11. januar, 2011 | Flavio Gori

Šeststo milijonov evrov za projekt hišne avtoamatizacije za ljudi vseh starosti

  • DELICIOUS
  • Google
  • RSS

Pred kratkim so projekt predstavili v poročilu Evropske komisije o skupnem programu AAL (ambientalno podprto življenje oz. podpora iz okolja pri vsakdanjem življenju), ki prikazuje široko udeležbo MSP pri različnih projektih in finančne obveznosti sodelujočih držav.

Za financiranje programa je zagotovljenih 600 milijonov evrov, s sodelovanjem 23 držav iz Evropske unije pri prizadevanju za izboljšanje kakovosti življenja starejših prebivalcev s pomočjo tehnoloških rešitev na informacijskem in komunikacijskem področju.

Poročilo je naslovljeno na Evropski parlament in Svet ministrov in predstavlja pomemben korak pri krepitvi skupnega programa AAL.

Za izboljšanje rezultatov programa Komisija priporoča večjo udeležbo uporabnikov pri oblikovalskih rešitev. Komisija si bo tudi prizadevala v smeri vzpostavitve sheme za financiranje za zmanjšanje razlike med testno fazo in trženjem končnega izdelka.

Komisija bo prav tako okrepila povezave med AAL in drugimi programi, ki so financirani na področju Raziskav in inovacij Evropske unije in Evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti leta 2012.

Na podlagi tega poročila bo Komisija razpravljala z Evropskim parlamentom in Svetom ministrov Evropske unije o naslednjih korakih pri izvajanju predlaganih pobud in
možnostih za nadaljevanje programa po letu 2013, ko se ta zaključi.

Po mnenju prebivalcev Evropske Skupnosti bo tovrstni projekt dejansko pripomogel k izboljšanju kakovosti vsakodnevnega življenja, zlasti za tiste, ki se sami niso zmožni premakniti od doma. V sklopu tega projekta bodo lahko brez težav v stiku z vsem medicinskim osebjem in sredstvi, ki jih potrebujejo, tudi v primerih, ko so zdravstveni centri od njihovega doma oddaljeni nekaj kilometrov.

Ta program bo pomagal ustvariti tudi občutek pripadnosti skupni državi. Če se tega lotimo zdaj, se bo našim otrokom tak način življenja zdel nekaj samoumevnega, sami pa bomo ponosni, da smo se podali na to pot. Mladim se sicer to lahko zdi samoumevno, za starejše prebivalce, ki so od konca druge svetovne vojne do leta 1989 živeli v dveh zelo različnih Evropah, pa se utegne zdeti tak način sodelovanja in bivanja skoraj neverjeten. Ljudje bodo tako sodelovali in ustvarjali čisto novo celino, tudi če drugače razmišljajo in delujejo. Za tako sodelovanje ni nikoli prepozno.

Istočasno ali celo prej, bi Evropska Skupnost morala ukrepati v smeri vsakodnevnega delovanja tega projekta v vsakem kotičku vsake izmed sodelujočih evropskih držav, kar bi prebivalcem omogočilo dovolj hitro uporabo domačega računalnika in interneta in s tem tudi stik z zdravstvenimi centri in bolnicami po vsej Evropi, v katerih bo zdravstveno osebje obravnavalo prebivalce kot če bi bili v isti sobi.

Bibliografija:

http://www.europarlamento24.com

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research / aal / interim_review / index_en.htm

Avtor: Flavio Gori

 


  • DELICIOUS
  • Google
  • RSS

Komenitiranje tega prispevka ni dovoljeno.