  V toku dveh let, če vaši na našo srečo, ostanejo, nas bo 70%!
  Magična meja je 80%!
  In uvedli bomo zakone naših dedov, ko je beseda bila zakon! Tako je še danes v Aziji, med zmernimi muslimani!
  Delo za vse!

  • MEFISTO je rekel/-la:

   ALJO je tudi eden tistih, ki ne ve, kdaj je pametno odnehati.

  • Aljo je rekel/-la:

   Fašistom in ostalim alfa-moronom se ne predam nikoli. Heh sploh sem pa specialist za brezupne primere. Faraonov pa organsko ne prenašam in vsiljevanja nasilne volje tudi ne. Petrovc je klasični primer človeka, ki skuša mpdjarmiti vse kar leze in gre. Takšne osebe dosežejo pri meni samo UPOR, in to upor do konca, do smrti če je treba.

  • Boris_j je rekel/-la:

   Aljo, tudi jaz sem imel taka obdobja. Nato sem ugotovil, da troli “za večno” ostanejo troli, saj jim je to v interesu in celo v užitek. Kreganje z njimi je ne le potrata časa, ampak je tudi njihovo futranje. Kot da bi se garbal s prašičem, misleč kako ga boš ugnal, vmes pa se ta počasi spreminje v slona, potem pa še v dinozavra.

 • Duko je rekel/-la:

  V bistvu se z mislimi avtorja strinjam. Ampak kje dobiti človeka, etično dovolj zrelega, da bo sprejel nekakšno “enakost”? No way, bi rekel Pahor. Bolj se mi dozdeva, da je bodočnost sveta nekakšna varianta kitajskega sistema z absolutističnim vodstvom in brezpravnim morjem delovnega ljudstva. Gospodarski razvoj že pelje v to smer in ob kitajskem premočrtnem napredovanju se zdi zahodni svet s svojimi pravljicami o demokraciji in podobnim obsojen na propad. Mislim, da bo ta nastopil prej, kot pričakujemo.

  • Rogerg je rekel/-la:

   @Duko, čeprav na teh straneh ni v “modi”, da bi kdo koga podprl, ali mu dal prav, naj bom izjema.Tvoj kratek zapis je polni zadetek v črno. In za Boga Slovenceljni, tak dajte že enkrat poizkušat ovreči rek “da sta dva Slovenca, tri stranke”. Tudi, če nekdo ne izgovori tvoje ideje s tvojimi besedami, ni mu treba aplaudirati,ampak vsaj ne izvleci najostrejšega kopja, da ga zadeneš.

 • petrovc je rekel/-la:

  TAKO JE: boriti se je treba do konca, smrti in še korak dalje! To je svetoval že Fidel!
  Tako so se na enem od malih vulkanskih otočkov trije Japonci bojevali do konca, smrti in še deset let dalje so gnili v močvirju!

  Petrovc je organski primer fašista! Kajti obvlada samo meniški položaj, torej pod sebe spravi vse kar je ženskega spola, pa naj leze ali gre, torej stare in mlade! Znano pa je, da kdor seksa le po meniško je brez domišljije, hoče biti dominanten, torej je fašist!

  Kot sem že rekel, jaz, sin prasile, ALJO, je PETROVC:”…del piramidnega….” Torej je Faraon!
  Piramid v Gazi in Faraona Ramzesa ali Petrovca, pa organsko ne morem prebaviti!
  Bom pa oba na gobec, obljubim, ko ju prvič srečam!

 • petrovc je rekel/-la:

  DUKO: tvoja teorija je možna! Vendar je statična! Gre za problem, po mojem, kdo bo v vrhu čiste piramide “gospodarjev” in kdo bo masa spodaj, brezpravni!
  Se strinjaš, da je to tisto odprto vprašanje druge dimenzije, ki ves sistem bodoče ureditve dela nejasen!

  USA-Kitajska-Muslimani-Indija-J.Koreja+Japonska, Rusija

  Šest močnih centrov moči, ki se bori za ureditev, kot ti pišeš, ki je taka možna, ko se reši ta problem!

  Center vsega je v Londonu, zla in spletk!

  USA so v njih rokah, Židovskega centra in masonov!

  Za Rusijo imajo plan uničenja preko ekstremnih muslimanov v Zakavkazju, Afganistanu!

  Muslimani so neenotni, sistematično deljeni!

  Indija ni organizirana.

  J Koreja in Japonska, ujetnici S Koreje in s tem Kitajske!

  Kitajska??? Kitajska je v tem trenutku problem treh centrov:
  -Rusije
  -USA
  -J. Koreje

  Problem bo samo eden, rešiti enačbo z eno neznanko, Kitajska, ki pa je sama po sebi že neenačba!
  Nerešiti pomeni kaos!

 • petrovc je rekel/-la:

  DUKO2.:
  Je pa še ena dimenzija problema, ki pokriva predhodno!
  Absolutno posvečenim narodom in brezpravnimi množicami!
  Saj razumeš, kdo je absolutno posvečen narod!
  V rokah iimajo USA!
  Evropo lomijo po modelu Rusije 1917, takrat s komunizmom, danes z centrom sekte v Nemčiji, sekte Univerzalno življenje in podobnimi!

