12. maj, 2011 | Vest

Protestna izjava proti načrtovanemu zviševanju šolnin za doktorski študij na Filozofski fakulteti in Fakulteti za družbene vede

  • DELICIOUS
  • Google
  • RSS

Mi smo univerza poziva na opozorilni shod proti:
- o poskusom dviga šolnin na tretji stopnji
- o predlogom uvajanja nadstandardnih študijskih programov druge stopnje na javno univerzo (z njimi pa šolnin v 5. letnik)
- o proti NPVŠ in RISS, ker ne rešujeta poglavitnih vprašanj visokega šolstva, to je nevzdržne “fleksibilizacije” delovnih mest v znanstvenih in raziskovalnih ustanovah ter naraščanja števila študentov na pedagoga.

Shod bo v četrtek, 12.5. ob 16.00 pred stavbo Univerze v Ljubljani na Kongresnem trgu 12.

Drugi plenum Mi smo univerza je 20. aprila 2011, na Fakulteti za družbene vede, na javnem glasovanju, z večino glasov sprejel splošna stališča glede plačljivih oblik študija na javni univerzi:

1. Prizadevamo si za odpravo vseh plačljivih (samoplačniških) oblik študija na javni univerzi;
pri tem pa:
2. Odprava plačljivih oblik študija ne sme postati izgovor za omejevanje dostopnosti študija, kakršno je zmanjševanje razpisnih mest;
3. Odprava plačljivih oblik študija ne sme postati izgovor za poslabšanje položaja univerzitetnih delavcev v obliki povečevanje števila študentov na pedagoga, povečevanje deleža negotovih oblik zaposlitve oz. dela na podlagi pogodb civilnega prava in zniževanje dohodkov.

18. aprila 2011 je Upravni odbor Filozofske fakultete kljub nasprotnemu stališču Senata potrdil cenik za leto 2011/2012. V njem je predviden 30 % dvig šolnin na tretji stopnji, z 8.100 € na 10.500 €.

Odločitve, ki se obetajo, so le del ukrepov, ki že omejujejo dostop do študija na tretji stopnji. Vse tri javne univerze so na podlagi predpisov, sprejetih na MVZT, uveljavile »Inovativno shemo za sofinanciranje doktorskega študija«. S tem so pristojni odpravili sistem, ki je omejeval finančne apetite fakultet in vsem študentom omogočal enak delež sofinanciranja. Nadomestili so ga z ureditvijo, ki prejemnike subvencije selekcionira po ideoloških merilih, fakultete pa spodbuja k “zaokroževanju” šolnin navzgor!

Z vidika zavzemanj za brezplačen in univerzalno dostopen študij na vseh stopnjah je predvideno zviševanje šolnin za doktorski študij na Filozofski fakulteti in Fakulteti za družbene vede popolnoma nedopustno. Dodatno namreč omejuje dostopnost študija, na ramena doktorskih študentov pa nalaga nova finančna bremena, s čimer še poslabšuje njihov eksistenčni položaj. Vsakršno zviševanje šolnin je dodaten korak k degradaciji in pavperizaciji študentov in njihovih družin, obenem pa pospešuje škodljivo komercializacijo in elitizacijo visokega šolstva!

Postopek sprejemanja sklepa o dvigu šolnin za doktorski študij na FF in FDV je obenem generičen primer samovoljnega odločanja vodstev fakultet in univerze, pri katerem niso upoštevana mnenja študentov in velikega dela zaposlenih. V Upravnem odboru Univerze v Ljubljani, kot tudi v Upravnih odborih FF in FDV, so študenti, ki so sicer najštevilčnejši del akademske skupnosti, zastopani zgolj s po enim predstavnikom. Strukture upravnih organov univerze in fakultet študente tako postavljajo v podrejen položaj, vodstvom univerze in fakultet pa omogočajo, da avtoritativno sprejemajo škodljive sklepe. Pri tem študenti nimajo niti najmanjše formalne možnosti, da bi zavrnili ali sprejeli ukrepe, ki jih neposredno zadevajo!

Od pristojnih organov univerze in fakultete zato zahtevamo, da:
1. Zavrnejo dvig šolnin na tretji stopnji in zahtevo za uvedbo šolnin na drugi stopnji študija!
2. Od Ministrstva za visoko šolstvo znanost in tehnologijo zahtevajo, naj zagotovi enotno financiranje univerz in brezplačen ter univerzalno dostopen študij na vseh stopnjah!
3. V upravnih organih univerze in fakultet študentom zagotovi enakovredno zastopanost, študentskim predstavnikom pa omogoči uporabo veta na odločitve, ki so škodljive za študente!

PROTI ŠOLNINAM, ZA BREZPLAČEN IN UNIVERZALNO DOSTOPEN ŠTUDIJ NA DEMOKRATIČNI UNIVERZI!

 


  • DELICIOUS
  • Google
  • RSS
1 x komentirano
  • klldmoll je rekel/-la:

    Xe Xe, v RS j e že vsak ta tretji doktor znanosti, vsak ta četrti pa pismen !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .