25. januar, 2011 | Dr. Janez Kolenc

Nesmiselno nerazumevanje v slovenski politiki

 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS

»SDS, kot je znano, predlaga deset sprememb ustave in je zadovoljna, ker tudi ena od koalicijskih strank (Zares) predlaga dogovor o lažjem razpisu predčasnih volitev. A hkrati je Janez Janša prepričan, da lahko koalicijske stranke sedanji mandat skrajšajo le same, če to želijo.«

Janša se najprej zavzema za predčasne volitve in predlaga deset sprememb ustave, hkrati pa nalaga koaliciji, da si skrajša mandat, če sami tako želijo. To kar si želi Janša je nesmiselno in nerazumljivo.

»Na vprašanje, kako bo SDS ravnala, če bo premier Borut Pahor upošteval poziv računskega sodišča in predlagal parlamentu glasovanje o finančnem ministru Francu Križaniču, je Janša dejal, da to »ni enostavna dilema«. SDS je sicer prepričana, da je Križanič slab minister, kar kažejo javnofinančne razmere v državi. Toda imenovanja ministrov so stvar vlade in koalicije. »SDS ne želi biti tista, ki bi enkrat svoje glasove posodila enemu, drugič drugemu delu vladne koalicije v medsebojnih obračunih,« je dejal Janša. Koalicija naj se torej dogovori sama in deluje naprej, če je to mogoče, drugače pa omogoči, da »se Slovenija resetira«.«

V podobno zagato nesmiselnega nerazumevanja zaide Janša ob primeru Križanič. Križanič je sicer slab minister, a naj ga odstavi kar vladajoča koalicija, ki naj deluje naprej, ali pa omogoči, da bo zavladal kdo drug – torej Janša. Torej naj vlada nadaljuje svoje delo s slabimi ministri ali pa omogoči Janši, da prevzame oblast. Niti ena niti druga zahteva Janše ni smiselna in ni razumljiva.

Vprašanje smiselnega razumevanja je antropološko raziskoval E. Evans-Pritchard. Z raziskovanjem funkcij čarovništva, oraklov in magije pri afriškem plemenu Azande je v nasprotju s Stevenom Lukesom izvedel nerelativistične konsekvence za raziskovanje racionalnosti pri različnih kulturah. Smiselno razumevanje in tehniko razumevanja tega plemena je Evans-Pritchard presojal z uporabo standarda znanstvene racionalnosti.

Razlikoval je med logično zahtevo (ang. logical notion) in konsistentnostjo smiselnega razumevanja (dojemanja), kateri verovanje v čarovnice pri Azand-ih zadovolji in metodološko zahtevo, da moramo imeti empirično znanje (ang. scientific notion) za smiselno razumevanje in uporabljanje tehničnih postopkov, s katerimi posegamo v naravna ali družbena dejstva. Tej zahtevi pa mitsko mišljenje očitno ne zadosti in ostaja v tem pogledu podrejeno modernemu. V skladu s tem je definiral obe zahtevi takole:

a) Logične zahteve so tiste, katerih sklepi so z ozirom na pravila mišljenja (ang. rules of thought) lahko resnični, če so resnične tudi premise in b) Znanstvene zahteve so tiste, ki so v dvojnem odnosu do objektivne stvarnosti; v odnosu do veljavnosti (ang. validity) svojih premis in v odnosu do sklepov, ki morajo biti izvedeni iz lastnih predpostavk (ang. propositions).

Torej, stvar je takšnale. Janša ne zadosti niti logični, niti metodološki zahtevi po smiselnem razumevanju, ki mora biti odlika vsakega, ki hoče v moderni družbi pretendirati na položaj politika. Pa pojdimo naprej.

V zagovoru univerzalistične pozicije racionalnosti se je Evans-Pritchard oprl na sistem pravil, ki veljajo za obe strani mišljenja - tako mitsko kot moderno - in v obeh iskal intuitivno določene zakonitosti – formalno logiko. Pri tem je poudaril, da je smiselno razumevanje tisto, ki uporablja metodo preizkusa vselej, kadar obstaja nesporazum o predpostavkah resnice (propozicijah).

Če bi Janša upošteval pravila formalne logike, bi moral opustiti svoje nesmisle in nerazumljive zahteve ter z metodo preizkusa udejanjiti svoje želje. Takšne so namreč zahteve, ki jih večkrat sam postavlja. Govori namreč o tem, da je treba nekaj narediti, ne pa govoriti o tem. Čeprav se trudi, da bi nekaj naredil z besedami, pa le spušča meglo, ki ne zadosti niti verovanjem v čarovnice nekega plemena. Celo verovanje v čarovnice je bolj konsistentno od Janševih nastopov.

Naj navedem še eno antropološko observacijo. V nasprotju z Evans-Pritchardom in navdihnjen z Wittgenstein-ovimi deli je P. Winch postavil kulturalističen pojem jezika. “Jezik” je pojmoval kot govorno artikulirane predstave o svetu (nem. Weltbildern) in temu ustrezno strukturirane življenjske oblike. Predstave o svetu ohranjajo kulturno znanje, s pomočjo katerega določene jezikovne skupnosti interpretirajo svet. Vsaka kultura ima sebi lastno (samosvojo) predstavo in odnos do realnosti, ki jo izraža v svojem jeziku. Vsaka kultura pozna kategorialno razliko med resničnim in neresničnim znotraj svojega lastnega jezikovnega sistema. Ker pleme in antropolog govorita različne jezike, je nesmiselno ugotavljati da obe strani izhajata iz istega koncepta in torej antropologi nimajo pravice presojati vero v čarovnice in magijo z merili znanstvene racionalnosti. Nesprejemljivo je stališče, da moramo določeno koncepcijo (konstrukcijo “realnosti” obravnavati izven znanstvenega razumevanja, dokler je – medsebojnem odnosu nekaj kar je znanstveno (npr. antropološka teorija) in nekaj kar ni znanstveno (npr. verovanje v čarovnice). Razlika med znanstveno in magično koncepcijo realnosti naj bi bila torej v tem, da se znanstvena koncepcija ukvarja s katerokoli realnostjo, medtem ko se magična koncepcija ne.

Jasno je, da Janša uporablja magično koncepcijo realnosti, pa še tej ne zadosti, ker se nesmiselno zapleta v lastne skrite želje, ki jih nerazumljivo formulira v jeziku, ki je poln protislovnih izjav.

Če še naprej sledimo našemu razmišljanju o nesmiselnem nerazumevanju pri Janši, potem moramo ugotoviti, da je moč Winchevih argumentov v naslednjem: Ugotavlja, da sta jezik, kot govorno artikulirana predstava o svetu in življenjske oblike pojma, ki se nanašata na nekaj partikularnega in njune vsebine ni mogoče iztrgati iz konteksta ter ugotavlja, da se nanašata na totaliteto, ker so meje jezika za pripadnike neke kulture tudi meje njihovega sveta. Horizont njihovega življenjskega sveta lahko poljubno razširjajo, ne morejo pa iz njega izstopiti. V tem smislu je vsaka interpretacija realnosti, izražena v določenem jeziku, že predstopnja kulturne asimilacije. Vendar iz gornjega ne izhaja, da moramo idejo resnice razumeti partikularistično (oz. odvisno od konteksta). Kajti, tako kot so predstave o svetu lahko resnične z ozirom na kriterije resničnosti, tako je lahko tudi izbira kriterijev, po katerih se presoja (ne) resničnost neke izjave odvisna od pojmovnega konteksta oz. določenega pojmovanja sveta. (Habermas, 1985:92)

V zvezi z Janševim nastopom je potrebno ugotoviti, da njegove izjave niso resnične, ne upoštevajo kriterije resničnosti in torej tudi ne pojmujejo sveta v skladu z veljavnimi kriteriji izjavljanja. Janšev nastop je torej lažen, nekritičen in pojmovno nerazumljiv.

Namreč, kriteriji resničnosti in ne jezikovni sistem so osnova za presojanje (ne) racionalnosti izjav.. Katerikoli jezikovni sistem že izberemo, vedno izhajamo iz predpostavke da je resnica univerzalno veljavna trditev, ki podlega kriterijem veljavnosti. Kadar je neka izjava resnična se o njej oblikuje univerzalno soglasje, ne glede na to v katerem jeziku je formulirana. Trdimo lahko le, da se, v okviru njihovih predstav o svetu, pripadniki neke jezikovne skupnosti razumejo o središčnih temah njihovega osebnega in družbenega življenja. Tako so predstave o svetu med sabo primerljive samo kot potencialna možnost v pomenu, da smo vsi zmožni ustanavljati smisel svojega življenja. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi kriterij kognitivne primernosti (zasnovanosti) izjav. Takšna zasnovanost predstav o svetu se skupaj z učinkovitostjo načrtnega delovanja zrcali tudi v praksi oz. načinu življenja pripadnikov določene skupnosti. Ni dvoma, da se Azandi zavedajo nesmiselnosti in jih občutijo kot neprijetne, vendar se jim skušajo izogniti in zanikati očitna protislovja ko “dokazujejo konsistentnost” svojih trditev. Tu se odpira vprašanje ali ni določena stopnja ateoretičnosti že zadosten razlog za trditev o iracionalnosti njihovega načina mišljenja in življenja ? Če je v mišljenju “domačinov” (domorodcev) res zaznati kognitivno neosnovanost oz. neobjektivirana stališča, potem se je smiselno vprašati ali ni racionalni standard Azandov preprosto nižji in v tem smislu manj racionalen od modernega razumevanja sveta ?

Da, v Janševem nastopu je prisotna ateoretičnost in iracionalnost v izjavljanju, zato so njegova stališča kognitivno neosnovana in torej neobjektivirana. Janša skratka ne razume modernega sveta. Kaj pa potem Janša sploh hoče ? Tega od njega ne izvemo. Lahko pa ugibamo, da hoče oblast, ki je nesmiselna, nerazumljiva, nelogična, neresnična, neteoretična, kognitivno neosnovana, neobjektivirana….Janša hoče oblast, ki je začarana v verovanjih domorodcev, skrivnostno oblast, ki jo bodo ščitili posvečeni vrači nesmiselne in nerazumljive slovenske politike.

Dr. Janez Kolenc

 


 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS
326 x komentirano
 • jj je rekel/-la:

  skratka Janša je usekan

  • Krokar je rekel/-la:

   Slovenci smo usekan, če bomo Janša volil!

  • angie je rekel/-la:

   Janša uporablja magično koncepcijo realnosti, pa še tej ne zadosti, ker se nesmiselno zapleta v lastne skrite želje, ki jih nerazumljivo formulira v jeziku, ki je poln protislovnih izjav.

   jap, Janšetovi volilci so magični nadrealisti…

  • svarun je rekel/-la:

   JJ svojo pomanjkljivo izobrazbo (bo moral še enkrat začeti pri Angelci ) in inteligenco ,kar naprej skuša prikriti z lajanjem , lažmi prodajanjem megle in sebe prodajati kot žrtev pokvarjencev,pozablja na svojo partijsko preteklost…

   Kdor ne razmišlja tako kot on,ni demokrat.

  • svarun je rekel/-la:

   kaj pa če bi tega hudiča Krjavelj P…..U ?

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, neskromno povej, če si ti demokrat?

  • svarun je rekel/-la:

   mefić . gotovo sem bolj demokratičen od JJ-a , od kod pa je tebe prešinila ta misel DREKAČ, si me presenetil ,da si me sploh vprašal,ker je za tebe in one iz RKC JJ nezmotljiv.
   ALI MOGOČE IZGUBLJAŠ ZAUPANJE V RKC IN JJ-a ?

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, JJ pa še nikoli ni rekel o tebi nič slabega.

   Nasprotno, štiri leta je celo zelo dobro skrbel zate, saj si priznal, da si v njegovem času celo napredoval.

   Tudi JJ je znatno pripomogel k demokratizaciji naše družbe, kar je celo tebi omogočilo, da javno stresaš neumnosti brez cenzure in brez kazni.

   SVARUN, uživaj!

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : plačo mi je pa JJ nižal,tega nisi prebral …

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, če ti je res JJ kljub napredovanju znižal plačo, kar sicer ne gre skupaj, si najbrž slabo delal in hodil v službo, kot na počitnice.

   Je pa res, da JJ ne mara lenuhov in praznih čvekačev.

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : ti … svojo mater,delaš drugega pa tako in tako ne nič , edino še serješ in smradiš zraven , davčna politika je pa za tebe …

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Toda, SVARUN, napredoval si pa le za časa JJ.

   S plačo pa tako ni nihče zadovoljen.

   Se spomniš, kako si hvalil JJ, ko si napredoval?

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : … nikoli ne hvalim … še naprej mefić.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Zakaj ti je tako nerodno priznati resnico?

 • breza je rekel/-la:

  Končno se je našel nekdo, ki je napisal nekaj realnosti o Janši. Upam, da dobimo nadaljevanje. Čestitke Dr.Janez Kolenc. Tudi glede spremembe ustave so bili že v njegovi (JJ) vladavini ugledni pravniki zelo skeptični do tega vprašanja. Ustavne spremembe so mogoče potrebne a bolj kozmetične, kot to za kar se zavzema JJ. Če bi to ustavo spoštovali tudi politiki in razni tajkuni takega stanja v Sloveniji ne bi bilo.Za zgled si lahko vzamemo Hrvaško, Srbijo in mnoge zahodnoevropske države glede zakona o odvzemu ali zamrznitvi premoženja ali pa ga enostavno tudi tega prepišimo, kot se je to že zgodilo. Pri nas ni volje, ker se vsi skupaj držijo za eno vrv in sklepajo krog. Ljudje tega ne bodo več dolgo trpeli, ozrimo se po evropi, kaj se dogaja. Ko so ljudje lačni postanejo zveri.

 • Klara je rekel/-la:

  Ta primerjava mi res všeč;
  Celo verovanje v čarovnice je bolj konsistentno od Janševih nastopov.

 • krucefiks je rekel/-la:

  “Celo verovanje v čarovnice je bolj konsistentno od Janševih nastopov.”

  Hehe. Pa še res je. Človek ima en motiv in željo. Oblast za vsako ceno, zarad česar izkoristi vsako priliko in se obrača po vetru (primer: kot premier se je dogovarjal za rešitev slo-hr spora pred Haaškim sodiščem. Kot opozicijski prvak je zagovarjal bilateralno rešitev.). Odtod nekonsistentnost. Čeprav najbolj žalostno pri tem je, da dvomestno število volilcev teh nedoslednosti v drži Janše in SDS ni sposobno opaziti ali pa jih preprosto ignorirajo. Na račun višjih ciljev (baje, da rušijo kontinuiteto).

  • jebiveter je rekel/-la:

   ….krucefiks, oprosti dovolim si skromno repliko, če je samo to problem, da si Janez prizadeva samo in za vsako ceno priti na oblast, to ni noben problem, ga pač ne volimo, aja problem je vtem, da ga bodo na naslednih volitvah ljudje izvolili…..logična rešitev, nujno odpraviti svobodne volitve…..
   ali sem te narobe razumel ?

  • jebiveter je rekel/-la:

   p. s.
   biti izvoljen za mandatarja ne pomeni imeti oblast, temveč prevzeti dolžnost upravljati državo po nalogu večine volilcev v skupno dobro vseh državljanov…..

  • krucefiks je rekel/-la:

   @jebiveter:
   Pa kako narobe si razumel. Če menim, da je dvomestno število (procentualno) volilcev zelo vodljivih ali pa so oportunisti, jim zato še ne odrekam pravice do izražanja mnenja. Odkod ta obsedenost s tem, da vsak, ki nasprotuje Janši, drugim odreka mnenje?

   Na levici se je v tem mandatu kot ekvivalent Janši do potankosti profiliral Golobič. Sam sem nazadnje volil Zares. Naivnost in želja po spremembah…sem se pa precej naučil. Ampak če se zgodi, da bi ponovno dal glas Golobiču ali njegovi stranki, se vnaprej označim za bedaka. Avtorefleksija, ki je Janševi volilci niso sposobni.

   p.s.: Med kako bi naj bilo in kako dejansko je, je ogromna razlika.

  • jebiveter je rekel/-la:

   ….stokanje v stilu : volil sem golobiča pa ga ne bom nikoli več, pahorja ne, me je razočaral, zmago me je tudi nategnil, janeza ne maram ker je diktator, narodnjaki samo grabijo, kaj če bi princesko ne, tudi ne, saj ni nikogar, ki bi mu lahko zaupali .! Dragi Krucefiks, resnica je ta, da so nam sposobni pošteni ljudje pobegnili v širni svet in tam ustvarjajo svojo kariero v okolju kjer vlada zakon in red, kjer prideš do pozicije samo s svojim znanjem in sposobnostjo in ti ljudje ne da se ne bodo vrnili, tudi zaželjeni niso v domačem okolju, njih so nadomestili v glavnem profitantje iz balkana, črnogorska gorilarska mafija, šiptarska drogeraška mafija, srbsko kriminalno podzemlje, bosanski suženski gr. delavci…..vse to imaš v tvojem yugovelenju …
   Rešitev obstaja ?…….seveda !!! - beri Petrovca in se zamisli……

  • krucefiks je rekel/-la:

   Uf, petrovca ne prebavljam. Ima rešitev?:)

  • jebiveter je rekel/-la:

   ….ima !….

  • Rogerg je rekel/-la:

   @Krucefiks, si vprašal ali ima Petrovc rešitev. Ne, je nima. Pa tudi ti ne, ampak ti se z tem vprašanjem sploh ne ukvarjaš. In stvar vedno postaviš tako, da se tega sploh ne opazi. In take primerke voditeljev tudi zagovarjaš.
   Rešitve ni več .Konkretno pri nas, ker vas je bilo dovolj “zapeljevalcev”, ki ste vse “do prepozno”, to onemogočali. Pa kot vidiš, (in če vidiš???) tudi ne v svetu.

 • Momo je rekel/-la:

  Mene bolj skrbijo Janševi volilci! A nimajo možganov?

  • Vanti Vaatti je rekel/-la:

   Imajo, saj jih večina ne lula in kaka po dvorišču.

  • svarun je rekel/-la:

   Zares bi bilo zanimivo videti izobrazbeno strukturo vollcev ,ki volijo Janeza janšo.Stranke namenoma ne bom omenjal,ker večina niti ne ve v kateri stranki je ta tip in kdaj bo spet spremenil ime stranki.

   Tipu JJ gre predvsem in samo za oblast (ABLAST) , prodaja pa kar naprej meglo in naklada ,če mu kaj ni všeč v stilu : to so vaše domneve , bistveno je…

  • Tenzen je rekel/-la:

   patico, klabaso, cvajčk, harmonko, pa župnika…

   kaj ti bojo pol možgani?

  • konec je rekel/-la:

   partijsko uvoženi balkanski seljaci, ki so ne naselili v ljubljankovino kjer jih je partija morala študirati čim dlje, ker so bili za pošteno delo nesposobni so morali popljuvati in zakruliti……ha, ha, ha, ha, glavno, da so in da podpirajo udbaše in kučanovo mafijo in partija jih v miru vsakodnevno prerpičuje , da so najbolj pametni na svetu…rdeče demokratično nezrele in predvidljive rdeče svinje pač…čisto nič več.

  • svarun je rekel/-la:

   konec : smo že velikokrat slišali od tebe kaj si in kako …

 • dado je rekel/-la:

  Dr. Janez Kolenc,
  subjektivno “analizirall” si osebo eno,
  na oblasti še dosti jih je,
  nadaljuj, “analiziraj” še vsaj ministre vse,
  bolj objektivna baza za razmislek bo to!

 • zagrad55 je rekel/-la:

  Argumentirana in kritična razlaga Janševih
  zavajanj in njegovega dometa v funkciji želje
  po oblasti.

 • Zrel je rekel/-la:

  Janez, tole je pa dobr napisan!

 • Vanti Vaatti je rekel/-la:

  Kaj pa potem Janša sploh hoče ? Ja vladati, kaj pa drugega.

 • petrovc je rekel/-la:

  RESNICA: ta clanek, tega, J.Kolenca je do skrajnost izprijen! To je resnica, navidezno bozanje, za tem pa istocasno noz v hrbet!
  Tu se gre in se izzivlja nad besedami! Zvija jih, prestavlja, ponazarja, kot je pac mogoce in njemu v prid!

  Naj ta spostovani G. Kolenc, raje tako analizira DEJANJA vlad Drnovska in Pahorja! Kaj bi z besedami politikov, TEHTAJO samo njih dejanja!
  Dajmo Kolenc, spusti se, ce zmores, ce upas, ce znas, v DEJANJA!
  Pa, mimogrede, si napisal mzakljucek Patrij?

  Kaj nam predlagas, brezvladje! Stari niso cisto dobri, Jansa je carovnik,……..
  Bi rad spet kake nove, da se spet zacne prerivanje pri koritu!?
  USA imajo dvesto let dve stranki, pa shajajo, ti pa predlagas kar vsake stiri leta nove svinje pri koritu!
  Pa nobene stare, ki se je doslej prekomerno zdebelila, zaklati!

  V celoti si neverodostojen! Tvoj clanek je zmazek, vec kot zmazek, zavajajoca propaganda!

  • Vanti Vaatti je rekel/-la:

   Všeč mi je tvoj intelektualni domet.

  • Vanti Vaatti je rekel/-la:

   Petrovc,še eno vprašanje. A si pisal slučajno v Ekspres in Slovenski tednik? Stil je podoben…

  • konec je rekel/-la:

   petrovc, vzgojena nestrpna rdeča svinja, tudi z nazivom dr. sprenevedanja in laži, ne bo nikoli kritiziral udbovskih rdečih svinj …..bodimo resni, kolenc je pač kolenc in od kolenca ne moreš pričakovati analizo drnovška, kučana, titeka, barbike, pasjejebke, lažnivca itd…………to je tipičen opranoglav doktor, tako je bil vzgojen tak bo ostal in konec…..

  • angie je rekel/-la:

   hahaha, konec,
   imaš še vedno žebelj v glavi?

 • petrovc je rekel/-la:

  Van Vaatti: sem , se, zivo bitje, ne pa nek skupek lesne mase pomazan s crnilom!

  • Vanti Vaatti je rekel/-la:

   A znaš razložiti, kaj si mi želel s tem stavkom sporočiti? Poante namreč ne razumem.

 • angie je rekel/-la:

  Se popolnoma strinjam!
  “V Janševem nastopu je prisotna ateoretičnost in iracionalnost v izjavljanju, zato so njegova stališča kognitivno neosnovana in torej neobjektivirana. Janša skratka ne razume modernega sveta. Kaj pa potem Janša sploh hoče ? Tega od njega ne izvemo. Lahko pa ugibamo, da hoče oblast!!!!

  Zdaj bi Nedotakljivi spreminjal ustavo, ukrojeno po svojem fraku. Konec 90.ih pa je prav SDs blokirala racionalne razprave o sprembah ustave, ki jih je v okroglih mizah organiziral pokojni dr. Drnovšek.

 • nikki je rekel/-la:

  Spoštovani Dr. Janez Kolenc, po mojem mnenju gre pri vašem zapisu za Excrementum Tauri!

  • Aljo je rekel/-la:

   Yep, ni znal povedati, da politiki eno mislijo, drugo govorijo in tretje naredijo.

 • konec je rekel/-la:

  ne bom bral vsega, ker se mi zdi precej jasno , da je to le še eno kruljenje navadne rdeče svinje, ki bo vedno lizala stare kosmate riti levakov in pljuvala po možgansko vgrajenem defaultu po vseh drugače mislečih……

  tako, da , dragi kolenc, tvoje rdeče svinje so na oblasti one odločajo one imajo oblast v rokah in če že ne smeš pisati proti tvojim DELODAJALEM počakaj vsaj, da se začne volilna tekmovanje…..(seveda, če ti niso rdeče svinje ukazale, da moraš na delo prej……ha, ha, ha, ha, ha, ha,

  • angie je rekel/-la:

   ne bom bral, ker nisem pismen, pravi konec iz svojega svinjaka,
   le zmerjati znam izborno.

 • konec je rekel/-la:

  AMPAK pomislite kaj bi zganjale naše dr. rdeče svinje, če bi v tem trenutku bil na oblasti janša ali kdorkoli drugi, ki ni iz rdečega svinjskega legla, in ne nadvse uspešni KGB-trojček……ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,

 • konec je rekel/-la:

  in še osebno,
  pajacd kolenc , res , samo enako tebi vzgojene rdeče svinje lahko verjamejo v to kar ti bluziš in serješ……in predvsem spusti vse kar ti pojmuješ kot “moderno razumevanja sveta “…ker rdeča svinja tudi z politično darovanim nazivom dr. ne more razmeti oz. točneje NE SME razumeti kaj je sploh moderno razumevanje sveta………

  • Zbik je rekel/-la:

   Viš, Konec, tebi neumnosti ni bilo treba podariti, tebi jo je narava dala…

   Ha, ha, ha, ha!

  • Vanti Vaatti je rekel/-la:

   Pa še zelo radodarna je bila.

  • konec je rekel/-la:

   vedno sem vesel, ko po mojem pisanju rdeče svinje TAKOJ boleče zakrulijo in se ali neumno posmeHRUNK-HRUNK ujejo……..ha, ha, ha, ha, ha, ha, …ker pomeni, da sem zadel bistvo…..ha, ha, ha, ha, ha, ha,

  • Zbik je rekel/-la:

   Ker s takim naravnim talentom pač NISI MOGEL ZGREŠITI.

   Ha, ha, ha, ha….

   Ker je tebi možno naslov dr zgolj in edino podariti..
   Q.e.d.

   Ha, ha, ha, ha, ha….

  • angie je rekel/-la:

   Hvalnica norosti?
   Ne, konec na delu.

  • svarun je rekel/-la:

   konec :Tvoje RS.

