Arhiv: Anela Bešo

Nižanje davkov na gorivo je EU stalo 350 000 delovnih mest

17.04.2011 / 10:46 • Anela Bešo

Na dan, ko je Evropska komisija objavila predlog za zvišanje minimalne stopnje davka za dizelsko gorivo v Evropi (13.4.2011), nova študija organizacije T&E ugotavlja, da so se realno gledano povprečni davki na gorivo v cestnem prometu v Evropi od leta 1999 zmanjšali za 10 centov na liter.
1 x komentirano

Komentar društva Focus na Belo knjigo o prometu: EU prenaša odgovornost na prihodnje generacije

05.04.2011 / 10:17 • Anela Bešo

Evropska komisija je 28.3.2011 objavila strategijo 2050 za promet v EU, katere glavni cilj je do 2050 zmanjšati emisije iz prometa za 60 % glede na leto 1990 in postaviti enoten evropski prometni trg. Veliko je govora o prenosu tovornega prometa na železnice in pomorski promet ter o zmanjšanju deleža ...
komentiraj

Evropski obvezujoč cilj za varčevanje z energijo bi zagotovil zmanjšanje naših izpustov toplogrednih plinov

19.03.2011 / 10:00 • Anela Bešo

Zadnje ugotovitve podnebnih znanstvenikov so zaskrbljujoče čtivo. Očitno je, da trenutni podnebni cilj EU za 20 % zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov do 2020 ni primeren. Tudi vseevropski cilj za 30 % zmanjšanje izpustov nam ponuja le 50:50 možnost, da globalni porast temperature zadržimo pod 2°C.
komentiraj

Kaj so slovenski podnebni cilji?

04.03.2011 / 9:00 • Anela Bešo

Climate Action Network (CAN) Europe je objavil novo poročilo, ki nudi trdne in nekontroverzne argumente, da je okrepitev podnebnega cilja EU na 30 % zdaj nujna za prihodnost Evrope. Slovenija medtem vztrajno rine v investicijo v TEŠ 6, ki bo pod pogoji zaostrenega podnebnega cilja še bolj ekonomsko nesmiselna ter ...
9 x komentirano

Nizkoogljična družba: odgovor na gospodarsko, socialno in okoljsko krizo hkrati

14.01.2011 / 9:19 • Anela Bešo

Evropski komisar za okolje, dr. Janez Potočnik, in minister za okolje in prostor, Roko Žarnič, sta v ponedeljek 10.1. s predstavniki gospodarstva, sindikatov, znanstvene sfere ter nevladnih organizacij razpravljala o možnostih za prehod v nizkoogljično družbo.
2 x komentirano

Je trajnost bioenergije mit?

12.07.2010 / 11:53 • Anela Bešo

Konec junija 2010 sta bili v javnosti predstavljeni dve novi neodvisni znanstveni študiji, ki povečujejo dvom v evropsko politiko spodbujanja rabe biomase za ogrevanje in proizvodnjo električne energije ter biogoriv za transport. Evropska unija si je namreč zadala 20 % cilj za obnovljive vire energije do leta 2020 in ...
komentiraj