1. avgust, 2009 | Mateja Kožuh Novak

Vzajemna bo v rokah lastnikov

  • DELICIOUS
  • Google
  • RSS

Ko smo na upravnem odboru ZDUS skoraj soglasno odločili (z glasom proti podpredsednice DeSUS), da gremo v zbiranje pooblastil za sklic izredne skupščine Vzajemne, me je bilo strah. Kako bomo akcijo speljali sredi poletja? Bodo predsedniki društev prišli na sestanke, kjer se bomo dogovorili, kako bomo zbirali pooblastila?

Ko smo na občnem zboru ZDUS predstavili, kako velik pomen ima načrtovana akcija za bodočnost naše organizacije in za usodo generacij upokojencev, me je ob enoglasni podpori odločitve upravnega odbora stisnilo v grlu. Bomo res zbrali 15 tisoč podpisov sredi poletja?

Takoj, ko so v vseh slovenskih gospodinjstvih dobili posebno številko našega časopisa, so začeli deževati telefonski klici. V dveh dneh je na ZDUS prišlo že več kot tisoč pooblastil!

Ljudje so neverjetno dobro sprejeli našo pobudo. Vendar se je nekdo lotil obrambe naših pravic! Zaupamo vam, podpiramo vas, pomagali bomo zbirati v svoji soseščini, so nas klicali ljudje od vsepovsod. Pri nas nismo dobili vašega časopisa, kje naj dobimo pooblastilo, da ga podpišemo, so nam javljali. Odziv je presegel vsa pričakovanja.

V tednu, ki je sledil, se je skupina, ki vodi projekt, sestala na 14 posvetih s predsedniki društev in pokrajin. Posvetov se je udeležilo 80 odstotkov predsednikov, kar je izjemno za poletni čas, ko so ponavadi pisarne naših društev zaprte. Samo en predsednik je izrazil resen dvom, ali ne bomo pripeljali na ključne pozicije v Vzajemni (nadzorni svet) nove tajkune. Sicer so spraševali le, kako, koliko, kdaj naj zberejo pooblastila in kaj naj naredijo, če ljudje ne vedo številke svoje police. Nihče ni podvomil o uspehu. Nihče ni podvomil o umestnosti akcije. Upravi Vzajemne bi morala spontanost naše akcije povedati, kako ogorčeni so ljudje, ko nekdo troši njihov denar neracionalno, ko ga hoče porabiti za namene, za katere ga ne združujemo.

Takoj po sestankih s predsedniki je stekla tudi akcija v društvih. Do 23. julija nam je prva pooblastila poslalo že sto društev. Še vedno dobivamo pooblastila posameznikov, še vedno nas kličejo ljudje z besedami podpore, z vprašanji, kako naj izpolnijo pooblastila.

Obrazec za pooblastilo je bil sestavljen, kot zahteva zakon. Zato je na levem zgornjem delu obrazca napisan naslov Vzajemne. Prve dni je veliko ljudi poslalo obrazce direktno na Vzajemno. Na enem od medijskih soočenj mi je direktor Vzajemne Bojan Aver zagotovil, da nam bodo ta pooblastila poslali. Zaenkrat jih še niso …

Akcija je vzbudila izjemno pozornost medijev in vlade. A ne takoj. Na tiskovno konferenco, ki smo jo sklicalikonec junija, je prišla le peščica novinarjev. Potem pa se je začelo. Večina novinarjev nas podpira. Največja skrb vseh je, kaj bo, če bodo Vzajemno prevzeli starci, kot se je zapisalo enemu od novinarjev. Na tovrstna vprašanja sem brez odlašanja odgovorila: mi smo generacija, ki znamo deliti, ki spoštujemo soljudi in medsebojno solidarnost. Ker smo najbolje organizirani, smo akcijo prevzema Vzajemne v roke lastnikov začeli, vodili pa jo bomo skupaj z mladimi. V vladnih krogih so izrazili tudi dvom, ali bomo znali voditi Vzajemno – kakšno podcenjevanje našega znanja in izkušenj!, in ali si ne bomo sami pričeli basati žepov s sredstvi, ki se zbirajo za dopolnilno zavarovanje. Tudi na te dvome ni bilo težko odgovoriti. Naše generacije ni prevzel pohlep mlade, imamo druge, za kvaliteto življenja mnogo pomembnejše vrednote. S to akcijo bomo mladim pokazali, kako je treba v pravni državi voditi blagajno, ki zbira namenski denar za točno določene storitve.

Zelo sem ponosna, da vodim tako množično organizacijo odgovornih ljudi, ki spremljajo, kaj se dogaja v državi in so pripravljeni narediti vse, da bosta politika in kapital spoštovala voljo ljudi. Dovolj je bilo opazovanja, zmajevanja z glavo v nejeveri, česa je sposobna neoliberalna mladina. Čas je, da se postavimo po robu, za nas in za naše otroke in vnuke. Slovenija mora ostati država, kjer ljudje znajo deliti med seboj.

Kateri so naslednji koraki za prevzem nadzora nad Vzajemno?

Uprava Vzajemne je sklicala letno skupščino, ki bo 25. avgusta. Odločili smo se, da se je udeležimo. Kot kaže, so se tudi fantje pri Vzajemni igrali z delnicami in v propadu borz izgubili denar. Kdo jim je to dovolil?

Skupaj s pokrajinskimi predsedniki bomo izbrali kandidate za pooblaščence zavarovancev na skupščini in poslali vsem, ki so nam poslali pooblastila za sklic izredne skupščine, nova pooblastila s prošnjo, da pooblastijo svoje predstavnike na redni skupščini.

Konec septembra bomo sklicali izredno skupščino, kjer bomo izbrali nov nadzorni odbor Vzajemne. V njem bodo tudi predstavniki mlajših generacij. Ko se bomo odločili za datum sklica izredne skupščine, bomo morali poslati ljudem, ki so nam zaupali pooblastila za sklic izredne skupščine, še ena pooblastila, to pot za prisotnost njihovih predstavnikov na izredni skupščini.

Sistem, ki ga je uvedel novi zakon, je zapleten, a prav zato, ker je prejšnji sistem dovoljeval upravi Vzajemne, da je zbirala sama pooblastila. Te dni slišimo, da bodo v Vzajemni najeli grafologa (z denarjem zavarovancev) in preverjali, če nismo sami podpisovali pooblastil, ki jih zbiramo. Ker bo to izredno drago, bomo skušali preprečiti tako zapravljanje naših sredstev. Če nam ne bo uspelo, bomo pa zahtevali, da najprej grafolog preveri avtentičnost pooblastil, ki jih je zbirala uprava Vzajemne. Nam potvarjanje podpisov članov Vzajemne ni potrebno, ali je bilo morda tako pri Vzajemni?

Mateja Kožuh Novak

 


  • DELICIOUS
  • Google
  • RSS

Komenitiranje tega prispevka ni dovoljeno.