 • petrovc je rekel/-la:

  Vanti Vaatti: oprosti, res je ko sem sedaj ponovno precital, je tezko razumno!
  Mslil pa sem, da nikoli nisem ne bral, ne pisal v ta dva casopisa, ki ju omenjas!

 • petrovc je rekel/-la:

  ANGIE: so te spet zbrcali s kake zabave, pa si slabe volje, pa obrcan, pa posvalkan od cestnega blata, ko sote ruknili cez vrata direkt v blato! Pa sedaj na teh straneh izlivas svojo bol?
  Kot je rekel Medvjedjov, s mrzavci je treba opraviti!
  Ti presegas vse tolerance razumnih, ti presegas vse tolerance norcevstva, ti presegas vse tolerance pokvarjenosti!
  Titoist v vsej velicini!

 • Vanti Vaatti je rekel/-la:

  Sem slišal, da so v SDS pričakovali določene prilive, ki jih potem ni bilo, zdaj pa imajo problme z likvidnostjo.

  • konec je rekel/-la:

   kako pa je s tvojimi pasjimi prilivi, še vedno redno pritečejo v tebe……ha, ha, ha, ha, ha, ha,

  • angie je rekel/-la:

   ja, vanti vaatti, ni jih bilo, ker se je prej v javnosti pojavila afera patria, zdaj imajo pa na trstenjakovi štalo.

 • obama je rekel/-la:

  Odličen sestavek…neprecenljiv

  Kljub temu bom volil Janšo.Pa familja tudi.Smo srednji sloj,študirani…

  • Vanti Vaatti je rekel/-la:

   Čez dve leti mogoče - za predsednika nogometnega društva Dob.

  • kaktus je rekel/-la:

   LEBAN, AKTIVEN in razmišljujoč, toda le z levo polovico možganskega režnja !

   Kot avtokleparju mu ni nič podarjeno, vse si mora zaslužiti, zato se toliko bolj čudim, da nikoli

   ni opazil, občutil natege , komunajzerske levice, ki je tako zelo izrabljala, izkoriščala ravno

   obrtnike ! BOLJ , ko je režim in njihove politične tovarne šle k hudiču, večje breme smo nosili

   avno obrtniki, ta srednji sloj ! Pozdravljen bodi, stanovski tovariš IVO LEBAN !

 • General je rekel/-la:

  PA DEJMO ŠE ČEZ PAHORJA
  TOČNO, PRAVILNO, ISKRENO IN NEPOSREDNO!
  POŠLJI VSEM NAJ PREBEREJO!

  Ivo Leban

  Ozeljan 57 A

  5261 Šempas

  Odprto pismo Borutu Pahorju !

  Ali drugače , Borut a te ni sram? Zagotovo bodo vesoljni mediji dežele Kranjske zapisali in govorili , da je v modi pisati pisma predsedniku vlade . Že pred več kot mesecem sem ti poslal sporočilo , če ti lahko vzamem nekaj tvojega časa za kratek pogovor , kot morda takrat pred leti v Šempetru , ko si pripeljal fičota na tehnični pregled. Najin pogovor je takrat prinesel nekaj dobrega državljanom dežele Kranjske . Toda pustimo to ! Sedaj me žuli veliko drugih stvari , zato sem te prosil za tvoj dragoceni čas . Ker je tvoj čas očitno predragocen , da bi ga posvetil dolgoletnemu volivcu , simpatizerju in članu stranke sem se odločil za komunikacijo preko medijev. Med tem sva sicer govorila po telefonu , toda vzdušje ni bilo primerno za »debato« .

  Ob zmagoslavju nad Janšo&CO na zadnjih parlamentarnih volitvah sem dejal Milošu, da »smo« prišli na oblast s floskulami (obljubami) in zato ker je Janša s svojo politiko že nakazoval kam vodi . Oblast je razumel po svoje in se temu primerno tudi obnašal . Toda na naslednjih volitvah bo treba zmagati z dejanji ! In ravno tukaj, pri dejanjih, si mnogo prekratek dragi Borut! Bredeš v močvirju politikantstva , neodločnosti in grabežljivosti svojih prisklednikov . Odločen in ohol si le takrat , ko je treba »tepsti« reveže, tiste reveže, ki so ti zaupali in ti dali svoj glas , da se lahko šopiriš od Bruslja do Tripolija . Toda tiho kot miška si ko je treba udariti po mizi in pobrati lopovom nakradeno premoženje , tiho si ko je treba spraviti za zapahe barabe , ki so pognale na cesto tisoče pridnih rok, ki za svoje garaško delo niso zahtevali tisoče evrov, obnove svojih hiš na tuj račun , ogromne kredite, niso zahtevali jaht in »poslovnih« izletov . Ne , zahtevali so le nekaj sto evrov prigarane plače in socialno varnost. Mar je to preveč ?

  Borut, vsakodnevno se tolčeš po prsih, da si pripravljen prevzeti odgovornost za svojo zavoženo politiko? S čim in komu si do sedaj odgovarjal , s čim so odgovarjali tvoji ministri, ki delujejo kot razglašen orkester brez dirigenta , a polni sami sebe , zato niti ne pomislijo , kaj šele podvomijo v svojo NE-sposobnost? Kaj v tej državi dela policija? Kaj dela tožilstvo? Kaj delajo sodišča? Kakšne zakone sprejema parlament in kdo jih je napisal, da lahko v tej državi razni mogočneži goljufajo in kradejo kot srake? Po zagotovilih njihovih odvetnikov v skladu z zakonom ! Očitno so represivni zakoni v deželi Kranjski le za reveže in za tiste ki so na dobri poti da bodo ob tvoji politiki to postali , ki nimajo niti za preživetje kaj šele za advokata.

  Borut , ali te ni sram , da plača delavec , ki se ni privezal z varnostnim pasom 120 evrov kazni pri zaslužku 3 evre na uro ? Ali te ni sram , da mora ta že z davki okradeni delavec delati 40 ur , da plača kazen za prekršek s katerim nikogar ne ogroža? Oziroma polovico , če v osmih dneh odtrže od ust svojim otrokom! Ali te ni sram , da so kazni za prometne prekrške še enkrat višje kot v državah, kjer zaslužijo trikrat več kot brezpravna raja v deželi Kranjski? Medtem ko avto z notranjo ministrico na zadnjem sedežu divja s 180km/h po deželi Kranjski . Toda to še ni vse ! Kot socialni demokrat bi moral kot prvo skrbeti za socialno državo in ne za tajkune , ki se obilno napajajo v državnih jaslih . toda to tvojemu »SOCIALNEMU« ministru ni dovolj ! Ravnokar je prišel na dan s predlogom zakona , ki bi ZAPOVEDAL NE-solidarnost med državljani in celo med prijatelji ! Mar je ta TVOJ minister včeraj padel z Marsa in ne ve , da je bilo polovico stanovanjskega fonda v SFRJ zgrajenega z medsebojno solidarnostjo ?

  Borut , ko poslušam tvoje politikantske floskule in spremljam tvoja dejanja ne vem ali si bruseljski hlapec ali predsednik vlade »suverene države« , ki smo jo izvolili državljani R Slovenije? Ne vem ali delaš za blaginjo državljanov R Slovenije ali za bruseljske birokrate , NATO teroriste , vatikanske »EVNUHE« , domače lopovske elite , na pol propadle države itd. Ozri se okrog sebe in se zamisli kaj vidiš ? Ne vidiš revščine , ki trka že na vse delavske domove , ne vidiš propadanje kmetij , ne vidiš propadanje okradenih podjetij , ki so jih okradli bogato nagrajeni lopovi ? Ali si kdaj pomislil , da si morda k temu kaosu tudi TI izdatno pripomogel ? Prej kot predsednik parlamenta in sedaj kot »dirigent« razglašenega vladnega orkestra . Po volitvah smo od tebe veliko pričakovali . Toda že ko si sestavil vladno ekipo mi je bilo jasno , da si razen redkih izjem brcnil v temo . Med te izjeme sodi finančni minister Križanič , ki edini ve kaj za državo in njeno gospodarstvo pomenijo finančni zavodi , medtem ko vsi ostali, po mojih informacijah, držite štango tistim , ki banke uničujejo. Težko verjamem , da to počnejo brez osebnih interesov ! Od tebe smo pričakovali zmanjšanje birokracije , poenostavitev zakonov in predpisov , večjo finančno disciplino . Za to državno in paradržavno birokracijo gospodarstvo plačuje ogromna sredstva ki izginjajo v neznano . To je vzrok za nekonkurenčnost gospodarstva in ne minimalna plača s katero ni mogoče preživeti . Tvoja parlamentarna mašinerija sprejema zakone , ki so skregani z zdravo pametjo in nekateri celo v nasprotju z ustavo in večina »preplonkani« od držav »dobrih praks«. Javnost bi gotovo zanimalo kdo so avtorji teh prepisanih »domačih nalog« in koliko so pri tem poslu spravili v žep? V tvoji bližini so bili ali so še »zaupanja vredni« posamezniki , ki izdatno zlorabljajo položaj in grabijo vse kar jim je na »dosegu roke«. Ti pa jim izražaš vso podporo in zaupanje !!!!! Mar lažeš sebi ali nam članom stranke in našim volivcem ? Mar si pozabil ali sploh nikoli nisi vedel kaj je morala in etika? Obdal si se z zelenci , ki naj bi bili tvoji svetovalci!!!!Le kaj ti lahko svetuje zelenec , ki sicer premore doktorat, vendar v praksi ne zna sešteti koliko je dva in tri , ampak bo razvil celo znanost , da bo ugotovil da je pravzaprav isto kot tri in dva !!! Slovenci smo skozi stoletja preživeli po zdravi kmečki pameti , ki pravi , da je temelj preživetja lastnina , pridnost in racionalnost. Ali si kdaj kje prebral kako so nastajali prvi denarni zavodi dežele Kranjske in kaj so za naše prednike pomenili ? Verjetno ne , sicer ne bi razprodajali in uničevali temelje slovenskega gospodarstva! Mar si res tako kratkoviden da tega ne vidiš ? Tudi tega ne vidiš da mora navaden smrtnik obrtnik v banko odnesti večjo goro papirja s vsemi mogočimi garancijami , kot iz banke odnese posojila v bankovcih !!!!! To pa ni veljalo za špekulante , tajkune in nekatere tvoje »zaupanja vredne« ljudi . Pri tem pa se še sprenevedaš , da te ne zanima od kod izvira bogastvo tvojih podrejenih . Mar si pozabil na še vedno aktualen pregovor: «povej mi s kom se družiš in povedal ti bom kakšen si !«

  Borut ! Mislim , da je čas za novo levico , v kateri pa ne sme biti prostora KVAZI levičarje ! Stranko morajo ustanoviti in jo pripeljati na oblast ljudje , ki bodo znali ceniti ustvarjalno delo , ki edino lahko izvleče voz iz močvirja v katerem smo se znašli po zaslugi prejšnje in sedanje vlade . Mislim da ti in tvoja ekipa , razen redkih izjem , temu niste dorasli , še manj pa je tega sposobna t.i. desna opcija , ki kot hijena čaka kdaj bo levica dokončno klecnila . Da razbohotene birokracije ne obvladujete več je pred časom na TV priznal eden od tvojih ministrov . Ministrstva je treba skoraj prepoloviti , tiste ki ostanejo boljše plačati in od njih več zahtevati . Fleksibilnost trga dela naj velja tudi za javno upravo . Ko odide z oblasti neka opcija naj s sabo odpelje vse birokrate , ki jih je v svojem mandatu »inštalirala« , ne pa da se ta »balast« kopiči v državni upravi in to v tisočih .

  Iz tvojih ust sem večkrat slišal , da je Slovenija pravna država . Vsakokrat ko slišim te besede mi gre na kozlanje . Nekateri še tega ne zmorejo , ker zaradi pravne države in njenih institucij nimajo kaj jesti !!!!!!! V tej »pravni državi« ima pet pravnikov o istem zakonu pet različnih mnenj . Le kako naj potem ta zakon razume navaden smrtnik in se po njem ravna , če ga niti stroka ne razume ? Tudi isti zakoni ne veljajo za vse enako , saj imajo celo člen po katerem si država in njeni organi po pilatovsko umijejo roke , ko bi morali storilce kaznivega dejanja preganjati . Pravico si mora iskati na sodišču vsak sam. Če to zmore glede na cene , ki trenutno veljajo v naši »pravni in socialni« državi za iskanje pravice . Če pa ne zmore , se lahko za pravico obriše pod nosom ! Največje barabe pridejo na sodišče tudi s tremi odvetniki s katerimi se mora spopasti tožilstvo . Glede na število pravnomočnih obsodb skoraj povsem neučinkovito . Ne verjamem da so zato vedno krivi organi pregona , ampak prej je krivda na politiki , ki predlaga in sprejema nedorečene zakone . Le še nekaj besed o tvojih reformah . Vedno isti izgovori , ki kažejo na majhnost in pritlehnost slovenske politike . Vedno morate nekomu nekam lesti . Nikoli ne morete pokazati nekaj inovativnega , brez plonkanja . To kar počneš ti sedaj ni nobena inovacija , vsi dosedanji oblastniki v kapitalizmu so reševali svoje riti tako , da so po črki zakona skubili reveže , ki so postajali še bolj revni in reševali vsega presite kapitaliste in bankirje ! Ali ti sedaj počneš kaj drugega kot to ? Le tega ne morem razumeti kako ti držijo štango tisti poslanci , ki so tudi sami izšli iz delavskih vrst ! Mar so se toliko pogospodili , da so pozabili na grenkobo delavskega kruha ali celo poteptali svoj ponos ?

  Borut ! pred nekaj leti sem napisal nekaj kritičnih misli zaradi tvoje prisotnosti pri »kronanju« ljubljanskega nadškofa Dr. F. Rodeta . Takrat sem ti med telefonskim pogovorom dejal , da voziš po sredinski črti , zato se boš prej ali slej zaletel . Mislim da se je to zgodilo . Prišel je čas za tvoj odhod ! Zadnji referendum je dovolj jasen signal , da je prišel čas zate in nekatere tvoje izbrance , da odidete iz političnega ringa ali pa vas bodo »odnesli na nosilih« . Če pa si toliko prepričan vase , da si TI stranka SD ali pa je ni , nastopi na naslednjih volitvah kot samostojni kandidat in videli bomo kolikšen bo tvoj uspeh ? Volivce leve opcije je zajela apatija , kar se jasno kaže pri volilni udeležbi in rezultatih . Nekoč sem slišal dober »vic« ki je zelo blizu resničnosti . Pravi nekako takole: «ko kurbišče začne izgubljati mušterije je treba zamenjati kurbe !« Vsaka podobnost s slovensko politiko je zgolj naključna !

  Ne glede na vse napisano bi bil vesel če bi se zmotil . Toda glede na »dosedanjo prakso« mislim da se to ne bo zgodilo . če pa se bo , se ti bom javno opravičil in ti čestital za uspeh. Za uspeh pa šteje le višji življenski standard slovenskega delavstva in upokojencev. Do takrat pa Borut , nasvidenje v naslednji revoluciji !!! Ulice evropskih mest že kažejo , da prihaja njen čas !

  IVO
  LEBAN

  • Meščan je rekel/-la:

   Skrajni čas, da se njegovi zbudijo!

  • angie je rekel/-la:

   General,
   prosti spis iz Ozeljana, ki si ga objavil, čeprav najbrž napisan prostodušno in iz srca, se žal ne more kosati z imenitno antropološko analizo dr. Kolenca. Ravni sta neprimerljivi.

  • Rogerg je rekel/-la:

   IVO LEBAN, tvoja vzdihovanja so malce prepozno.Živali se obnašajo nagonsko.Ljudem ( vsaj nekaterim) pa je bilo dano, da so razvili miselne sposobnosti.In te naj bi služile, ne za razmislek za nazaj oziroma preteklost, amak včasih tudi za naprej - torej kaj predvideti.In posebej politika je poligon, koder so možnosti tozadevnega aktiviranja možganov neizmerne. Ker ti , kot sam navajaš, nisi mislil , enako tudi tvoji sonarodnjaki ne, se stvari odvijajo v smer, ki ti je poznana. In pravi razvoj stvari, oziroma najbolj črni del šele prihaja. Zato dokler je čas nabavi močan pas in brez pritožb.

  • konec je rekel/-la:

   nekateri imenujejo tole SRANJE resna antropološka analiza…..ha, ha, ha, ha, od kdaj nestrpno vzgojene in sovražno zaostale rdeče svinje kot je tale dr. KOmunističniLENueheC vedo kaj je sploh antropološka analiza…ha, ha, ha, ha, ha, ha,

  • konec je rekel/-la:

   za balkanske rdeče svinje nisi nikoli dovolj krvavo rdeč……nič novega v zgodovini, zato je balkan tako cenjen v svetu in si ga vsi želijo……ha, ha, ha, ha, ha, ha,

  • svarun je rekel/-la:

   konec : ti si pa zelo žareč

  • svarun je rekel/-la:

   konec : tebe si zelo želijo ha ha ha ha ha….

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Kdo je dal SVARUNU besedo?

  • svarun je rekel/-la:

   mefić . ti in tvoja …,ki jo še kar naprej polniš s svojim …

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, to imam za mojo dobroto.

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : očitno tudi tvoja mati tebi …

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Ko sem te pobožal po neumni glavici, si tako prijazno migal z velikimi štrlečimi uhlji.

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : ti si božal …

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, in od vseh vaških fantičev si najdlje pljunil čez sosedovo ograjo.

   Zdaj pa takole.

 • jebiveter je rekel/-la:

  …..nihče več ( skoraj nihče ) ne podpira vlade, vlada dela samo škodo, brezposelnost je alarmantna, koliko časa bodo še penzije, živimo v negotovosti, vsak dan nas bolj zadolžujejo, ni nobenih izgledov za izboljšanje stanja, toda večina še vedno podpira POLITIKO te opcije… TO JE MOŽNO SAMO V BUTALAH….

  • svarun je rekel/-la:

   jebiveter . Kar tam ostani.

  • Rogerg je rekel/-la:

   @Jebiveter, če tvoji cenjeni sonarodnjaki sedaj nenedoma več ne bi podpirali te politike, potem, ko so jo tolikokrat in s takim zanosom izvolili, bi bilo čudno. Bodo se pritoževali in bentili, krivili JJ za vso nesrečo, ki jih je doletela,ampak, ko se bodo opredeljevali za oblast, bodo pa izbrali svoje po duši.Tu ni pomoči. To je Slovenija. Odstop od tega vzorca so začasni trenutki kriz. Kot je bilo po prvih 14 letih “odhoda v paradiš”, leta 2004 in se bo ponovilo za krajši čas v sedanji krizi. Ki pa Bog vedi kako se bo razvila?? Ampak sonarodnjaki v vseh teh turbulencah niso naredili nikakršnega napredka v filozofski sferi.
   Tukaj imaš dokaz za pravilnost teorije,ki pravi da je osnova vsega filozofija, nadgradnja politika in izpeljanka ekonomija.

  • konec je rekel/-la:

   5! in konec

 • petrovc je rekel/-la:

  ANGIE: izbiras pa res osebe, ki so podobne tvojemu karakterju! Tu si pa dosleden in tocen!
  1. Banditi, RU predsednik (Medvjedov) in podpredsednik (Putin), oba sta to Nemsko besedo, besedo SS, osvojila, oznacuje pa zahrbtno, zlocinsko pobijanje iz zasede, nedolznih, pa pobeg pred roko pravice, pa prenos krivde na druge.
  Mi v dezeli Kranski poznamo bandite, bunkerase, v OF! Torej, bandit Tito, je bil kar pravsnja inkarnacija v tebi!
  Celo Patriarh RU praoslavne cerkve se je danes med maso izrekel o banditizmu, ki ni bil sprejemljiv niti med vojno!!!! In vsi smo razumeli, kaj je mislil!
  V sklopu izjemno diplomatskega opravicila, dvoumnega, Putina, ki se je Merklovi opravicil za prekomerno divjastvo Rdece Armade nad Nemci.
  Kdaj se bodo nasi banditi pripravljeni samo pogovarjati o svojem banditizmu, ne opraviciti!?

  Pa je prisel cas in si se posral, cakala te je amputacija noge in prevoz domov, v Srbijo!
  Pa si se prelevil iz Tita v Erazma! Mislis, da bos pokopan kje v soncni Italiji! Nizzemski?
  2. Sedaj pa pravis, da si Erzem Roterdamski!
  Bogami, ideja ni slaba, mi Kranci ti takoj pritrdimo iz dveh vzrokv:
  a./ Ta barabin in spletkar, nikoli ni bil na Kranskem!
  b./Ta barabin in spletkar je ze 500 let pod ruso! Priblizno!

  2.1 Nam, Krancem je koncno vseeno, samo, da si ze 500 let pod ruso in da si sral po imperialisticni Angliji, Italiji, …., ne pa po Kranski!

  Toda poraja se nam cisto nedolzno vprasanje:
  a./ Si ti morda, neumen kot si, zamenjal Erazma s njegovim glavnim junakom, v njegovi knjigi “Hvalnica norosti”? Tu bi bil v dolocnih crtah pokvarjenosti, samovsecnosti lenobi in laznjivosti zelo blizu njegovemu glavnemu liku!
  b./ Si morda le Erazem, ki je zna po svoji prevarantnosti! Scitili so ga Nemci, bil je na dvoru Karla Habsburskega, scitili so ga Protestantje, pred njegovimi prijatelji, ki bi ga zazgali! Kot tebe tvoji, ANGIE, pa jih je izdal!
  Pa je prav Protestante izdal! Tam nekje 1600 se ga je odrekel Luther! Postenjak! In zacelo se je njuno sovrazno dopisovanje.Postenjaka Luthra in prevaranta Erazma!
  Kaj pa lahko pricakujes od PANKARTA, kajne, ANGIE! Poulicna mentaliteta, kljub odlicni izobrazbi in ostremu umu! Gre vasko blato capinu z obleke, ko ga operes in preodenes, ne gre pa vasko blato iz duse capina! Kajne ANGIE in tvoji panslovani!
  In tedaj je za napihnjene floskule o svobodi, ki jih je siril ta Rotterdamski, Erazem, zraven pa bil hlapec, napisal Luther, priblizno, da je Erazem samo suzenj s svobodno voljo! kajne ANGIE in tvoji, tudi vi ste: SUZNJI S SVOBODNO VOLJO V OKVIRU DOVOLJENEGA!
  Voli v volovski opregi. Svobodni 10 cm levo in 6 cm desno! Ce pa rignete 07 cm desno, vam odtrgajo Sircevo, sracjegnezdno, podporo na kulturnem ministrstvu! In VAM JO BOMO!

  KO BOMO PREVZELI OBLAST, vas bomo razlastninili in poslali delat avtocesto Kitajska-Rusija (1000 km, s krampi in lopatami, poleti in pozimi!)

  Je pa fakt, da si v vlogah bandia Tita, lenuha iz knjige Hvanica norosti in prevaranta Erazma zaokrozil svoj zivlenski in osebnostni cikel v celoti!

  Tudi tvoj konec bo primeren tvoji igri v zivljenju! Na pogreb Erazma ni bilo NIKOGAR! NIKOGAR! Izdal je vse in vsi so se ga sramovali
  In dalje, po desetih letih te bodo odkopali in ne vedeli, kam naj te odvlecejo,. ker smrdis iz zemlje, dva metra loboko in s pet tonskim betonom na sebi!

  Samo se Lenina si nisi privoscil! Ta je se ena tvojih moznih oblik agregatnega trdega stanja, negativne zamrznjene antienegije! Ta pa tudi ni vec v trugi na rdecem trgu! Po 6 milijonov $ gre letno samo za njegovo teesno obnovo! Tako, da je vse, kar je ostalo od bandita Lenina se 5% Lenina, vse ostalo je koncalo, po vsaki obnovi, v komunalnih odtokih!
  Najprej pa so mu zgnila sifilisticna jajca. Tu ti ne bos imel problemov, ker so ti jih ze odrezali za ziva!
  Torej, ANGIE, Lenin je tvoja bodoca reinkarnacija!

 • petrovc je rekel/-la:

  GENERAL: obsedel sem in ostrmel! Ta gospod, IVO LEBAN, je napisal kar je cista resnica! Tu nimam vec kaj dodati!
  Napisano iskreno, napisano posteno in napisano z bolecino!

  To je primer kriticnega novinarstva!
  To je primer pokoncnega cloveka!

  Vem, d ne bo cisto na nivoju, pa skromno dodajam primer! Dva dni pred odhodom v tujino, mi je prebilo pec centralne kurjave! Sel sem iskat novo pec, tocno tako. Recimo 1900 Euro!
  Pa mi pravi trgovec, po novem zakonu JE NE MORETE MONTIRATI SAMI! Razen, ce nimate prijavljene obrti za tovrstno dejavnost!
  Kako je ne morem, ga vprasam, samo odvijem dve mufni in privijem novo pec!
  NE MORETE, PO NOVEM ZAKONU morali vas bomo prijaviti! Poleg tega avtomatsko pec sama stane 12% vec, ce boste vztrajali!
  Kaj storiti? Narocim sosedu, da izpelje menjavo, ker sem ze na poti.
  Klicem cez dva dni. Vse normalno? Vse normalno, zatrdi!
  TODA!
  Prisli, zamenjali pec, odnesli leto dni star gorilec in montirali svojega novega, odnesli leto dni star ekspanzijsko in montirali novo!
  Klicem!
  Tako je po zakonu o varnosti in JEBI SE!
  Koncna cena 3.000 Euro!

