22. februar, 2011 | Dr. Janez Kolenc

Sprevržena ekonomistična logika OECD-ja

 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS

Strokovnjaki OECD bi del javnih sredstev vzeli osnovnemu in srednjemu šolstvu - ker da se javni denar tu porablja premalo učinkovito - in ga namenili visokemu. Češka, Madžarska in druge primerljive države, je bilo slišati, dosegajo podobne rezultate v znanju kot Slovenija, a s precej manj denarja. Udeležence konference na Brdu so prejšnji teden, najbolj razburila priporočila o zapiranju in združevanju podružničnih šol, krčenju števila učiteljev, vzgojiteljev in nepedagoškega osebja ter povečevanju števila otrok v razredih in vrtčevskih skupinah. Izvedenci OECD sicer priznavajo, da je koristno, da delež otrok, vključenih v vrtce, narašča - to koristi zlasti otrokom iz socialno prikrajšanih okolij - toda stroški za to naj bi bili primerjalno previsoki.

Privarčevani denar bi, kot rečeno, namenili visokemu šolstvu, ki pa je tako podhranjeno, da potrebuje še dodatne vire. Z uvedbo šolnin in posojil, katerih vračilo bi bilo odvisno od prihodnjega dohodka študenta, bi rešili več težav: skrajšali bi študij, ki je zdaj med najdaljšimi v OECD, visokošolske institucije pa bi postale tudi bolj konkurenčne, če bi same določile šolnino. Avtorji poročila tudi ugotavljajo, da so dosežene stopnje terciarne izobrazbe pod povprečjem OECD, hkrati pa je delež dijakov, ki nadaljujejo študij, med najvišjimi. Ob tem še ugotavljajo, da naš šolski sistem ne omogoča dovolj prožnega prehoda s poklicne na akademsko raven in da so delodajalci premalo vključeni v oblikovanje šolskih programov. Po mnenju OECD bi bilo treba prevetriti tudi mehanizme financiranja visokega šolstva: vlada bi morala sredstva deliti tako, da bi upoštevala napredek študentov, fiksni del pa bi moral biti manjši. V OECD tudi menijo, da bi morala podjetja imeti večjo besedo pri dodeljevanju javnih sredstev za raziskave.

Logika in interpretacija podatkov o Sloveniji je ekonomistična, še bolj določno rečeno, je samovoljna in voluntaristična ter odgovarja tistim članom slovenskega političnega razreda (Gaspari), ki vse rešitve vidijo v gospodarstvu, torej v povečanju obsega proizvodnje in delitve ne pa v ustvarjalni klimi, ki jo večinoma ustvarjajo terciarni in kvartarni sektor gospodarjenja. Če bi bila logika tako preprosta, bi že zdavnaj na Slovenskem izšli iz ene ali druge krize. Moja teza je, da učinke družbenih in gospodarskih kriz na Slovenskem blažijo učitelji, zdravniki, medicinske sestre, socialni delavci in tako dalje, ki družbo še uspejo integrirati, da ne bi zaradi podjetniške – beri tajkunske – logike ta ne razpadla na najbolj elementarne delce.

Sploh pa, na osnovi česa strokovnjaki OECD-ja trdijo, da slovensko šolstvo ni učinkovito. Ali samo na osnovi podatkov o deležu BDP, ki ga namenjamo za izobraževanje ? Ali pa morda iz dejstva, da smo se v treh letih poslabšali v bralni pismenosti za nekaj točk na lestvici ?

