O Vesti

PODATKI O PODJETJU:
Vest založništvo d.o.o.
Vožarski pot 3
1000 Ljubljana

Telefon: 059-933-270

Davčna številka: SI78862744
Matična številka: 2251540
TRR: NLB 02312-0256179919

Smo jezdeci novih tehnologij, kritiki preživelih vzorcev in prenašalci zgodb. Misel, besedilo, fotografija, gibljive slike. Novica ne potrebuje embalaže, le pot do ušesa. Oropan vsebine in humorja je “infotainment” zabloda. Vprašanje rumenega tiska je navidezno, obstaja le dostojnost in nje odpoved. Strah je orožje preplašenih, lepota v očeh občudovalca, novica v nogah prinašalca, resnica v rokah pripovedovalca. Argument kraljuje, pravica do popravka je sveta, kritična presoja ohranja razum. Opazovana, se zgodba razkriva sama.

Pozabil si: Da novica ni blago, da Resnica ni ideja. Da Resnica je ena, nikomur dodeljena. Da vrnem prezir, bralec, s prezirom, da hlapec si hlapec in hlapec boš zmerom!

Ti, ki si praviš Novinar:
1. Spoštuj vsako vest in vse ljudi.
2. Pripoveduj točno, jasno, utemeljeno.
3. Ljudje imajo imena, kraji živijo v času.
4. Beleži javno, spoštuj zasebno.
5. Bodi izbirčen v zgodbi, žanru in slogu.
6. Neizprosno razkrivaj nespoštljivo ravnanje.
7. Brez vira je zgodba le zgodba.
In naj te peče Vest.

Jani Sever, Jonas Žnidaršič, Denis Sarkić, Katja Lenart, Marko Bratuš, Vesna Lovrec, Goran Ivanović, Poljanka Dolhar, Vlado Škafar, Stojan Pelko, Vuk Čosić, Aleš Gabrovec, Ozren Škodrič, Nina Jeglič, dr. Rajko Svizec, Luka Koper.

Maj 2007, ver. 1.13 beta.

Drobni tisk: Vsebine na tej spletnih strani, ki so last Vesti, je, brez soglasja Vesti, prepovedano objavljati v komercialne namene v katerem koli mediju. Vsak primer neupravičene uporabe bo Vest preganjala tako kazensko kot odškodninsko. Vsebine so na voljo ob izrecnem dovoljenju po naslednjem ceniku: fotografija: 300 €, članek: 600 €, video: 2.000 €. Ob nedovoljeni uporabi vsebin zaračunamo dvojno ceno. Nekomercialne uporabe z navedbo vira in povezavo na izvirni prispevek ne bomo preganjali.