  Seda se mi poraja vprasanje, bom smel skidati sneg z dvorisa sam, ker nimam obrtnega dovoljenja, pod Pahorjevo vlado!?
  Bom smel za mizo nositi zlico v usta sam ali bom moral poklicati koga, ki im obrtno dovoljenje!?
  Bom smel na malo potrebo sam ali bom moral pklicati koga, ki ima obrtno dovoljenje za prenos tezkih tovorov?!

  Ce to ni banda brez primere!

  Dobim dopis dimnikarstva! Dimnik centralne so mi cistili maja 2010! Avgusta dobim dopis, pridemo, cistimo, placate 35 Euro!
  Poklicem!
  Gospod, po zakonu, ce ne soglasate, placajte poloznico! Ce ne placate poloznico greste na izvrzbo, po zakonu! Ciscenje je vakih 3 mesecev!
  NORCI! Pri dimniku SCHIEDEL, kjer je ciscenje EN KRAT letno brezpredmetno!
  Pa ti pride dimnikar, s sesalcem! Za crkniti, s sesalcem! Porine sesalec v pec, posesa, gre!
  Cena=54 Euro! KAKO? Rignem, saj ste napisali 35 Euro!
  KAJ PA PREVOZ!? Mi butne!
  In gre cez cesto, avto pusti na mojem dvoriscu, in spet zaracuna PREVOZ!

  Da, REVOLUCIJA je nuja!

  • Rogerg je rekel/-la:

   @Petrovc, za opisan primer sranja, ki si ga doživel ( centrala kurjava in raufnkirarske prakse) ni kriva Pahorjeva vlada.To je način Evrope, ozroma njene zbirokratizirane “skupnosti”. In za to skupnost, ki že razpada preden se je dokraja povazala z Romunijo in Albanijo, smo se skoraj enoglasno opredelili vsi. Je pa res nujno zlo, da ne razglabljam .
   Se pa strinjam, da je revolucija nujna iz mnogih drugih razlogov.

 • petrovc je rekel/-la:

  SVARUN/ANGIE/Vaanti Vaatti: VI STE TIPICEN PRIMER TROBILA V CASU TOTALNEGA LENINIZMA IN STALINIZMA IN TITOIZMA NA VASI!
  Vse kar zmorete je skripajoce, predirjajoce, neartikulirano prediranje enega in istega! Imate samo izhod, brez mozgan, izhod ki ljudem ne da spati, izhod, ki postene ljudi samo NERVIRA!
  Prediranje, ki smo dela nase nove zaveznike in somisljenike!

  Ko bomo na oblasti, bomo potrgali kable, ki vas napajajo, drogove, na katerih sedite kot petelini na gnoju in izkopali zemljo, kamor ste se z drogovi vred vkopali in pijete soove izmucenemu narodu!

  Ste sram in gniloba na telesu Krancev!

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, ni te moč spoznati.

   Pa tako na širiko si znal včasih raztegniti usta od enega do drugega velikega štrlečega uhlja.

 • petrovc je rekel/-la:

  SVARUN: tebe bomo pa poslai nazaj v tvojo rodno dezelo! Ali pa tvojo obljubljeno dezelo! Tam bos lahko, ce imas jajca, pa jih nimas, takole sral po svojih! In mi bomo steli ure, stavli, bo to 24 ur ali 42 nur do usodnega POKA! Poka iz pistole!
  Tvoji ti take gobezdalosti ne bod dovolili!
  Mi jim bomo pa nakazali tvoje enoletne stroske, ki jih imamo stabo na racun davkoplacevalcev, v zahvalo!

  • svarun je rekel/-la:

   petrovc : Ti usrano gobezdalo,ki po cele dneve igraš nekega intelektualca-poslovneža, vidim,da po cele dni samo gobezdaš , trobiš neumnosti , NIČ NE DELAŠ , ne vem kdo ti to plačuje , enkrat si peder , drugič ponujaš tisto svojo ovenelo stvar neki vsega spoštovanja ženski.
   Dejstvo pa je ,da si vzameš čas in vmes malo obližeš ritko mefiću.
   Bolje bi bilo,da ne kažeš kaj delaš in česa pač ne.

   Mi ,ki moramo delati , nimamo po cele dneve časa nakladati , tako kot ti,ti si pa stalno prisoten…

  • konec je rekel/-la:

   petrov, jaz tej nestrpni in pri riti krvavo rdeči SVINJi ne odgovarjam, ker nima smisla ….glede sovraštva in nestrpnosti , ki ga venomer izseva je povsem logično, da je bolna in da ima hude težave zato jo je bolj pustiti pri miru…..to je moj nasvet……z bolni in ranjenimi pobesnelimi in nagonskimi živalmi je treba vedno uporabljat razum……….

  • svarun je rekel/-la:

   konec : ti se predstavljaš , da si naša enkrat taka drugič drugačna , barve spreminjaš v bistvu pa žališ živali!!!

  • svarun je rekel/-la:

   konec : ti razuma ne moreš uporabljati,ker ga…

  • svarun je rekel/-la:

   konec : te bo razneslo od dobrote , spoštovanja in ljubezni…

  • svarun je rekel/-la:

   konec : so te morda v cerkvi tega naučili ?

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, spet se nevzgojeno vmešavaš v pogovor uglednih gospodov, med katerim nimaš kaj iskati.

  • svarun je rekel/-la:

   mefić . ti drekač od kdaj si pa ti ugleden,mogoče od takrat ko si … ?

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, se ne bojiš greha?

   Pa tako lepo sem te učil.

  • svarun je rekel/-la:

   mefić . mene niso … tako kot tebe in tvojo … , potem pa pojdita k spovedi , pa potem pokora…., od kje bosta drsala po kolenih na Brezje,da vas bo tam še …

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, tako razočarano mi deluješ.

   Te starši niso imeli nič radi?

  • svarun je rekel/-la:

   mefić . ne skrbi ti … zame , to te ne briga,če pa ti … jo kar daj.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, ti si pa res nevzgojen.

   Spet mi nisi vljudno odgovoril na vprašanje.

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : zelo vljudno ti ponavljam …

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Kako si se spremenil, ljubi SVARUN, odkar sem te nazadnje pobožal po tvoji neumni glavici.

   Potičko si pa rad vzel.

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : si se zmotil …

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, in mama te je tako rada imela in se hvalila s teboj.

   Jo moram vprašati, kaj misli danes o tebi.

 • petrovc je rekel/-la:

  SVARUN: pri nas j natancno 00:05, torej sreda zjutraj! Toliko za tvojo prodornost v ocenah!
  Tudi uporabljas sbizme ali hrvatizme!
  O tem kaj delamali ne delam, je pa zate popolnoma nepojmljivo, ker ti kar delas cele dnev, delas samo skodo!
  defiitivno me ne, kot tebe, placuje drzavni budget, torej Kranci!
  To, da se pet in spet spuscas na nivo urologije in fekalogije, je pa stvar tvojega fekalega procesa v glavi!

  • svarun je rekel/-la:

   petrovc : Drek doktorja sta ti in mefić , tu vam ni para v celi Sloveniji , delaš očitno nič , jaz pa svojo (premajhno) plačo prav gotovo zaslužim , ne dobivam pa je iz budžeta .

   Pa hitro pojdi mefiću drekec oblizat in tisto ovenelo kožo tam spredaj pocuzati.

   Joj kako vaju bo lucifer vesel,svoj pekel bo poslal v stečaj,ko bosta prdca stara tam doli.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Bravo SVARUN, spet si v svojem elementu!

 • petrovc je rekel/-la:

  MOJI KRACI:
  panslovani in bedaki, niste pozvani!

  V Aziji je Kazakstan bil prikljucen,na prosnjo Kazahstancev, zaradi groznje Kitjcev in Mongolov, Rusiji pod vladavino Katarine Velike, Nemke, srce Rusije imenovane 2008!
  Azerbejdjan, Uzbekiston, Turkmenistan,…. pa pod terorjem Lenina 1918!

  V teh dolgih 90-ih letih so izginili vsi jeziki teh narodov! Nikjer se ni govorilo po Uzbekistonsk, Kazakstansko,… Pogovorni, uradni, ulicni jezik je bila Ruscina!
  Samo v najbolj oddaljenih stepah, gorah, zaselkih, so starci se znali svoj rodni jezik!

  Danes, 2011, je jezik Kazakstancv, Uzbekistoncev, Turkmenov, Azerbejdjancev, spet uradni jezik!
  Pri tem ga tekoce govori priblizno 50% prebivalstva!
  Najvecji odpor seveda prihaja od Ruskih manjsin!

  Pot do tega:
  1. faza: 1990 do 2000: jeziki teh narodov so bili uvedeni osnovne sole, kot prvi izbirni jezik, uro dnevno! Vecina ucencev se ga je izogibala, omalozevala!
  2. faza:2000 do 2005: jezik je bil uveden kot obveen pogodbeni jezik, obvezen ucni jezik v vseh solah in fakultetah! No, pri pogodbah se ga je se dalo pasirati z Anglescino!
  3. faza: 2005 do 2010 jezik je bil uraden pogovorni jezik v vseh ustanovah! Jasno se je se dalo tudi Rusko, toda odvisno od dobre olje birokrata! Ce je bil slucajno Rus je bilo lahko, ce ne, je bilo stvar dobre volje!
  2011: po ukazu predsednika je koreni jezk PRVI in URADNI!
  Tako so ti ponosni narodi vrnili svoj, v blato povaljan jezik nazaj, kamor spada!

  Ko bomo prevzeli oblast, bomo sli TOCNO po tej poti!
  Umetni jezik, slovnico, bomo odstranili in nam vrnili star jezik, ki smo ga govorili dva tisoc let!

 • petrovc je rekel/-la:

  SVARUN: kakorkoli, v necem ti verjamem in te vseeno cenim!!! V tem, da svojo majhno placo zasluzis!
  Ti pa verjami meni, da jaz svojo tudi!
  Sedaj je pri nas ena zjutraj, nehal sem delati, poslal prevode pogodb, s katerimi Kranskim prijateljem omogocam posel za kakih dvesto inzenirjev s dodano vrednostjo 25%!
  Pri tako minimalni placi, ker preprosto tudi oi nimajo vec, da vlagam svoj prihranek. No, seveda racunam na vrnitev z obrestmi!

  Sicer si mi po svoje vsec, pa ne kot moski! Daj, poizkusi se samo malo brzdati v neuravnovesenih izjavah, pa nama boslo! Ce zelis, seveda!

  Zjutraj vstanem, vstanem cez 4 ure!
  Pa oram se malo poigrati z Japonko! Ne skrbi, mojih 22 cm dela normalno! Lahko sede nanj, lahko tudi po izbiri!

  Vstanem, popijem kavo, pregledam posto, uredim kako tehnicno ponudbo, malo sprostitve z pisanjem na vest.si, pa spet delo, patako cez dan!

  Da bos imel porocilo in uvid kaj delam, ko te ze tako skrbi!

  Do oblasti nam boste pa pomagali vi sami, ker ste kronicno nesposobni in pokvarjeni!

  • svarun je rekel/-la:

   petrovc : Brez skrbi , nisem noben pokvarjenec in delomrznež Pokvarjenec v pravem pomenu besede je za mene JJ. Takim pa prav gotovo NE bomo pomagali nikoli več priti na oblast.

  • svarun je rekel/-la:

   petrovc : Ker že omenjaš moje sbizme in hrvatizme (ne vem ,kje sem jih uporabil ali pa sem jih v narekovajih , naj ti še jaz omenim dva tvoja biserčka :
   - S DODANO VREDNOSTJO
   - Z PISANJEM

   Pa še to : V službi sem napredoval tudi ,ko je bil na oblasti JJ , vendar je bila plača dejansko manjša.Kaj to pomeni?
   Neprimerna davčna politika, to je moj odgovor.
   Zato nikoli več JJ-a na oblast.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, ni lepo, da se hvališ, kako si pod Janšo napredovl v službi.

   Vidiš, Janša je bil tudi za tebe dober.

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : … svojo mater.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN toda napredoval si pa vendarle v Janševih časih.

   Nikakršne hvaležnosti ne poznaš.

   Ti Janšo s kamnom, on pa tebe s potico.

   Sramuj se!

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : …

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, ti si podkupljiv.

   Da se obranim, te moram vedno s potico.

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : tvoj … vtakni svoji …

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, se spominjaš, kako si hvalil JJ, ko si z mesta drugega pomočnika skladiščnika napredoval na mesto prvega pomočnika tega gospoda.

   Tudi čevlje si mu smel čistiti, kar je bil poseben privilegij tega uglednega delovnega mesta.

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : ti si napredoval v … in si zato hvalil JJ-a.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, nekoč si bil dosleden.

   Ko si s trdo glavo razbijal skale, so vedno popustile modrejše skale.

 • petrovc je rekel/-la:

  Svarun:
  To, da se ne strinjas z prihodom na oblast JJ, spostujem, sprejemam, ne oporekam! To je tvoja pravica in tvoja suverena odlocitev!
  Moji pomisleki:
  1. Da je pod JJ in predvsem Bajukom davcni primez popuscal, sedaj pa smo najbolj, komplet s kaznimi, obdavceni drzavljani na svetu.
  2. Da posteno delas, ti verjamem in ti zaupam za to se ti opravicujem, ter jemljem na t temo besedo nazaj! Te prosim da mi oprostis! Delo sem namrec vedno spostoval!
  3. To, da je Semolic v casu Janseve vlade zbobnal na ulice 42.000 bedakov, slovenceljnov, ki so se drli, lacni kruha, siti Janse, ter da je Virant popustil in birokratom zvisal place, ni pa ostalo za delavce! Sedaj pa spet nori, pa ne razume, da ni kje vzeti! Vse se tako in tako preliva v socialo!
  Ti trdo, grdo, delas, delomrznezi pa lepo v senci za 650 Euro/mesec podpore!
  4. Vsi se strinjamo, da je nekaj treba spremeniti! Imam prav? In kdo bo to?
  Vse takozvane demokracije, tecejo po principu, ce ni dobra leva stran pride desna!
  Torej, naj sedaj volimo kake, ki sploh niso poznani in znani s politiko in gospodarstvom? Ne, naj poizkusi JJ s svojo ekipo! Ima kaj za narediti! To je moje mnenje, premisli? Ce se ne strinjas, ne vpij, da sem fasist, povej svoj predlog! Mislim da se bo potopil! Pa ni treba navijati, samo posteno in realno oceni in govori!
  Spremeniti davcno politiko, pri dolgu, ki presega 24 milijarde, to pa je umetnot! Pa pri takem BDP. Pri delu, ki ima okoli 1% dodane vrednosti! Preprosto je reci, da jo je potrebno spremeniti, tezje je to narediti! VIDIS, v tem je bil Bajuk maher! On je znal najti kapital!

  Ja, vem, precej napak je, manjkajo crke, itd. Toda pisem na dusek, hitreje kot tajnice na sodiscih, ne preverjam obatno, nimam casa! Pesmi, romane, to pac popravljam!

  Za konec, nihce od tebe ne pricakuje, da volis JJ! Pricakuem pa kulturen, argumentiran, tehten komentar! In vse bo v redu!
  Ce si opazil, se drzim in vedno odgovarjam na vprasanja, korektno! Ce pa je kdo zaljiv, dobi to, kar isce!
  V grobem pa

  • Neja je rekel/-la:

   Tudi jaz se z Lebanom strinjam. Tudi s tem odstavkom: Mislim da ti in tvoja ekipa , razen redkih izjem , temu niste dorasli , še manj pa je tega sposobna t.i. desna opcija , ki kot hijena čaka kdaj bo levica dokončno klecnila . Rešitev vidim, ne v JJ in slinastem Bajuku, ampak v tehnični vladi.

  • Zbik je rekel/-la:

   Neja, to kar “tehnično” imamo je že “tehnična vlada”.

  • svarun je rekel/-la:

   petrovc : No saj,če hočeš si čisto v redu človek , vendar te mislim,da včasih zavede mefić s katerim kar tekmujeta kdo od vaju bo bolj žaljive komentarje objavljal o ljudeh ,ki ne razmišljajo tako kot vidva.
   Sedaj pa moj odgovor,
   Zakaj nikoli ne bom volil Janeza Janše in ne stranke v kateri bo ta človek:
   - ker je Janez Janša bivši komunist ,ki je bil v tistem času,ko je bil v partiji tako zadrt , da ga tudi tam tega
   ( ULTRALEVIČARJA ) niso mogli več prenašati ,da so ga zato izključili iz svojih vrst

   - poznam pa ljudi,ki so v partiji bili in to priznajo , so pač naredili napako , vendar so čisto v redu ljudje se ne sprenevedajo , nikogar ne žalijo…

   - ker nima nobene izobrazbe (razen partijske)

   - dokazal je (med svojim vladanjem ),da tudi drugih povezovalnih sposobnosti nima in se obdaja samo s kimavčki , ne vem koliko se je okrog njega zbralo bivših zadrtih komunistov

   - primer kakšnega ministra za gospodarstvo je imel (Vizjaka ) , v tujini so se nam smejali,ko se je ta osebek tam pojavljal ( nisi samo ti delal v tujini)

   - ti hvališ Bajuka.Le zakaj , ali veš,da je on bil v svetovni banki zaposlen kot nek brezvezni kadrovik , finance in on pa ?

   - zadolženost Slovenije : zakaj se je Bajuk odrekel financiranju izgradnje slovenskega avtocestnega križa iz bencinskega tolarja, in se je potem DARS moral zadolževati ?

   - sedaj se pa spraševati , zakaj je DARS in Slovenija tako zadolžena , sprenevedanje ne vem na katero

   - nastopi SDS-ovih poslancev v parlamentu,ki kar tekmujejo kateri ali katera bo svojemu šefu bolj všeč in kar tekmujejo kdo bo bolj žaljivdo tistih poslancev,ki ne razmišljajo enako kot oni, taki primerki so : Grims , Gorenak , Černač , Tanko , Jerovšek , Vizjak , Irglova , Jerajeva…

   - poseben primer pa je Zofija Mazej Kukovič na gugalnici z Ivanom Zidarjem (tajkunom)…, kaj nam je hotela sporočiti ?

   - vse kar JJ-u ni všeč je rdeča inkvizicija , to so vaše domneve….

   ZATO JANŠA NE , NIKOLI IN NIKDAR !!!!

  • jebiveter je rekel/-la:

   fante svarunček, ne oporekam ti tvojega mišlenja imaš vso prvico do njega, toda, da boš poznal življenje in o ljudeh soditi in presojati boš moral popapcati še veliko žgančkov… za začetek si preberi torturo Radovana Hrasta, dvakrat obsojen od partije na partijsko prevzgojo na Golem otoku ( če splo veš kaj je to pomenilo ) , pa je še vedno zaprisežen komunist …..

   http://www.mladina.si/tednik/201013/radovan_hrast__partizan_in_zapornik_na_golem_otoku

   ……ali si razumel, kaj sem ti hotel povedati ?…..

  • svarun je rekel/-la:

   jebiveter : Človek,ki ga omenjaš je bil vedno to kar je.Se ne spreneveda in ne obtožuje ljudi vsepovprek , tako kot JJ , ki je zdaj ptič zdaj miš…

  • jebiveter je rekel/-la:

   ,….imaš prav idiotu ni pomoči enkrat nor, vedno nor…..hrast, da se razumemo….

  • konec je rekel/-la:

   za balkanske rdeče svinje nisi nikoli dovolj krvavo rdeč……nič novega v zgodovini, zato je balkan tako cenjen v svetu in si ga vsi želijo……ha, ha, ha, ha, ha, ha,

  • svarun je rekel/-la:

   konec : zelo te cenijo ,ker si…

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, ostani pri svoji analno fekalni tematiki, ki jo edino obvladaš.

  • svarun je rekel/-la:

   mefić , od …-DOKTORJA ,kakršen si ti, pa teh notranjih zadev gotovo bolje ne obvlada,bolje kakor ti. Se mi je kar zdelo , da te v peklu SMRAD-a ne bodo sprejeli in te je Matilda morala pripeljati nazaj sem gor na zemljo,da boš spet tu smradil …
   Ali boš iz … delal še en doktorat in boš začel prav od spodaj , z … inštalacijo in boš potem seveda napredoval…

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN spet te bom s potico.

   Žal mi je, da sem te nekoč pobožal po tvoji neumni glavici.

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : Neumna je …

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVAUN, pa še s potico sem te…

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : mogoče boš pa tole bolj razumel : …

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, spet si me razočaral.

   Pa toliko lepih naukov sem ti dal.i.

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : si … ?

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, pojdi si umiti usta.

   Pa tako lepo sem te učil.

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : ti si učil svojo mater.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, moral ti bom naviti tvoja štrleča ušesa.

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : … mater,ki te ni znala vzgojiti …

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Ponudi mi svojo, ki je najbrž, BOGU HVALA, še živa.

   Mimogrede pa te bom še zatožil, da se grdo obnašaš do mene in JJ, svoja dobrotnika.

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : …

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Mama in ata bosta zelo razočarana, ko jima bom povedal, kako se pogovarjaš z menoj, ki sem tvoja zvezda vodnica.

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : ti vodiš …

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, ti je pogovor o drekcu zato tako pri srcu, ker si se zadnjič pred parlamentom podelal v hlače.

 • petrovc je rekel/-la:

  ZAVBI NANDE-jeva BIBLIJA stare zadrge:
  1.Kratek povzetek za zacetnike
  2.Legenda: FUK=Fakti Univerzalne Kredibilnosti

  Fuk01: In Mujo je pod cespljo, v senci, spoznal Fato! In to sestkrat! In Bog ju je z respitinom spegal!
  Normalno se je zjezil, ker mu to ni prislo na misel pred Mujom! In ju je takoj v zavisti, izgnal v mocvirje med Ukrajino, Rusijo in Belorusijo, kjer so Fato veckrat pikali komarji, kot Mujo!

  Fuk02:In rodila sta se Kajn in Abel! Tu Biblije ne bom ponavljal!

  Fuk03:Ni pa v Bibliji zapisano dalje!

  Fuk04 Medtem, ko je Mujo lezal na vampu in grizel travie, lenaril, umazan in posran, je morala Fata z oslom skrbeti za hrano in liste za oblacit! Tam je srecala postarja, pa jo je postar takoj dvakrat spoznal in rodil se je decek z imenom Italik!

  Fuk05 Pa je sla Fata lovit ribe in jo je ulovil Bog, koncno ga Bog ne bo vse zivljenje metal na roke in je desetkrat spoznal Fato! In rodili so se prekrasni, umni, lepi, ponosni trojcki: VENET, GOT in SPARTANEC!
  Fuk06: In ker Bog skrbi za plod svojih grehov, je poslal po njih USAF F16 in VENETA in GOTA odpeljal v tople in suhe kraje pod Himalajo. SPARTANCA pa v Grcijo! Pa je ta Spartanec v avionu ukradel avtomatiko, plosco, pa mu je Bog prerokoval izginotje. In zgodilo se je!

  Fuk07: Medtem, ko je Mujo s svojo umazano repo natepaval kozo, je Fata po nesreci padla v mocvirje in spoznal jo je mocvirski veliki crni mocerad in to dvajsetkat s svedrastim!
  In Fata je od tega spoznanja spet odebelela. Tokrat so pa bili roblemi. Iz trebuha je bilo slisati kravaljenje, preklinjanje, lomastenje!
  Pa se je Mujo navelical in sel s stango v Fato, da tega srboriteza zbeza ven! Pa nic, samo preklinjanje!
  fuk08:In prisel je rok, ko mora plod spoznanja na beli dan! Ne porodni krci, ne mucenje, kravalmoher ni hotel ven, prisesan na dovod hrane in budget Fate, se mu je vse jebalo!
  Ne napenjanje Fate, ne babica, tudi, ko je prisel zdravnik, ni in ni hotel ven! Tudi, ko ga je zupnik pregovarjal, nic!
  Iz jame Fate se je samo slisalo: fasisti, nacisti, barabe, bumbarji, lizite riti Petrovcu, lizite kurce Mefistu, mlahavi kurci, v jame vas je treba,….
  Pa se Zupnik spomni in pod Fato nastavi proracunsko blagajno R Slovenije!
  In mali, kasneje imenovan Panslovan, torej mali razgrajac na vrat in nos pade v blagajjno in grabi za budgetom!
  No, temu razboritezu dajo ime Panslovan!

  Fuk09:Od njega pa nic, samo zrl je, in se neclovesko drl! Sral v hace, scal po ljudeh, pljuval vsenaokoli, osvojil samo enajst besed!
  “Fasisti, nacisti, bumbarji, drkonje, Jansisti, Bajukovci, mehkokurcniki, v jame z njimi, belogradisti, Petrovc lize mefista, drek, porivanje v rit.”

  Fuk10: to so bili casi ekskurzij v novi svet! VENETI o odpotovali v dezelo Kransko, Goti pa so organizirali ekskurzijo v Nemcijo!

  Fuk11: Pa pridejo mimo potujoci Goti! Pa Mujo tuhta, pa posadi zadaj na stango volovske vprege Panslovana! Da pa bi ne usel, prej na stango pribije 20 cm navpik, navzgor, cep in na ta cep do konca nasadi na rit Panslovana!

  Fuk12:Temu je ujsanje in cep v ritnici ugajalo! In mir je bilo do Donave! Tam pa so se spet zaceli problemi z razgrajanjem! Tako ujsanje Panslovanom genetsko se vedno ugaja!

  Fuk13:In Nemci ga z gajzlo (bicem) zjagajo z stange, ter gredo v miru Bozjem imenu dalje! V obljubljeno dezelo.

  Fuk14:In tam pri Donavi, ostane Panslovan sam! Dere se, cvili, prosi vbogajme!
  Pa ga Bog gleda, ko nori in razgraja, pa se mu zasmili. Pa mu ustvari kozo! Malo za mleko, malo za zmerno potesitev, dobra je za umazanca!

  Fuk15:In Panslovan spozna kozo in rodi se ANGIE!
  Fuk16:In Panslovan spozna kozo drugic in rodi se ZORGE!
  Fuk17:In Panslovan spozna koz tretjic in rodi se ALJO!
  Fuk18:In Panslovan spozna kozo cetrtic in rodi se PIF.

  Fuk19:Po tem nastopijo problemi! Koza crkne! Bogu je dosti te nadlege, hujse ko mrces v mocvirju!
  Nadllege in potomstva nadlege!
  Fuk20:Pa ANGIE spozna ZORGE-a in rodi se TONI!
  Fuk21:Naprej pa je stvar tekla fakturielno, kot swingersko!

  Fuk22:Pa tecejo leta, pa leta, pa leta, pa potomci tistega Panslovana, ki je spoznal krokodila, priplavajo v dezelo Kransko! Mokri, posrani, obtolceni, lacni, usivi! Mi, VENETI, pa dobre duse, nakrmimo jih, oblecemo jih, umijemo jih, damo jim stanovanja, avte, prsut,…
  Fuk23:Toda, toda, udari ven krokodilstvo v genih……….
  Fuk24: Sedaj prebivalci dezele Kranske molijo Boga, da jih uslisi in vzame nazaj Panslovane rodu krokodila in Fate!

  • Aljo je rekel/-la:

   Petrovc ti si nor, v negativnem smislu. Res škoda, da te zmeraj zanese v totalne idiotarije. Starim prdcem tvoje baže ni jasno nič, dokler se ne srečajo z Matildo. Saj razumem, da si imel težko življenje, samo to ti ne daje pravice da žališ vsepoprek. Škoda, si samo odraz tega v kar se človek ne sme spremeniti. Tvoji idoli Putini in ostala psihopatska elita so vzrok, da je planet v takem stanju kot je. Predlagal bi ti, da greš v penzijo in se poglobiš vase in v svoje deviacije, ki si jih pridobil z leti gibanja med ostalimi sociopati in psihopati. Ja ja, še en dokaz več, da više ko plezaš po piramidi sedanjega svetovnega ustroja, večje norce srečuješ. Svetovnim faraonom in ostalim sistemskim sužnjem, ki jim služijo je edina rešitev metek u čelo in to po hitrem postopku.

 • Zbik je rekel/-la:

  Petrovc!
  Ti tale forum uporabljaš za lastno terapijo in sotrudniki smo zate podporna skupina. Do tu je vse prav.
  Nobenih ugovorov, prosim!
  Poglej - tu razkladaš vse od milimetrov svoje intime, političnih gledanj, podrobne vire svoje erudicije, svojih predsodkov… do svojih ugibanj, strahov, sanj…. to je terapija, stari. Kot sem rekel - do tu je vse prav.

  Ampak potem apeliram nate, da iz procenta tvojih trdo prigaranih dobičkov prispevaš Vesti spodobno Donacijo. In kot se za psihoterapijo spodobi, takorekoč nič ne pomeni letni ali mesečni znesek - stroške svoje terapije poravnavaj s TEDENSKIMI nakazili. O primerni višini in knjigovodske zadeve se zmeni z Janijem Severjem, da te ustrezno napoti. Tako da boš ob pisanju nakazila vedno znova točno vedel, da plačuješ zato, ker moramo stoično prenašati ta tvoja bizarna spucavanja. Da vseh teh spovedi o tvoji perverzijah nismo mi zahtevali od tebe zaradi lastne pokvarjenosti, ampak jih pač moramo sprejemati kot simptome, ki naj v nas vzbudi reakcijo, ki bo seveda v transferni funkciji.

  Razmisli o tem in bodi mož dejanj. Toliko!

  • nikki je rekel/-la:

   “Poglej - tu razkladaš vse od milimetrov svoje intime, političnih gledanj, podrobne vire svoje erudicije, svojih predsodkov… do svojih ugibanj, strahov, sanj…. to je terapija, stari. Kot sem rekel - do tu je vse prav.”-
   Posebej to velja tudi za avtorje člankov, kot je zgornji od Dr. Kolenca.
   Zato bi gospod Sever moral malo bolje paziti, komu objavlja prispevke.
   Ker kot si Zbik ugotovil za Petrovca, veliko avtorjev glavnih prispevkov razklada podobno:
   “Da vseh teh spovedi o tvoji perverzijah nismo mi zahtevali od tebe zaradi lastne pokvarjenosti, ampak jih pač moramo sprejemati kot simptome, ki naj v nas vzbudi reakcijo, ki bo seveda v transferni funkciji.”

  • Rogerg je rekel/-la:

   @Zbik, ali si ti postal advokat Vest.si potem , ko se polagoma zapira pipica sračje Majde ?

  • Zbik je rekel/-la:

   ad Nikki:

   Ni tako enostavno “kar nekaj naložiti”, Nikki, če hočeš kaj utemeljevati. Treba je navesti kakšen argument.
   1) Če pogledamo Kolenčeve prispevke, ne razlaga vsega mogočega in še nekaj zraven, ampak ima neke svoje prepozvnavne prispevke in teme.
   2) Kolenc je od 18.09.2008 do vključno pričujočega objavil 11 prispevkov, Petrovc pa zgolj pod tem naslovom 13 in sicer na 25. januar 2011 med 12:45 in 22:48.
   3) Če se je zanesti na MS-orodja, potem vsebuje Kolenčev prispevek 1264 besed, vsi Petrovčevi prispevki pod tem naslovom pa doslej 2994 besed.
   4) Mnogi drugi avtorji naslovnih tem se pojavljajo seveda pogosteje, vendar noben od njih po večkrat na dan in enako ne v vseh naštetih registrih, sploh pa ne v terapevtskem dialogu z udeleženci foruma.
   5) Lahko se sicer strinjam, da se je zanimivost prispevkov na Vesti (vsaj zame) močno zmanjšala, da se določene neodmevne teme ponavljajo in ponavljajo (Rutar), vendar v nobenem primeru ne gre za tako interakcijo in za take vrste komunikacijo, za take vrste vključenost v debato.

   ad Rogerg:

   Nisem postal odvetnik za Vest, ker nisem odvetnik po poklicu in torej ne morem biti odvetnik za nikogar. Kar se pa usihajočih proračunskih sredstev tiče, ti bistvo pove že moj tekst, če bi ga natančno prebral in tudi razumel. Zelo precizno sem napisal, da bi moral zaradi terapevtskih razlogov Petrovc dajati TEDENSKA nakazila, da bi se zavedal, zakaj jih daje… ne pa kot država, ki finansira določene dejavnosti prek razpisov in prispevke daje v nekaj tranšah ali pa celo v enkratnem znesku. Gre torej za povečanje učinkovitosti terapije, ki se izvaja, ne primarno preživetje Medija, ki bi morda laže in bolje preživel brez njega.

  • jebiveter je rekel/-la:

   …….sprostitev duha se lahko odraža na več načinov, če pozitivno razmišljamo razširjamo prostor okoli sebe in s tem pripomoremo, da je svet lahko tudi lep predusem pa drugačen, torej bogat. Spoštovani Petrovc, napiši še kaj, vest. si prebiramo tudi mi, ki ljubimo zdrav humor, kjer si ti pravi mojster, ne daj se ljubosumnežem, ki bi te radi utišali, da bi sami bili pomembni……
   …..tudi največji so nam lahko blizu…..

   http://www.genspot.com/video-342307/vladimir-putin-nastopi-kot-pevec-na-dobrodelnem-koncertu-za-otroke-z-rakom.aspx

  • Aljo je rekel/-la:

   Ha ha ha, kaj tako zabavnega pa še dolgo ne, pojoči ruski psihopat - bljuberi hil ha ha.

  • nikki je rekel/-la:

   Zgoraj sem zapisal:

   “nikki je rekel/-la:
   25. januar, 2011 ob 15:01

   Spoštovani Dr. Janez Kolenc, po mojem mnenju gre pri vašem zapisu za Excrementum Tauri!” ,

   Priznavam, da sem zelo minimalističen, da pričakujem od drugih, da naredijo domačo nalogo. Zato sem skoraj vedno slabo ali ne razumljen ;).
   Za dodatno razlago mojega zgornjega mnenja, glej (in reference tam):
   http://en.wikipedia.org/wiki/On_Bullshit

 • krucefiks je rekel/-la:

  Prosim urednika, da zablokira dostop z ipja 193.2.216.139.

 • petrovc je rekel/-la:

  SATIRA: satira je ostra obika komedije s zacinjenimi prvinami humorja! Satira razgalja clovesko neumnost, ki je udejanjena v dejanjih in/ali besedah. Satira je odziv na neduhovno, nemoralno, nedelovno, neintiligentno, nesvobodomiselno, stvarnost samo posameznika ali dela druzbe ali kar celote! Satira je za intiligentne in svobodomiselne!

  Te satire, na teh straneh, bi nikoli ne bilo, ce bi je ne izzvali sami komentatorji s svojimi pripombami, ki so povod te satire, ki se nanasajo na razpon od fekalij do mamil, od zadnjic, do lizanja fekalij, od jam do schusov v glavo! In zanimivo, prav najvecji, kronani osli teh neumnosti, ki jih srbe prsti zla, skacejo sedaj najbolj v zrak, ko jih dregnes v gnezdo njihove slaboumnosti in zlonamernosti. ZBIK, ki bi pokoncal vse drugace mislece, verne,…
  Vi, ki na dobrohotno mneje odgovarjate s izprijenimi fekalnmi in seksualnimi namigi, vam je zmanjkalo streliva, vas je nekdo pohodil po zulju, kaj ZBIK, tipkovnicni nasilnez!

  Meni osebno pisati tu ne pomeni tudi ziveti! Kjer bom napisal vse in celoto, bo to knjiga, bodo to pesmi, kamor pac pa pritlikavci s svojimi koli ne segajo!
  Pritlikavci in informatorji in zahrbtni vzpodbujevalci zla tipa KRUCEFIKS. Kaj bos s tem ‘ipja”

  Satira je bila v fasisticni Italiji prepovedana! Satire, razen v kabarejih, v nazi Nemciji ni bilo!
  Najhujso oblik nasilja pa je satira dozivela v Leninovi, Stalinovi do Gorbacova, Rusiji!
  Se hujso pa v Titovi YU!
  In sedaj bi jo nekateri ponovno uvedli, cenzuro, izklapljanje, kaznovanje, vsega, vsakogar, i s prstom pokaze, da je cesar nag!
  Sramota, pritlehnost, neumnos, ki nima meja, raznih KRUCEFIKS in ZBIK, sama najvecja proizvajalca fekalij, ko ju polijes z lastno fekalijo pa obnorita, da se tako ne dela!

  Ko boste vi umeli na dobrohotno mnenje, komentar odgovoriti s protiarumenti pameti, duse, dejstev, ne pa s pljnkom, bo ugasnil vzrok za to satiro tipa ZAVBI NANDE!

  Sam urednik, urednistvo, vestsi pa lahko mirno sporoce, da nisem zazelen, ne bom splezal na drevo od tega! Ko pa se umaknem jaz, ko se umaknejo moji dobrnamerni somisljeniki, boste brali to, kar se da prebrati na javnih WC! To in samo to! In boste koncno enoumno v temi!
  Jaz vas niti v najboljsi namerah ne mislim take razsvetljevati! Pozrli boste eden drugega, ker vasa volcja nrav tako funkcionira!

  ALJO: pa imas toliko oguma, da mi posljes metak u celo!? Ali samo razgrajas!?
  ZBIK: tebi b se ena dotacija pasala, kaj! Od mene je ne bos dobil, jaz neumnosti in primitivnosti ne dotiram! Ce pa ti ni za brati, pojdi ven ze ob imenu:”Petrovc” in vse ti bo prihranjeno!
  Me pa spominjas, ob stetju mojih besed, na tisto satiro o nekom, ki je knjige tehtal!
  Vsekakor pa to, da nekaj tebe zuli, da se tebi zmanjsa se ne pmeni, da se deres na vse grlo, da je to problem pametne vecine! Zakoplji se v svojo neumnost in uzivaj,nas pa pusti, da po svoje! In ce ne bos zasmrajal s fasizmi, te ne bomo deratizirali s satiro!
  KRUCEFIKS, ob teh ipja, pa nisi vrede, da te komentram!

  Tebe bo komentiral, ko bo cas imel, sedaj krmi svinje, moj prijatelj ZAVBI NANDO!

  VSEM: casi moralnega in gospodarskega razkroja nase drzave so tako boleci, resni, da bi clovek pricakoval vsaj odgovoren, ce ne konstruktiven pristop, ki naj to, kar smo mi zavozili, prihrani naloziti na ramena nasih otrok in vnukov!
  Ki naj koncno ima kako veselo radost pricakovanja nase poslednje ur! Nasega roda!
  Pa se tu tisi, ki so sprejeli in podvojili lastnosti nekega”izma” bohotijo in razgrajajo!

 • Neja je rekel/-la:

  Veš kaj, dragi petrovc, priznam ti: da hitro tipkaš, da imaš bujno domišljijo, da znaš pisati tudi duhovito in zabavno. Koliko se resnično spoznaš na ekonomijo, finance, verstva, zgodovino, politiko, ne morem presojati. Si pa lahko aroganten, avtokratski, žaljiv, hvalisav, poln samega sebe, oh, da ne pozabim, opolzek, in nisi v stiku s svojimi podzavestnimi težnjami in obrambami. Malo pomeditiraj in pojdi vase, ti želim.

  • jebiveter je rekel/-la:

   …..mejdun, kolikor jaz poznam ženske, ko takole ocenijo moškega ji zvonijo vsi zvonovi……Neja se je do ušes zaljubila v Petrovca……

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Ubogi PETROVC!

   Obeta se mu prva jahačica apokalipse!

 • nostradamus je rekel/-la:

  nič novega, beri zgodovino in se smej ob spoznanju komu vse se je že sledilo, ne glede na natege vseh mogočih vrst….precej kratek spomin mamo, kenede..

 • petrovc je rekel/-la:

  NEJA: kar nekaj resnice si napisala! Znam biti aroganten, celo mascevalen, avtokratski, in izjemno zaljiv, RES je! Taka je moja Judovka kri!
  Venar NEJA, znam biti do tistih, ki so v stiski tudi do konca dober! Znam biti zvesti Kamerat! In znam spostvati VSAKEGA, ki se zna dostojno in brez LAZI pogovarjati!
  In znam popeljati vsako mostvo do zmage!

  Ja, NEJA, zenske, zenske, v prvem letniku srednje sole sem za blesec uspeh od ravnateljice prejel knjigo:
  “NE SAMO JAZ!”
  Neke Slovenske pisateljie, sem pozabil, dobra knjiga.
  Zabodeno sem jo pogledal, ko mi je izrocala knjigo pred ucenci sole in iz oci mi je zasijal leden mraz! Ti bos meni tole sranje dajala, sem ji govoril iz oci!
  Ta baba me je v enem letu precitala, to sem ugotovil sele, ko sem knjigo tudi prebral!
  Nasmehnila se je. Bila je Slavistka! Strah in trepet vseh generacij gimnazije!
  Petrovc pa je pri njej imel rezervirano petico! Moji spisi so jo spravljali v navdusenje!

  To sem kupila pa TOCNO zata, pa malo se ob njej zamisli!

  NEJA, NEJA!

  Na verstva se pa kar spoznam, vsaj na Judovsko, RKC, Pravoslavno, Muslimansko in Protestantsko! Biblijo sem prvic precital in dojemal ko mije bilo 14 let! Biblijo stare zaveze, od Juda!
  On, starec, me je ucil, pocasi, strpno, s karajocimi ocmi, ce cesa nisem tajkoj dojel! Bal sem se ga. Ljubil, ko otrok, njegovo hci, ljubil Platonsko, da se razumeva!

 • petrovc je rekel/-la:

  JEBIVETER: to pa ne bodrzalo! Mislim, da ima NEJA ze svojega princa!
  Mejdun, prjatu, stavim, da nisi iz Ljubljane, takole si predstavljam, da uzivas kje ali pokojnino ali tik pred tem, s svojo ljubo zenico, da sta gobarja, da sta miroljubna in Bogabojeca! Skratka, da imata raj na zemlji z Bozjim blagoslovom! Se zelo motim!?
  Rad imam, JEBIVETER, razumne in ponizne, ker ponizen sam nisem!

  • jebiveter je rekel/-la:

   petrovc, zna biti, da ima Neja nekoga, ki pa nikakor ni neki princ, res je pa, da Neja sanja o princu, ki naj bi bil iz daljne dežele; moško ” nesramen “nikakor ne max ampak Petrovc…..

   o jebivetru : recimo, da si več kot polovico uganil….naj bo to dovolj….
   pozdrav F…..

 • petrovc je rekel/-la:

  JEBIVETER: jaz ljubim svobodo in z mano bi bila NEJA razocarana, nisem dober partner, raje sem sam, samotebn lovec, kljub temu, da me vseskozi obkrozajo ljudje!
  Nisem druzinski, sem veter, v dusi vagabund, ki potegne, kamor ga zene Bozja usoda.
  Ko se vrne MEFISTO, vam podarim pesem, jasno, tudi, predvsem, NEJI!
  Predvsem pa vam bo moj prijatelj ZAVBI NANDE, ce na “vest.si” ne bodo nasprotovali, objavil kratko zgodbico, vama poznanih casov!

  NEJA: se oproscam, od verstvi sem pozabil tudi da nekoliko, to pa bolj malo, poznam Budizem!
  Pravzaprav so verstva zelo kompatibilna, ko izvleces zrno bistva! To, to pa NEJA zna najbolje razumeti, ce sem jo pravilno ocenil!
  Kar pa se tice ekonomije in financ, pa je stvar prekleto preprosta, kolikor pridelas minu to, kar rabis za naslednjo zetev, lahko pozres!
  Mi, mi pa smo pozrli ne samo, kar smo pridelali, pod Bajukom, tdi kar so pridelali drugi in kar je najhuje, nic nismo posejali!!! Eostavna logika, kmecka!

  Kaksno je stanje nase kmetije, po dvoletnem gospodarjenju te vlade:
  1. Gospodar zafiksaa dvocevka lezi pijan v jarku in ima samogovore o blesceci prihodnosti,
  2. Gospodija (parlament), se kurba, trosi ostanke denarja za gat v tujini, slaboumno hlini zvestobo,
  3. Otroci:
  a./Trije jokajo in prosijo za koscek kruha, za kozarec mleka, da ga dobe od sosedov,
  b./Dva razgrajata, kravaritita, kradeta prvima dvema otrokoma in sosedom in se nazirata prsuta,
  c./Eden, ki vidi, da je kaos totalni, je pretepen od razgrajacev, oznacen za fasiste, belogradista, nacista, bummbarja!

  d./Hlapci leze na seniku in dobivajo socialno podporo in kricijo:
  “Smrt prejsnjemu gospodarju, ki je uspesno gospodaril in ki ni pri gospodaril se vec da bi lahko se bolj polezavali in zapravljali, da bi lahko do smrti v brezdelju uzivali!”

  Se pa ukvarjamo z vsem drugim, samo s problemi ne!
  Na kmetiji se dogaja kurbarija vseh vrst, samo seje nihce! Le krav in prasicev nihce ne nakrmi! Sicer so pa tako in tako ze prodane, zasezene ali pa so crknile!
  Pa polne stale gnoja, ki se kopici, kopici!

  Jansa mora prevzeti oblast! To je eksistencialna nujnost! V daljsi dobi pa se mora oblikovati zdrava levica!
  Po USA nacelu! Ne za to, ker je mesija! Za to, da bodo ti vedeli, da lahko nizko padejo in da se bodo naslednji tega zavedali!

  Kmetija pa pod hipoteko in dolzniki si ze ogledujejo, kako jo bodo razgrabili. Siroko hlacajo po dvoriscu in vlacijo iz skednjev, hlevov, kar je uporabnega!

  • Rogerg je rekel/-la:

   @Petrovc, aplavz na odprti sceni za to alegorično predstavitev “kmetije”. Ampak bojim se, da večina, ki naj bi iz zapisanega kaj potegnila, niti ni razumela poanto sporočila.

 • Ivan je rekel/-la:

  Pismo, ki ga je pisal Ivo Leban, očitno Pahorjev znanec kaže na emotivno nestabilnega in prizadetega človeka, ki je ugotovil, da se ne uresničujejo njegove želje. Morda je razočaran tudi zaradi neizpolnjenih osebnih ambicij, ki jih je imel kot Pahorjev znanec. Čustveni odziv kaže na osebo, ki ni sposobna racionalnega premisleka. V pismu se kaže popolno nepoznavanje delovanja države, njenih vej oblasti in vzrokov, ki so Slovenijo v dvajsetih letih pripeljali v situacijo , ki jo sedaj pripisuje skoraj osebno Pahorju. Ne zagovarjam Pahorja. Tudi sam se strinjam, da ni sposoben za vodenje vlade in to je vedel, saj je želel kandidirati za predsednika države, kjer zaradi majhnih pristojnosti razen moralne, ni druge odgovornosti. Tam bi verjetno Pahor dobro opravil posel, vsekakor pa slabše od Türka. Menim, da bi moral Parlamentu ponuditi resen program in sprejem programa pogojevati s svojim odstopom. Verjamem, da bi celo SDS glasovala za program, samo da jim ne bi bilo potrebno sprejeti vodenje vlade. In potem bi Pahor imel argument za vladanje. Ker tega ni sposoben, bi moral odstopiti in prepustiti Janši vodenje. Na volitvah 2012 bi potem morda levica zmagala. (temu se reče Drnovškov manever)

  Nekaj mnenj o njegovi pisariji.
  Moteče je ker Leban ves čas govori o Krajnski, namesto o Sloveniji. To dokazuje njegov regionalni nacionalizem, ki v delu države nekdaj imenovanem Krajnska ni neznan. Dolgo časa je obstojal pri nekaterih občutek večvrednosti v odnosu na ostale prebivalce Slovenije, zato tudi omenjanje že davno preteklih gospodarskih ustanov te avstroogrske stvaritve. Tudi ostali nekaj pripomoremo k temu, ker smo sprejeli irhaste hlače, boks škornje in zlato okrašeno avbo za slovensko narodno nošo, Avsenike pa za tiste, ki igrajo pristno slovensko narodno glasbo.
  Sebi daje pravico, da bi premier moral imeti čas za pogovor z njim, ker se poznata. V pismu pa se zgraža nad korupcijo, političnimi prijatelji, zasebnimi zvezami, sam pa želi isto. Celo pohvali se, da je Pahorjev pogovor z njim prinesel nekaj dobrega državljanom dežele Krajnske. Mimo grede, ne vem od kdaj ima ta dežela posebno državljanstvo. Če je tako pameten naj se javi za ministra, Pahorju jih bo kmalu zmanjkalo.
  Prav ima ko trdi, da je vlada razglašen orkester, toda za to niso krivi ministri, temveč dirigent. Posamično gledano je večina ministrov bolj kompetentnih kot so bili ministri prejšnje vlade in, ki bodo zopet ministri, če Janša pride na oblast. Nespodobno in populistično všečno pa je spraševati predsednika vlade kaj delajo sodišča, tožilstvo in parlament. To je lahko namerno, ali pa zaradi nepoznavanja in nerazumevanja Ustave, ki je niso napisali predsedniki vlad, temveč pesniki, pisatelji, sociologi in taki, ki so Slovenijo hoteli »resetirati« na leto 1940, kakor jo sedaj hočejo na leto 1991, skupaj z oživitvijo DEMOSA.
  Prav ima, ko trdi, da smo od Pahorja pričakovali več (oziroma, kakor kdo), zelo poenostavljeno pa je pripisati sedanje gospodarsko stanje in siceršnje stanje duhov tej vladi, ker ni zmanjšala birokracije in spremenila zakonov. Dokler bo vse v tej družbi v kleščnem prijemu strank je takšno pričakovanje iluzorno. Spremembe morajo nastati v družbi, toda ne z ulico in pamfleti, ki mu Ozeljan pravi pismo.
  Vpitje, čas je za novo levico je podobno vpitju po drugi republiki. Eni in drugi bi zopet vse prekucnili, svet pa je utrujen ravno zaradi takšnih.
  Zelo se strinjam s posrečeno prispodobo, ko Pahorjevo politiko primerja z vožnjo po sredinski črti. Res, četudi ga butajo iz leve in desne, se na to ne ozira in potuje naprej zaverovan v svoj prav. Zdi se mi, da svoje delovanje razume kot žrtvovanje za narodov blagor. Udarite me, nastavil bom še drugo lice, ampak jas vas rešujem. Osebnost, ki verjame, da so politiki potrebni mučeniki res ni primerna za premierja.

  Ozeljanovo pozivanje na srečanje v naslednji revoluciji, po možnosti na ulici, pa kaže na nezrelo in svetonazorsko razklano osebnost.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Iva Lebana, Ozeljanskega, se spominjam iz pisem bralcev Delu.

   Bolj zapriseženega levičarja boste težko našli.

 • petrovc je rekel/-la:

  MOJI KRANCI:
  ne vmesavam se v, mozno, polemiko med IVOm in IVANom!! NIKAKOR!

  Samo zgodovinska dejstva, za ostale:

  1. Dezela Kranska se je imenovala kakih 700 let vsa dezela, ki je vkljucevala del Koroske, Furlanijo in Julijsko krajino, morje do Cresa in del kopenske hrvaske! Se celo zemljevid g. K iz leta tam okoli 1900 je z napisom: “DEZELA KRANSKA!”
  Habsburska cesaric nas je imenovala: Moji Kranci!” Vso pokrajino, brez podcenjevanja.
  S besedo Kranci ni bil nihce ponizan! Nihce zapostavljen!
  Seveda pa je v dezeli Kranski tudi Primorska, Stajerska, Dolenska,…
  In ni res, da je ta, Kranska, oznacevala samo en del takratnega obmocja, da je pomenila odraz “nacionalizma”!

  Nekaterim v pomanjkanju dokazov pride prav vse, kar jim iz nabora negativizmov pride na pamet!
  Ceprav sam po sebi nacionalizem, v kolikor ni na racun drugih narodov, ni nekaj neativnega!

  Kaksna dlakocepost ob resnicnih problemih, ki se jih dotika g.IVO! Kot bi se Bavarci zaceli pritoevati, da Deutchland, Nemcija, Germanija pomeni nacionalizem, da so oni Bavarci in pika! Nobeni Nemci! To majhnost se lahko razlozi le s enim fenomenom: na vsak mozen nacin zapreti usta pametnim!!!

  2. AvstroOgrska ni bila nikakrsna “stvaritev” bila je najbolj smiselna, organizirana in dolga leta funkcionalna drzava! Propad, zrusitev, te AO je imel za Krance katastrofalne posledice!
  In drzava danes je v resnici SAMO NA DELU NEKDANJE DEZELE KRANSKE! Ne pa obrano, kot trdi nekdo!

  3. Tu pa je nov dokaz unicevanja nase zgodovine! Negacija Avsenikov, narodne nose, obicajev!
  To, da se smatamo tu prisotni kakih 1500 let,da smo narod sele 65 let, sedaj pa se novi obicaji, ker so stari pac nacionalisticni!

  Clovek ne more verjeti, kaj vse nekateri naserjejo! In po tem se cudite, da se oglasi ZAVBI NANDE!

 • Leiito je rekel/-la:

  Zgornji dopis je še en primer mentalne masturbacije v imenu neke kao relevantne politične analize.

  Če hoch intelektualci tega ne zmorejo, normalni razmišljujoči ljudje toliko že razumemo stvari, da nam je jasno, da je povsem vseeno katera politična opcija nam vlada.

  Politiko, politike in državno upravo je potrebno postopoma oklestiti na absolutni minimum, ker so popolnoma nerelevantni, na gospodarstvo ima slovenska vlada v pozitivnem smislu toliko vpliva kot na vreme, malo ali nič, edino kar lahko stori je, da škodi. Čim pustiš podjetniški pobudi svobodo gredo stvari same od sebe v pravo smer.

  Mediji bi morali na prvih straneh in v udarnih terminih poročati o ljudeh, ki ustvarjajo vrednost, o Boscarolih, Akrapovičih in Pečečnikih Slovenije, ne pa o teh parazitih, ki v eni najbolj obdavčenih držav na svetu živijo tako absurdno privilegirano, da jih lahko primerjamo z afriškimi samodržci.

  Otpor stoko!

  • Mimi je rekel/-la:

   Se popolnoma strinjam, v bistvu podpis!

   (razen da se z zgornjo masturbacijo čist strinjam, ampak prav tako mislim, da smo to -kolikor razumni- že milijardkrat prežvečili)

  • svarun je rekel/-la:

   Vprašajte zaposlene pri “BOSKAROLU” kako pošteno jih plačuje , pa tudi kam je spravil denar,ki ga je dobil od države Slovenije.

  • Mimi je rekel/-la:

   Svarun, ok, tega ne vem, pojma nimam, ampak jaz sem to itak razumela bolj splošno: da pač bi blo fajn poročat o uspešnih slovenskih podjetnikih, ki bi ustvarjali dodano vrednost.

   Tud ta prispevek je čist okej, vendar to je v bistvu ukvarjanje s preteklostjo, dost nesmiselno usmerjanje energije. Saj v bistvu vsi vemo, kakšen je Janša oz. prepričanih v karkol ne bo odprepričala ravno zdaj pa še ena nova kolumna. Mnenja ostajajo enaka, point je pa drugje, bolj ga meglimo, večje ovce smo in pol lohk sami seb pripišemo.

   Saj to je že smešno, kaj vse *kupimo* in požremo. :o||

  • svarun je rekel/-la:

   Mimi : V razmislek , kako bi bilo ,če bi nekdo dobil neko vsoto …, brez nikakršnih obveznosti do tistega,ki mu jo je dal ,do države (SLOVENIJE) brez obveznosti do zaposlenih , potem grem v Staro Gorico ,ker so moji starši Italijani…,in bom tam nadaljeval, ker so Slovenci in davčna politika v Sloveniji neprijazni.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, spet govoriš o stvareh, ki jih ne razumeš.

   Pa tako lepo sem te učil.

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : …

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, to imam v zahvalo, da sem te mnogimi leti pobožal po tvoji neumni glavici.

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : ti si …

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Ja SVARUN, kako si pa s to tvojo neumno glavico prišel do tako zaupnih podatkov?

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : …

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Danes se bom oglasil pri tvoji mami, za katero srčno upam, da je še živa in te ji bom zatožil, da se grdo obnašaš do JJ in mene, tvoja dobrotnika.

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : …

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, zaradi obilice dela po navadi pošiljam po grešne duše mojih strank svoje pomočnike.

   Po tvojo pregrešno dušico pa bo prišel kar sam MEFISTO.

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : si boš šel …

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Svarun,. ne smeš tako grdo govoriti o gospodu kardinalu, ki je še včji gospod kot sam veliki MEFISTO.

 • Leiito je rekel/-la:

  @Svarun; kako “pošteno” jih plačuje je stvar presoje, a očitno jih zaposluje in plačuje iz t.i. dodane vrednosti, kar je precej več kot lahko trdimo za državno upravo, mestne šerife, paradržavne firme in serijske zmagovalce javnih razpisov.

 • petrovc je rekel/-la:

  MIMI: kaj ima Jansa z dodano vrednostjo!?????
  Zdi se mi, da ne ves, kaj je dodana vrednost!
  Zdi se mi, da ne ves, kdo je Jansa!
  Tokrat dvoje nevednosti, neumnosti, ne da genialnosti!
  Kot dvoje minusev v matematiki da plus!

  • Mimi je rekel/-la:

   Zelo dobro vem kdo je Janša - je bil moj prfox za obrambo med drugim :), tko da ga tud osebno poznam in imam kakšno izkušnjo z njim, poleg tega pa lohk opazujem, tko da in iz njegovega delovanja in osebne izkušnje imam mnenje kot ga imam.

   Dodana vrednost?
   To pa, to. :))

 • petrovc je rekel/-la:

  MIMI: sam sem bil leto dni prfoks na srednji soli in kako leto in pol na fakulteti demonstrator!
  In soditi cloveka po odnosu prfox-slusatelj (ucenec), je zgreseno! Kajti, kot prfoks se zapres vase in si le prfox!
  Zavedas se, da bodo ucenci cez leto dni odsli, prisli novi in tako dalje!
  Vsak iskren odnos med dvema pa je kot odnos obale in morja! Z vsakim valom, vsakim odnosem in odhodo, je obale malo manj!Kdor odhaja, odnasa s seboj del tebe, kot val, ki se umika!
  Za to se vsak, prfoks, zavaruje z svojim zidom!

  Opazovanje(subjektivno), s tem, pa je kot z ze vgrajeno napako pri meritvah! Ti lahko opazujes nekoga s simpatijami in spregledas njegove manjse napake in cenis njegovo generalno delovanje!
  Ti lahko cloveka opazujs s antipatijo in male napake se dvignejo nad njegovim dobrim, cetudi samo namenom po dobrem!
  Jas JJ ne poznam v nobeni obliki!
  Cenim pa njegov obupen boj proti lazem, prevaram,ki so uperjene zoper njega!

  Kar pa se dodane vrednosti tice, ni dodana vrednst, ce kupis kilo zeleza za 5 Eur in ga dva dni razbijas, grejes, pilis, kalis,…, da dobis neko lopato ali vile, ki jih prodas za 10 Euro! Ce jih prodas, ker to zna vsak drugi na vasi in ti drugi povejo, koliko bos za lopato dobil!
  Pri tem pa si ob obdelavi porabil za 2 Euro energije in za delo izplacal se 2 Euro! Ostalo ti je 1 Euro, s katerim moras futrat drzavo, ocistiti odpadne vode po obdelavah, vzdrzevati kovacnico,….

  Dodana vrednost je, ko s svojim proizvodom, ki je tvoj lasten in zasciten, enkraten, sam poves koliko bo stal in izplacas vse, vse, tudi vlozek v prihodnost in dobro zasluzis!

  • Mimi je rekel/-la:

   MED DRUGIM, sem napisala!
   S čimer sem hotla rečt, da ga poznam 3/4 lajfa!
   Njegov modus operandi je pa isti, ravno v tem je point.

   Roških itd. se mi je zdel da ni treba posebej omenjat, pa tud, on je bil tedaj še del tega sistema, ko sem se jaz in moji somišljeniki že na polno upirali proti njemu.
   Skratka, ni bil edini (al pa JBTZ), ki je bil aktiven, sploh in še zdaaaaaleč pa ne prvi.

   Tko da to da je bil moj prfox je sam poprček (taglavnega pa ne povem, je pa hecn pa nič kej laskavo zanj pravzaprav, zato me tud ne provociraj >;)).

   Kasneje sva se vsakodnevno srečevala na štengah (K4) pa tud pozdravljala, ko smo bili že vsi skupaj nekako del scene, PO TEM, ko smo MI zaskvotal kersnikovo, *oni* so pa šele kasnej uletel v že pripravljeno.

   Tako da ne poznam dobro samo Janše, pač pa tud sceno, saj sem bila del nje, tako ti govorim iz prve roke.
   Tudi mene so zasliševali z lučjo v faco, bla cele dneve na policiji, kot rečeno, vsi iz *moje skupine* pa smo imel razne dosjeje, bila sem tudi že v čuzi recimo.

   Zato se mi še bolj bedast zdi, da si eni jemljejo all credit za *proces osamosvojitve*.
   To je blo vse povezano, vsi mi smo bili del tega, če ne bi blo nas, tud Roška ne bi bla to kar je bla. Mislim vsega folka, podpornikov, intelektualcev, umetnikov itd. …

   Tko da sori, ampak ne MEN s tem (da česa ne poznam dovolj dobro v zvezi s tem)!

   Sem sodelovala pri videu, kjer je vržena flaša na zemljevid Jugoslavije, da se je razbila (tedaj je blo to ornk radikalno), pravzaprav nedolgo pred vojno (pa z Milko Planinc in ruskimi vojaki pa takšno).
   Tako da medtem ko si ti morda pisaril v pisma bralcev al kje drugje bentil čez sistem, v prvih vrstah pa te nisem vidla, smo mi bli prav to: v prvih vrstah, stari!

  • Rogerg je rekel/-la:

   @Mimi, če si bila kot slušeteljica tako gobčna in gostobesedna ( s tem, da nič ne poveš), potem ni čudno, da sta si bila z Janšo daleč vsaksebi. In ob tem, da sta tudi filozofsko vsaksebi svetlobna leta, je razkorak popolnoma razumljiv in tvoje “navijanje” zanj tudi na mestu.

 • Leiito je rekel/-la:

  @petrovc “Dodana vrednost je, ko s svojim proizvodom, ki je tvoj lasten in zasciten, enkraten, sam poves koliko bo stal in izplacas vse, vse, tudi vlozek v prihodnost in dobro zasluzis!”

  A tko?

 • MEFISTO je rekel/-la:

  Levica je že popolnoma na psu.

  V zadnjih vzdihljajih je vpoklicala na poslednje okope dr. Janeza Kolenca, ki se mu ni bilo nerodno podpisati pod svoj zvarek in preizkušene ideologe najvišjega formata, kot so SVARUN, ANGIE, NEJA in drugi velikani marksistične ter leninistične misli.

  • svarun je rekel/-la:

   mefić . Tiho bodi DREKAĆ.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, fini gospod, ne bom te ubogal!

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : potem ti pa predlagam ,da …

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, od takrat, ko sem te zadnjikrat pobožal po tvoji neumni glavici, ugotavljam, da ti je zrasla le glava, pamet pa je ostala tam, kjer je bila.

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : tebi ni mogla zrasti …

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Nestrečni SVARUN, kako pa govoriš.

   Prav nič nisi hvaležen za potico.

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : tvoj … zatlači … v gobec.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   To imam za vso mojo dobroto in potrpleje s teboj.

   Nimaš nič slabe vesti?

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : … še nisi na Brezju,ti veruješ v …

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, spet grešiš.

   Na Brezju bom prosil Gospodarja življenja za zveličanje tvoje duše.

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : prosi za svojo,no tako in tako , takim povrženim izmečkom je kot vidim dovoljeno vse … in naj te še naprej drressira,kajti vidi,da te je slabo in te nima na verigi.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   SVARUN, spomni se na svojo mamo, ki bila zelo ponosna na tebe.

   Ničkolikokrat te je hvalia svojim sosedam, ko so šle od druge nedeljske maše, kak kaveljc, da si.
   Hvalila se je, da znaš migati posamič z levim ali desnim velikim štrlečim uhljem in z obema khrati, da znaš raztegniti usta do obeh ušes in da pljuneš od vseh vaških fantov najdlje čez sosedo ograjo.

   Kadar je bila mama še posebno ponosna nate, se je v zaupanju tudi pohvalil pobožnim sosedam, da imaš tako trdo glavo, da lahko tudi po stokrat udariš z njo ob zid in da z njo celo razbijaš skale.

   In ko je tvoja dobra in skrbna mama ponosno vprašala sosede, ki so z odprtimi usti poslušale pripovedovanje o podvigih njenega sinka, kdo je popustil, SVARUN ali zid in skale, je vselej dobila vzpodbuden in naučen odgovor, ki ji je bil najbolj všeč, da so popustli modrejši zid in pametnejše skale.

   Ne samo tvoja mamica, tudi jaz te lahko pohvalim, da je v tebi še vedno veliko cirkuškega in klovnovskega.

  • svarun je rekel/-la:

   mefić : v …

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Ker si tako fin v izražanju, kar kaže na tvojo izbrano izobrazbo, si pa oglejmo še nekaj dogodivščin iz tvojih dijaških let.

   ANGIE, saj poznaš tega lucidnega političnega analitika in samozvanega kralja Vesti, je sinoči za nekim šankom tik preden so ga vrgli iz gostilne nakladal o vajinih skupnih podvigih v dijaških letih.

   Ko vas je pri pouku slovenskega slovstva strogi profesor zasliševal o življenju in delu dr. Franceta Prešerna, si po pripovedovanju ANGIE, kot bi bil pod prisego, edini po resnici povedal, da ga ne poznaš, ker ni iz vaše vasi, kot si dejal. Ko je gostilniška debata zavila k puncam, je Angie prostodušno priznal, da si se samo ti še bolj bal teh najslajših napak narave. Sicer pa tudi punce niso marale za vaju, je pošteno povedal Angie. Preden pa je ANGIE pristal na trebuhu v luži pred gostilno, pa je utegnil povedati le še to, da si na nekem območnem srednešolskem temovanju zmagal, ker si najglasneje rigal.

 • MEFISTO je rekel/-la:

  Sicer pa, mazohistični bratje in sestre, potrpite!

  Dr. Darko Štrajn, predsenik Liberalne alademije, eden največjih sinov naše obubožane domovine, je izjavil, da je naša vlada najboljše, kar imamo in da ni nadomestljiva.

  Jaz mu verjamem!

 • petrovc je rekel/-la:

  Leiito: kdor hoce videti, bo videl!

  ISKRA proizvaja kondenzatorje, s enako tehnologijo, tam od leta 1955! Tali kondenzatorji so po cca.: 1 Euro! Na trgu (hladilniki, lui,….)
  Kitajci proizvajajo kondenzatorje enakega tipa, toda sifisticirane za uporabo so po 0,60 Euro!

  ISKRA bi lahko, s Kitajsko, novo svojo, tehnologijo diktirala ceno na vzhodu! S svojo pa jo kupujejo zgolj zaradi usmiljenja!

  Ko sestejes vse stroske proizvodnje ISKRE, ti ostane 0,01 Euro/kos! Niti za predstavnistvo!
  Prodaja je nemogoca, pa ne toliko zaradi cene, kot zastarelosti!

  SIEMENS ima tehnologijo in opremo sistemov Elektro peci v zelezarnah, cena 5 milijonov EURO.
  Kitajci imajo kopijo te opreme, ki je natancno 10 krat cenejsa, cena 500.000 Euro!

  Vsi svetovni zelezarji kpujejo SIEMENS! On diktira ceno in je ne spusti za en sam Euro!
  Vzrok, kvaliteta, razvoj licenca!

  Veli EVA! Nemcija ima EVA okoli 4,2% Bolj po spominu!

  Ceno lahko diktiras, ce si znan, ce imas lobiranje, ce imas za sabo drzavo, in ce imas licenco!

  Tocno tako je s SATAREM-om tehnologija in oprema cementarn! Tocno isto! Ceno diktirajo ONI!
  Vzami ali pusti! In vzamejo 90% Tistih 10%, ki ne se asneje zalujejo!
  Cena SATAREM cementarne za 1 miljon ton/letno=120 miljonov Euro!
  Cena Turske enake moci je 25 miljonov Euro! Nihce jih ne vzame! Pravzaprav nihce resen!

  Dodana vrednost je razlika med vrednostj proizvedenega blaga+storitev in vrednostjo vhodov v ta proizvod!
  Gledam na ekonomsko dodano vrednost EVA(Economic Vale Added). Kot merilo uspesnosti podjetja! Po avtorju S. Stewart&
  EVA=NOPAT-(WACC*IC)

  Mislim, da je moja definicija, pod katero si postavil vprasaj, morda res malo povrsna, je pa razumljiva!

  In v Sloveniji! V EU smo po EVA na skoro zadnjem mestu od leta 2008! Imamo takole okoli pod 1%!
  Letno nam je padel za 0,1%!

 • petrovc je rekel/-la:

  MIMI:
  1. S prvim odstavkom ne morem polemizirati, ne poznam ne tebe, ne njega!
  Vendar pa spremljam politiko in ti moram povedati, kar ocenjujem, da je ogromno napredoval!
  Drugo pa so njegove genetske sposobnosti!
  Osebno ga cenim po zlocinu nad njim, Depala vas, Patie! Da bi ga ne mazali z blatom, bi ga niti ne smiglal! Tako pa je moja nrav, postaviti se za ponizanega po nepotrebnem!

  2. Drugi odstavek, se strinjam, res je! Bili smo naivni, naivni! Verjeli v sanje!
  Toda glavno zlo ni nikoli prihajalo od JJ!

  3. Tretji odstavek! Povedala si pa tu kar s kolom! Jasno je, kam vodi ta namig! NEJA, to se zgodi enkrat vsakemu moskemu! VSAKEMU, razen ce ni junec!
  Vem pa, da tega zenska tega ni sposobna oprostiti! Taka je njena nrav!
  Tudi meni se je to zgodilo! Cez let se srecava, pa vabim, pa prosim, da greva z avtom za Savo, da popravim slab vtis, pa dobim nogo s sovraznim pogledom in s komentarjem:
  “Bilo je in ne bo nikoli vec!”
  Pa babnica nic posebnega, v resnici mi niti ni bilo, slo je zgolj za moj lasten kompleks!
  Drugace pa sem spoznal kakih 200 zensk!
  Drugace je pa JJ v Tivoliju dobro obdeloval tisto Nemko, so ga moji znanci spegali!
  To lahko pozabis! Tudi tebe je najverjetneje kdaj s kom, “bolele glava”.

  4. Verjami, bolj tezko, neprijetno, takrat, na stopnicah, je bilo zagotovo, njemu, bolj kot tebi!!!! VERJAMI, to pa ti lahko povem!

  5. Vse ostalo ti verjamem in te cenim, ce je bilo iskreno in kot pises, verjamem, daje bilo!
  Sam, bodi ostroumna in anliticna in ugotovi, odkod je vse zlo unicenja nasih sanj, tvojih, mojih! NE OD JJ!!!

  MIMI: zato se pomiri s seboj in bodi vedro in optimisticno z nami!

  Ja, jaz nikoli nisem rinil v ospredje, ce sem ze bil, so me drugi izvolili ali porinili!
  Pa tudi ze takrat sem bil vecidel casa na projektih v tujini!

 • MEFISTO je rekel/-la:

  Dragi rdeči bratje in sestre!

  Ne bojte se Janše, strah vas naj bo pred vami samimi.

  Pahorja niso sami popljuvali brez vzroka ali brez zveze.

  To spada v njihovo predvolilno kampanjo.

  Zavedajo se namreč, da države ne znajo voditi in da jim gre le za zadovoljevanje njihovih plenilskih ambicij.Zaradi ponovne prevare volivcev bodo ob pravem času zamenjali Pahorja, ki je tudi sicer priljubljena tarča njihovega posmehovanja, zvalili naj krivdo za vsestransko polomijo, razdelili med obubožano ljudstvo nekaj predvolilnih bonbonov in ponovno zavladali ter do konca izvedli svojo plenilsko raboto.

  Priznati je treba, da Pahor nezavedno dobro igra dodeljeno vlogo.

  Briga njih ljudstvo in država.

 • leban je rekel/-la:

  IVAN !
  obsoditi nekoga koruptivnega dejanja brez dokazov . je kaznivo dejanje,in tudi odškodnine so primerne povzročeni škodi . to je blatenju dobrega imena .do obrekovalca ni tako teško priti kot si mislite .
  toda nisem oseba ,ki bi na tak način skubila sodržavljane. sem vam pa pripravljen podati odgovore na vsa vprašanja ,ki vam niso jasna.! takrat vam bo tudi jasno kaj sem dobrega storil za državljane ,LAHKO VAM SAMO ZAGOTOVIM DA ZASE OSEBNO NIKOLI NIČESAR ; NITI TEGA OD POLITIKOV ;KI JIH OSEBNO POZNAM NE PRIČAKUJEM ! Drži pa ,da sem levičar in na to sem ponosen ! ZA kateri koli odgovor sem vam vedno na raspolago . MOJO tel. št. najdete v imeniku ali na spletu .LEP POZDRAV !
  Če pa še kdaj naletim na takšne ” analize ” v zvezi z mojim imenom bom pozabil kaj sem tukaj napisal in raje prebral kaj piše v kazenskem in odškodninkem ZAKONU !

  • MEFISTO je rekel/-la:

   LEBAN, če si res levičar, potem moraš biti pa zelo nesrečen pod tako levičarsko vlado?

  • Rogerg je rekel/-la:

   @Leban, brez da dodam pred ime ali nick še TE-. Po tolikih “prostih spisih”, ki si jih posredoval v “svoji karieri” na razne časopise, si dovoliš groziti morebitnim oponentom, četudi nekateri resno niso na mestu. Da si levičar je pozitivno, vendar, kot sem že neštetokrat zapisal: da, biti komunist ne pomeni nujno, tudi biti budalo.

 • petrovc je rekel/-la:

  LEBAN: razocarali ste me!
  Ce pogledate nazaj, sem potrjeval, vasemu pismu! Osebno sem vas cenil!
  Sedaj umikam svoje soglasje z Vami!
  Razocaran!
  Vas odziv na povsem legalno in kulturno mnenje G. IVAN-a je neadekvaten, nedemokraticen!

  Tu, na VEST.SI, smo vsi enaki. Ce nimamo enakega mnenja se prepiramo, tudi, v mejah normale, zalimo, toda, za praznike, god Angla, Bozic, Novo leto, Velio noc, pa si iskreno cestitamo, iz srca!!

  Spostujemo Kitajski rek, tisoce razlicnih cvetov naj cvete, da bo svet lepsi!

  TAKO, ne dopuscamo grozenj s sodniki, birici, ozilci,.. advokati,….

  G. IVAN je povedal svoje mnenje o vasem komentarju! To je pravica vsakega. In v tem nisem razbral NAJMANJSE zaljivosti!

  Sam se v enem odstavkov g. IVANA nise strinjal, sem komentiral!

  Prosim vas, v cilju spostovanja do vasih pogledov, da odgovarjate z argumenti, ne pa groznjami!
  Tu bivamo svobodni ljudje!

  • MEFISTO je rekel/-la:

   PETROVC, LEBAN je še iz časov njegovega zelo pogostega navijanja v pismih bralcev za edino njemu ljubo ljubo komunistično opcijo navajen na enosmerno informacijo.

  • Rogerg je rekel/-la:

   @Petrovc, če bi prebral teeeee-, lebanove zapise v pismih bralcev, ti bi bilo jasno, zakaj se Ivan tako odziva na “ujetega ptiča ” tožbo.
   Potem , ko je dobršen del Slovencev dobrih 60 let zapiral oči pred realnostjo, sedaj pljuva sebi v usta. In Petrovc tolikokrat si že sam ugotovil, da je Bog dober plačnik in hud sodnik in se torej ne čudi, da sedaj in Leban in cel slovenski narod žre svoje govno.
   Naš Svarun ga ima toliko, da poizkuša k temu napeljati še cenjenega Mefista.

 • LEBAN je rekel/-la:

  G.Petrovc ! popolnoma se strinjam z vami ,kot tudi s pisanjem g. Ivana .Vsakemu dajem pravico do svobodnega mišljenja . Toda , da nekdo namiguje ,da zahtevam zase privilegije mora to tudi utemeljit ! ZATO ŠE ENKRAT POUDARJAM ! NIKOLI NISEM ZAHTEVAL,ALI PROSIL NOBENEGA POLITIKA ZA BILO KAKŠNO USLUGO ZA MOJO OSEBNO KORIST .Zato sem na taka namigovanja zelo občutljiv.Sicer pa sem ljubitelj odkrite besede ! Zato sem se tudi odločil za odprto pismo , do katerega ima pravico VSAK DRŽAVLJAN in ne le IVO LEBAN ! Razlika je le v tem , da ima zelo malo državljanov JAJCA ,da to tudi stori . Sicer pa na mojem blogu na eDnevniku so tudi drugi prispevki ne le pismo B.P. LEP POZDRAV VSEM !