Naj se Slovenija v prihodnosti usmeri še bolj v šraufenciger industrijo in postane tehnološki in ekonomski privesek Nemčije in drugih razvitih ekonomij, ali pa naj še naprej vlaga sredstva v vzgojo in izobraževanje, ki niso le sredstva namenjena produkciji delovne sile za brezciljno določeno in razsuto slovensko gospodarstvo, pač pa so to sredstva namenjena ohranitivi kulturnih obrazcev, sredstva so namenjena integrativnim dejavnikom v družbi, pa tudi dejavnikom, ki bodo šele določali cilje razvoja slovenske države. Temu se ne moremo in ne smemo odpovedati, ne pod diktatom OECD-ja, ne pod diktatom domače kompradorske buržoazije. Kajti, logika, ki nam jo vsiljuje OECD je v tem, da nas hoče prepričati, da sta stopnja vlaganja v izobraževanje (glej Tabelo 1) in rezultati na testih PISA (glej Tabelo 2) v neposredni medsebojni zvezi. Z isto lahkoto lahko potem mi trdimo, da je svetovna gospodarska kriza v neposredni zvezi z učinkovitostjo strokovnjakov OECD in če je tako, potem je potrebno skrčiti sredstva, ki so namenjena delovanju OECD.

Da takšna logika ne prenese elementarne kritike je razvidno iz podatkov, ki jih predstavljamo.
Če bi namreč veljala logika, ki jo uvaja OECD, potem bi:
1. slovenski učenci dosegli boljše rezultate v letih, ko je bila stopnja vlaganja v izobraževanje višja, pa jih niso. Ker je stopnja vlaganja v izobraževanje v letu 2009 padla glede na leto 2006, pa bi lahko sklepali, da so rezultati slabši zato, ker je bilo namenjenega šolstvu manj denarja. Torej bi ob zmanjšanju sredstev za izobraževanje lahko v prihodnosti pričakovali čedalje slabše rezultate.
2. primerjalno gledano, bi morali tudi Švedska, Nizozemska in Norveška, ki po rezultatih ne odstopajo zelo od povprečja, ki ga je dosegla Slovenija, vlagajo pa prav toliko ali veliko več v izobraževanje kot mi, zmanjšati sredstva za izobraževanje, kar pa jim še na misel ne pride.

screen-shot-2011-02-21-at-165823
Vir: UNESCO, 2010

Slovenija sicer v primerjavi s povprečjem OECD (glej Tabelo 2) ne dosega deleža pri najboljših učencih, ki so dosegli največ na vseh treh področjih znanja (OECD=4,4%: SLO=3,3%). Vendar pa je delež učencev, ki so dosegli najboljši rezultat vsaj na enem od treh področij merjenja znanja (naravoslovje, matematika, bralna pismenost) v Sloveniji višji kot v OECD (16,6%:16,3%). Zato je potrebno ta vprašanja relativizirati znotraj znanstveno raziskovalnih hipotez, ki jih že oblikujejo skupine raziskovalcev. Skratka, ob slabih rezultatih na testih znanja je najslabša rešitev ta, da tistemu, ki je slab vzamemo še tista sredstva, ki so mu na razpolago za doseganje zadanih ciljev, tistim, ki imajo več pa še dodamo sredstva, ki jih vzamemo slabšim. Je pa potem že boljša logika predsednika Busha, ki je svoje čase rekel, da noben otrok ne sme zaostajati v ameriškem izobraževalnem sistemu.

Ali ni namreč jasno, da, če bomo vzeli sredstva tistim, ki so iz zaenkrat še neznanih vzrokov dosegli slabše rezultate na testih znanja, bodo ti dosegali iz leta v leto slabše rezultate, ker bomo spreminjali sam sistem in pogoje v katerem deluje izobraževalni sistem. Če pogledamo podatke iz raziskave PISA in primerjalne podatke o sredstvih namenjenih za izobraževanje, potem je potrebo skleniti, da ti podatki niso v medsebojni linearni zvezi, poleg tega pa razlike v vlaganjih v izobraževanje med razvitimi državami niso tako velika, da bi lahko sklepali, da mora neka država znižati sredstva za izobraževanje samo zato, ker so se učenci nekoliko slabše odrezali na testih znanja. Zato trdim, da je problem slabših rezultatov slovenskih učencev na testu iz bralne pismenosti znotraj kurikularni problem in je torej možno izboljšati rezultate z uporabo ustreznih didaktičnih prijemov, nikakor pa ta problem ni povezan z denarjem, ki ga namenjamo za šolstvo. Pa tudi če bi se razkrilo, da je rezultat v znanju povezan z denarjem, potem bi morali nameniti več in ne manj denarja tedaj, ko so rezultati nekoliko slabši.

