5. april, 2011 | Anela Bešo

Komentar društva Focus na Belo knjigo o prometu: EU prenaša odgovornost na prihodnje generacije

  • DELICIOUS
  • Google
  • RSS

Evropska komisija je 28.3.2011 objavila strategijo 2050 za promet v EU, katere glavni cilj je do 2050 zmanjšati emisije iz prometa za 60 % glede na leto 1990 in postaviti enoten evropski prometni trg. Veliko je govora o prenosu tovornega prometa na železnice in pomorski promet ter o zmanjšanju deleža avtomobilov na konvencionalna goriva v mestih. Žal pa Bela knjiga prelaga odgovornost dekarbonizacije prometnega sektorja šele na naslednje generacije politikov in odločevalcev s tem, da naj bi se emisije začele zmanjševati šele po letu 2030.

Društvo Focus izraža glavne pomisleke glede Bele knjige [1] v naslednjih točkah:

Cilja 2030 in 2050
Komisija načrtuje zmanjševanje emisij le za 1 % na letni ravni do 2030, nato pa vsako leto 5 % znižanje (glede na leto 2008).Glede na leto 1990 pa celo dopušča 8 % povečanje emisij do 2030 ter 60 % zmanjšanje do 2050. Odlaganje ukrepov in zanašanje na tehnološki čudež čez 20 let pomeni povsem napačno strategijo.

Popolno pomanjkanje kratkoročnih ukrepov
Edini konkretni ukrep, ki ga predlaga Komisija v okviru sedanjega mandata (2010-14) je širitev zmogljivosti letališč, kar pa pomeni še težje doseganje poglavitnih ciljev Bele knjige. Načrti za odpravo škodljivih subvencij in okolju prijaznejšega cestninjenja iz prometa so oddaljeni za pet let. Skratka, to je manifest za neukrepanje.

Biogoriva in letalstvo
Komisija pričakuje, da bodo do 2050 vsaj 40 % letalstva poganjala ‘trajnostna nizkoogljična goriva’, kar najbrž pomeni rabo biogoriv. Vendar pa se Komisija ne sprašuje o pravih kriterijih za trajnostno pridelavo biogoriv.

Sredstva za prometno infrastrukturo
EU porabi letno 13 milijard evrov za projekte prometne infrastrukture, vendar s tem strateškim dokumentom ni nič konkretno določeno, kako zagotoviti, da se financirajo le trajnostni projekti. EU bi morala narediti povezavo med deležem finančnih sredstev namenjenih prometnim projektom in med tem, koliko emisij ogljikovega dioksida le-ti privarčujejo.

Prometni sektor bo v Evropi postal glavni vir emisij toplogrednih plinov, a kot kaže, EU tega ne vidi tako.

Opombe:
1.  - Bela knjiga o prometu je dostopna na: http://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_en.htm

 


  • DELICIOUS
  • Google
  • RSS

Komenitiranje tega prispevka ni dovoljeno.