  IVO LEBAN

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Spoštovani LEBAN malo pretirava, ko pravi, da ima zelo malo ljudi jajca, da bi si upali kritizirati to oblast.

   Mnogo nas je celo takih, ki se pripravljamo, da te naše trenutne oblastnike na bližnjih volitvah za vselej vržemo z oblasti.

   Tudi Pahorja LEBAN ni kritiziral kar tja v en dan, temveč se je premišljeno vključil v predvolino kampanjo tako imenovane levice.

   Tudi LEBAN se tako kot na vsej levici se mamreč dobro zavedajo, da države ne znajo voditi in da jim gre le za zadovoljevanje njihovih plenilskih ambicij.Zaradi ponovne prevare volivcev bodo ob pravem času zamenjali Pahorja, ki je tudi sicer priljubljena tarča njihovega posmehovanja, zvalili nanj krivdo za vsestransko polomijo, razdelili med obubožano ljudstvo nekaj predvolilnih bonbonov in ponovno zavladali ter do konca izvedli svojo plenilsko raboto.

   Tudi LEBAN mora priznati, da Pahor nezavedno dobro igra dodeljeno vlogo.

   LEBAN je iz vsebine pisem, ki jih je objavljal predvsem v Delu, do konca deklariran kot komunistični levičar najvišje trdote, zato se ni zgolj slučajno ali nezavedno lotil Pahorja.

   Zaveda se namreč, da rešuje svojo zmedeno postkomunistično kapitalsko levico in če ni sam prišel do spoznanja, so mu povedali, da žrtvovanje Pahorja v taki situaciji ni prevelika cena za edino pravo ideologijo in za to , da na škodo naroda in države ostanejo na oblasti.

   Pa brez zamere tov. Leban!

  • Rogerg je rekel/-la:

   @Mefisto, ponovim izjavo o dodeljenih 10 točkah.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   ROGERG, ponovno hvala.

   Kar more, to mož je storiti dolžan ( prosto po Gregorčiču).

  • Neja je rekel/-la:

   Mefisto, ne projeciraj svojega, vašega, početja na druge, Niso vse taki.

 • LEBAN je rekel/-la:

  MEFISTO ! popolnoma napačno razmišljanje ! vsakdo ki me osebno pozna ve , da mene NIHČE ne more kupiti .PROSTO PO PREŠERNU ime in OSEBA Ivo Leban NI NAPRODAJ ! ! ! B.P. pa si je vse zakuhal sam in zato ni NOBENA ŽRTEV , ampak normalen proces ! Vsakemu priznam pravico do lastnega mišljenja ! TODA NE PUSTIM si odvzeti pravice do SVOJEGA MIŠLJENJA .

  ZAMERE NI NOBENE ! LEP POZDRAV !

  IVO LEBAN

 • MEFISTO je rekel/-la:

  LEBAN, nisem govoril o tem, da bi te kdo kupil.

  Na naši zmedeni levici je namreč veliko ljudi, ki sami vedo, kaj morajo storiti v korist edino tveličavne postkomunistične ideologije, da se reši, kar je rešiti mogoče.

  Te pač nihče ne premakne z levice, kot mene ne more nihče oddaljiti od desnice.

  Tudi ti ne jemljem pravice do svojega mišljenja, pridržujem si pa pravico, da mu ugovarjam.

  Lepo, da nisi zameril pa lep dan ti voščim!

 • kaktus je rekel/-la:

  LEBAN, AKTIVEN in razmišljujoč, toda le z levo polovico možganskega režnja !

  Kot avtokleparju mu ni nič podarjeno, vse si mora zaslužiti, zato se toliko bolj čudim, da nikoli

  ni opazil, občutil natege , komunajzerske levice, ki je tako zelo izrabljala, izkoriščala ravno

  obrtnike ! BOLJ , ko je režim in njihove politične tovarne šle k hudiču, večje breme smo nosili

  avno obrtniki, ta srednji sloj ! Pozdravljen bodi, stanovski tovariš !

  sem sam spadal !

  • MEFISTO je rekel/-la:

   A ni nekoč tudi pisal, da je šofer težkega tovornjaka?

   Ali pa ima več poklicev, kar je tudi Bogu všečno!

  • Rogerg je rekel/-la:

   @Konec , ne čudi se stvari, ki si jo iznesel kot nepojmljivo. Vse, pav vse se da človeka prepričati, le pristop k razumevanju politike ( filozofska osnova) ostaja do konca zabetoniran. Edina stvar, ki spremeni poglede in pristop, so velike socialne turbulence. Tako tudi Leban , ne glede, da je bil obrtnik in jebana stranka, ni odstopal od svojega pojmovanja politike. Šele sedaj, ko je hudič vzel šalo, pričenja spregledovati. Ampak v duši je ostal isti in brž, ko se bodo stvari izboljšale- če se sploh bodo ?, se bo vrnil nazaj v svoj svet političnega razumevanja.Tako stanje ni samo pri Lebanu, pač pa pri večini Slovencev.
   Eklatanten primer tega filo-političnega stanja je Radovan Hrast. Potem , ko je bil 2 ali 3 na Golem otoku, je še vedno( bil) navdušen zagovornik slovansko-barabskih manir.

  • Rogerg je rekel/-la:

   @Kaktus, oprosti, napačno sem te imenoval Konec.

  • kaktus je rekel/-la:

   RODERG @ , IMENOVAL SI PRAVO KOMUNISTIČNO NESREČO, KI JE NA SODIŠČU

   TRDILA, DA GA NA GOLEM OTOKU NISO “MAS(AKR)IRALI”, BIČALI KOMUNISTI, AMPAK

   UDBA !
   ŠE TO NI ZAZNAL , DA JE BILA UDBA EDEN OD VOGALNIH KAMNOV KOMUNISTIČNEGA REŽIMA !

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Ja; KAKTUS, to sem slišal tudi jaz na svoja ušesa, da skoraj nisem mogel verjeti.

   Bil sem priča originalnemu fondamentalizmu..

 • petrovc je rekel/-la:

  G. LEBAN:
  1. MEFISTO in ROGERG in JEBIVETER in KAKTUS so moji Kameradi! Sicer se ne poznamo, toda njih postena beseda, njih pokoncna drza in njih znacaj KRANCEV, mi je ucenje in vodilo! Takih ljudi ne izdam, NIKOLI!
  Ce bi izdal Komerata, bi nobena blazina ne bila dovolj mhka, da bi usnul!
  In njihovim komentarjem nimam kaj dodati!
  Ne mislim vas zdraviti, ker ste starejsi in vas moram kvecjemu spostovati.

  TODA!

  2. Prihajajo casi odlocitve! Prihajajo casi, ko bomo morali KRANCI in jaz verjamem v vas, da ste del nase druzbe, ko bomo morali zaorati to ledino zaraslo z LIBERALNIM plevelom! In dajmo, zaorjimo jo skupaj, ceprav samo ob kosu trdega kruha in kozarcu studencnice! Toda s pesmijo na ustih in s vrocico v srcu in s sanjami v dusi, kot pravi MEFISTO, da smo KRANCI, da imamo silno zgodovino in dediscino dedov, da zmoremo boljse, da zmoremo vstati iz pepela, pogorisc banditstva Liberalizma! da smo vredni svojih starih prijaeljev Gotov in Judov! Tudi mi zmoremo, kar zmorejo oni!

  Liberalizem vceraj, danes in NIKOLI VEC!

  Samo, kdor motnjo v sistemu delovanja, napako vhoda, nepravilen izhod, pravilno oceni, kar se ni dosti, ampak ima tudi moc v sebi to napak popraviti in se obrniti na pravo pot, ceprav od zacetka, je mocan, je vreden odpuscanja! Je ustvarjen po podobi Bozji!
  Kajti v Bozjih besedah, original Judis, se oznanja sicer ODPUCANJE, toda odpuscanje tistemu, ki razume in ki se kesa in ki gre na pot poniznosti in pohlevnosti!
  Samo priznanje je NIC!

  3. Kje smo, kam nas je pripeljal Liberalizem:

  Nacelo in banditizem razmisljanja, ko Boga ni, ko se Boga nihce ne boji, da zvis samo ENKRAT, da je torej vse dovoljeno, da si jemlji kar ti ugaja, da te za tem ne bo in je vseeno.
  To ni clovek, to je zver!

  Da je svoboda popolna, da je svoboda samo svoboda tebe samega, drugo pa ne obstaja, je banditizem, to ni clovek, to je zverstvo!

  In civilzacija, ki je osnovana na temeljih liberalizma spocetega pred Bastilijo, v krvi 90 ranjencev,
  zaklanih,nemocnih, je zverstvo!Ljudje ne verujejo v nic, vse jim je uzitek, nic ne dajo na samoodpoved. Ko zenske celo iz sebicnosti rojevajo ne vec! Ko moski legajo z moskimi, to je zvrstvo!
  In Bog je zagrozil, ne bo vec unicenja s potopom, toda, pokvarjenim bom zaprl trebuhe zensk!

  Vsi nravstveni zakoni so porusni v casu vladanja Drnovsek-Pahor! Vsi! Zakone je zamenjal banditizem in kvazi pravna drzava ki je formalno zvito advokatsko uzakonila med nas KASTE!
  Bog pa je preklel kastni in obrestni sistem, preko svojega sina!

  Ni vec splosnih vrednot! Vere, vrednosti ostenja in besede! To, kar so naredili v obdobju Drnovsek-Pahor, je iz nas naredila ne narod, NE NAROD, postali smo TOLPA!
  Tolpa, ki jo posiljujejo politiki, prebrisani, gradbeni baroni in njih delavci, Panslovani!

  KRANCI! Vsi, ki dobro mislite, k v srcu nosite strah bodocnosti za vase otroke, vnuke, sebe, ki v dusi se cutite trepet nasih sanj!
  MI MORAMO IZBRATI NOVO VODSTVO!
  IN MI MORAMO ZAUPATI JANEZU JANSI!

  Naj poizkusi 4 leta! Cez stiri leta bomo lahko sodili! In verjamem,. da bo boljse!

 • kaktus je rekel/-la:

  RODERG @ , IMENOVAL SI PRAVO KOMUNISTIČNO NESREČO, KI JE NA SODIŠČU TRDILA, DA GA NA GOLEM OTOKU NISO “MAS(AKR)IRALI”, BIČALI KOMUNISTI, AMPAK UDBA !
  ŠE TO NI ZAZNAL , DA JE BILA UDBA EDEN OD VOGALNIH KAMNOV KOMUNISTIČNEGA REŽIMA !

 • Neja je rekel/-la:

  @PETROVC: “Pismo, ki ga je pisal Ivo Leban, očitno Pahorjev znanec kaže na emotivno nestabilnega in prizadetega človeka, ki je ugotovil, da se ne uresničujejo njegove želje. Morda je razočaran tudi zaradi neizpolnjenih osebnih ambicij, ki jih je imel kot Pahorjev znanec. Čustveni odziv kaže na osebo, ki ni sposobna racionalnega premisleka…..” piše IVAN. Petrovc, praviš, da si advokat za ljudi, ki se jim dela krivica? Kaj pa v tem primeru? Raje si razočaran nad g.Kebanom. Se ti ne zdi, da žalitve niso del svobode izražanja, ker posežejo v svobodo prizadetega?

  Drugič: Brez pomislekov in distance se identificiraš z ljudmi, ki jim praviš kameradi? Zaradi njihove ideološke usmeritve? Nič te ne moti, da jih v resnici ne poznaš(?) in da ne poznajo kulturnega komuniciranja. Samo da udarjajo po levici?

  Daj, bodi iskren in povej, zakaj tako idealiziraš in se zavzemaš za Janšo? Ker se mu godi krivica? Kako pa tako prekleto dobro veš, da se mu res godi? Si ti, inteligentno bitje, mojster viteškega bojevanja in osvajalec ženskih teles, lahko tako enostranski in čustveno zaslepljen? Zakaj se ne zavzemaš /tudi/ za druge na levi, ki se jim godi krivica? Naj bo jasno, nikoli nisem pripadala nooobeni stranki, sem z vso dušo za pravičen in za vse enako dober svet.

  Kako lahko MIMI kar jasnovidno pripišeš neko dogajanje, ki naj bi jo prizadelo. Verjamem, da se je zgodba odvijala drugače. Ni vse v impotenci, lahko je tudi v spolnem nasilju, mar ne?

 • petrovc je rekel/-la:

  NEJA: HOCEM VEDETI RESNICO!
  Na vem kako, toda hocem vedeti, to, kar si napisala na koncu!
  Ne more biti res?!!
  Rabim cas!

  • Neja je rekel/-la:

   “Na vem kako, toda hocem vedeti, to, kar si napisala na koncu!” Tudi jaz ne vem, kaj se je v resnici dogajalo. To ve Mimi, ki je ne poznam. Hotela sem samo nakazati, da se v posameznih stavkih ali vedenju skriva več možnosti in ne samo tista, ki nam je najbolj blizu.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   PETROVC, kljub temu, da si jih malenkostno korigiral, tvoje ” telesne ” mere NEJI še vedno ne dovolijo spati.

   Celo to je ne odvrača, da bo rokovanje s takim orodjem že pravo spolno nasilje.

   Težko je biti ženska (?) na levici.

  • Neja je rekel/-la:

   Veste kaj, fantje, kaj ko bi pustili politiko in šli raje komentirat kakšne porno teme.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   NEJA, a ne gre za pornografijo tudi v primru, ko analiziramo anarhokvaziliberalno in postkomunistično zmedeno kapitalsko levico.

  • Rogerg je rekel/-la:

   @Neja —-Veste kaj, fantje, kaj ko bi pustili politiko in šli raje komentirat kakšne porno teme.

   @Neja, s svojim zapisom si zadela terno.Komentirati politiko v Sloveniji je isto kot komentirati porno sceno.Na kateri nastopajo razne Neje, Angiti itd…..

 • Neja je rekel/-la:

  Mefisto, še enkrat: Mene lahko prevzamejo mere inteligence, posebno čustvene.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Potem pa poskusi pri PETROVCU.

   Mogoče pa se ti bosta prikazali i obe meri.

 • petrovc je rekel/-la:

  NEJA: pri nas je ura 04:08 zjutraj! To, kar je uspelo tebi, ni ne ZBIKU, ne ANGIE-u, ne SVARUNU, ne BRIC-u, ne…… Odkrito, NEJA, ves custveni in razumski sistem si mi spravila v osem urno ciklanje!

  To, kar ne zmore ne mec, ne katapult, zmore zenska solza! Pa ce je resnicna ali igrana, kako bi vedel, kako bi moski vedel, ki ni ustrojen z zensko zvitotjo!

  Cenim pa tvojo odkritost v postu ob 20:40! In dopuscam tvojo opcijo.

  Lahko pa spet sklepam, da gre spet za “fakte” neznane osebe na neznanem mestu, z neznanim dogodkom in neznano vsebino in neznanm zakljuckom!
  To se JJ stalno dogaja!
  ERGO, matematicno-statisticno, hladno, forecasting kaze lahko samo na to!

  Izhajajoc iz tvoje trditve: ” To ve Mimi, te pa ne poznam. Tudi jaz ne vem, kaj se je v renici dogajalo. Hotela sem le pokazati na posamezne stavke in vedenje kjer se lahko skriva vec moznosti in ne le tista, ki nam je blizu!”
  Mimogrede, meni moja varianta ni blizu, jaz funkcioniram hladno razumsko, aplikativno! No, tudi volkswagen kdaj ne vzge na prvi zasuk kljuca! Se posebno pa ne, ce je v tanku mazut!

  To je res!

  Toda: zal tej vrianti ne morem zaupati, vrednost utezi njenega podatka je minimalna!
  Lahko jo jemljem le kot mozno variacijo, toda z majhno verjetnostjo aplikacije. Taki podatki pa se v statistiki brisejo! Se posebno, ko niso dokazljivi po nobeni metodi.
  Tudi svojo prvo varianto sem, po tvoji varianti, porinil med manj mozne, z nizko utezjo.

  Vzroki: NEJA, poznam zensko, mrha, intiligentna, ki je delala v tem, kot MIMI opisuje, casu z JJ!
  Bili je obsedena od njega! Pocepnila bi, da bi ji samo namignil!
  Meni je to slo malo na jetra! Pa ne zaradi kokurence, zaradi tekmovaja, zmorem dobiti nekaj, kar je visoko in navidez nedosegljivo!
  Moram reci, da sem jo dobil in tudi spravil iz stranke! Vec pa me ni zanimalo, je pa potlej vse razno govorila! So me sprasevali, pa em se samo nasmehnil, ce verjamete, pa peljite!

  Pa to ni vazno!

  Kaj pa ce je moznost takale: ona je medlela, bila je, mozno, fanatka, da bi dobila. no pa jo je gentelmansko ali manj gentelmansko zavrnil?
  In zensko mascevanje ne pozna meja! Mascevanje zavrnjene zenske pa dvakrat ne pozna meja!

  Kaj takega se je meni tudi ze zgodilo! Rezultat, nakladanje, da sem bil grob, primitiven, da sem hotel, pa nisem dobil! Da bi niti slucajno ne dobil, ker nisem njen tip!
  Saj ves, neuporabljena in zavrnjena zenska je najbolj besna!
  Saj nas poznas, Jude, mi se radi malo ali vec, mascujemo!
  Obe sem po tem dobil pa jih primerno zgodovini, “zbrcal” iz postelje! Seveda, so po tem bili verbalni problemi z nadlegovanjem, da bi se! Jaz pa ne.

  Ne maram lazi!

  Pa varianta, da se je tudi kaj zgodilo in ostalo pri enkratni avanturi, za JJ seveda! Tudi poznam!
  Saj ves, uporabljena in pozabljena zenska je precej besna!

  Je bila pa je ena, ki je bila zelo blizu JJ, jo poznam, pa jo je jemal samo poslovno!
  In je odsla iz stranke h “konkurenci”, Pa, BOG, da to ni MIMI!?
  Kaj?!
  Obozevla ga je!
  On pa jo ni videl kot zensko!

  Pa, MIMI, NE ZELIM ZALITI tvoja custva! Toda, NEJA je navrgla in hocem biti na cistem, ti pa si s tem zacela!

  Generalno je se ena varianta, toda bolj filmska, da je slo za obojestransko strasten, divji odnos, pa je cez leto dni, pozabljena, ugotovila, da je bilo nad njo izvedeno nasilje!
  Tud mislim, da je utez moznosti majhna!

  Tako, naj pove MIMI! Pa ne pikantnosti! Me ne zanimajo. Pove naj samo, ce je bilo kaj narobe in kaj!
  Do tedaj pa to pozabimo. Se posebej, ker me niti ne zanimajo podrobnosti odnosev, razen ce ni zlocin in sem s tem povezan, ker v kaki obliki storilca podpiram. Pono scene drugih me ne zanimajo!

  Kar pa se tic, osvajam telesa ali duse, kot pises! NEJA, jaz zenske jemljem najprej dusevno, sele na to telesno! Zame so zenske kot vino! Kdor ga golta kot malinovec, ne pozna okusa in nima od vina nic!
  Moja custva presegajo vse, kar zenska lahko cuti in moja mascevalnost je hujsa kot zenska, ce me kdo beza v mojem brlogu v nedogled!
  NEJA, kakorkoli, si mi pa vsec! Tako, cutim, da si!
  Toda to z razumom nima nic!
  Da ne bo kdo napisal, da te Petrovc nagovarja! Preprosto tako cutim! Tvoj partner mora res imeti sreco, s cim jo je le zasluzil!

  Komu na takozvani levi strani pa se dogaja, v nebo vpijoca, krivica!??? Komu, ki mi je seveda znan, pa cetudi le po TV?? Napisi, pa pokomentirava!
  Za mene se je krivca, meni znanim, zgodila: Pucniku, JJ, Bajuku. V pri vrsti. Pa ne gre le za krivico! Gre za postenje in krivico. Seveda v politiki ni absolutnega postenja!
  Ce se lopovu zgodi krivica, me ne moti! Kdor isce ta najde!
  Gre pa tudi za fakt, da ce iscemo in hocemo najti, ni vrag, da ne najdemo!
  In gre a fakt, da me ne zanima, ce kura serje po dvoriscu, kuro imam za to, da nese jaja, ce mi sranje ne ustreza jo zaprem v kurnik in problem je resen!
  Ce pa kura tudi nic ne serje in se nic ne nese, jo pa zakoljem! Pa ne za to, ker ne serje, za to, ker ne nese!
  Kennedy-a sta obozevana politika levice! Je res?Pa ves koliko zensk sta posilila in koliko pobila!?

  Popoldne sta mi kolega Jakob in Devid, ki sta prisla izAfganistana pokazala vieo o kamenjanju mlade zenske, s strani Talibanov! Bil sem pretresen in sem se!
  To je nekaj za naso FORESTINO!

  Kar pa se tice IVAN-a in IVA, pa tole, nobeden od njih mi ni blizu, ju ne poznam! Nikogar nisem scitil in nikogar obtozeval.
  Vmesal sem se samo zaradi dveh stvari:
  -nalaganja o zgodovini Krancev in basanja in zaljenja nasih tradicij!
  -nedopustnega in neadekvatnega govorjenja o kaznih, sodisch, ..ko pa tu preprosto klepetamo, e tako?

  NEJA, zaradi zavzemanja za leve, davno 1992, so mi pobrali vse cine, kapetana iz rezervnega sestava JNA in to v Slovenski rezervni vojski in me oznacili za YU nostalgika in me, ker sem jih poslal v kurac, in se niem hotel udeleziti njih abotnih vaj, po razsodbi sodisca poslali za mesec dni v arest!
  No, imam kakega dobrega zdravnika, se znanca iz gimnazije, pa je slo s potrdilom tudi brez!
  Tega mi niso naredili niti Srski oficirji v Beogradu, ko so me pripeljali na Titov pogreb, pa sem sel namesto na pogreb v Pancevo na zigarico in prebranec! Ti so ili razumni!
  Ni je zigarice, cez Pancevsko zigarico!
  Pa sem tudi nekega gospoda, ki me je snubil, poslal nekam, da imam pametnejse delo!

  Toda, NEJA, situacija v kateri smo, to pa je krivda na vladajoci strani!
  Ce ne znajo in mi vsi vidimo, da ne, naj imajo jajca in recejo, poizkusite vi, nasprotna stran!
  Jaz sem Dusanu, ne enkrat, 2004, predlagal koalicijo s SDS! Danes bi bili mi zmagovalci za naprej in nazaj, JJ ima tako v stranki pol bivsih komunistov toda postenih!
  Pa je vodstvo SD prebutasto, da bi razumelo kaj o strategiji diplomacije! Pa se tisti Pavlica, ha, ha!

  Tako je to, NEJA, moja prijateljica, ce smem?

  Ko je bila YU, so me zlovenceljni proglasili za nacionalista. Resnica, resili so me Srbski oficirji!
  Ko je bila tista maskerada tam leta 1990, nisem hotel vzeti orozja!!!
  “Proti svojim prijateljem NE MISLIM streljati!”
  In so me razcinili in mi pripisali mesec aresta, Jansevi
  Pa kaj!
  Ko so na vladi takozvani levi, sem desnicar!
  Ko so na vladi takozvani desni, sem levicar in UDBOVEC!
  Pa TO NIKOLI nisem bil!!!!!!! Samo, pljniti je lazje, kot pregristi oreh!
  In tako o tudi, ko se bo vlada zamenjala, spet bom sovraznik!
  Mogoce usoda mojega oceta, ponavljanje, partizan in namenjen mu je bil strel v hrbet od lastnih, pa je usel! In tisti so ga prosili odpuscanja samo zaradi namena! Hodili k nam na schnaps. Nisem nikoli, tedaj, sedaj lahko, razumel oceta, da je vse pozabil, odpustil.
  Jokali na njegovem grobu in se tresli, mrazilo jih je, ob mojem prebadujocem ledenem pogledu! Oce je bil samo dusa!
  Mati je bila Judinja in Nemka in mnogo imam tudi po njej!
  Pa kaj!
  Vidis, jaz nimam prijateljev!
  Jaz scitim samo resnico, kakrsno lahko cutim z duso in razumom!

  NEJA, nisi me sprovocirala, bilo bi preocenjeno! Naj nam bo vsem jasno, za to sem napisal!

  • Neja je rekel/-la:

   petrovc, prijatelj, hvala za napisano. Znam ceniti. Upam, da si se vseeno naspal in spočil-)))

  • MEFISTO je rekel/-la:

   PETROVC; ti si naš in v Sloveniji imaš veliko prijateljev, več kot si misliš.

   Vrzi trenutno depresijo v kot, kajti čaka nas veliko delo.

   Na bližnjih volitvah moramo enkrat za vselej spravititi naše pijavke z oblasti in jih odvreči na smetišče zgodovine, kamor edino spadajo.

   Če bo treba, tudi NEJI, ANGIE in SVARUNU navkljub.

 • MEFISTO je rekel/-la:

  Morda bo pa NEJA celo prestopila na našo stran.

  Brez Ciganke in kofeta se nič ne ve.

  • Neja je rekel/-la:

   Bom na strani tistih, ki se ne bodo borili za oblast, za moč, prestiž, bogatenje….ampak jim bo mar za čim boljše življenje celega naroda. Iluzija? Mislim, da se bolj kot na leve in desne ljudje delijo/mo/ na poštene in nepoštene, na odločne in neodločne, na široke in ozke, na pametne in nespametne, sposobne in nesposobne, iskrene in neiskrene, zamerljive, maščevalne in njihovo nasprotje….. Potrebno je samo najti način, kako jih ločiti kdo je kdo. Na žalost, mislim, da se taki, ki imajo omenjene pozitivne lastnosti, preveč ne zanimajo za politično delo.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Po tvojem zadnejm stavku smem soditi, da na spadaš med tiste, ki imajo “omenjene pozitivne lastnosti”.