Tabela 2. Najboljši učenci v PISA 2009
screen-shot-2011-02-21-at-165708

 


 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS
20 x komentirano
 • Florjan je rekel/-la:

  Enfrice je o tem že vse povedal ampak karavana gre naprej do končne zmage že 60 let !

  ______________
  Eden najbolj genialnih izumov v teh krajih je gotovo zastonj ‘znanje’, ki ga delijo na državnih in kao privatnih univerzah. Pri tem ne gre zgolj za trume mladih z ničvrednimi papirji v rokah in praznimi možgani v glavah, ampak za mnogo več. Fašitična politika tega prostora pri ljudeh že desetletja ustvarja iluzijo o dostopnosti izobrazbe. Tako se je izoblikoval poseben sistem, v katerem tisti z najmanjšimi dohodki vzdržujejo izobraževanje kvazi elit in v zameno pridobivajo posamezne svoje kao izobražene člane, od katerih pa nimajo ničesar, saj jih le ti zapustijo ali pa ne dobijo ustrezne službe in ostajajo v isti družbeni skupini. Šola se je torej iz sredstva družbene mobilnosti spremenila v svoje nasprotje. Zakaj?

  Zato, ker zastojnkarska šola vedno podaja le nek presek znanj, ne nauči pa, kako razvijati nova znanja, od uporabe katerih so danes odvisni pozitivni saldi privatnih in družbenih računov. Zato tudi isti delavci, ki od svojega, v obliki enormnih davkov, plačujejo študirajočo maldino, namesto, da bi se ta financirala sama ali bi to za njih počeli njihovi starši, po končanem šolanju tej isti kao diplomirani in kao izobraženi mladini iščejo službe. Se pravi, delavci v kosorjanstvu, oziroma, kučanizmu najprej štipendirajo mladino, potem pa ji še iščejo službo. In ko (jim) službo najdejo, jim še znižajo plačo, ker kao morajo zaposliti nekoga v visoko izobrazbo. To je povsem razumljivo, saj nova izobrazba ne zna ničesar razen pisanja dopisov in prelaganja papirjev (fajlov) iz enega registra v drugega, kaj šele, da bi ustvarjala novo vrednost.

  Ta narobe svet tukaj obstaja od vekomaj, oziroma, od 27. aprila 1941, ni pa vse doslej bil intenzivno viden samo zato, ker se je 1) s pomočjo nacionalnih vlaut lahko še prikrivalo dejansko stanje in 2) BRIC ni bil še v formi. Sedaj se je vse obrnilo na glavo. Vsi drobni bonusi, ki smo jih kot evropska država imeli, so izginili. Prihaja beda. Kmalu bo več kurb kot kruha. To bodo gotovo najlepši dnevi v zgodovini Slovenije. Bolj kot bodo občuteni, prej bo prišlo do sprememb…

  Enfrice

  • Zbik je rekel/-la:

   Najprej sem se vprašal: “Ali je bolj butast Florian ali je to Enfrice (s foruma Financ predpostavljam, ker se mi ta moment ne da preverajati, čeprav je dva klika stran)?” Ali je torej bolj butast osel, ali ta, ki ga citira in občuduje kot svojo podobo v ogledalu. Odgovor je enostaven: bolj bustast je samo še Kolenc, ki trosi te svoje “fucking for virginity” razlage, ki so pod vsako kritiko. Niti besede o tej profilaktični godlji.

   Preden rečemo ne “A” o našem šolstvu, zdravstvu in še čem, je treba izreči PRESLEDEK (ascii ima vedno prav! press). Presledek pa je vsebovan v vprašanju: “Zakaj se VSAK poskus sprememb v naših inštitucijah izteče v povečano administriranje in še slabšo učinkovitost?” (Pazi Bato… tudi ponesrečeni poskusi se iztečejo v povečano administriranje.)