  Evropa je po zlomu Hitlerjeve Nemčije brezpotentna!

  Carsko Rusijo, ki bi iz prve svetovne vojne izšla kot silni zmagovalec, posebej še pri reformah, ki jih je Car Nikolaj pripravljal, so zlomili z sekto komunistov!

  Kako bo s Kitajsko, težko prodrejo, zaradi razlike kože!
  Bodo poizkusili s musl9imani na Kitajskem?
  Bodo uporabili orožje, ki ga še nismo videli? Ga pa imajo!
  Bodo počakali, da Kitajci ekspandirajo v Rusijo ali Azijo in pobrali mrtve?
  Kitajci nekam morajo!
  Kazahstanu so ponudili 100 milijard$ za najem ozemlja polovico Evrope, za gojenje žitaric in preselitev 5 mio. svojih delavcev tja!
  Na pritisk Rusije so Kazaki zavrnili!
  Kazakov je 12 mio.

  Nemčiji, so napovedali vojno 1933!
  Se strinjam, nič dobrega se ne piše, kdor ni njihov!
  Je pa tudi res, na koncu nič ni tako, kot zgleda na začetku!

 • Forestina je rekel/-la:

  We cannot put the best goals into practise unless we are able to establish
  functioning communities that have the ability to survive. Ecological
  humanism requires a new social structure. Throughout the history of our
  project, we have gathered surprising experiences in the area of human cohabitation,
  and they have made us think more deeply about community
  building and solidarity.
  It will only be possible to carry out the tasks for the future on the basis of a
  well functioning community. Ever since the sixties, many community
  projects have failed due to unsolved human conflicts, so we must not be
  naive in this area. If we want to put a sustainable form of ecological
  humanism into practise, we must find a form of humane, social and sexual
  humanism that liberates the participants from the burdens and pains of the
  past. The difficulties that stand in the way of a worldwide healing process
  lie not only in the outside world but also in ourselves. Above all, the fields of conflict about money, power,
  love and sexuality form inner barriers that cannot be overcome by mere appeals for peace. In our common
  daily life it is very simple things, such unfulfilled need for contact, striving for dominance, competition for
  love and sex, jealousy, unconscious negative projections, fear of being judged etc., that have internally
  destroyed groups in hundreds of projects. Since these factors are not only individual defects, but mainly the
  consequences of a collective cultural disease, they can not be permanently resolved at an individual level.
  We all carry the original pain of a great wound inside of us. We all have, as the Ex-Vietnam-soldier and
  today’s Zen-Buddhist Claude Anshin Thomas mentioned, our “inner Vietnam”. We all have been victims and
  perpetrators in our past and present life times and we all have received many wounds in the course of our
  karmic life journeys. Healing work, as we mean it here, means healing these wounds in ourselves and others.
  The signposts for this are truth, mutual support, responsibility for the community and service to life. Also,
  help others so that you, too, receive help.
  Here, we come to a deeper definition of “sustainability”. The necessary ecological changes require human
  change and can only happen in a lasting way if we go to the roots and develop new basic patterns for culture
  and society. Establishing trust among people and making transparency possible between people is not only
  an individual issue, it is mainly a societal, cultural and political issue. This is a basic thought of the Project of
  the Healing Biotopes. We must develop communities in which lies, deceit and betrayal no longer provide an
  evolutionary advantage. We need new societal structures that make a durable cohabitation in truth, love and
  trust possible. It is a difficult historical heritage that rules our individual existences in the most intimate
  spaces. This issue must be solved in such a way that entelichal healing can be fully liberated and can take full
  effect.
  The research of the Project of the Healing Biotopes deals with the development of future communities that
  can offer their participants new experiences of healing and growth that come from a new experience of trust.
  Such communities inevitably go through a series of inner experiments, with which they extend their present
  boundaries and gain new terrain. It is about pushing boundaries outward, making it possible for new inner
  focal points to emerge in one’s own life. It is a research adventure of great significance, perhaps the biggest
  adventure of our time.

 • petrovc je rekel/-la:

  PRJATLI: pameten ne lupi pomaranče, da bi imel zapacane nohte in lepljive dlani! Lupi jo zato, da pride do koristnega, sladkega, užitnega, sadeža!

