Poddaje na Vesti

Vest podcast

I. Apple iTunes:

Poiščite “Vesti na Vesti”, “Kinotožje”, “Å vic mikrofona”, “Godler Å¡ov” ali “Žive naj vsi narodi” v iTunes Music Store (žal zaenkrat le v ameriÅ¡kem delu), ali pa kar kliknite na naročniÅ¡ko povezavo:

Vesti na Vesti
Denis pokora
Kinotožje
Å vic mikrofona
Moja dežela (HD video)
Žive naj vsi narodi

… ali pa v menu iTunes / Advanced / Subscribe to podcast vpiÅ¡ete URL poddaje iz točke II.

Odslej bo program avtomagično naložil vsako novo epizodo in jo ponudil v ogled. Namesto iTunes lahko seveda uporabite katerikoli drug program, ki podpira video poddajanje (video podcasting).

II. VLC:

V nastavitvah (Preferences//Playlist/Services discovery/Podcast) vpišite ustrezen naslov (URL):

VnV: http://www.vest.si/pod/vesti.xml
Denis pokora: http://www.vest.si/pod/denis-pokora.xml
Kinotožje: http://www.vest.si/pod/kino.xml
Å vic mikrofona: http://www.vest.si/pod/schwitz.xml
Moja dežela: http://www.vest.si/pod/mojadezhela.xml
Žive naj vsi narodi: http://www.vest.si/pod/narodi.xml

Ob ponovnem zagonu odprite VLC-jev playlist in izberite posnetek.

III. Safari, Firefox, IE & Co.:

Namestite Apple QuickTime in kliknite na naslov RSS futra:

VnV: http://www.vest.si/pod/vesti.xml
Denis pokora: http://www.vest.si/pod/denis-pokora.xml
Kinotožje: http://www.vest.si/pod/kino.xml
Å vic mikrofona: http://www.vest.si/pod/schwitz.xml
Moja dežela: http://www.vest.si/pod/mojadezhela.xml
Žive naj vsi narodi: http://www.vest.si/pod/narodi.xml