   Dokler to ni jasno kot 1+1=2, so vsa ostala vprašanja irelevantna. Odgovori pa ipso facto že vnaprej vasj prioriteno založeni (misplaced).

  • Kavelj je rekel/-la:

   Čestitke, opravil si SDS diplomo, jutri jo dobiš po pošti (pošiljatelj Marinič) in greš lahko že čez dva dni ponarejat dokumente v arhiv RS - za narodov blagor seveda. Če pa ti to ne ustreza, te lahko umestijo tudi v projekt Orwellovskega prepisovanja slovenske zgodovine ali pa lahko dobiš sredstva za pluralizacijo medijev in pričneš izdajati brezplačnik za ljudi z IQjem manjšim od številke čevljev.

 • binebone je rekel/-la:

  Kdor si kupi nadzor na mediji si potem kupi nadzor nad javnim mnenjem. Z nadzorom nad javnimi mnenji si tako kupiš nadzor nad politiko. Z nadzorom nad politiko pa si nato kupiš tudi nadzor nad državo. OECD je produkt nacionalnih globalnih plenilcev ala družina Davida Rockefellerja. Takim pa je cilj globalno zasužnejvanje. Torej ti globalisti (NWO) imajo v načrtu na planetu narediti enotno državo “blaginje”, totalitaristična država v kateri bodo poslušni služabniki, nagrajeni neposlušni odpadniki pa odstranjeni. Torej ta skupina svetovnih finačnikov je tako močna, da nadzorujejo ameriškega predsednika, kanadskega premiera, vse velike svetovne medijske hiše, večino pomewbnejših zahodnih politikov, finančnikov in medijskih mogotcev, vsepomebnejše centralne banke zahodnega sveta, ameriško centralno banko in s tem količino dolarjev v obtoku. Mednarodni denarni sklad, Svetovno Banko, Združene narode. In s tako mogočnimi povezavami so sposobni zmleti vsakega velikega, ali majhnega, ki bi se upiral njihovim načrtom novega svetovnega reda. Zato tudi danes beremo izjavo evro poslanca Milana Zvera, da moramo ukaze godpodarjev v senci vzeti zares. Fuck of banda!

 • konec je rekel/-la:

  naše rdeče svinje so podivjale, bojijo sem, da sanjska vlada zares zajeba vse, tudi njih, ki so jo z tako vnemo volile in slepo ubogale……ha, ha, ha, ha, ha,

 • MEFISTO je rekel/-la:

  Republika Avstrijaje en izmed najbolj uspešnih in urejenih držav v Evropi in v svetu.

  Predlagam, da dobesedno prepišemo njen pravni in ekonomski red ter ga tudi dosledno izvajamo.

  V nasprotnem primeru si bo naša tako imenovana levica še naprej izmišljala rešitve, ki jih ne pozna pametni svet in nas bo še naprej vodila v neizbežen bankrot.

  • Kavelj je rekel/-la:

   Ne pozabi, da pride zraven v paketu tudi Fritzl.

  • Barjan je rekel/-la:

   Mefisto, bolj prav imaš, kot misliš. Če ob osamosvojitvi ne bi počeli točno tega (v največji meri prepis avstrijske, nemške in deloma švicarske zanokonodaje), zakonov še danes ne bi imeli. Know-howa, kako se vodi država, ne dobiš čez noč. Je pa res, da se je potem zalomilo pri izvrševanju. Slovenci smo idealna mešanica komunizma, kapitalizna in balkanske miselnosti - od slednjega smo dobili “krivinaštvo” = “kdo me bo zdaj prisilil, da bom jaz to počel točno tako”. In ker zakonov ne izvajamo tako, kot so pisani, imamo, kar imamo. Še več, zakoni so vedno pogosteje celo pisani tako, da jih je mogoče obiti. In mineštra je gotova.

