3. marec, 2010 | Nikola Maljković

Pozitivizem trgovalcev kljubuje negativni realnosti

  • DELICIOUS
  • Google
  • RSS

Prejšnji teden je bil na delniških trgih zanimiv in zelo informativen, saj so prodajalci dobili priložnost, da se dokažejo, vendar je niso izkoristili.
Kupci so prejšnji teden pokazali, da imajo še vedno precej moči, saj jim je uspelo zadržati tečaje na relativno visokih nivojih in to kljub slabim ekonomskim podatkom iz ZDA, ki smo jim bili priča.

Podatka o prodaji novih in obstočejih stanovanj in hiš sta bila pod pričakovanji, zaupanje potrošnikov je bilo najslabše od aprila 2009, mnenje potrošnika o trenutnem stanju pa najslabše od leta 1983. Da že to ni dovolj, je popolnoma razočaral tudi podatek s trga dela v obliki zahtevkov za pomoč brezposelnim, kar kaže na to, da se stanje na trgu dela ne izboljšuje.

Vendar je pri kratkoročnem trgovanju bolj kot objavljena novica pomembna sama reakcija trgovalcev na novico. In reakcija trgovalcev je bila pozitivna, kar je pomembna informacija glede gibanja tečajev v prihodnje.

Ob reakcijah na trgu pa sem se spomnil tudi lekcij, ki sem se jih naučil iz leta 2009. Ena od teh je bila aktualna prejšnji teden: “Pri kratkoročnem trgovanju je najpomembnejše gibanje cene in ne toliko novice in dogodki o podjetjih, ekonomijah ter finančnih trgih. Če smo spremljali dogajanje v ekonomiji, od izgub delovnih mest, finančnih krčev, do skorajšnjih propadov največjih bank v ZDA in EU, smo le stežka iskali priložnosti za kratkoročne nakupe.”

Če se vrnem na analizo prejšnjega tedna, sem zapisal, da sta pomembna podpora na SP500 indeksu med 1093-1096 in odpor pri 1113-1115.
Pri tem pa je pomembna ena stvar in sicer gre za to, kdaj pride do preboja določenega podpornega/odpornega nivoja. Pri SP500 indeksu je preboj določenega območja v uradnem odprtju delniškega trga med 15:30 in 22:00 precej močnejši signal, kot če pride do preboja izven uradnega trgovanja.

Naj podam nekaj primerov. Po novici o posojilnih težavah v Dubaju, je SP500 prebil pomembne podporne nivoje, vendar so kupci v uradnem trgovanju takoj uspeli dvigniti tečaje. Podobna zgodba je bila, ko se je FED odločil za dvig obrestne mere, po kateri si banke izposojajo denar od FEDa.

Tudi v četrtek je tako prišlo do preboja nivoja 1093-1096 izven uradnega trgovanja (tečaj je padel vse do 1085), vendar so kupci tekom trgovalnega dne uspeli stabilizirati prodajne pritiske in na koncu dneva zabeležiti tudi obrat. In kot sem že prej zapisal, kljub precej slabim podatkom s trga dela.

Ta pozitivizem se je zadržal tudi včeraj, ko so ponovno objavili slabši podatek iz proizvodnega sektorja od pričakovanega. Do kdaj se bo ta relativna moč kupcev nadaljevala je neznano, zato bo treba biti zelo pozoren na pomembne tehnične nivoje. Zaenkrat 1115 še vedno predstavlja pomembno oviro, naslednji odpor pa ostaja enak kot prejšnji teden in sicer med 1130-1150.

sp500-1

Ta teden imamo še obilico zelo pomembnih ekonomskih objav, najpomembnejša bo v petek, ko bomo spet dobili informacijo o stanju na trgu dela v ZDA (neto sprememba števila zaposlenih v februarju ter stopnja brezposlenosti).

Kupci bodo imeli dovolj priložnosti, da se še dodatno izkažejo.

Nikola Maljković
Avtor je analitik v trgovalni ekipi TradePort, Poteza d. d.

 


  • DELICIOUS
  • Google
  • RSS

Komenitiranje tega prispevka ni dovoljeno.