8. maj, 2011 | Vest

Vesti Vesti

Osamina smrt razveseljuje svet, Kangler v postopku preiskave NPU, začetek referendumske kampanje, Fišer prisegel kot generalni državni tožilec, Varuhinja človekovih pravic podpisala za REKOM, začel se je teden Rdečega križa, Veš poet svoj dolg premierno v Kinu Šiška.
 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS

HD Vimeo

 


 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS
10 x komentirano
 • MM je rekel/-la:

  OBAMINA???

 • Zbik je rekel/-la:

  Pregled komentarjev na prispevke v tednu 2.-8.5.2011.

  051: konec
  045: Samvrag
  039: Forestina
  030: MEFISTO
  030: petrovc
  029: svarun
  022: Peter Klepec
  020: allcide
  014: angie
  011: /
  009: Zbik
  008: Blaž Babič
  006: dado
  005: Boris_j
  005: Bric
  005: PorkaLoca
  005: Toni
  004: Neguš
  004: pasji fritzl
  004: Puig
  004: steppenwolf
  003: Aljo
  003: dingdong
  003: kaktus
  003: Maja
  003: podplat
  002: britev
  002: Celine
  002: Ibn Hasan
  002: Igor Bizjan
  002: jebiveter
  002: Leiito
  002: RUKAR
  002: Samo
  002: WHMH
  002: Zmajček
  001: Albin Laden
  001: Aldo
  001: anton
  001: Bakhunin
  001: Betakaroten
  001: bigz
  001: binebone
  001: blabla
  001: Bo
  001: Boštjan
  001: dare čekeliš
  001: Emso
  001: Grims
  001: Jan Šiško
  001: Jana
  001: janez čavić
  001: laras835
  001: MASCAGNI
  001: MM
  001: Nadja
  001: Name (obvezno)
  001: nikki
  001: nobel burek
  001: opazovalec
  001: Otorepc
  001: Pepo
  001: Post-
  001: RITOPIK
  001: rukar
  001: Shade
  001: Sils
  001: tone t.
  001: Vanti Vaatti
  001: Vest+
  001: Yaran
  001: zorge
  —————
  421: SKUPAJ

  allcide + PorkaLoca + Neguš + Puig + Celine + Bakhunin + Shade+morda še kaj = 37 + morda še kaj

 • Jana je rekel/-la:

  Kje pa so danes Vesti? Ali ste na dopustu???

 • Zbik je rekel/-la:

  Pregled komentarjev na prispevke v tednu 9.-15.5.2011.

  112: MEFISTO
  063: Samvrag
  061: petrovc
  049: svarun
  044: angie
  041: konec
  031: Peter Klepec
  024: klldmoll
  018: jebiveter
  017: dado
  016: Rogerg
  012: Toni
  009: dandy
  009: KAKTUS
  009: polonica
  008: pasji fritzl
  005: Forestina
  005: kaktus
  005: Leiito
  005: WHMH
  004: Boris_j
  004: pasji fritzl
  004: rukar
  004: Volilec
  004: Zbik
  003: ta rdeč
  002: Aljo
  002: cvek
  002: pasji fritzl
  001: /
  001: anarhist
  001: azeleja
  001: Betakaroten
  001: Brane
  001: BRITEV
  001: Drago
  001: fsa
  001: kekec
  001: kos
  001: lublancan
  001: Luka
  001: maRK
  001: Martin B.
  001: međa
  001: Muta
  001: nepravi “konec”
  001: Nik
  001: opazovalec
  001: Otorepc
  001: PASJI FRITL
  001: Peter
  001: Rorschach
  001: RUKAR
  001: Skavt
  001: StudentX
  001: ta
  001: Turek
  001: Upokojenec
  001: Yaran
  001: Zoran
  —————
  603: SKUPAJ

  P.S.
  Ni kolumen na naslovni strani, ni Vesti na Vesti…

 • Blaž Babič je rekel/-la:

  Kr žalostno tole, ha.

  Se bo kdaj povedalo, kako je to raslo in zakaj je propadlo?

  In zakaj se dopušča, da cela zadeva propada še naprej.

 • Obvezen je rekel/-la:

  Negativni kapital 44.000 EUR marsikaj pojasni

  Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2010 Podatki so v EUR

  2010 2009
  SREDSTVA 48.231 62.325
  A. DOLGOROČNA SREDSTVA 12.452 20.606
  I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 3.353 6.092
  1. Neopredmetena sredstva 3.353 6.092
  2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 0
  II. Opredmetena osnovna sredstva 9.099 14.514
  III. Naložbene nepremičnine 0 0
  IV. Dolgoročne finančne naložbe 0 0
  1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0
  2. Dolgoročna posojila 0 0
  V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0
  VI. Odložene terjatve za davek 0 0
  B. KRATKOROČNA SREDSTVA 33.479 38.837
  I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0
  II. Zaloge 0 0
  III. Kratkoročne finančne naložbe 0 0
  1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0
  2. Kratkoročna posojila 0 0
  IV. Kratkoročne poslovne terjatve 29.253 16.190
  V. Denarna sredstva 4.226 22.647
  C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 2.300 2.882
  Zabilančna sredstva 0 0
  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 48.231 62.325
  A. KAPITAL (-44.816) (-44.053)
  I. Vpoklicani kapital 11.713 11.713
  1. Osnovni kapital 11.713 11.713
  2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0 0
  II. Kapitalske rezerve 147.050 147.050
  III. Rezerve iz dobička 8 8
  IV. Presežek iz prevrednotenja 0 0
  V. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba) (-202.824) (-172.839)
  VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta) (-763) (-29.985)
  B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0
  1. Rezervacije 0 0
  2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 0
  C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0
  I. Dolgoročne finančne obveznosti 0 0
  II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0
  III. Odložene obveznosti za davek 0 0
  Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 93.047 106.371
  I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0
  II. Kratkoročne finančne obveznosti 50.000 50.000
  III. Kratkoročne poslovne obveznosti 43.047 56.371
  D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 7
  Zabilančne obveznosti 0 0

  << Nazaj na iskanje

 • klldmoll je rekel/-la:

  “off the rec.”

  To so hoteli, da se sliši. Vse je to planirano, po moje.

  Pač PR štos, strategija.

  Važno je, da stvar ni uradna oz. da se Pahor lahko distancira od lastnih sproščeno izrečenih besed. Na ta način se je Pahor približal ljudem, v tem smislu, da pokaže, kako razmišlja, kako deluje. V bistvu je na ta način sporočil svojo iskrenost in predanost delu, tudi voljnost, da res nekaj naredi. Ali je to laž naj presodi sam, ampak po moje v veliki meri ni.

  Ta stvar bo samo pozitivno vplivala na njega. To je premišljena taktika, ki si jo je po moje izmislil Sarkić, nekoliko tvegana sicer, ampak bo delovala. Podobne štose se mi zdi, da uporabljajo v ameriški politiki oz. prav povsod, se mi zdi. Pač, da nekatere stvari direktno ali subtilno sporočajo preko off the record kanalov. Če tako sporočiš, sporočilo pride ven, ti pa nisi nič kriv, lahko se distanciraš, ker izjave itak kao niso bile za javnost. Javnost pa je vse eno dobila sporočilo, fora pač.

  Xe, Xe, pawn’s gambit ?

  sedi, 5 !