 • Barjan je rekel/-la:

  Logika je morda res sprevržena, morda pa ne. Vzemimo drug zorni kot. Priporočila OECD se ne dotikajo samo šolstva, ampak so veliko širša. Ob prvem poslušanju te novice po radiu pred dnevi se ni dalo izogniti neprijetnemu občutku, da so ta priporočila naši vladi - ki ne zna, ne zmore, noče ali imenujmo-to-že-kakorkoli izpeljati določenih ukrepov - pisana dobesedno na kožo. Ker smo Slovenci nagnjeni k temu, da se zgledujemo po tujini, lahko samo čakamo, kdaj bodo “naši vrli” porekli: “Poglejte, to smo mi hoteli že pred časom. Pa ni šlo. Ampak Evropa je tista, ki dokazuje, da smo imeli prav, da smo bili na pravi poti in da moramo nadaljevati začeto!” (Aplavz.) Kot bi se naravnost dogovorili z Evropo, kaj naj napiše …

  In še nekaj pomembnejšega: vse naše vlade so znale pravočasno narediti velik dimni oblak, ko je bilo kaj treba spraviti skozi šivankino uho. Najbolj se obnese “zaposliti narod neuki s čim, kar se ga navidezno tiče” ter zadaj početi svojo raboto. Delitev države na žepne občine je prineslo obilo skreganosti in medsosedskega dogajanja, vmes je marsikaj šlo po svoje. Pa druge afere in še in še, še kaka naravna katastrofa je prav prišla. Pri pokojninski zakonodaji se umetno vzdržuje prepričanje, da gre “zgolj” za podaljševanje delovne dobe - da se ne bi videlo, da je zadaj še veliko drugega (kar je slabo za narod), in da se ne bi govorilo o tem, da gre pravzaprav za ključni zakon v celem paketu zakonov, ki nas (narod) kani spraviti v dosti slabši položaj od današnjega (eksistenčno). Popis nepremičnin je imel pri tem premajhen efekt, čeprav je šlo znova za lastnino. Še bolj abotna je (umetno ustvarjena) afera z arhivi - nesmisel, ki ni dosegel pravega učinka. Na pomoč prihaja Evropa …
  Toliko v razmislek.
  Pozdrav vsem!

  P.S.: Dokazovati zdaj, kaj vse je v tej direktivi narobe glede priporočil za šole je nesmiselno. Gledati je treba bolj široko. Brez zamere.

  P.S.2: Seveda je vsako forumsko nabijanje v smislu “vi ste banda”, “komunajzarji” in podobno zelo dobrodošlo. Natančno zato, da se razvrednoti lastna misel in spelje vse skupaj stran od cilja - ki pa je : spoznati, kdo pravzaprav kaj počne oziroma za kaj pri stvari sploh gre. Nizke strasti vedno vodijo stran od pameti - pri drobljenju občin je šlo namreč natančno za to: zbuditi nizke strani. Kako se jih zbudi pri Slovencih, ni nobena skrivnost …

  • Rogerg je rekel/-la:

   @Barjan, v močvari bivaš, pa tako pametno razmišljaš. Za razliko od mnogih, ki se šopirijo v Kosezah, pa še čez Šišenski hrib ne vidijo.

 • binebone je rekel/-la:

  Vse lepo in prav. Ne razumete in nočete videti kam pes taco moli. Na koncu bomo ostali brez svoboščin, ne bo več nečesa takega kot so človekove pravice, ne bo več svobodnega mišljenja. Obsojeni bomo na golo preživetje in postali bomo številke kot v naci lagerjih samo, da bo lager ves planet, ujetniki bomo NWO. Neprilagodljivi posamezniki pa bodo končali v koncentracijskemu taborišču takem kot je v Gvantanamu. Vse to se bo sigurno zgodilo,če se prebivalci svobodnega sveta (kar ga je še ostalo) ne postavimo v bran naših nacionalnih idealov, namesto, da odločanje prepuščamo svojim vladam, raznim evropskim komisarjem, uradnikom Združenih narodov in kraljevskim glavam, ki so nas in nas bodo še izdali. Za svoje privilegije so taki ljudje pripravljeni žrtvovati dobrobit in bogastvo katerekoli države in naroda, da bi obvarovali svoje privilegije. Kaj sedaj? Tist, da nam na pomoč prihaj Evropa je nekaj v smislu spuščanja fižolove pare v zrak. Trenutno gospodarjem EU to ustreza. Ko pa bodo zaradi svojih ozkih intresov pokazali svoje prave krvave kremplje bo za navadne ljudi že prepozno. Ti luciferji v podobi ljudi nad našimi glavami že držijo koso!