   Če skušam analizirati tvojo politično aktivnost spadaš med zadrte levičarje, ki po preizkušenem vzorcu projecirajo svojo nestrpnost in sovraštvo na drugače misleče in ki z na videz spravnim, vendar nekritičnim tonom vnašaš med ljudi en sam ljubi razdor.

   Zelo pomenljivo je tvoje sprenevedanje, da nisi v nobeni politični stranki, Poznam brez števila ljudi, ki niso bili nikoli v partiji, pa so bili v resnici največji bolševiki in take, ki niso bili nikoli v kaki demokratski stranki, pa jim je bilo treba vselej priznati, da spadajo med žlahtne demokrate.

   Tudi zate bi bilo bolj pošteno, če bi bila članica SD, ZARES ali LDS. Na ta način bi se vsem na očeh pošteno razodela, kam spadaš. Tako pa moramo z analizo tvojih pisnih prispevkov spoznavati, da si pravzaprav zadrta oznanjevalka zaukazanegga evangelija naštetih strank.

   V nasprotju z vami anarhokvaziliberalci in tranzicijskimi kapitalskimi levičarji smo mi tako imenovani desničarji veliko bolj transparentni in pošteni. Predvsem ne sovražimo in ne spletkarimo ter se ne norčujemo iz obubožanega ljudstva, ki se še zaveda ne, kako ste mu oprali možgane. Prevsem ga tudi nismo spravili v siromaštvo in nam ne služi za cenen kanonenfuter ob vsakokratnih volitvah.

   Čigavi so vsi ti tajkuni in v katero politično interesno področje spada 99%vseh, ki se vsako leto uvščajo na seznam najbogatejših Slovencev.

   Meni naprimer ne bi bila sporna leva vlada, če bi vladala pošteno, transparento in modro. Ti pa bi bruhala na JJ žveplo in ogenj, četudi bi se po državi cedila med in mleko.

   Vaš problem je v vaši ideologiji, ki že od oktobrske revolucije dalje ne zna preživeti brez sovraštva in takega ter drugačnega nasilja in brez notranjih in zunanjih sovražnikov, ki jih, če je treba, kar sami ustvarjate.

   Seveda se pa mi tako imenovani desničarji radi pošalimo na vaš račun, za kar pa tudi nismo samo krivi.

   Če ga ne bi tako lomili in če ne bi klatili takih neumnosti, se mi tudi ne bi imeli čemu smejati.

   Vsega tega nisem napisal, ker bi se mi zdelo vredno s teboj polemizirati, kot si ne zaslužijo polemike take kapacitete zmedene levičarske ideologije, kot so ANGIE; BUTALEC, TONI, ZORGE, PIRANČAN in predvsem SVARUN, s katerga plehko naivnostjo sem za krajšanje dolgega časa opravil zgoraj ter drugi, temveč zato, ker je preprosto povedano tako in nič drugače.

   NEJA, izkoristi dan in pusti živeti tudi drugim!

 • Neja je rekel/-la:

  Kar pokaži moje sovraštvo, če ga lahko. Jaz skušam ocenjevati vsakega politika posebej, vsako posamezno ravnanje, ne povprek. Ne maram izkoriščanja in bogatenja ne enih ne drugih, posebno Cerkve ne. Če bi me v resnici poznal, bi videl, da imam prijatelje ne glede na politično pripadnost in bolj strpnega človeka v vseh pogledih bi težko našel. Se ne hvalim. Kdo neti razdor in sovražnost po Vesti, kar dobro poglej. Če sem se o kom zmotila, tudi priznam. Potrebujem pa svoje izkušnje in se ne pustim manipulirati. Ob prvih “svobodnih volitvah” sem volila desne. Zmotno sem mislila, da bodo bolj pravični do vseh, če so, kot pravijo, v Jugi doživeli nešteto krivic. Da bodo znali presoditi, kaj je bilo tudi dobrega in ne bodo vsega rušili in gradili po svoje, da ne bo revanšizma……Leva vlada? Tudi razočaranje. Vseeno pa mislim, da bi pod drugim dirigentom bilo drugače.
  Moja predstava je bila: dobra analiza stanja in s skupnimi močmi načrtovani cilji vseh v parlamentu. Brez izgubljanja energije za borbo, kdo bo koga, brez brezveznih razprav… Kdo lahko naredi res objektivno analizo za vse, kar se je narobe počelo od osamosvojitve naprej?Kdo vse je za to odgovoren? Dokler bo v politikih preveč razgretih čustev za nazaj v prejšnjih časih, težje bo delati za naprej za dobro vseh. Zato bi bilo dobro, če bi imeli take ljudi, kot sem jih prej opisala.
  Nikoli se nisem zanimala za politiko zaradi nje same. Tudi zdaj ji sledim zaradi opazovanja vedenjskih vzorcev ljudi, ki so na javni sceni.

  • Rogerg je rekel/-la:

   @Neja– Ne maram izkoriščanja in bogatenja ne enih ne drugih, POSEBNO Cerkve ne.
   Takoj si se postavila odločno na stran tistih ,ki niso sposobni biti objektivni. In jaz ne hodim v cerkev.
   –Dokler bo v politikih preveč razgretih čustev ZA NAZAJ v prejšnjih časih, težje bo delati za naprej za dobro vseh.
   Kdo je imel možnost tolmačiti zgodovino, ki je bila tolmačena popolnoma angažirano.
   Dokler si o zgodovini ne bomo natočili čistega vina, ni šanse za razumevanje in skupno dogovarjanje.
   Kajti kdor ne pozna zgodovine, ne razume sedanjosti in ne more načrtovati prihodnosti.
   Ali ti današnji čas ne daje potrdila za pravilnost te filo teze?

 • Neja je rekel/-la:

  Še to:”temveč zato, ker je preprosto povedano tako in nič drugače.”…..Je taka izjava demokratična? Po tvoje je to, kar ti pišeš edina sveta resnica in ne samo pogled skozi tvoje oči, tvoje mnenje. Vidiš, take izjave zapirajo usta, preprečujejo dialog in dajo vedeti, da nisi pod nobenim pogojem pripravljen in ob kakšnih novih argumentih ponovno ocenjevati, če imaš res prav.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Ravnanja in dejanja, predvsem pa grozljivo škodljivi rezultati vladanja tvoje edino zveličavne politične opcije mi vsestransko dajejo prav.

 • petrovc je rekel/-la:

  NEJA: si mi pa vzbudila procesiranje, kot ze dolgo ne! Ti znas! Se enkrat, tvoj partner ima sreco!
  In kar se mene tice, bilo je prav, da preverim algoritne in driverje ki so sicer malo v uporabi, da dodam kako subrutino, da vidim, kam pridem!
  V celoti se strinjam s tvojim napisanim.
  Vendar poglejva!
  1. prva “desna” vlada, kot ti imenujes, je bila sestavljena iz :
  -postenjaka in zanesenjaka: Pucnik Jozeta,
  -naivnih in popolnoma politicno neustreznih ljudi, polbedakov (politicnih bedakov), (tipa Peterle)!
  -naivnih in nesolanih novih politikov (tipa JJ)
  -prestreljena s starimi kadri, petokolonasi, (tipa Menciger, Tomsic,….)
  -nedeljskimi vekend politiki, (tipa Gros)
  -lopova in prevaranta: Drnovsek Janeza

  Taka ekipa NIKAKOR ne more biti za vzorec delovanja takoimenovane desnice! Kajti v njej je bilo 65% takoimenovanih levih! Pod krinko DEMOS-a!
  TA VLADA JE PREKO petokolonasev, vladala kot marionetna lutka vrvice, vzvodi vladanja so vodile na en sam naslov! Midva, NEJA, veva v katero zmajevo gnezdo!
  Torej, pustiva razocaranje, kajti ne temelji na pravem vzorcu! Niti vsebinskem, niti kolicinskem, kajti “vladali” so samo dve leti in vladali so po nareku!
  Dokler vlado ni razsul Rupel, Bavcar, itd, na Bledu!
  V tem je bilo tudi spoznanje G. JOZE PUCNIKA, DUSE KRANCEV, tako bolece in usodno, bolj kot KADARKOLI, BI GA RABILI DANES! Oceta naroda!
  Tu upam, da se se strinjava!

  Leva, takoimenovana, LDS opcija je vladala ves cas! Razen 4 leta, ko je vladala takoimenovana desna opcija.
  V teh, priblizno 15 letih, njenega vladanja, se je zacelo in v glavnem izpeljalo in uzakonilo in navadilo na to, kar je najbolj plasticno opisal, ne vem, kdo mu je to dovolil, njen privatizerski oce,
  J. Menziger!
  J Menciger, po intervjuju: ce gres v mesto in imas sestanek, parkiras na nedovoljenem mestu! Pretehtas samo troje:
  -varianta A, da te nihce ne dobi in ne oglobi, sreca!
  -varianta B, da te sicr oglobijo, pa je kazen manjsa, kot je strosek in cas da legalno parkiras
  (strosek legalnega parkiranja in strosek casa, da prides od parkpatza do sestanka)
  -varianta C, da te oglobijo, pa poznas koga, ki ti kazen “oprosti”!
  Tako je funkcionirala ta vlada in ta kraja!

  NEJA! Zaupam, da se o tebi ne motim! Zaupam tvoji postenosti in s tem dejstvu, da ce da tako izjavo OCE privatizacije, da je to KATASTROFA!

  Kjerkoli, KJERKOLI v svetu, na zahodu ali vzhodu, bi kdo izjavil kaj takega, bi letel kot je dolg in sirok!
  In lahko bi samo se pometal ulice!

  Na vzhodu deluje pravna drzava v pravem pomenu besede! Velja samo zakon: NE KRADI!
  In ce ukrades, se zgodi:
  -naslednji dan pridejo na vrata tri omare in te prijazno povprasajo po zdravju in kako je, ce bos JUTRI ob istem casu doma, DA VRNES, kar si si “sposodil”!
  -naslednji dan te najdejo in ce vrnes, plus stroske, je vse v redu! Ce ne vrnes in filozofiras o kakih pravicah,… Te se naslednji dan najdejo zazganega v bliznjem gozdu!
  Ce je znesek manjsi, pa ti odsekajo roko!
  Tako je s kriminalom in tako je z mamili!
  TO JE PRAVA DRZAVA, ne pa PRAVNISKA drzava!
  Zakon je jasen in vsem razumljiv!
  Kazen je jasna in vsem, takoj, neizbezna!
  Ni pa pravna, je samo pravniska, nasa drzava!
  Ce NEJA ni predpasana placa 150 Euro kazni in ce jo dobijo! Je tako!?
  Ce pa en, levi, gelibter vozi pijan, je tisoce pravnih zank, da ne placa NIC!? Je tako?

  In kdo stoji za vs to meglo in vso to kramo in vso to navlako, SISEMSKO postavljeno PRAVNISKO
  drzavo, ko NEJA ne sme, kar VOLI lahko!

  Tako, moja cudovita NEJA, upam, da sva se skupaj!

  Jansa in Bjuk sta vladala 4 leta!
  Takole:
  1. V tej vladi VISOKO cenim Bajuka in Janso!
  Bajuka, ker je bil izjeme financnik, pa slabsi bankir! Pa vazno je bilo, da je bil financnik!
  Nikoli v zgodovini nas financni sistem drzave ni bil tako poslihtan.
  Celo, celo clovek, ki ga izjemno cenim, clovek iz predsedstva SFRJ, mi tu potrjuje!
  Jansa, ker se je znal “sukati” na mednarodnem “odru”!
  To oceno so dali tako Rusi, kot Merklova!
  Sedaj pa imamo bebca!
  2. Vlada, cenim Vizjaka! Mislim, da je vendarle optimalno, danim razmeram, gospodaril!
  Ostali, povprecno ali malo manj!
  TODA:
  -drzava je prosperirala!
  -drzavni dolg se je manjsal!
  -nezaposlenost se je zmanjsala za 40%!
  -vsi programi so bili zastavljeni v smeri trendov dviganja!
  -brokracija se je zmanjsala za 2%!

  MOTNJA: motnja tedanjega vladanje pa je bil bandit SEMOLIC! s svojimi tepci 42.000 na ulici, ki so se drli:
  “Siti Janse, lacni kruha!”
  In Jansa in Virant sta popustila! Takrat sem rekel prijateljem: “Napaka!”
  Tedaj bi moral Jansa udariti po mizi in iti na vse ali nic!
  Tedaj bi bilo potrebno uvesti Hitlerjev sistem: kdor ne dela, naj ne je!
  Moja ocena vladanja JJ in ekipe je 8/8 (od desetih moznih tock: vladanje/gospodarstvo)
  Kajti od teh demonstracij se je redila, okoristila, samo birokracija

  Ves cas, vso obdobje, so JJ spremjale sproducirane afere!
  Tezo je vladati, ce ti v kolesje vneto tiscijo palice!
  Prva: Depala vas!
  Druga: Orozarska afera!
  Tretja:Patrie!

  NEJA, verjami mi, zaupaj mi, da bodo vse resnce prisle na dan! In ce mi zaupas, bos prihrnjena mnogih razocaranj!
  Vse so bile izvaljene iz istega zmajevega gnezda!

  Vmes pa se kakih sto manjsih in kaksna, ki se sele pripravlja!
  Morda po scenariju Wikileeaksa, da se kaksna nepotesena in neuslisana obozevalka po desetih letih spomni, da je bila, da se ji zdi, da je bila, ne ve pa kje, kako, s kom, kako, kam,… posiljena! No, bil pa je nedvomno JJ.
  Zahodna demokracija in pravniske drzave so gnojna jama za take afere!

  O Pahorjevi vladi ne mislim razpravljati! Tu pa jaz tako in tako mislim kot ti!

  Upam, da sva se kupaj, po teh zavitih poteh! Upam in zelim!

  KAJ SEDAJ??

  1. Ta garnitura mora oditi!! Komplet!
  Zakaj spet oba veva in ne bova ponavljala!
  Za kazen in za vzgled!
  Za to, da se demontira vse, kar je storila in zacne znova!

  2. MI, drzavljani, navadni obcani, pa moramo razumeti pojem vladanja! Pojem zlocina in kazni!
  TI SO ZLOCINCI!

  Torej, jih moramo zamenjati!
  In kaj imamo?
  DeSuS in SLS, ki bi ju bilo potrebno ZAZGATI!!! Banditi banditov!

  NSi, verjami, ta stranka pride v parlament! RKC se bo sedaj vedla drugace! Koncno je povsem nenormalno, da SLO nima nobene krscanske stranke, pri tem pa je kakih 60% Slovencev Krscanskih!

  SD in ZARES in LDS, takoimenovana leva opcija!
  Dusanu, SD, sem ze enkrat govoril, pa bedakom dvakrat ne ponavljam, ker nismo v mlinu, KOALICIJA!

  In tista od teh treh strank, ki se bo prva “okorajzila” PO MOSKO strsla z glavo in storila korak in ponudila roko SDS, tista bo prezivela in bo v bodoci vladi in ce bo umela, nastavljala sama naslednjo! In prav bi bilo, nujno bi bilo, da je ena od levih strank v koaliciji!

  Kajti! Pri demonokraciji, kakrsna zal ze je, kajti Hitler je rekel: demonokracija je zlo za narod, imamo samo dve izbiri:
  -takozvane leve, ki so vse zavozili do sedaj
  -takozvane desne, ki jim moramo dati moznost!

  Poduk: lepo si povedala, nama je vseeno, kdo vlada, da bi le midva, najini otroci in najini vnuki dostojno in posteno ziveli!
  In prav za to, je potrebno kaznovati z odvzemom vladanja te, ki nam danes to vizijo ONEMOGOCAJO!

  Rad bi, NEJA, da sva skozi vse te znke se vedno skupaj! Z MIMI sta mi dragi, in upam, da ostajamo prijatelji!
  Kot zenska, pa, obe, vcasih je custva potrebno malo na stran in se odlocati zgolj z razumom!
  Vsekakor pa je IQ in EQ skupaj, merilo za cloveka, to pa je bistveno!

  Tako delajo dvesto let v USA, pa funkcionira!

 • petrovc je rekel/-la:

  NEJA, MIMI: tole pa za vaju, da bosta razumeli, da sicer ljubim zensko telo, da pa sem tudi v stanju ljubiti zensko duso!

  Svoj cas sem od svoje zavednosti vedno racionalno strogo delil! In del teg mi je vedno bilo rezervirano, brezpogono, samo zase, samo zase! V samoti!

  BOZICNI VECER

  Bele lucke v jeki,
  mrzlo jutro v dvoru,
  nezna pesem v sobi,
  vroce sanje v glavi,
  srcna kri kipi,
  polna srca vera.

  Sam sedim ob jelki,
  tezko nosim breme,
  trudno pesa noga,
  ke spocet je greh?
  Je v krvi moji,
  je v glavi moji,
  je v srcu mojem?

  Mene si izbral,
  mene lomis v sili,
  mene kaznoval.
  Nocem poslusati,
  nocem razumeti,
  ne nositi krivde,
  ne trpeti groze,
  ne izvoljen biti,
  ne me vec izbrati!

  Angel v sobi tiho
  se perut dotakne,
  solza zdrsne z lica
  Bog o Bog te ljubim.
  …………………
  ……………….
  Petrovc

  Takole kaka cetrtin!
  Napisano na mah, nepopravljeno

  • MEFISTO je rekel/-la:

   PETROVC, bodi skala!

   In na to skalo bom postavil svoj grad.

  • Neja je rekel/-la:

   Petrovc, hvala za pesem. Danes ne utegnem, da bi zbrano prebrala vse, kar si napisal zgoraj in kaj odgovorila. Bom v naslednjih dneh.

 • Zbik je rekel/-la:

  Daj, Petrovc, še to povej, kaj si kaj danes obedoval. A se “zunaj” prehranjuješ ali tvoja Japonka skrbi tudi za ta del tvoje telesnosti ali pa tolčeš samotna dejanja? Vem, da je vprašanje v pričujočem kontekstu nekoliko nenavadno, ampak verjamem, da hlepiš po tem, da bi z nami deliš tudi svojo hrano.

  NO, če želiš, seveda. (Ta pripomba je striktno nepotrebna. Napišem zamo zato, ker si/nam določene povsem naključne navedbe včasih paranoidno razlagaš).

  Mimogrede, sem čisto pomirjen s tvojo pesmijo. Potem ko si jo bil napovedal, sem se zbal, da boš po Dadovem klecnoritmičnem zgledu stihorimaril, ampak tole je VELIKO VELIKO boljše.

 • Leiito je rekel/-la:

  @Petrovc: glede na vašo pronicljivost, razgledanost in artikuliranost, vas imam na sumu, da ste politično aktivni, ali pa kak strateški svetovalec. Spodobilo bi se, da svojo tovrstno politično afiliacijo obelodanite, ker smo ostali hendikepirani v odnosu na vaš privilegiran položaj, kjer imate dostop do insajderskih informacij in najnovejših dosežkov nevrolingvistike.

  • Rogerg je rekel/-la:

   @Leiito, lepo je , da te je Petrovc očaral. Ampak , da ga o njegovi morebitni politični afiliaciji sprašuješ, je pa radovednost par exellence.
   A preden si si nadel ta novi nick in si sodeloval v debatah na tem forumu nisi poizkusil izvedeti kaj so bili po funkciji nekateri nasprotniki JJ, nastopajoči pod raznimi nicki? Ti jaz povem, da so bili nekateri iz vrha srenje leve politične opcije.

 • MEFISTO je rekel/-la:

  Strah me je napovedi Dušana Kumra, nedotakljivega SD - jevca, ko je po zadnji klavzuri dejal: jutri bomo začeli delati!

  Če so že doslej zavozili vse, kar je zavoziti bilo mogoče, ko so po njegovi izjavi še počivali, kaj bo z nami poslej, ko bodo začeli delati

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Pripis!

   Če je vladanje tako preprosta zadeva, kot nas prepričujejo aktivistične izjave politikov leve provenience, potem bi lahko bil premier tudi ljubko preprosti SVARUN!

 • petrovc je rekel/-la:

  ZAVBI NANDE-JEVO RAZSVETLJENJE NARODA IN MESTA:

  OBZNANILO: vse prisotne in zalujoce obvescamo, da nas je zapustil, prerano zapustil, nas ljubljeni UM in veleUM in sploh UY (Ubijalec Moceradov) tovaris:

  Nos mu rdeci,
  repek visi,
  luknja velika,
  stanga ga mika.

  ……………………….. ANGIE MOCVIRNIK partizansko ime TITO …………………………….

  Omenjeni nas je zapustil po tezki bolezni in samo na pol! Polovico smo ze predhodno obrezali in jo imemo zmrznjeno in jo ranimo v spomin kasnejsim generacijam, ki ne smejo ostati brez spoznanja, kako veliki borci in kako velika vsebina borbe je bila tisocletja nazaj! Boj in predelava prsuta, sampanca,….

  Pogrebne slovesnosti je vodil sam nas ljubljeni vodja in marsal ZBIK GOVEDAR BROZGA
  Pogrebnih slovesnsti so se udelezili stevilni predstavniki tujih vlad, kot gnida: Pahor is Zlovenije,
  gnida: Svarun iz Samove drzave, gnida: Leiito iz Djamahirije, gnida Berlusconi iz Rima itd.

  Na pogrebnih slovesnostih je igral rocl metal Predin in Velika reka!

  Slavnostni govornik je bil nas ljubljeni marsal in predsednik ZBIK Govedar Brozga,
  ki je veckrat povdaril nenadomestljivo izgubo velikega orca za pravice prsuta, sampanca in cevapcicev in pasulja s kajmakom!

  VJAMODAJALCI so bili nasi komunalni cistilci in pripadniki kontrarevolucionarne in kontra intiligentne strani:
  Desni v jamo dajalec: MEFISTO/spredaj
  Levi v jamodajalec: JEBIVETER/spredaj
  Desni v jamo djalec: DADO/zadaj
  Levi v jamodajalec:ROGERG/zadaj
  Na trugi je sedel in vodil spuscanje in dviganje: PETROVC

  Zupnik je bil castiti skof Univerzalnega Zivljenja: monasignor Leiito, ki e povedal nekaj prelepih prilik iz zivljenja in poblagoslovil nasega preminulega tovarisa na dolgi, vecni poti v tople, pravzaprav precej vroce kraje!
  Kot je poudaril nas monasignor Leiito:
  Kjer se pocas otrebi tic,
  gre vesel domov deklic!

  In vsemu temu, vsemu temu veslju in radosti veselja, otresanja, se je odpovedoval nas pokojni v izgorevanju za revolucijo in ZBIKA!

  Filharmonicni banda orkester je vodil nihce drug kot sam prevzviseni SVARUN
  Igrali so crnovalovsko “Ko to tamo pjeva!
  In to ves cas, ko so ga dvigovali in spuscali iz luknje, stirikrat so nasega pokojnega in ljubega ANGIE-a spustili, pa spet dvignili in spet spustili in spet dvignili in spet spustili in spet dvignili v crno jamo! Tako silno je bilo ploskanje!

  Po pogrebni slovesnosti je bilo slavnostno streljanje!
  Po vodtvom nasega ljubega marsala ZBIK Govdar Brozge, je strelski vod postrelil vseH PET VJAMODAJALCEV.
  Prizor je bl ganljiv, ko so s pesmijo na ustik, golih prs, odpeti do pasu, in s stsnjeno pestjo nasi vrli VJAMODAJALCI, pokazali, kako se ori za ideje Pahorizma in Drnovskoizma.
  Ob pogledu na njihove razgaljene prsi, pa tudi odpete slice, se je prenekateri zenski orosilo!

  Tako, da smo jih streljali petkrat!

  Strelski vod je vodil general major BRIC

  Za tem je nas ljubljeni vodja odsel na sodisce, kjer poteka sodni proces proti vrago naroda, kjer ga tudi vodi!
  Zalujoci pa na izdaten obed, se posebej izdatn, ker preminulega ni in si njegov delez ponizno delimo!

  Tudi ce umiramo od lakote, tudi ce nas pozrejo usi, tudi, ce imamo prhljaj v laseh, tudi ce smo brez elektrike in brez vode mi z nasmehom in cili in zdravi pozdravljamo, SAMO TAKO NAPREJ nasa partije in nas ljubljeni vodja in marsal ZBIK Jodlar Brdavs!

  Smrt k Janezistom, svoboda Z Bikom!

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Takega te imam rad!

   Nič ne poveš, če sta za VJAMODAJALCI žalovali tudi NEJA in MIMI?

   Bojim se, da bo ANGIE spet vstal od mrtvih.

 • petrovc je rekel/-la:

  MEFISTO: moram te pokarati!!!!!
  Prejel si svito krstno zavezo. Krst samega Janeza D. Ob botru Birisu P., polit s toplimi pomijami botra Cvikla M.
  Sedaj je cas, da precitas BIBLIJO nasega blazenega krstnika in sodnega sluge, ZAVBI NANDIJA!

  Tam je zapisano, kako je sel rod panslovanov izpod suzenjstva VENETOV v svojo ljubljeno dezelo in kako jo je vodila sama sveta trojica: Titorito-poDrkavsek-Parhorlajevec.
  Tam, v odstavki FUCKA (Faktor Univerzalne Cerkve Koritarske Aleluje, je napisano vse o spoznaju in nadaljevanju!

 • petrovc je rekel/-la:

  Bibbbbiblija stare zareze: po ZAVBI NANDE-ju:
  Fuck 4/2/13: (Faktor Univerzalne Cerkve Koritarjev)

  In tistega dne, ob 15:03 je razpet na mizi, med prsutom in kaviarjem, pribit s tremi litri sampanca, kriknil dol v luknjo nas odresenik kruha in dela, spocet po spoznanju Fate in Mocerada, ANGIE, tisti slavni stavek:

  ZBIK moj, za kaj si mi pojedel krvavice!

  In glej, ob teh besedah se je stresla Postojnske jama, se se stresle Kraske vrtace, so se stresli svetovni rudniki Urana, Barbarin rudnik,….! In globoko izpod zemlje se je oglasil grmec glas Samega boga Satana!

  ZBIK: ” Sin moj , pa ja da ne prihajas, krucefiks, bodo sami problemi, pozrl nam bos, namoceno v kruhu, vse olje z ocvirki gresnikov! Ostani tam kjer si, prosim samega Boga!”

  In stresla se je zemlja, kajti Satan je loputal z vrati, zabijal okna in barikadiral vhode, da bi ja ne prisel ANGIE v dezelo Satana!

  In iz neba, jasnega, so spricali trije curki!
  Tam gori so na belem oblacku, v mavricnih barvah, blazeni muziki Avseikov, ob 99-ih devicah otrebljali PETROVC, MEFISTO in ROGERG.

  In glej, ob teh besedah je ANGIE se kriknil:
  “Hudiceve barabe na levi, ukradli so mi ruksak-ZELODEC, kje je moj jedilni pribor, porka madon, bom jedel s palickami!?”

  In izdahnil svojo duso!
  In glej, zavel je tak dah iz njegovih ust, da so pocrkale trave, da so ribe v rekah obrnile trebuhe k nebu, da je celo Optozaver izumrl!

  In strbunknilo je na tla! Kaj strbunknilo, usekalo, da se je zemlja stresla! Dvakrat usekalo, enkrat je reklo “str”-, drugic pa “-bunk”
  Usekalo, kot bi na zemljo padel meteorit gabarita tistega v Mehiskem zalivu! In nastala je luknja do pekla!

  In izpod zemlje se je slisalo grmenje in preklinjanje!
  Kako je ANGIE razbijal na zapra vrata! In kako se je zlodej ZBIK drl iz notranjosti:
  : “Za bozjo voljo, sin moj, pojdi nazaj, prosim te pojdi nazaj! Imam ze tu enega liberala, enega Drkavska, v kotlih se igra z avioncki, natepava mojo zupco in odstavlja poveljnika not tlaciteljev!”

 • Florjan je rekel/-la:

  UDBA die Verzerrung, die hier mit einigen Fallschirmjäger intervenierte?

 • MEFISTO je rekel/-la:

  PETROVC, kaj bo z nami, če se ANGIE vendarle vrne?

  To, da smo ga morali kar štirikrat dvigati in spuščati v jamo, je zlovešč znak.

  Tudi me skrbi, kaj bo z ZBIKOM, TONIJEM in SVARUNOM, ki so brez slabe vesti pojedli ANGIJEV delež zadnje večerje.

 • petrovc je rekel/-la:

  MEFISTO: ZAVBI NANDE bo povedal zvecer, sedaj sem na sestanku! Pa nalagajo, da je dolgcajt!

  Me pa zanima, ker se ne upam javiti, da bi nas gaspud FLORJAN, ne rekel, da me ni poklical in zakaj skacem pokonci, kaj je napisal v nekem povsem tujem, okupatorskem jeziku!?

  Pa ja ne, da bomo morali spet v hosto bezati?
  Ce bi mi kdo prevedel, bi vedel kateri jegri bodo spet intervenirali?
  Pa ja ne SS Alpenverteilung? Th se je ze moj fotr bal!

 • petrovc je rekel/-la:

  Leiito:moram vam odgovoriti na nekaj vasih pol vprasanj, pol vprasalnih trditev:

  1. Zal nisem najvecji specialist na podrocju takoimenovane znanosti nevrolingvistike!
  Bolj zdi se mi, po spominu, da gre za trditev ali postavitev teorije o nelocenosti oziroma locenosti jezika in razmisljanja!? Ergo, nekdo ima lahko odlicno procesiranje, pa tega ne zna izraziti ali pa lahko mnogo govori in govori bedarije, ker je v mozganih ubog!?
  Tako nekako? Se spomnim jaz!
  Torej, da sta jezik in razmisljanje pravzaprav locena, ne povbsem sozavisna sistema!
  Mi je, ce sedaj postavljam na pravo mesto vaso trditev jasno, kaj ste mislili!
  Ker pa tako mislite, vam odgovarjam, da mi je vseeno, kako mislite! Kajti tudi vase in moje misljenje sta nepovezana sistema! In tega sem samo vesel!
  Kot je vesel plavalec, da mu na hrbet ne navezejo eno tonsko skalo!
  Raje pa imam ljudi, ki knjig ne tehtajo, temvec jih berejo in jih razumejo! In so zaljivi sele, ko je to nujno! Ne pa, ko drugace ne znajo!

  2. Kar se tice informavcij, so inseiderske, so outseiderske, to, ta vir, vam paze mora biti znano, kaksne so pravice novinarja! Zakaj bi se ne posuzil prav vasih pravic, pri odgovoru!
  Pri meni sta jezik in razmisljanje lepo povezani! V nasprotju s teorijo nevrologistike.
  In ima se to sreco, da imam se fotografski spomin s enoto, ki selekcionira podatke po tabelah pomenbnosti in podatke “smeti”. Smet sicer takoj brisem!

  3. O moji verjetni politicni aktivnosti, sem ze pisal! Ne vlecite me za jezik! Bil sem aktiven, kot srednjesolec in student! In konec! Nikoli vec, nikjer, nikakor, za nobeno ceno!! Moja ljubezen je poezija, literatura in tehnika, sport in sah, druzenje s preprostimi ljudmi!

  4. Strateski svetovale nisem bil nikoli nikomer! Sem pa vedno svojim boljsm ali slabsim znancem povedal kaj mislim! Pri tem nisem nikoli kalkuliral! Nekaterim ni pasalo, pa se nismo vec pogovarjali!
  Me ni motilo! Jaz poslusam vsakogar!

  5. Priviligira polozaj! Ha, kaksen neki! Meni je moj privligiran polozaj omogocila prav negacija teorije
  nevrolingvistike! Torej povezava kapacitete mozga in dara govora. Kajti poleg gabaritnega in kvalitetnea spomina, kjer ne hranim navlake podatkov, kjer podatke procesno filtriram, imam tudi dober CPU! in jasno odlicen dar govora s tem pa vse I/O enote!
  Vas pa srbi jezik, da bi kaj namignili o kaki suzbi za zalezovanje in vohljanje, kaj, takole, posredno!
  Zal, zal, pa ne zame, za vaso verodostojnost gre,nikoli, nikoli delal za njih ali sodeloval z njimi!
  Sem pa tam 1992 tozil nekoga, ki me je s tem popljuval! Na slepo seveda. Oprostil se mi je! Mi je zadoscalo! Ker “se mi jebe, kaj kak bacil misli o meni, mikroskopu!
  Pa ni bil kak Francel z ulice, bil je novinar, novinarka!
  Je pa seveda metoda teh sluzb, da umazejo nedolzne in postene s lansiranimi informacijami raznih tipov, tudi tovrstnih!
  Ne glejte, kaj pokvarjeni govorijo o vas, glejte, kaj delate!

  • Maj je rekel/-la:

   Petrovc, poglobite znanje. Vabim vas v tečaj NLP-ja. Koristi, ki jih imate od nevro-lingvističnega treninga so:

   • odlično komuniciranje (besedno in nebesedno),
   • več osebne moči in več uspeha, tako v zasebnem, kot v poklicnem življenju,
   • bolj pozitiven odnos do sebe in sveta,
   • visoka raven motiviranje sebe, kot tudi sposobnost motiviranja drugih,
   • izboljšanje čutne ostrine – sposobnosti opažanja bistvenih informacij iz okolja,
   • obvladanje NLP tehnik, s katerimi lahko v trenutku presegamo kritične situacije,
   • uspešno obvladovanje težav in problemov (tudi za pomoč drugim),
   • izboljšanje javnega nastopanja in prezentacij,
   • obvladovanje pogajalskih veščin in pogajalskih spretnosti

   Pa lep pozdrav

  • Rogerg je rekel/-la:

   @ Maj, kaj se greš ti nov “business aproach”, ali se ti vrti le občasno. Če imaš vezo pri NLP, jih poprosi, da najprej tebe lansirajo, lahko tudi do, ali za Mars.

 • petrovc je rekel/-la:

  Leiito: mimogrede, pozvizgam se na moderno filozofijo!
  Pozvizgam se na moderno proucevanje mozgan in takopokozlano teorijo, teorije, o delovanju mozgan!
  Cloveski mozgani in cloveska dusa sta popolnoma neraziskan del clovekovega telesa!
  Pravzaprav nista del telesa, sta Bozji navdih!
  Poglejte si sliko v cerkvi svetega Petra v Rimu, kjer Bog dahne zivljenju Adamu!
  In se zamislite! Ce zmorete! O tistih dveh prstih! In okolici, objeti v obliki mozganov!
  O tistih 20g duse!
  O faktu, da je Bog, vesoljni razum,vedel kaj dela, ko je dahnil v materijo duso in razum!
  Vsi skupaj pojma nimamo! In nikli ne bomo imeli, pravzaprav vse manj!

 • petrovc je rekel/-la:

  MAJ, kaksna reinkarnacija pa ste vi?
  Za BOGA! Kje pa sem filozofiral kaj o nevrolingvisticnih treningih!!??
  Jaz, ubgi norec, bedak, cepec, ki skusam zmanjsati neumnost med vami, panslovani, sem samo napisal: da obstaja povezava med jezikom in mozgani! Napisl sem, da je to veda, ki proucuje jezik inprocesiranje v mozganih in napisal sem, da je za procesiranje potrebno imeti spomin in vhodno/izhodne enote!

  Nisem pa napisal elaborata o tejtemmi in ga ne bom, ker je ne poznam dobro!
  Tudi ne mislim na noben tecaj, mene uci zivljenje in ucenj norcev in Trotckistov tipa bika ZBIKA

  Prosim vas, za Boga milega, ne mi podtikati po sistemu tistega bika-ZBIKA!

 • Nogavička je rekel/-la:

  Vprašanje je tudi koga J nagovarja in kako oni razumejo njegove domislice.

  Sicer pa velja, da je J nič več kot navaden mešetar, saj ponudbo iz ene strani usmerja v povpraševanje in povpraševanje v ponudbo. On je obraz njegovih botrov, borcev za posvetno oblast na njim razumljiv in edino logičen način: od zgori dol.

  Pahor mu pa pri vsem konceptu zvesto drži štango, saj njegovi uporabljajo isti jezik: denar. Če si denar ne želi neljubih presenečenj mora izmenjaje igrati na vsaj dva aduta. Če bi v igri krožil še prosti igralec, kar po naravi stvari ni mogoče, bi bila situacija neobvladljiva. Tako pa (bo) sistem ustvaril satelit ali dva v podobi enako nelogično nedoslednih kmetov Erjavca in Jelinčiča in svet bo popoln.

  Svet trenutno spet bolj žene negativna selekcija, in ko vsi pametnejši odnehajo je na vrsti razprodaja. Trajnostni razvoj in pobožne želje gor ali dol. UTD je rešitev, saj komolčarstvo in pohlep ne bi bila več edini merili razvoja.

 • Maj je rekel/-la:

  Dragi Petrovc. Ne vem, kaj bi ti rekla. Verjamem, da si iskreno povedal. Verjamem, da si v povedano prepričan.Verjamem, da verjameš, da se bo resnica tudi izkazala. Verjamem, da si prepričan, da veš, kaj bi bilo za Slovenijo še najboljše. Ne vem pa, s kakšnimi podatki razpolagaš. Veliko, praviš, si v tujini. Kaj te dela tako gotovega, prepričanega in prepričljivega? Po svoje razumem komentatorja, ki ti je pripisal pomembno vlogo in informiranost. Iz načina tvojega pisanja bi lahko človek tudi na to pomislil. In jaz? Jaz bom tvoja stališča pripela ob lastno videnje, doživljanje in bom “primerjala”. Tako, za večjo objektivnost.
  Nečesa pa ne razumem dobro. Rad pišeš, za to najdeš čas. Rad si vsaj za nekatere zabaven. Vseeno pa ne razumem, kaj te žene v norčevanje iz točno določenih komentatorjev skozi Zavbijeva usta. Se ob tem naslajaš?

 • petrovc je rekel/-la:

  NEJA: jaz sem vedel! Ugibal sem samo, si ti NEJA ali je to MIMI In dalje ugibal sem, ce si NEJA, kako se pojavlja MIMI! In dalje me je bolelo, da sem ti zaupal, ti pa si me izdala!
  To je tu stalna praksa! Da se nekateri, v cilju verodostojnosti sebe in strani, ki jo zagovarjajo, spehajajo skozi imena!
  Si pa ti tudi prva, ki je to po mosko priznala! Ni ga tu moskega, ki bi to po mosko zmogel!

  In moj ZAVBI je ze imel v planu in tudi obljubljal, na vprasanje MEFISTA, napisati zgodbico, kako so te zaprli, zaradi simpatij za PETROVCA!

  ZAVBI NANDE je preprosto moj prijatelj! Se kot decek se spomnim, v resnici je tak clovek zivel!
  Preprost, Bogabojec, rad je prevec pil, tudi nikogar in nic ni imel, razcapan in ubog je prosil za kak koscek kruha in kako ponoseno obleko! Bil je za vse samo izmecek!
  Svoje gorje, koncno bi lahko delel, tedaj so vsi delali, pa je bil “svoboden in berac” je prenasal s crnim humorjem!
  Umrl je pod kozolcem, v jesenski zmrzali, ker ga lasten,dobro situiran brat, ni pustil prespati v kurniku.
  Pa tudi ni cisto zadeto!
  ZAVBI NANDE je preprosto moj odgovor takim, ki jim ne lepa, ne grda beseda ne pomaga, da bi ne kravaritili dalje, ne pisali neumnosti v nedogled!
  Naslajam??
  NE!
  Zabavam?
  JA!
  Moja mladost je bila tezka, tezka! Bree, ki mi je bilo nalozeno, je bilo za decka res neznosno!

  Briga me, kdo v kaj verjame, kdo koga zagovarja! Toda, ce to dela razumljivo, ce si tudi da kaj dopovedati, ce zna kaj argumentiranega povedati tedaj NIKOLI nisem cinicen! To ti ves najbolje, v odnosu do tebe!
  MIMI, pa verjetno tudi ti, sta bili “vernici”. Sta prestopili crto. Samo vidve vesta zakaj!
  Vendar, v vajini dusi to ni spokojno dejanje! Ko bosta zmogli toliko moci in prestopili mejo svojih zamer, bosta svobodni!
  Jaz nikoli nisem bil “vernik”!
  Bil pa sem besen, ko sem videl, kako so ga pribijali na kriz! Ce bi bil levi razbojnik bi niti pozoren ne bil! Tako pa se ne dela, po mojem mislenju!

  Jasno, da si samosvoja osebnost in da odlocitve sprejemas sama za sebe!
  Vcasih pa je v zivljenju prehod med dvema bregovoma, ko je treba tudi po brvi! In ta brv je lahko nasvet, razmisljanje cloveka, ki mu verjames ali zaupas!

  Nekaj poznas o mozgaih! Dokler ne bos stala pod sliko v cerkvi sv. Petra in razumela moc Michelangela, pa prizor navdahnenja ziljenja, nic ne mores razumeti! Kajti mozgani in dusa so neraziskani v celoti!
  Vse je samo v statistiki zivljenj, v brezpogojn veri v Boga in Angela, v otroski odlocitvi biti preprost in posten ne glede na placilo! Mozeg t ne krepi prsut! Mozeg ti krepijo preikusnje!
  Sem se kje zmotil!
  Kar citaj nazaj!
  NIKJER!
  Kajti laz ne prinese ne srece, ne uspeha!
  Informiran pa sem za to, ker znam poslusati, ker znam lociti zrnje od plevela, ker celo plevelu dam svoje mesto! Nic ni nakljucno!
  In ker lahko vsakemu pogledam v oci! To pa je vrednota!

  Ne vem, kaj bi bilo za Slovenijo najbolje!!!
  Vem pa, da je nekaj treba storiti, da bo vsaj bolje, kot to, kamor smo padli!
  Moalni, narodnostni, gospodarski, verski POLOM! DNO!
  Napisal bi ti nekaj, pa bo to pot v resnici, ZBIK upraviceno poskocil, da svoje travme tu zdravim!
  Pa jih NIKOLI NE!
  Sem kot Judovski starec, ki je ucil svoje vnuke! (Da se razumeva, prispodoba).
  Miva nisva kompatibilna, se mi zdi. Lahko pa se spostujeva!
  Samo Bog p ve, ko se vrnes, kako bos cutila, kaksno olajsanje napetosi v dusi, skupaj s MIMI!

  Pred tabo je se dolga pot zivljenja, tako sklepam, toda, toda, ce jo bos pesacila v pretesnih cevljih, ozuljena od napetosti in pristranosti, bo ta pot tezka in trnova!
  Posmej se, ljubi sebe, oproscaj, zivi, pusti ziveti, mrzi laz in prevaro!
  To je mozeg!
  Dar pisanja pa je prirojen ali pa naucen skozi mnogo branja ali pisanja dnevnika!

  Tu lahko samo cutis in se na cut zanasas!
  Pa ne, da se pojavljata tudi se pod dvema nickoma!

  • Mimi je rekel/-la:

   Petrovc, sam tolk; hvala za ves tvoj čas in pozornost, hkrati pa se ti opravičujem, ker ti ju jaz ne mroem tolk namenit kot bi hotla (in vsekakor najbrž kot bi ti hotel).
   Mislim ker tega je zdaj že tolk, da se lohk cele zgodovine od pamtiveka meniva, vključno z osebnimi zgodovinami, travmami in podobnim…
   Tako da je to (ta hip) mal tu mač zame.
   Sem se pa sam hotla odzvat na tvoja (prehitra in napačna) sklepanja: z JJ nisem imela nič intimnega seveda (če bi imela, ne bi tega jasno niti omenila), gre za dost brezvezen, a indikativen dogodek, pravzaprav skor anekdoto, obstaja tud za ves razred prič.. tako da kot rečeno nič intimnega (upam da nisi razočaran). Nekako me ne privlačijo politiki, se ne palim na hladnoto. Druge vibre….
   No in če je kdo med nama z J bil zamerljiv in maščevalen, to nisem bila jaz. ;o)

   Kar se pa tiče ostalega, me čudi, da me zamenjuješ z Nejo (kot sem poštekala, oprosti če sem napačno sklenila, ker sem sam preletela), kar hkrati kaže, da nimaš glih občutka za ljudi - prek napisanega.

   Ampak pa cenim tvojo iskrenost in zavzetost (slednje si morda clo mal rpeveč).

   Fajn bod (mogoče si še podrobneje preberem vse pa še kej načivkam, mogoče pa tud ne - sej se še kej *srečamo*). :)

  • Mimi je rekel/-la:

   aja ps: in hvala za pesem. :)

  • Neja je rekel/-la:

   Ne uporabljam drugih nikov. Tudi ne bi mogla v resnici prevarati, se norčevati iz sočloveka, sploh ne iz nekoga, ki mi zaupa. Hotela sem kot Maj samo povedati, kaj pravijo, naj bi nudil NLP, ne kot Neja, za štos. Brez skrbi, vsaj mislim, da znam malo presojati, kaj in koliko pomenijo znanstvene ali kvazi znanstvene ugotovitve o delovanju možganov, in o zapletenosti ter prepletenosti duševnosti, telesa in duše. Nisem naivna, še zdaleč ne.
   Res me moti tako ali drugačno obmetavanje z raznimi izrazi med drugače mislečimi. Komu koristi? Samo lastni ventilaciji ali občutku, “pa sem mu dal vetra”. Prepričane se ne da prepričati, ne zlepa ne zgrda.
   Saj bi ti več napisala, a tipkam vsaj 10X počasneje kot ti in še to bolj težko, ker imam /vsaj začasne težave/.
   “ZAVBI NANDE je preprosto moj odgovor takim, ki jim ne lepa, ne grda beseda ne pomaga, da bi ne kravaritili dalje, ne pisali neumnosti v nedogled!…” Sem vedela, kaj Nande sporoča, ne morem pa nič argumentirati, ker sem premalo vsemu sledila. Ampak, dragi Petrovc, ti si tisti, ki presojaš, kdo piše neumnosti. Pa so neumnosti zato, ker mislijo drugače kot ti? Desne bolj malo vzameš v precep, čeprav lahko tudi kravalijo? Tvoja stvar, samo tako se mi zdi. V odnosu do mene si res korekten, tudi do Mimi. No, Zavbi se me je že sposodil, tudi malo opolzek je bil….
   “Ne vem, kaj bi bilo za Slovenijo najbolje!!!
   Vem pa, da je nekaj treba storiti, da bo vsaj bolje, kot to, kamor smo padli!
   Moalni, narodnostni, gospodarski, verski POLOM! DNO!” Se popolnoma strinjam. Dopuščam, da imaš v mislih najboljšo možno rešitev. Jaz je /še?/ ne poznam? Ni mi še potrebno iti čez most. Lahko še živim v svoji oazi daleč od reke, čeprav mi motijo spanec ljudje, ki komaj živijo. Ko /če/ bo prišel čas, bom poslušala nasvete.
   “Posmej se, ljubi sebe, oproscaj, zivi, pusti ziveti, mrzi laz in prevaro!” To, petrovc, pa je moje vodilo in stil življenja, če lahko verjameš ali ne. Morda imam še največ “težav” s tem, da dam drugim prednost in večji kos pozornosti in druge pogače.

  • Mimi je rekel/-la:

   saj res, Neja, hvala ker si vskočila zgoraj nekje vmes… :)

   kao še več nikov naj bi bilo? :D
   (jao, kot da imamo tolk blazno časa, energije, živcev in vsega še potrebnega za takšno)

   V glavnem, Petrovc: tu nastopam samo z enim nikom, temle, in to je sploh edini plac, kjer nastopam z nikom (izjema so bli kaki mačji forumi, zato pa tud tak nik), sicer sem najbolj gobčna ravno kot jaz - myself.
   Tu sem pa pač izvedla spontan eksperiment, kako je se oglašat z nikom.
   Govorim pa enako in se obnašam enako, ne glede na to, katere črke so pri imenu. :)

  • Mimi je rekel/-la:

   aja če se že grem (natančnost pa to :)) - tud na Razgledih sem napisala kakih… hm, nekaj malega postov s temle nikom.

 • petrovc je rekel/-la:

  NOGAVICKA: mucim se, resnicno! Pa mi ni jasno, KDO je “J”??
  Ce vzamem v shemo J.J, mi ne izide algoritem!
  Ce vzamem v shemo J.K., tudi ne!
  Ce vzamem v shemo J.M. mi je se najblizje! Toda on je nevreden imenovanja!
  dini pravilni bi bil J.D., tu stvar potegne! Toda o njem tako ti ne pises?

 • petrovc je rekel/-la:

  SVARUN: najin prijatelj MEFISTO te je grdo uzalil! Ja mislim, da pa tu ne mores molcati! Tu pa se moras s svojimi globokoumnimi, pronicljivimi, vsecnimi komentarji izdatno postaviti sebi v bran!
  Obtozbe:
  -da tvoj mali repek ne vstane nikoli, se nikoli ni vstal, od mrtvih
  -da z oslovkimi usesi migas levo, samo levo!
  -da imas usta ko kobra, ko lahko poje divjo gazelo, ti pa prasica-prsutiranega
  -da pluvas na 100m v cilj

  To, to moj SVARUn pa je prevec! Tu pa mi, tvoji obozvalci cakamo na tvoj luciden komentar!

 • Neja je rekel/-la:

  Pred petdesetimi leti se je Tito peljal s “plavim vozom”. Vlak se ustavi in Tito vpraša:

  -Kaj je?
  -Tovariš Maršal, ni več proge!
  -Takoj v akcijo, pripeljite mojstre, da začnejo graditi!

  Leta 91 se pelje Janša z vlakom. Vlak se ustavi in Janez vpraša:

  - Kaj pa je?!
  - Ni več proge!
  - Izpulite šine zadaj in jih postavljajte pred vlak!

  Sedanji čas. Pahor se pelje z vlakom.(…že to je smešno) Vlak se nenadoma ustavi in Pahor vpraša:

  -Kaj je?
  -Ni več proge, g. premier.
  -So what?* Vsi ven in tresite vagone, da bo videti, kot da se premikamo…

  VIR: Finance

 • petrovc je rekel/-la:

  NEJ: ODLICNO !
  Veseli me, da imas smisel za humor! Pravo pozivilo dolgocanim dedcem, ki morimo okolico!

  • Neja je rekel/-la:

   Če ti je všeč pa še nekaj za Zavbija? Zavbi, a veš, zakaj /nekateri?/ rečejo ženskam, da so goske? Ne veš? Res ne? To izvira že iz raja, ko je Adam prvič osrečil Evo. Vprašal jo je: Evica, ga čutiš? Eva je navdušeno odgovorila: ga-ga, ga-ga…..

 • petrovc je rekel/-la:

  PARDON: nehote mi je usla napaka : pravilnoje NEJA!

 • petrovc je rekel/-la:

  NEJA: ne me rajcat!!

  • MEFISTO je rekel/-la:

   PETROVC, poti nazaj ni.

   Žensko, ki ga ga ga ga želi čutiti, se ne zavrne.

 • MEFISTO je rekel/-la:

  NEJA, četudi vici niso zrasli na tvojem zelniku, ti je treba priznati, da imaš smisel tudi za humor.

 • petrovc je rekel/-la:

  MEFISTO: pa reci, ce ni NEJA prima punca!!