Splošni pogoji

 

Uspeh vašega oglaševanja je odvisen od kredibilnosti oglasov in od integritete Vesti. Zaradi tega rigorozno spoštujemo nekaj osnovnih pravil s katerimi želimo zagotoviti kakovost vašega in našega spletnega nastopa.

O bannerjih

 • Odobritev – Vest si pridržuje pravico preverbe vseh bannerjev, vključno s tistimi, ki so plasirani skozi oglaševalske mreže
 • Zvok – dovoljujemo kratke zvoke (krajše kot 1 sec). Vsak daljši zvok mora biti vklopljen s strani uporabnika na jasno označenem mestu in mora imeti enako jasno možnost izklapljanja.
 • Animacija – oglasi ne smejo uporabljati hitre ’stroboskopske’ animacije
 • Elementi vmesnika – ne dovoljujemo rabe zavajajočih elementov vmesnika, kot so lažni gumbi ‘zapri’, ‘išči’ in podobno
 • Kontrast identitet – oglasi ne smejo imitirati izgleda Vesti
 • Kritike uporabnikov – na Vesti zelo resno analiziramo vsako kritiko oglasov s strani uporabnikov in če se izkaže za umestno bomo prisiljeni prekiniti sodelovanje z oglaševalcem.
 • Pravne omejitve – Vložili bomo največji napor, da se med vsebinami Vesti ne pojavijo z zakonom prepovedane oblike oglaševanja, posebej ne takšni oglasi, ki žalijo dostojanstvo, ki bi lahko povzročili fizično, duhovno ali drugo škodo otrokom ter neetično oglaševanje. Vsak tovrsten oglas bo nemudoma umaknjen. Prav tako ne bomo dovolili oglaševanja, ki zavaja ali morebiti zavaja uporabnike in pri katerem obstaja verjetnost vpliva na ekonomsko obnašanje uporabnikov.

O prikazovanju

 • Najmanjše število prikazov bannerja je 1.000 krat.
 • Banner se lahko izmenjuje z bannerji drugih oglaševalcev

O naročilu in plačevanju

 • Bannerje lahko naročajo pravne ali fizične osebe.
 • Rezervacije oglasnega prostora je najmanj 10 dni pred objavo oglasa.
 • Rok za oddajo pripravljenega oglasnega materiala je dva delovna dneva pred objavo.
 • Naročilnico za naročilo objave oglasa pošljite po elektronski pošti na naslov: jure.sepaher@vest.si
 • Vest si pridržuje pravico brez obrazložitve zavrniti zahtevo za prikazovanje bannerjev v primerih oglaševanja direktne konkurence Vesti, ali če je kampanja nezdružljiva s poslovno politiko Vesti, ali ko ni prostega prostora za prikaze v zahtevanem obdobju.
 • Rezervacijo oglasnega prostora je možno preklicati 7 dni pred pričetkom naročene akcije v pisni obliki. Za vsak kasnejši preklic je Vest d.o.o. upravičena do odškodnine v višini 30% cene predvidene objave.
 • Za vsebino objavljenega oglasa je odgovoren naročnik.
 • Za pravne osebe je način plačevanja izdani račun, za fizične osebe splošna napotnica.
 • Rok plačila zakupa oglasne pasice je 8 dni po izdaji računa, ki se izda po zaključku oglaševanja.
 • V primeru, da naročnik ne plača v predvidenem roku, se zaračunava zakonite zamudne obresti.


Kontakt
Jure Sepaher, marketing | 040/550 694 | jure.sepaher@vest.si