 • konec je rekel/-la:

  rdeče svinje vedno bolj krulijo ….

  • Zbik je rekel/-la:

   Daj ti Začetek, zberi se malo,… končno. Katere natančno so te rdeče svinje, o katerih vedno znova pletinčiš? Ta tvoji jezik užaljenega kozjerejca z besednim zakladom retardiranega močerada v šnopcu ni za nikamor. Naj ti ne bo nerodno, ti kar povej…

   Ali je to
   -Sus burra

   -Sus rubra
   -Sus rubea
   .
   Sus rufa
   -
   Sus rubricata
   -
   Sus scrofa

   in kar je še vrst, zvrsti, in podrasti rdečih svinj. Vnesi vendar nekaj reda v svoje užitke in ne klevetaj počez nedolžnih! Da mi nisi ti kak spreobrnjeni vegetarjanec zagamani, ki bi ga bilo treba enkrat dobro nažohati z zdravimi eko kranjskim klobasami in tudi s kraškim pršutom?

  • konec je rekel/-la:

   sus balcanica…….ha, ha, ha, ha, ha,

  • Zbik je rekel/-la:

   Začetek: “sus balcanica…….ha, ha, ha, ha, ha,”

   Oh, narobe, narobe! Sus balcanica je maroglaste barve, ne rdeče.

 • binebone je rekel/-la:

  Tist o kruljenju bo brez izjem kmalu veljalo za vse, tako za namišljen levičarje in za namišljene desničarje. Gospodarji senc bodo za popolno prevlado nad planetom naredili vse. Proti nam bodo uporabili mornarico, vojsko policijo skratka vse kar premorejo. Zaradi njihovih političnih interesov so pripravljeni na površini uničit vse živo. Sami se bodo seveda umaknili na varno globoko pod zemljo v več kot 130 zaklonišč preživetja, ki jih ne uniči niti direkt zadetek jedrske bombe…

  • Rogerg je rekel/-la:

   @Binebone, Apokalipsa prihaja v številu sedmih milijard, ki nas je že prisotnih na planetu.

 • binebone je rekel/-la:

  Sedem miljard ljudi na planetu, ki jih za mednožne dlačice vleče 120 članska svetovna financ elita. To pa je res žalosten in strah zbujajoč podatek. Tih 120 ljudi si je prigrabilo skoraj že ves planet. Sesul so države v vzhodni Evropi in centralni Aziji. Izmmislili so si vojno v Afganistanu, na Bližnjem vzhodu, zdaj so se spravili še na Srednji vzhod. Organizirali so vojne v Afriki in splaniral so eno od največjih gospodarskih in finančnih kriz na planetu. Seveda se pri tem ne bodo ustavili. Spravili se bodo na Ruse in Kitajce, Indijci pa so tako v njihovem loncu. Rus pa v paniki, bumf hidrogenske bombe na Evropo in Združene dražave. No, Washingtonovc si mislijo, da bodo oni tisti in v hitrem jedrskem napadu napadli že izbranih 20 ciljev v Rusiji. Kam pa mi revčki? Nimamo nobenga hriba zvrtanga v hrib in kakih par kilometro v globino, da preživi peščica. Globalna elita spletkari 24 ur nadan, delijo nas - in obenem veselo služijo in se pri tem neizmerno zabavajo. Nam pa ni do zabave.

 • konec je rekel/-la:

  Tako sovražim napredno levico ,da jaz, črna svinja imam kar rdečo, krvavo drisko.

 • binebone je rekel/-la:

  Dobr sral se bo v kratkem, Washingtonovc in NATO bodo v naslednjih urah napadli Libijo, da svetovna financ elita zaščiti svoje interese!