Arhiv: Dr. Janez Kolenc

Etičnost politike

26.04.2011 / 9:27 • Dr. Janez Kolenc

V prihodnosti bo potrebno še veliko dela s profesionalizacijo političnih igralcev, ki bodo morali svoje osebne interese podrediti interesom poklicnih vlog, ki jim jih bodo zaupali volivci. Menim celo, da bi za izvoljene predstavnike ljudstva morali pripraviti posebno politično izobraževanje, ki bi jih usposabljalo za učinkovito igranje vlog na odru ...
17 x komentirano

Avtentičnost politike

28.03.2011 / 10:26 • Dr. Janez Kolenc

Igranje vlog lahko analiziramo z (ne)razvitostjo družbenega delovanja dramaturškega ali samopredstavitvenega tipa. Pri tem je najpomembnejša lastnost, ki jo zaznavamo pri ljudeh, avtentičnost njihovega početja, pa naj gre za početje navadnega delavca, umetnika, podjetnika ali politika. Dramaturško delovanje je sploh tip družbenega delovanja, ki naj krasi poklicnega politika.
6 x komentirano

Ujetniki svobode

12.03.2011 / 10:35 • Dr. Janez Kolenc

Gre za kratko analizo komunikativnega dogajanja, ki poteka v dveh primerih: primeru Grims v Mladini in primeru Slapnik-Jelinčič v parlamentu. Čeprav lahko z eno besedo to politično nekulturo označimo kot poden od podna oziroma kar kot blutundboden ideološko sprevrženost v komunikaciji, naj na kratko vseeno analiziram dogajanje.
13 x komentirano

Sprevržena ekonomistična logika OECD-ja

22.02.2011 / 9:00 • Dr. Janez Kolenc

Strokovnjaki OECD bi del javnih sredstev vzeli osnovnemu in srednjemu šolstvu - ker da se javni denar tu porablja premalo učinkovito - in ga namenili visokemu. Češka, Madžarska in druge primerljive države, je bilo slišati, dosegajo podobne rezultate v znanju kot Slovenija, a s precej manj denarja. Udeležence konference ...
20 x komentirano

Revolucija množic

17.02.2011 / 9:16 • Dr. Janez Kolenc

Treba se je zavedati, da so vse države Bližnjega Vzhoda, vključno z Izraelom, avtoritarne in na pol v vojnem stanju. So kot sod smodnika, kjer se vsi bojimo kdo bo prižgal zažigalno vrvico. Bližnjevzhodna kriza traja že več kot petdeset let in zaradi nje so se lahko obdržali avtoritarni režimi ...
9 x komentirano

Nesmiselno nerazumevanje v slovenski politiki

25.01.2011 / 9:00 • Dr. Janez Kolenc

»SDS, kot je znano, predlaga deset sprememb ustave in je zadovoljna, ker tudi ena od koalicijskih strank (Zares) predlaga dogovor o lažjem razpisu predčasnih volitev. A hkrati je Janez Janša prepričan, da lahko koalicijske stranke sedanji mandat skrajšajo le same, če to želijo.«
326 x komentirano

Zaničevanje politike na Slovenskem

31.12.2010 / 9:00 • Dr. Janez Kolenc

Politične stranke so, poleg šole, gotovo najvplivnejši agent sekundarne politične socializacije, ki z eksplicitnim posredovan¬jem političnih vsebin in orientacij neposredno oblikujejo socialni in politični značaj posameznikov in družbenih skupin. Raziskave kažejo, da predvsem preko volilnega mehanizma oblikujejo tudi ...
7 x komentirano

Sistem množičnih komunikacij in razumevanje družbene resničnosti

29.11.2010 / 10:25 • Dr. Janez Kolenc

Moj predlog državljanom pred prihajajočim referendumom o zakonu o RTV Slovenije je, da si zakon preberejo, si ustvarijo svoje mnenje in ga potem aktivno izrazijo z udeležbo na referendumu. Le tako bodo izrazili voljo suverena do tega, kakšne organizacijske oblike javne televizije si želijo, te pa se bodo potem izrazile ...
5 x komentirano

Avtoritarne poteze v slovenski politični kulturi

20.11.2010 / 9:13 • Dr. Janez Kolenc

Eden najboljših profesorjev ljubljanske univerze prof. dr. Stane Južnič je nekje takole zapisal: "Ni še posebej v politiki tako zelo pomembno in odločujoče, kaj je v resnici res, veliko bolj pomembno in odločujoče je, kaj ljudje menijo, da je res, kar verjamejo, kar kot svoja stališča uveljavljajo, za kar so ...
4 x komentirano

O poučevanju mišljenja otrok

14.11.2010 / 11:52 • Dr. Janez Kolenc

Očitno je, da obstaja več načinov poučevanja reševanja problemov. Eden izmed njih so raziskovalne naloge in projekti. Drugi pa je v tem, da učitelj podobno kot Sokrat v vlogi babice pomaga pri rojevanju pojmov učencem, tretji je v vlogi dveh učiteljev v razredu. Nove situacije so negotove in ambivalentne. Ni ...
3 x komentirano

Sodelovanje ali tekmovanje

05.11.2010 / 8:39 • Dr. Janez Kolenc

V slovenski populaciji je motiv tekmovanja veliko močneje izražen kot motiv sodelovanja, če smemo temu tako reči. Zato je potrebno poseči po nekaterih že izoblikovanih teoretskih in raziskovalnih odgovorih na zgoraj izpostavljeno dilemo. Vsak človek je rojen v določeno družbo oz. kulturo in mora v procesih decentriranja ega svoje genetske ...
7 x komentirano

O politični kulturi

28.10.2010 / 9:27 • Dr. Janez Kolenc

Kakor se je zadnjič po TV ekranu izrazil novo in staropečeni župan mesta Ljubljane imajo ljudje dovolj političnega kupčkanja in politike. Jaz pa sem na preteklih lokalnih volitvah opazil, da na Slovenskem ni več niti politike niti kulture. O čem naj potem govorim, ko pa sta oba predmeta mojega ...
23 x komentirano

Povezovanje na levici in politično stanje v državi

23.10.2010 / 9:00 • Dr. Janez Kolenc

Torej, v Sloveniji je levica, je tradicionalna levica v obliki vladajoče socialnodemokratske stranke, je pa tudi desnica in tudi politična sredina. Seveda bi analiza konstituiranja levice po letu 1991 na Slovenskem zahtevala posebno razpravo, ki se je tu ne bom lotil. Naj pa povem še to, da so deplasirane vse ...
61 x komentirano

Otroci in njihov življenjski stil

05.10.2010 / 10:49 • Dr. Janez Kolenc

Vprašanje o nediskriminiranju temelji na Konvenciji UNESCO proti diskriminaciji v izobraževanju, 14. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki utemeljuje prepoved kakršnegakoli diskriminiranja glede na barvo kože, spol, jezik, politično ali versko pripadnost, ter 2. členu Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki v samem začetku deklaracije prinaša splošno določilo o ...
43 x komentirano

Enake izobraževalne možnosti otrok ?

29.09.2010 / 11:39 • Dr. Janez Kolenc

Tako sistemska kakor tudi kurikularna reforma javnega sistema edukacije v Slovenije je posebno pozornost namenila prav zagotavljanju različnim vidikom enakih možnosti glede na spol, kar je tudi zapisano v Konvenciji o pravicah otrok. Tako je na samem začetku 2. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ...
3 x komentirano

Komu je Janša nevaren

18.09.2008 / 12:29 • Dr. Janez Kolenc

Demokratične vrednote so pridobitev socialnih revolucij v zgodovini človeštva ter liberalne politične misli. V sodobnih političnih sistemih te vrednote ščiti liberalno-demokratični politični sistem, ki je v svetovnem merilu na pohodu.
42 x komentirano