8. februar, 2011 | Jan A Johansson

ALDE tudi navdušuje

  • DELICIOUS
  • Google
  • RSS

Ne zgodi se ravno pogosto, da za kaj pripišem zasluge liberalni skupini ALDE v Evropskem parlamentu. Zgodi pa se. Četudi zelo federalistični, so v skupini ALDE odkriti pri svojih pozitivnih pogledih na federalistični razvoj EU. Pri ALDE so odkrito pripravljeni priznati, ko sistem EU ne dosega standardov. V nasprotju z njimi, skušajo krščanski demokrati in socialisti pogosto preprečiti razprave o federalizmu EU, ki so še posebno utišane zaradi škandala ali neuspeha projektov EU.

Nedavno je skupina ALDE predstavila dokument o stališču glede proračuna EU v letu 2013. Številni vidiki predloga so hvalevredni: prvič, ALDE želi prestrukturirati dele EU, tako kot Odbor regij (OR), tako da lahko vsi deli organizacije prispevajo k demokratičnemu procesu odločanja. Po mnenju časnika European Voice, je ALDE najprej predlagala popolno odpravo OR, preden so koristoljubne pritožbe članov Odbora ALDE prepričale skupino, da predlaga zgolj prestrukturiranje.

ALDE prav tako želi zapreti dele uprave, ki ne prispevajo k preglednosti, učinkovitosti ali odločanju v EU. Posebej je omenjen Ekonomsko-socialni odbor. O tem odboru je v okviru samega sistema EU redko slišati, še manj pa je poznan širši javnosti. Odpravo Ekonomsko-socialnega odbora bi opazili le tisti, ki tam delajo. Še enkrat je predlog ALDE naletel na nasprotovanje članov odbora. Staffan Nilsson, švedski predstavnik in predsednik odbora, je dejal, da je bil “žalostno presenečen”, da je ALDE predlagala odpravo edinega nepolitičnega svetovalnega organa v EU. Nilsson mora seveda zagovarjati svojo organizacijo, četudi mnogi nanj gledajo kot na zatočišče posebnega pomena in lobistov v okviru sistema EU.

Ne zaslužijo pa si vsi vidiki dokumenta o stališču ALDE pohvale. Predlagano zvišanje dohodkov EU s pomočjo “lastnih sredstev” - oblika neposrednega davka na dohodek v EU - je napačno. Za uporabo lastnih sredstev so se zavzemali tudi krščanski demokrati in socialisti. ALDE si želi, da bi Evropsko unijo obravnavali kot en subjekt in tako odpravili razpravo o neto plačnikih in neto prejemnikih med državami članicami. Neposredni EU davek bi odpravil nadzor nad stroški EU, ki ga trenutno imajo države članice in njihovi državljani. To bi veliko bolj otežilo ugotavljanje, katere države majo izgube iz programov, kot je Skupna kmetijska politika (SKP).

EU davek bi seveda povečal davčno obremenitev navadnih državljanov. Prav tako bi zmanjšal preglednost računovodstva EU: EU bi jemala denar iz sive množice ljudi in ga porabil v sivi brozgi stroškov. Reforma Skupne kmetijske politike je že tako težka v sedanjih razmerah, davek EU pa bi jo skoraj onemogočil. Zaradi “lastnih sredstev” bi lahko države članice izgubile nadzor nad ključnimi pregledi EU stroškov.

Predlog skupine ALDE o EU davku bo težko uresničiti. Odpor proti EU davku je med politiki v državah članicah močan. Z izjemo tega predloga, predstavlja dokument o stališčih ALDE velik korak naprej v boju za zmanjšanje birokracije EU.

Jan A Johansson

 


  • DELICIOUS
  • Google
  • RSS

Komenitiranje tega prispevka ni dovoljeno.