  Na teh straneh so štiri vrste komentatorjev:

  1. Banditen-kavboj, podzvrst, ki jih srbijo prsti, pa bi radi grabili po ročaju pištole!
  (Primer: BRIC; ALJO; ZORGE,…)

  2. Podganja sorta, ki se nažirajo v naši shrambi, našega mukoma pridelanega zrnja, zraven pa po njem še izdatno serjejo.
  (Primer: FORESTINA, E.P., ANGIE,…)

  3. Zmedenci-kojoti, ki sicer nič ne razumejo, nagonsko pa čutijo, da je dobro biti v bližini plenilcev, vedno ostane kak odpadek za prebavit! Če ne drugega, se tudi na izločkih da preživeti.
  (Primer: te pa sami najdite)

  4. Pa nekaj starih oslov, ki se trudimo prinesti Prometejev ogenj v hlad noči!

 • petrovc je rekel/-la:

  ZORGE, ALJO:

  ZORGE: ko sem rekel, da je na teh straneh kar nekaj bedakov, sem takoj tudi dodal, da ne skačite pokonci, vas bom že sam poklical, po spisku!
  Ti pa skačeš pokonci, ne da bi te, uspel, poklicati!
  Torej že sam zase veš, da boš poklican v prvi vrsti!!!
  Priden bedak, ne skrbi, si na samem začetku spiska, ne bom te pozabil!

  ALJO: a ti pa meni kar verzijo “Mein Kampf”!
  Tako se napenjaš, da ti je na vampu že davno počil pas in grabiš za pištolo, po kavbojsko malomarno bi morala biti ob ritnici, pištola pa ti je padla s pasom vred že davno padla na tla!
  Po tem pa grozeče kikirikaš: “bum, bum, bum,….”
  Kar uspokoj se, tebe sem slekel samo za to, da bi okolica videla, da si nag in kosmato umazan!

  • Aljo je rekel/-la:

   Slači ti svojo bogo ženo ali pa svoje kurbe. Spet nisi dojel poante, kazari ste pač najbolj zmešani na tem planetu.

 • petrovc je rekel/-la:

  RESNIČNA ZGODBICA:
  Za take, ki se borijo do smrti in še korak dalje!
  Ki bodo na gobec, če srečajo na cesti v Prule, Petrovca, Keopsovo piramido in Kleopatro!

  Skupina partizanov v gmajni 15. maja 1945!
  Pa pride do njih upehana domačinka iz vasi, ki jim je sicer tedensko, vso leto, nosila hrano.
  “Ja, porkamadona, a nisi nič prinesla za pod zob?”
  “Ja fantje, dol pridte, je že vsega konec, v dolino pojdite, kaj pa še delate tukaj, vam ni nihče povedal?!”
  “Uuuu, hudiča, smo pa na kahli, smo zgubili!?”
  “Neee, Nemci so kapitulirali”
  “Nemogoče, pa zadnji zvemo! Kaj pa nisi takoj prišla povedat?!”
  “Ja dol, v dolino, je prišel ……….bataljon, pa dela svoj red, samo sranje, nisem uspela!”

 • petrovc je rekel/-la:

  ALJO: v nornhausu so imel enega tvoje baže, ki je trdil, da je črna luknja v vesolju!
  Ko so ga zvezali, da mu dajo injekcijo je vpil, da:
  “Da ne dojemajo poante!”

  Partizan pa boš, BOŠ, s novoustanovljeno XXV divizionom, boš odšel preko Hrvaške……..peš.

  Ja, veš, moj prjatu, ANGIE, saj ti odkrito povem, iskreno, da se kar nekaj, po tihem, s tabo celo strinjam. To moram biti, iskren!
  Ampak, tvoje reakcije so kot fitness center !

  Kadar pa slacim mojo ljubko deklico, tvoje priljubljene rase, se mi smehlja!
  Smeh je zdrav za telo, lepši obraz.
  Kadar pa slačim tebe, moj ALJO, mi gredo solze v oči, kot če bi lupil kako čebulo v Karagande!
  Solze čistijo in lepšajo oči!

  V nadaljevanju pa s teboj moj prijatelj ŽAVBI NANDO!

 • petrovc je rekel/-la:

  ALJO: modrost in humanost in strateštvo se ne odražata po odločitvah, ki so sprejete po bitki!
  Modrost se odraža v odločitvah pred bitko!
  Danes pa res ni nobena alternativa, šestdeset let kasneje, kaj je bilo tedaj bolje biti!

  Moj oče, partizan, je vedno rekel: “Najbolj umazani so bili majski hroščki!, še bolj umazani pa pridejo!”
  Op.: majski hroščki so stari partizani rekli takim, ki so se jim priključili maja 1945! Prej pa se ali skrivali ali pa čakali ali pa igrali na vse možne kombinacije.
  Drugi del, o najbolj umazanih pa razumem šele sedaj, ob vas, tebi podobnih, ANGIE!
  Vi, ki bi se šli še kar vojno na delitvah in vzorcih in vzrokih in povodih, ki jih ne razumete!
  Boj se vojne in moli k miru!
  Pustimo v pokoju duše in starost naših očetov, ANGIE!
  Številne odločitve v težkih časih niso nujno plod zlega karakterja, so plod nasilja nad razumom.
  Glej kaj boš jutri, ko so vse odločitve v tvojih rokah in dejansko odražajo tvojo moč duha!
  Verjamem, da bova vseeno skupaj!
  Da je to kar tu počnemo samo igra, v res težkih trenutkih pa smo odgovorni in nas ne zapusti sreča.
  Kaj je bilo včeraj, je zgodovina naših roditeljev.
  Po raznem raznemu, lahka blazina, ko nastopi noč!