25. januar, 2011 | Jan A Johansson

Euronews - propagandni program, ki je v celoti subvencioniran, a malo gledan

 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS

Od leta 1998 lahko Euronews spremlja skoraj vsako gospodinjstvo, ki ima kabelsko televizijo. Za zagon programa je Evropska komisija v obdobju treh let vložila približno 10 milijonov evrov. Evropska unija in Euronews imata oba vse pravice za nekomercialno prenašanje in razmnoževanje produkcije. Tako lahko Evropska komisija zagotovi, da so programske vsebine Euronewsa točne in v skladu s komisijo “uravnotežene”, zlasti glede stališč in dejavnosti evropskih institucij.

Euronews je v lasti 21 evropskih javnih radiotelevizij. Sedež televizije je v Lyonu, svoje programe pa prevaja v deset različnih jezikov. Doslej je bil Euronews odvisen od materiala, ki so ga dobili od svojih lastnikov in ga dopolnjevali z vsebino iz treh manjših studiev Euronewsa v Bruslju, Kairu in Dohi v Katarju. V načrtu je še več studiev: osem do konca leta 2011 in dodatnih osem, ki naj bi se odprli leta 2012.

Nedavno so evropski javni izdajatelji televizijskih programov zaradi zmanjševanja proračunskih sredstev zmanjšali tudi prispevke za Euronews. Proračun Evropske komisije pa nenehno narašča. Evropska komisija je v zadnjih treh letih potrojila svoje prispevke za Euronews, ki sedaj znašajo 15 milijonov evrov na leto. Oglaševanje in drugi komercialni viri prihodkov prispevajo približno 60 odstotkov celotnega proračuna programa v višini 60 milijonov evrov.

Brez zagonskih finančnih sredstev in zajetnega vsakoletnega prispevka iz Evropske komisije, Euronews na odprtem trgu ne bi imel nobenih možnosti. Pri Euronewsu trdijo, da 2.6 milijona gledalcev na teden po vsej Evropi prižge njihov program, kar je le majhen delež od 180 milijonov evropskih gospodinjstev, ki jim je ta program na voljo.
V Veliki Britaniji, na primer, okoli 0.5 odstotka gospodinjstev gleda Euronews vsaj enkrat na teden, v primerjavi z 19 odstotki, ki gledajo BBC-jev 24-urni program British news. Kljub temu je v načrtu še enajsti jezik (ukrajinščina).

S sedanjo proračunsko strukturo Euronews nikoli ne bo sposoben kritične ocene. Roke, ki te hrani, ne boš ugriznil: TV oddaj, ki kritično ocenjujejo dejavnosti in denar, ki jih trošijo institucije EU na Euronewsu ne boste nikoli videli. Naloga Euronewsa je da, je propagandni program Evropske unije, s politično usmeritvijo, ki zagovarja večjo nadnacionalno upravo Evropske unije.

Jan A Johansson

Euronews – propaganda channel, thoroughly subsidised, watched by very few

Since 1998, Euronews can be watched in nearly every household that has cable TV. To get the channel started, the European Commission put in around 10 million euro over three years. The EU and Euronews each have full non-commercial retransmission and reproduction rights for the productions. In this way, the European Commission can ensure that Euronews broadcasts are accurate and “balanced” according to them, particularly with regard to the positions and activities of the European Institutions.

Euronews is owned by 21 European public broadcasters. It is based in Lyon and has translation of its programmes into ten different languages. So far, Euronews has relied on material from its owners, supplemented by content from its three small Euronews offices, in Brussels, Cairo and Doha, Qatar. But the channel is in the process of adding more bureaus: eight by the end of 2011 and eight more to be opened in 2012.
Recently, European public broadcasters faced with budget cuts have reduced their contributions to Euronews. The European Commission, however, has an ever-growing budget. The European Commission has tripled its contributions to Euronews over the last three years to 15 million euros annually at present. Advertising and other commercial sources of revenue provide about 60 percent of the channel’s total budget of 60 million euros.

Without start-up funding and a large annual contribution from the European Commission, Euronews would not stand a chance on the open market. Euronews claims that 2,6 million viewers tune in weekly across Europe: only a small fraction of the 180 million European households in which the channel is available.
In Britain, for example, about 0.5 percent of households watch the channel at least once a week, compared with 19 percent that watch the BBC`s 24-hour British news channel. In spite of this, an eleventh language (Ukrainian) is scheduled to be added.

With the current structure of its budget, Euronews will never be capable of critical evaluation. You do not bite the hand that feed you: TV programmes that critically evaluate the activities and money spent by the EU institutions we will never be seen in Euronews. Its role is to be a propaganda channel for the European Union, with a political line in favour of increased supra national governance of the European Union.

Jan A Johansson

 


 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS
2 x komentirano
 • binebone je rekel/-la:

  Propagirajo v smeri, da se moramo prostovoljno odpovedati vsem pravicam. Na miren ali na nasilni način. Propagirajo o uničitvi nacionalnih držav. TV NWO. Haag pa je sodišče NWO. Svet je v resnici zelo drugačen od ponarejenih podobic, ki nam jih kažejo na površju. Globalisti se sestajajo na sestankih skupine G-20, spreminjajo se nacionalne zakonodaje, sprejemajo resolucije Združenih narodov, NATO pošilja po svetu svojo vojsko, zelo redko pa se taki razlogi za vsa ta dejanja ujemajo z retoriko, s katero jih gospodarji senc opravičujejo. Globalizacija pomeni sužennjstvo. Prej, ko se ljudje tega zavedo, prej bo mogoče bolje.

 • Bah je rekel/-la:

  “Oglaševanje in drugi komercialni viri prihodkov prispevajo približno 60 odstotkov celotnega proračuna programa v višini 60 milijonov evrov.”

  Ob teh podatkih ni mogoče reči, da je euronews “v celoti subvencioniran”

  btw tudi BBC-jev servis bi se brez take ali drugačne subvencionirane podpore težko obdržal.